Archief

augustus 2016

Gezondheid

De zon in de horoscoop: symbool voor onze persoonlijkheid

Bij het beschrijven van de elementen in de astrologie heb ik al iets aangegeven over de verschillende ‘types’ die we in de mensheid kennen. Sommige behoeften -en de daarbij behorende levensinstelling- horen namelijk bij jouw astrologische element. Vandaag ga ik een stapje verder met de planeet die symbool staat voor onze persoonlijkheid: de Zon. Dit is de planeet die ons sterrenbeeld bepaalt (van Ram tot Vissen) en van grote invloed is op de manier waarop wij met onszelf omgaan.

Bij alle astrologische berichten maak ik overigens gebruik van de kennis van Drs. Karen M. Hamaker-Zondag, een astrologe die daar talloze boeken over geschreven heeft en waar ik een aantal jaren les van heb gehad.

De zon: centrum van onze persoonlijkheid

Zoals de zon het centrum is van ons (kleine) universum op aarde, zo is de zon in de horoscoop het centrum van ons bewuste zijn, ons zogenaamde Ego (persoonlijkheid). Hij vertegenwoordigt de aangeboren drijfveer in elk mens om zichzelf te worden, zichzelf te verwerkelijken en tot zelfbewustzijn te komen. Het sterrenbeeld waarin de zon geplaatst staat, geeft aan op welke wijze iemand tracht zijn doelen en idealen te verwezenlijken en hoe iemand zijn eigen complexe geheel aan mogelijkheden  organiseert.

De sterrenbeelden op een rij (in grote lijnen)

Ram: dit teken uit het vuurelement treedt het meest naar buiten van allemaal: hij heeft het het hardst nodig om er op uit te trekken en nieuwe avonturen aan te gaan, hoe klein die avonturen ook kunnen zijn. Hij verwerkt zijn ervaringen door in de buitenwereld actief te zijn, met een vol vertrouwen in de toekomst en de mogelijkheden die er in het leven zijn. Hij hoeft die mogelijkheden niet allemaal te benutten, maar hij wil vooral weten dat die er zijn (voor als hij weer aan iets nieuws toe is). Ram is daardoor synoniem met  impulsiviteit, initiatief nemen, strijdlust,  afwisseling en nieuwe belevenissen.

Probeer je een Ram af te remmen, dan neemt hij jou op zijn hoorns.

Stier: dit teken uit het element aarde weet van nature het best waar het heen wil en zoekt zijn zekerheden vooral in tastbare dingen. Het hebben van dingen verschaft hem de innerlijke rust die hij nodig heeft, en zijn reactie is doorgaans traag en weloverwogen. Weinig tekens zijn zo betrouwbaar en solide als een Stier. Teveel verandering brengt hem maar al te vaak van slag, en het (eigen) huis is zijn vaste basis. Het creatief zijn met de ‘stof’ (materie) behoort eveneens tot het domein van de Stier, die niet zelden kunstzinnig  en vormgevend bezig is.

Kom je aan de spullen van een stier, dan kan dat al snel als een rode lap op hem werken.

Tweeling: Dit luchtteken is van nature toegerust met een sterk beweeglijk denken en floreert het best als hij blijk kan geven van zijn vermogen een grote hoeveelheid dingen te kunnen behandelen en door te geven. Het onderwijs is dan ook een veel gekozen professie van een Tweeling. Dit teken kent een grote nieuwsgierigheid en heeft behoefte aan steeds nieuwe theorieën en feiten, ook al voelt hij er niet voor daar al te lang bij stil te staan. Een visie mag elke dag veranderen. Zijn aanpassingsvermogen is groot en omdat hij zoveel in zich op wil nemen, is hij vaak handig, behendig en snel in het uitvoeren van dingen.

Geef je een interessant contact door aan een Tweeling, dan kun je op zijn enthousiasme rekenen.

Kreeft: dit waterteken (met een harde buitenkant en zachte kern) loopt via de weg van het gevoel, waarbij de buitenwereld zijn spiegel is. Door te voelen wat zich daar buiten afspeelt kan hij zijn eigen persoonlijkheid ontwikkelen. Hij stelt zich graag koesterend en zorgzaam op en is erg gevoelig voor de rol en de betekenis die hij kan hebben. Moeilijk beslissingen kunnen nemen en voor zijn gevoelens uitkomen maken deel uit van de kwetsbaarheid die hij in zichzelf ervaart. Gezin en kinderen, met de bijbehorende warmte en gezelligheid, zijn het domein bij uitstek waar de Kreeft van kan genieten.

Weet je geen rekening te houden met de gevoelens van een kreeft, dan rent hij hard van je weg (achteruit).

Leeuw: het tweede vuurteken is niet zozeer naar buiten gericht maar vooral naar binnen, bezig om alle ervaringen in zichzelf te verwerken (met zichzelf bezig).  Omdat dat met de nodige energie en dynamiek gepaard gaat is er vaak weinig ruimte voor anderen. Hij heeft het nodig om alles in het leven wat mooier en beter te maken. Erkenning te krijgen, als autoriteit worden gezien en een zekere macht te bezitten horen daarbij als tegenwicht voor de innerlijke worsteling met zijn zelfvertrouwen. Als dat innerlijke werken aan zijn zelfvertrouwen op rolletjes loopt, dan zien we een Leeuw waar begrippen als leider, waardigheid (trots), edelmoedigheid en loyaliteit bij passen.

Laat je een Leeuw niet in zijn waarde, dan keert hij zich hooghartig van je af.

Maagd: dit aardeteken kent een grote voorliefde voor het zintuiglijke waarnemen op een heel praktische wijze. Dingen moeten vooral nuttig en doelmatig zijn, neutraal en zo objectief (reëel) mogelijk. Daarbij hoort een zekere dienstbaarheid als uiting van zijn manier van bezig zijn (het aantonen van praktische waarde). Een Maagd voelt zich niet prettig als hij geen concrete oplossingen aan kan bieden, en hij zal het naadje van de kous willen weten om er ‘zeker’ van te zijn of hij het wel goed gezien heeft (kritisch/analytisch).

Vraag je een Maagd om zomaar iets nieuws te proberen, dan kom je van een koude kermis thuis.

Weegschaal: het tweede luchtteken floreert het best met veel contacten in de buitenwereld, communicatie en gezelligheid. Het is een teken dat streeft naar vredelievendheid en harmonie in de buitenwereld (de vredestichter), maar van binnen zit er veel twijfel en een onvermogen om te kiezen. Hierdoor lijkt het alsof de Weegschaal met alle winden mee waait. Schoonheid en genieten staan hoog in het vaandel  van de Weegschaal, en hij heeft op alle fronten behoefte aan zijn eigen kleur en geur (harmonische sfeer).

Stel een Weegschaal nooit iets voor waar hij geen eigen belang bij heeft, want dat wordt te licht bevonden.

Schorpioen: dit waterteken is sterk naar binnen gericht en herkauwt alle gevoelens telkens opnieuw vanuit zijn behoefte om de dingen zo diep en intens mogelijk te ervaren. Dit is een puur innerlijk proces, waardoor anderen zelden zicht krijgen op de gevoelens van een Schorpioen en het lijkt alsof hij alleen maar mentaal bezig is. Hij voelt zich echter uitermate kwetsbaar en onzeker over zichzelf en heeft voortdurend het gevoel op zijn hoede te moeten zijn en zichzelf te moeten verdedigen. Heeft hij eenmaal een bepaald idee gevormd of besluit genomen, dan staat hij er ook voor en is hem niets teveel om dit uit te dragen.

Probeer je in het innerlijk van een Schorpioen te graven, dan roert hij zijn venijnige staart.

Boogschutter: dit derde vuurteken is gedeeltelijk op de buitenwereld georiënteerd, en gedeeltelijk op de binnenwereld. Op beide fronten houdt hij van de nodige afwisseling. Dit maakt dat hij wisselvallig overkomt, terwijl  hij alleen maar bezig is met het scheppen van de overgang tussen die beide werelden. Dat leidt vaak tot levenswarme wijsheden. Hij houdt ervan zijn horizon te verbreden door te reizen, te lezen en te filosoferen. Hier horen begrippen bij als vrijheid, optimisme, verbinden, tot een synthese komen en het ontdekken van een rode draad.

Wil je een goed persoonlijk gesprek voeren, dan kun je bij de Boogschutter rekenen op een warm onthaal.

Steenbok: dit  is het meest naar buiten tredende aardeteken om voor zichzelf zekerheden in de buitenwereld te scheppen. Hiertoe wordt hij liever uitgenodigd of gestimuleerd dan zelf het initiatief te nemen. Hij houdt van concrete en vastomlijnde vormen (in alles), wetten en structuren, van orde en regelmaat. Met betrekking tot zijn positie in de buitenwereld kan hij heel erg streberig zijn, koel en ongenaakbaar. Maar er is geen teken dat doelgerichter is ingesteld, iets wat hem tot een harde en betrouwbare werker maakt. Woorden die daar bij passen zijn degelijk, sober, eenvoudig, zonder tierlantijnen.

Kom bij een Steenbok niet met overbodige franjes aan, want dan vlucht hij naar de top van de rots.

Waterman: dit laatste luchtteken is de analyticus onder de luchttekens. Feiten worden in een theoretisch verband geplaatst en patronen worden op hun samenhang bezien. Maar hij theoretiseert niet in het wilde weg en wordt pas echt aan het denken gezet als hij zich kan identificeren met een onderwerp. In zekere zin is dit een revolutionair denker, met vernieuwende inzichten. Hij geeft weinig om uiterlijk vertoon, behalve als het een bepaald innerlijk doel dient. De Waterman is het teken bij uitstek dat gericht is op vrijheid, gelijkheid en broederschap. Tolerantie en een ander pad kunnen lopen zijn voor hem het grootste goed.

Heb je een Waterman als partner?  Neem hem dan nooit zijn vrienden af!

Vissen: dit teken is de geboren idealist, en het teken dat het minst affiniteit heeft met de(harde) werkelijkheid. Hij is de romanticus onder de sterrenbeelden, aanpassend en begripvol. In zijn verbeelding kan dit sterrenbeeld alle kanten op, en met zijn beïnvloedbaarheid zal hij vaak geneigd zijn een weg te volgen die niet bij hem hoort. Daar moet hij dan later op terugkomen. Zijn gevoeligheid voor stemmingen en sferen gelden niet alleen het aardse, maar ook de wereld van mystici en religies.  Niet het eigen IK is van belang, maar de rol in het grotere geheel. Niet zelden voelt dit sterrenbeeld de neiging anderen te bewegen tot een kijkje in dit collectieve onbewuste (bekeren).

Ben je ineens het contact met een Vissen kwijt? Dan is hij er tussenuit geglipt naar andere sferen.

Tot zover de grote lijnen (de onderstromen) per sterrenbeeld. Maar deze worden vanzelfsprekend verder genuanceerd door de stand van de andere planeten in een horoscoop. Dus in hoeverre bepaalde eigenschappen ook uit de verf komen, hangt af van alle (tegen)krachten die er verder in een horoscoop zitten (wordt vervolgd).

slapeloosheid: ergens van wakker liggen

 

Gezondheid

Assertiviteit: opkomen voor jezelf

Eerlijk en duidelijk

Assertiviteit is het opkomen voor je eigen mening, rechten en standpunten zonder je gesprekspartner agressief te benaderen. Als je eerlijk en duidelijk bent op het juiste moment en de juiste plaats, dan hoef je geen frustratie op te bouwen. Frustratie is immers niets anders dan een ingehouden ergernis of -behoefte die zich ontwikkelt tot boosheid en maakt dat je vastloopt in jouw gevoel. Door assertief te zijn toon je zowel respect voor jezelf als voor de ander.

Een voorbeeld

Je speelt al een tijdje tennis met Jan, die voor jou een prima tegenspeler is. Maar Jan blijkt steeds vaker aandacht te vragen voor zijn belevenissen op het werk. Hij raakt er niet over uitgepraat en intussen komt er van het tennisspel niet veel meer terecht. Je wilt Jan hier op aanspreken maar je weet niet precies hoe.

Bij de volgende tennisafspraak begin Jan meteen weer over een voorval op zijn werk. En dan vindt je het genoeg. Het ligt op je lippen om te zeggen “hou nu eens op met dat gezeur over je werk”, maar dat is niet de bedoeling als we het over assertiviteit hebben. Assertiviteit is vriendelijk en begripvol, dus moet je het zoeken in uitdrukkingen als “Nu even niet, Jan. Ik wil me graag concentreren op het spel”. Als Jan zijn gedrag blijft voortzetten, dan kun je bijvoorbeeld zeggen: “Ik wil je graag een luisterend oor bieden, maar ik wil niet bij alle details van je werk betrokken worden”. En als hij het dan nog niet begrepen heeft, dan is het tijd voor een goed gesprek. Dan kun je hem laten weten dat je heel graag met hem tennist maar dat je de omgang met hem tot dat tennissen wilt beperken.

Zo geef je jouw grenzen aan terwijl je Jan in zijn waarde laat (hem blijft respecteren als tennismaatje, zonder hem aan te vallen op zijn gebabbel over het werk) en de tennisrelatie zelf niet in de waagschaal stelt.

Emotionele ballast

Als je ergernissen en frustratie te lang opkropt zal dat leiden tot een emotionele ballast die je langzaam gaat beheersen. De kans is dan groot dat je op een zeker moment ontploft en alles eruit gooit (de beerput opentrekt). Omdat alle emoties dan over elkaar heen tuimelen heb je geen controle meer over de woorden die je kiest en richt je vaak meer schade aan dan nodig is. Veel beter is het dus om meteen te zeggen wat jij over dingen denkt en hoe je dingen ervaart.

Bang voor assertiviteit?

Veel mensen durven niet op tijd aan te geven wat er in hen omgaat. Ze zijn bang op hun mening of houding te worden ‘afgerekend’. Dat het tegen hen gebruikt zal worden (wat dat ook moge zijn), dat ze niet meer leuk gevonden worden, er niet meer bij mogen horen of ontslagen zullen worden (in werkrelaties). Maar als je hier goed naar kijkt, dan weet je dat deze angst ongegrond is. Want niets is zo vervelend als iemand om je heen te hebben die alles slikt, die met alle winden meewaait of die nooit laat merken wat hij van iets vindt.

Hoe kun je rekening houden met iemand die niets van zichzelf laat zien? En hoe kun je vermijden dat je op iemands ziel trapt als je niet weet hoe die ziel er uit ziet?

Alleen maar door assertief te (mogen) zijn.

De Zon: symbool van onze persoonlijkheid

Gezondheid

Weten wat je voelt

Graven in je gevoelswereld

Als je wilt weten wat je werkelijk voelt, dan zal je moeten graven. Graven in jezelf, onder de oppervlakte. Maar hoe doe je dat?

Laat ik beginnen met te zeggen dat het NIET altijd eenvoudig is om je gevoelens helder te krijgen en naar het bewuste te halen. Dat wat het in eerste instantie lijkt, is het meestal niet. Spiegelen en dromen kunnen daarbij helpen, zoals ook jouw onbewuste reacties iets aangeven. Maar je zult echt de tijd moeten nemen om zicht te krijgen op wat er werkelijk speelt.

Gesprek met jezelf

Vele jaren geleden ben ik het ‘gesprek met mezelf’ begonnen. Het vraaggesprek dat ik toepas in de homeopathie is me daarbij uitermate behulpzaam geweest. Want bij elk antwoord moet je de volgende vraag stellen, totdat je echt bent uitgepraat en weet welk basisgevoel er in het spel is. Geef het eerste antwoord dat in je opkomt, zonder nadenken. Want dat biedt het meeste ruimte aan jouw onbewuste. En wat belangrijk is, is dat je zowel de vragen als de antwoorden op papier zet. Dat maakt het niet alleen gemakkelijk om het terug te lezen maar ook om het daarna aan iemand te vertellen.

Futloos en moe

Stel je voelt je futloos en niet in staat om iets te doen. Je draalt maar waar rond en kunt je nergens op concentreren. Het gesprek met jezelf zou er dan zo uit kunnen zien (in heel korte vorm):

Hoe voel ik me vandaag?

Futloos, moe.

Wat is futloos?

Nergens zin in.

Vertel iets meer over ‘nergens zin in’…

Kan me nergens toe zetten, er komt niets uit mijn handen.

Leg dat eens uit?

Zit alleen maar voor me uit te staren, en mijn gedachten dwalen steeds af.

Vertel wat meer over die gedachten…

Elke keer komt die ruzie van gisteren weer voorbij ….met iemand uit de vriendengroep. Ik ben nogal uitgevallen naar die persoon, die daar helemaal overstuur door was.

En ?

Ik was het helemaal zat, dat gezeur van haar.

Hoezo?

Ik baal als een stekker van die trut, alsof ze mijn leven kan bepalen. Ben gewoon boos!

Wat maakt je boos?

Ze zuigt me helemaal leeg, wil elke keer aandacht voor haar eigen zielige ik

Wat voor aandacht wil ze dan?

Dat ik overal op reageer en dat ik het met haar eens ben.

En hoe voelt dat?

Ik stik er bijna in, heb geen ruimte meer om mezelf te zijn. Alles draait om haar.

OK, wat nog meer?

Ze bederft alle plezier dat we samen zouden moeten hebben, dus het is meer een last dan een lust.

Hoezo is ze een last?

Ze leunt in alles op mij, en gebruikt me gewoon. En dat is eigenlijk al jaren zo. Ik heb het helemaal met haar gehad. Het is gewoon niet leuk meer.

Pas als dit je duidelijk is, kun je er aan werken om de situatie te veranderen. Het futloos voelen is nu duidelijk ingevuld met de onderliggende emoties en gevoelens: je bent nog steeds boos, je bent het spuugzat, je voelt je gebruikt en beperkt in jouw eigen zijn. Dat is heldere taal.

Als je dit gesprek met jezelf niet had gevoerd, dan had je waarschijnlijk wat afleiding gezocht die dag in de hoop dat je de volgende dag weer meer energie zou hebben (wat vermoedelijk ook wel zo is). Maar dan zou zich dit patroon zeker gaan herhalen (zo worden dingen ‘chronisch’).

Nu kun je gericht met de persoon in kwestie gaan praten over wat haar gedrag voor jou betekent. En als dat niet tot het gewenste resultaat leidt, dan kun je overwegen om afstand te nemen van haar. Want doorgaan op deze weg zal maken dat je je steeds ongelukkiger voelt in relatie tot haar en alsmaar futlozer wordt!

Het volgende artikel gaat over ‘assertiviteit’: het adequaat en direct reageren.

Assertiviteit: opkomen voor jezelf

 

Gezondheid

Het hart: zetel van onze ziel

Van je hart een moordkuil maken

Het hart kan worden gezien als de zetel van onze ziel, het centrum van ons levende zelf dat de levensenergie moet laat stromen, zonder horten of stoten. Het is vloeiend en gelijkmatig voortbewegen in de juiste richting. Dat dit vooral voor onze gevoelswereld geldt, laat zich raden.  Zo strijk je met je hand over het hart als je iemand iets vergeeft en gaat je iets  ‘aan het hart’ als het je raakt. Iemand heeft een gouden of een goed hart als hij lief en aardig is maar een hart van steen als hij geen mededogen heeft met anderen. Er valt een pak van je hart als je wordt gerustgesteld en het hart zinkt je in je schoenen als je alle moed verloren hebt.  Mensen dragen hun hart op de tong als ze durven zeggen wat ze ‘op hun hart’ hebben maar maken van hun hart een moordkuil als ze van alles binnenhouden. Als je je hart niet laat spreken of niet volgt, dan liggen de hartklachten op de loer.

Hartkloppingen en ritmestoornissen

In psychologische zin hebben deze te maken met het teveel vragen van jezelf, waardoor je ‘uit  je ritme’ bent. Een inspanning menen te moeten leveren die tegen je gevoel indruist en geen recht meer doet aan jouw wezenlijke behoefte. Je wringt jezelf in allerlei bochten en loopt zwabberend op de weg die je zou moeten gaan. Maar je durft niet te kiezen voor jezelf.  Dit is een tweestrijd tussen doorgaan of stoppen met datgene wat je tegen je natuur in doet (of juist niet doet).

Hartinfarct

Dit geeft aan dat je te hard bent voor jezelf en niet in staat om je diepste gevoelens van onmacht en frustratie een goede uitlaatklep te bieden. Je kunt je niet naar hart en ziel uitleven, en dat remt je af. Een deel van je hart dreigt af te sterven.

Hartinsufficiëntie (hartfalen)

In dit geval ben je teveel van je eigen weg afgedwaald maar weiger je datgene los te laten wat niet bij je hoort. Je voelt je allerminst goed bij de situatie zoals die is, maar je bent bang om de controle te verliezen over jezelf. Je spontaniteit is ver te zoeken en je toont je stoerder dan je je voelt. Je staat voor een hindernis, maar ziet geen uitweg. Je geeft het (bijna) op.

Hoge bloeddruk

De drang om niet naar je hart te luisteren zorgt ook voor de hoge bloeddruk die niet met het hart zelf te maken heeft maar daar wel mee verbonden is. Want als je een hoge bloeddruk hebt, zet je je eigen gevoelens onder druk. Je bent dan aan het opboksen tegen bepaalde emoties die betrekking hebben op iets wat je veroordeelt in jezelf  (“ik zou dat toch moeten kunnen”, “ik mag dat toch niet doen”).

Dat deze klachten van het hart zoveel voorkomen in onze maatschappij heeft alles te maken met het voortdurende gevecht tussen het verstand en het hart, waarbij het verstand vaak als winnaar uit de strijd komt. De daadkracht (het doen) staat hoger aangeschreven dan het onderliggende gevoel. “Alles onder controle hebben” is de maat (Yang) in plaats van “alles even te laten gaan” (Yin).

Over hoe je je gevoelens beter kunt leren kennen, gaat het volgende stuk.

Weten wat je voelt

Gezondheid

Pijn: je zere plek

Pijn onverklaarbaar?

Tegenwoordig hebben veel mensen te maken met pijnklachten die niet kunnen worden verklaard. Deze kunnen zich in principe in het hele lichaam bevinden, maar veelal zitten ze in het hoofd (en aangezicht), rug en nek, middenrif, buik en voeten. Toch kan de arts ‘niets vinden’. In die gevallen zijn we overgeleverd aan pijnstillers en het nodige zelfonderzoek om de oorzaak van deze klachten te ontdekken.

In de klassieke homeopathie is het gebruikelijk om het woord ‘pijn’ goed uit te vragen. Hoe voelt die pijn? Is deze trekkend of snijdend, drukkend of kloppend, zeurderig of scherp, krampachtig of constant? Straalt die uit naar andere delen van het lichaam, en hoe bouwt hij zich op? Door dit voor jezelf uit te zoeken, krijg je al enig idee van het probleem dat er aan de pijn ten grondslag ligt. Want een zeurderige pijn geeft een zeurend conflict aan in jezelf, en een krampachtige pijn wijst op een spastische omgang met iets.

Waar zit hem de pijn?

Zo is een spierpijn iets anders dan een bot- of een zenuwpijn. De spieren hebben te maken met flexibiliteit en beweging, de botten met onze basishouding en structuur en de zenuwen met de gevoelsmatige aftasting van het leven. Ook in dit verband spreekt onze taal weer boekdelen: wat maakt ons stram en onbeweeglijk, wat voelen wij tot op het bot, wat werkt er op onze zenuwen?

Willen we nog specifieker kijken, dan is het orgaan of de plaats in het lichaam waar de pijn zich aandient het volgende punt van inspectie. Zit het in de spijsvertering, oftewel het traject van de ‘vertering van dat wat we innemen’, in de onderste ledematen waarmee we ons voortbewegen of misschien wel in ons hart? Dus waar zit hem de pijn?

Pijn in je hart

Wat dat laatste betreft ben ik van kinds af aan bekend met felle steken in mijn hart. Daar is vroeger al uitgebreid en tevergeefs naar gekeken door een specialist, maar gaandeweg mijn leven heb ik dat leren duiden: op die momenten beklemt me een probleem in de omgang tussen mensen,  iets waar ik wat aan wil doen maar wat niet lukt.  Dat snijdt dan letterlijk door mijn hart.

Het hart, onze motor, is het volgende orgaan dat ik onder de loep ga nemen.

Het hart: zetel van onze ziel

 

 

Gezondheid

De Maan: Koningin van de nacht

De vrouwelijke kant van het bestaan

Net als aan de zon, wordt aan de maan een belangrijke symbolische betekenis toegedicht. Meestal wordt zij beschouwd als moedergodin of hemelkoningin, als de wederhelft van de zon (Yin en Yang) en als het ultiem vrouwelijke hemellichaam. Deze symboliek komt onder meer voort uit het feit dat de maan haar licht van de zon ‘ontvangt’ maar ook omdat haar cyclus rond de aarde gelijk loopt met de maandstonden van de vrouw (beide 28 dagen). Zon en maan samen staan als het ware voor het heilige huwelijk tussen hemel en aarde, tussen koning en koningin, goud en zilver. De wassende maan wordt als teken gezien van licht en geluk (in de vlag van menig land), terwijl de afnemende maan staat voor duisternis en kwaad.  En de volle maan kennen we allemaal als symbool voor onze diepste en meest mysterieuze gevoelens, iets wat maakt dat menig mens gedurende de volle maan emotioneler is en vaker wakker ligt dan gedurende de rest van de maand.

Astrologisch teken voor emoties en gevoelens

Als we het over dromen en het onbewuste hebben, dan is het handig om eens te kijken naar de positie van de maan in onze horoscoop. Ook in de astrologie staat de maan voor het vrouwelijk principe en reproductie, emoties en gevoelens (het onbewuste), reflectie of weerspiegeling, het geheimzinnige en het onbekende, het koesteren en beschermen, rusteloosheid en beïnvloedbaarheid, instabiliteit en wisselvalligheid. Daarmee is de maan de tegenhanger van de zon, die alles te maken heeft met ons bewuste gedrag en de manier waarop we onszelf in de maatschappij willen laten zien (hierover later).

De plaats, waar de maan staat in onze horoscoop (in welk teken en in welk huis), geeft dus aan op welke manier iemand zijn onbewuste reacties tot uitdrukking brengt. Het is het gedrag waarin we vervallen in omstandigheden die ons onzeker maken. Een soort geconditioneerd en sociaal aangepast ‘masker’, met als doel om ons weer veilig te voelen.

Enkele voorbeelden

Zo zal iemand met de maan in het teken Stier (aarde) het liefst naar concrete dingen zoeken als hij zich in een ongemakkelijke situatie bevindt. Deze persoon zal behoefte hebben zich aan iets tastbaars vast te klampen om met deze situatie om te kunnen gaan. Maar staat de maan van die persoon in het teken Vissen (water), dan zal hij zijn veiligheid vooral zoeken in de gevoelsmatige uitwisseling met de omgeving waardoor hij zijn eigen ‘ontstemming’ weer op orde krijgt. Iemand met de maan in het vuurteken Leeuw zal daarentegen proberen naar de macht te grijpen, of zich tiranniek gedragen, in een poging om zijn gevoelsmatige onzekerheid te overwinnen. En als de maan in het luchtteken Tweeling staat, dan zien we iemand die informatie begint te spuien en communicatief bezig is om de onzekere situatie te overwinnen.

Zo kan het gebeuren dat iemand met de dominante persoonlijkheid van de ‘vurige’ Leeuw ineens de gevoelsmatige uitwisseling met een ander zoekt als de maan in Vissen staat. En omgekeerd kan de gevoelige en begripvolle Vissen zich ineens tiranniek gedragen als zijn maan in het teken Leeuw staat.

Met andere woorden: welk sterrenbeeld je ook hebt, de plaats van de maan bepaalt hoe jij gevoelsmatig in onveilige situaties reageert.

Wil je zien waar de maan staat in jouw horoscoop: ga dan naar www.astro.com. Daar kan iedereen gratis gebruik van maken om zijn eigen horoscoop te bekijken.

Pijn: je zere plek

Gezondheid

Dromen: geen bedrog

Inzage in het onbewuste

Als we slapen, zijn we ons niet meer bewust van alles wat er om ons heen gebeurt. Het is een periode waarin we ons hoofd te rusten leggen en even in het ‘niets’ zijn. Maar we weten allemaal dat er dan nog van alles kan gebeuren: van slaapwandelen en praten tot aan dromen, van een eenvoudig snurkje tot apneu.

Ik begin dan ook met de dromen, al die vreemde taferelen en gebeurtenissen die zich tijdens onze slaap aandienen en waar we bij het wakker worden nog van onder de indruk zijn.

Freud en Jung: het begin van de duiding

Met zijn boek ‘Traumdeutung’ (1900) heeft de psychoanalyticus Sigmund Freud het verschijnsel van de droom op het psychologisch onderzoeksveld geplaatst, terwijl zijn leerling Jung daar verder mee aan het werk is gegaan. Sindsdien worden dromen op allerlei manieren gebruikt om het onbewuste deel van de mens te bestuderen en te duiden. Dromen bevatten allerlei symbolen, die niet worden verzonnen (met het denkende brein) maar spontaan naar voren komen. Je kunt ze niet manipuleren. Jung stelde: ‘de droom is een theater waarbij de dromer tegelijk scène, speler, souffleur, regisseur, publiek en criticus is’. Dromen weerspiegelen dus de innerlijke toestand van het ogenblik en geven aan wat er aan de houding tegenover het leven mankeert. Dit roept dus op tot een nadere inspectie van de levenshouding.

Dromen analyseren

In het voorgaande stukje over water heb ik al iets gezegd over mijn dromen. Daarmee heb ik willen aangeven hoe mijn onbewuste aangaf waar het mee bezig was en op welk vlak ik mijn levenshouding moest herzien. Hieronder geef ik nog wat meer voorbeelden, om je op weg te helpen bij de interpretatie van je eigen dromen. Daarbij maakt het verschil of het om een eenmalige droom gaat (een kortstondige belevenis) of om een reeks (langdurend thema).

Het lukt me niet

Bijna al mijn dromen zijn van langdurige of terugkerende aard en ook al zijn de beelden steeds anders, de essentie van het verhaal is steeds hetzelfde. Zo heb ik jaren gedroomd over iets waar ik niet in slaagde: ik moest ergens iets halen en die plaats bestond niet meer, ik moest slapen in een hotel en de kamer was dichtgemetseld, ik moest met een trein die niet kwam of met een lift die bleef steken. In al die dromen moest ik iets doen wat me niet lukte, met niemand in de buurt om mij te helpen. Ik bleef telkens steken, met de vraag ‘wat nu’. En dat kwam -natuurlijk- overeen met mijn leven van dat moment, waarin het me niet lukte om dat wat ik eigenlijk wilde voor elkaar te krijgen.

Alleen op de wereld

Een andere reeks dromen had te maken met allerlei situaties in de wereld, waar ik in mijn eentje rondliep of alleen overbleef. Grote overstromingen, waarbij ik een berg op moest rennen om te overleven, alleen rondlopend in een immens groot open veld met een fikse onweersbui boven mij en geen plek om te schuilen, op weg zijn met een groep (die ik nooit zag) en iedereen kwijtraken, en met een vliegtuig moeten reizen waar geen plaats voor mij was zodat ik aan de vleugel moest hangen. In al die dromen was het overheersende gevoel dat ‘ik het allemaal alleen moest zien te redden’. Ik heb het nu over de eerste jaren waarin mijn man was overleden en ik weer een leven, alleen, moest zien op te bouwen. Iets waar ik op dat moment –in mijn gevoel- nog niet in geslaagd was hoewel ik -in het leven zelf- alles op orde meende te hebben.

Ik kan verder zonder hem

Een andere reeks dromen uit diezelfde periode ging over mijn overleden man. Telkens doemde hij weer op, in een mengeling van situaties uit het verleden. Elke keer liet hij zich even zien, maar verdween dan ook weer. In die dromen bleef ik steeds maar zoeken waar hij was omdat ik blij was hem te zien. Maar nooit kon ik hem vinden. Pas vele jaren later, toen ik het verlies van hem eindelijk verwerkt had, kwam de ‘verlossende droom’. Ik kwam hem weer tegen, op een soort feestje, en we raakten in gesprek. Hij gaf aan dat hij graag terug wilde komen, maar ik heb hem laten weten dat ik dat niet wilde en dat hij zijn eigen weg mocht gaan. Ik had niet meer het gevoel dat ik hem terug wilde, en het was goed zoals het was. Dat was de laatste droom in deze reeks.

Wat mij betreft is het dus duidelijk dat dromen geen bedrog zijn en voortkomen uit het onbewuste. Bij elke droom is het belangrijk om je af te vragen wat er gebeurde in die droom, en hoe je je daarbij voelde. In principe weet je dan waar je ongeveer staat.

De Maan: Koningin van de nacht

 

Gezondheid

Water: symbool van gevoelens en emoties

Hoewel er micro-organismen zijn die zonder water kunnen leven, lijkt het menselijk bestaan toch echt af te hangen van water. Het is het vloeibare element in alles wat leeft, en het is niet voor niets dat water symbool staat voor gevoelens en emoties.

Als we het niet meer trekken, staat het water aan onze lippen of doen we moeite ons hoofd boven water te houden. Iets zeker weten staat als een paal boven water, en als je alles durft dan is geen water je te diep. Ben je jaloers, dan kun je de zon niet in het water zien schijnen en als je iets tevoorschijn tovert uit het niets, dan haal je iets boven water.

Het water is ons grote onbewuste

Als we ontroerd worden, komen er tranen en als er allerlei verborgen gevoelens in het spel zijn, moeten we vaak plassen. Of we worden verkouden. En als je veel over water droomt, ga dan maar kijken wat er precies aan de hand is met je diepste gevoelens. Zo heb ik zelf, in het verre verleden, jarenlang gedroomd over water. Ik zat op een boot, die vastliep omdat het water te klein was. Dit vertelde me dat ik te weinig ruimte gaf aan het uiten van mijn emoties, iets wat in die periode van hard werken zeker aan de orde was. Ik droomde vaak over een klein kind dat ik in het water liet vallen, waardoor ik begreep dat ik het kind in mezelf steeds kopje onder liet gaan. En keer op keer verdween ik zelf onder water, of het nu een grote zee was of een moeras: telkens dreigde ik te verzuipen. En ja, ook dat was het geval in de situatie waarin ik zat met teveel hooi op mijn schouders.

Zo is het element water op allerlei manieren veelzeggend. Ik kom daar nog wel op terug, maar in mijn favoriete Internetkrant De Correspondent stond vandaag een stuk, dat ik de liefhebber bij deze aan wil reiken:

https://decorrespondent.nl/5087/Ode-aan-het-recalcitrantste-molecuul-uit-de-kosmos-H2O/659487154942-1817fd33

 

Dromen: geen bedrog

 

Gezondheid

Schimmels en parasieten: iets of iemand vreet aan je

Micro-organismen

Een parasiet is een micro-organisme dat zich in stand houdt en vermenigvuldigt ten koste van een ander organisme waarmee hij samenleeft (de gastheer). Zo’n organisme parasiteert dus op een ander en vreet daar letterlijk aan.

Parasieten zijn er van groot tot heel klein. In volgorde van afnemende grootte zijn dit dier, plant, insect, schimmel, bacterie, bacteriofaag, prion en springend gen. Waar ik het hier over ga hebben, is de kleine en onzichtbare eencelligen die bij de mens tot bepaalde lichamelijke infecties kunnen leiden: schimmels en bacteriën (virussen komen later).

Essentieel in alle levensprocessen

Schimmels en bacteriën zijn essentieel om het leven op aarde en de biodiversiteit in stand te houden. Ze zijn er altijd en overal. Een gram tuinaarde bevat zo’n 2,5 miljard bacteriën en ook ons eigen lichaam wemelt ervan. Niet alleen op de huid, maar ook in alle lichaamsopeningen en het maag-darmkanaal (van mond tot kont). Het zijn de helpers in allerlei levens- en ontstaansprocessen. Ze spelen een rol in de productie van voeding, brandstof, antibiotica, vitamines, pigmenten en kleurstoffen, papier en kleding. En ze zijn nodig bij metaal-extracties, de omzetting van chemicaliën en de afbraak van vervuilde stoffen. Aan de andere kant zijn er bacteriën die voeding bederven, water vervuilen en ziekteprocessen in werking zetten. Deze laatste groep probeert de farmaceutische industrie al sinds jaar en dag te bestrijden (anti-biotica), maar de goeden moeten dan lijden onder de slechten. En dan komt ons hele ecologische systeem in gevaar, inclusief ons eigen bestaan.

Gelukkig kennen deze micro-organismen een onverwoestbaar levensprincipe: ze muteren gewoon als ze in hun soort bedreigd worden. Zoals Madeline Drexler (een Amerikaanse wetenschapsjournaliste die gespecialiseerd is in volksgezondheid en geneeskunde) zegt: “deze micro-organismen spelen hun overlevingsstrategie bijzonder goed. Zij passen zich snel aan bij de veranderende omgeving van de mens, veel sneller dan de mens zelf. Waar de mens zo’n 20 jaar nodig heeft om een nieuwe generatie neer te zetten, doen bacteriën dat elke 20-30 minuten, en virussen zelfs sneller”.

Metgezel of vijand

In plaats van tegen bacteriën te vechten, zouden we ze beter kunnen zien als onze metgezel. Net zoals we het kwaad niet uit kunnen roeien door terroristen te doden, kunnen we ziekten niet uitroeien door bacteriën aan te vallen. Waar het om gaat is dat we de natuurlijke balans in het leven niet al teveel geweld aan doen. Daarmee doel ik niet alleen het leven op en van de aarde, maar ook ons eigen leven (met lichaam en geest als één geheel). Lukt dat op bepaalde vlakken niet, dan krijgen bepaalde schimmels en bacteriën vat op ons en maken ze zich kenbaar door infecties of aanverwante ongemakken.

 Schimmelinfectie: in opstand komen tegen wat anderen van je verlangen

Een schimmelinfectie staat voor een situatie waarin je –inwendig- in opstand komt tegen wat anderen van je verlangen. Maar je laat het wel gebeuren, omdat je nog niet weet hoe je het een halt moet toeroepen. In principe is dit het gevoel van gebruikt worden: in algemeen contactuele zin (als de schimmel bijvoorbeeld op het gezicht zit) of meer specifiek  (vaginale schimmels bij een seksueel getint onderwerp). Vrouwen, die veel last hebben van vaginale schimmels moeten dus bij zichzelf te rade gaan wat er precies speelt in relatie tot hun partner(s).  En bij voetschimmel is het de vraag op welk terrein je je bedreigd voelt (afhankelijk van de plek op de voet of welke teen het aangaat).

Parasieten: de macht overgeven aan een ander

Bij parasieten (inclusief wormen) geef je de macht echt over aan een ander en is het gevoel van gebruikt worden nog wat sterker: je voelt je echt slachtoffer (misbruik, in plaats van gebruik). Dit wil zeggen dat je niet in staat bent om je grenzen duidelijk aan te geven en je laat je meeslepen in de wil van de ander. Aarswormpjes zijn hier een milde uitdrukking van (vaak bij kinderen), lintwormen een meer extreme (dan doe je precies wat anderen willen; geef je de zeggenschap over jezelf uit handen).

Andere ziekten die door parasieten worden veroorzaakt zijn onder andere Malaria (een eencellige parasiet), schurft (veroorzaakt door een mijt) en Toxoplasmose (eveneens een eencellige parasiet).

Voor al deze aandoeningen geldt dat je je in de greep gehouden voelt van iets of iemand waardoor je je eigen weg niet kunt gaan (ik kom hier nog op terug bij het onderwerp tropische ziekten).

water: symbool van gevoelens en emoties

Gezondheid

Verwachting: stress en teleurstelling

Als er iets in het leven tot stress en teleurstelling (pijn) leidt, dan is het wel ‘iets van de ander verwachten’. Stress als we menen aan de verwachting van een ander te moeten voldoen, teleurstelling als iemand niet aan de verwachting voldoet die we zelf hebben. Verwachting is dan ook een ziekmakend begrip omdat het ons voortdurend in een staat van een nerveuze onzekerheid brengt.

Verwachting: iets dat zou moeten gebeuren

Maar wat is verwachting precies? Gaat het dan om een soort onuitgesproken wens, die je graag in vervulling wilt hebben? Iets wat je nog nooit hebt gekregen maar waar die persoon zelf op moet komen om het jou aan te bieden? Gaat het om iets wat je hoopt dat je zult krijgen omdat je zelf iets hebt aangeboden? Jij hebt bijvoorbeeld iemand uitgenodigd voor het eten en hoopt dat je wordt teruggevraagd. Of  gaat het om een afwijking van iets wat een bepaald patroon is geworden: ‘Hij rijdt wel’, ‘ik kook altijd’ of ‘zij heeft wel tijd’.

In principe gaat het bij verwachting om gevoelskwesties met betrekking tot ‘dingen die idealiter zouden moeten plaatsvinden maar die niet uitgesproken of afgesproken zijn’. Want als er een afspraak is gemaakt over bovengenoemde dingen, dan is het geen verwachting meer maar een overeenkomst: dan kun je iemand makkelijk aanspreken over het niet nakomen van die afspraak. En dat is beduidend minder slopend.

Uitspreken en afspreken

Verwachting is dus een woord dat je beter uit je eigen woordenboek kunt schrappen. Binnen elke relatie moet je kunnen uitspreken hoe je dingen ziet en hoe je met elkaar om wilt gaan. En over dingen die er echt toe doen kun je beter afspraken maken. Dan hoeft niemand zich zijn hoofd te breken over de vraag of hij wel of niet aan de verwachting van die ander voldoet.

Geef je grenzen en mogelijkheden aan en ‘schep dus geen verwachtingen’ waar je niet aan kunt voldoen. Ben je mantelzorger? Maak dan duidelijk wat je wel en niet kunt doen. Laat de persoon, die altijd op ongeschikte momenten binnenvalt, weten dat je even geen tijd hebt, en informeer je vrienden als je geen zin hebt om mee uit te gaan. Verzin geen smoes, maar zeg gewoon wat het is want dat wordt nog altijd het beste begrepen (wees assertief).

Onvoorwaardelijk

Dit brengt mij tegelijkertijd op het begrip onvoorwaardelijk. Een heel belangrijk begrip in relaties, omdat ‘voorwaarden’ wel thuishoren in een zakelijke omgeving (met een precieze omschrijving van wat je wel of niet mag doen) maar niet in privé relaties. Op het persoonlijke vlak telt niet de prestatie maar de relatie, het gezellig samenzijn zonder voorwaarden.

Het vinden dat je iets terug moet krijgen als je de ander iets gegeven hebt, is dan een verkeerd uitgangspunt. In persoonlijke relaties  moet je mogen zijn wie je bent en bijdragen wat je kunt of wilt. Dat is telkens opnieuw situatie gebonden en daar hoort geen ‘afrekening’ bij, maar een acceptatie van datgene wat er is. De een geeft nu eenmaal liever een cadeautje, de ander biedt een luisterend oor. Weer iemand anders heeft koken als hobby, terwijl je zelf liever uit gaat. Zo kan iedereen op zijn eigen wijze een rol spelen in relatie tot anderen, zonder dat alles op een weegschaal wordt gelegd of bijgehouden.

Waar het om gaat is dat er voldoende aanknopingspunten zijn in een relatie (van welke aard dan ook) om het met elkaar leuk te hebben. Zijn die aanknopingspunten er niet, of worden er teveel voorwaarden aan jou gesteld? Beëindig die relatie dan, want dan doe jij je eigen aard geweld aan en probeer je alleen maar naar andermans pijpen te dansen.

Dit kan onder andere leiden tot schimmelinfecties en parasieten, waar ik de volgende keer aandacht aan besteed.

schimmels en parasieten: iets of iemand vreet aan je

Powered by themekiller.com