Archief

april 2022

Gezondheid

De Zondvloed en ons DNA

Streng gelovigen houden zich angstvallig vast aan de Bijbel om hun leven vorm te geven terwijl veel ongelovigen geen enkele waarde hechten aan een spirituele gids. Voor de eerste groep heeft het leven een serieuze betekenis, voor de tweede is het meer een éénmalige ervaring die zoveel mogelijk gevierd moet worden. Daar tussenin zitten mensen die op één of andere manier wel spiritueel zijn, maar daar geen bewijzen voor nodig hebben. In ieder geval is het zo, dat alles wat we menen te weten over het ontstaan van de schepping en het leven als geheel, niet alleen incompleet is, maar ook bewust verdraaid of verkleurd.

DNA: het ‘bouwpakket’ van de schepper (God)

Gelukkig zijn alle wijsheden over het ontstaan van aarde, de ruimte, God en de schepping wel degelijk bewaard gebleven. Langzaam maar zeker komen die nu massaal in het voetlicht te staan. We zijn constant op het verkeerde been gezet wat betreft onze geschiedenis en de werkelijke aard der dingen. En het meest opmerkelijke is wel dat het begrip DNA (het bouwpakket van God) duizenden jaren geleden al bekend was, en ook de manipulatie ervan en het ‘mixen van soorten’.
Dat wat er nu gebeurt met de mRNA vaccins is dan ook niets nieuws, en past geheel in de strategie van de ‘gevallen Engelen/Luciferians’ om over de mensheid te heersen en elk ‘geweten’ en godsbesef (Christus bewustzijn) uit ons te slaan.

Hier de eerste episode onder de titel ‘De grote vloed’ van ‘Ewaranon’ (die vier delen heeft gemaakt), gepresenteerd door Phil Godslewski (begint ongeveer bij 20 minuten): https://rumble.com/v12jpka-the-great-flood-ewaranon-vol.-2-episode-1-april-26th-2022.html

In dit deel komen de ‘bloedlijnen’ aan de orde, waarom de ‘grote vloed’ nodig was, hoe DNA/mRNA werkt, waarom de bijbel die wij kennen NIET de originele versie is, waarom ‘vrijmetselaars’ nooit op de bijbel zweren, waarom ‘God’ niet altijd of eerder ingrijpt en zo meer. Ook wordt het belang van nummer 666 voor ‘de duivels’ uitgelegd, en hoe ze de werkelijkheid hierop (in)gericht hebben.

Ons morele kompas: het besef van goed en kwaad

In bovengenoemde video wordt een aantal keren herhaald dat ‘elke actie consequenties heeft’ (wat we ook wel karma noemen) en dat de VRIJE WIL essentieel is in het bestaan. Onze vrijheid in doen en laten is simpelweg een geboorterecht, ook al zijn ze hard bezig ons daarvan te beroven. We moeten zelf onderscheid maken tussen goed en kwaad, en zelf een keuze maken welke ‘leider’ we volgen.

Om dat te kunnen moeten wij ons informeren, de waarheid der dingen achterhalen en ons eigen ‘geloof’ gestalte geven. Want hoe anders kun je bepalen in welke richting je wilt varen als je niet alle kanten van een verhaal kent? Hoe kun je een gefundeerde mening vormen als je zomaar aanneemt wat een ander je vertelt (of moet vertellen)?

Het mag duidelijk zijn dat je dan in de valkuil trapt van de misleiding. Dat is nu niet meer moeilijk om te zien. Dus als er één lering is te trekken uit de (C)crisis, dan is het wel dat we –voor eens en altijd- het heft in eigen handen moeten nemen en nooit meer moeten afgaan op wat ‘regeerders’ ons vertellen. Sterker nog: we hebben helemaal geen ‘regeerders’ nodig als ons morele kompas en het besef van goed en kwaad op orde zijn!

“2000 muilezels”: tracing & tracking van de verkiezingsfraude VS

Gezondheid

Wat dokters tot moordenaars maakt

Dat de ‘medische staf’ in onze gezondheidszorg collectief deelneemt aan malafide praktijken, en dus meewerkt aan criminele activiteiten (experimentele vaccins, valse diagnoses en zo meer), is van het begin af duidelijk geweest in deze Corona-crisis. Ze zijn stuk voor stuk omgekocht of verleid door praktisch financieel gewin, en zullen dus straks verantwoording moeten afleggen aan het Neurenberg Tribunaal (in ieder geval de top van de organisaties, maar ook menig arts).

Met de Eed van Hippocrates heeft het medisch handelen al lang niets meer van doen (vóór alles: NIET schaden!). Hier een video waarin dit alles goed wordt benoemd: https://rumble.com/v11m943-we-need-a-hippocratic-oath-training-for-doctors.html

En deze echte dokter die de waanzin van het hele Covid-verhaal nog even uit de doeken doet (die nu echt wel bewezen is): https://rumble.com/v10jac3-dr.-lynn-fynn-its-money-laundering-used-to-fuel-fear-harm-and-submission.html

Gif en andere mysterieuze verschijnselen

De lijst openbaringen en klokkenluiders is eindeloos aan het worden, en het wordt steeds duidelijker waar Big Pharma mee bezig is (geweest). Hier nog even twee niet onbelangrijke ‘dingetjes’, die vanzelfsprekend alles te maken hebben met de ‘crisis’ waar we in zitten:

Synthetisch slangengif in Pfizer-injecties, made in Holland: https://herstelderepubliek.wordpress.com/2022/04/19/synthetisch-slangengif-voor-de-pfizer-injectie-made-in-the-netherlands/

Mysterieuze gevallen van Hepatitis bij kinderen: https://www.bndestem.nl/wetenschap/ook-in-nederland-gevallen-van-mysterieuze-hepatitis-opgedoken-bij-kinderen~a7ab3e90/

Het enige advies dat (wat  mij betreft) vóór alles geldt is: NIETS laten inspuiten, nu niet en nooit! En het liefst ook NIETS innemen aan medicijnen. Daar is wat lef voor nodig aangezien ze ons hebben laten geloven dat je zonder medicatie onmiddellijk het loodje zult leggen, maar dat is een bangmakerij die –zeker nu alles boven tafel komt- volledig misplaatst is.

Ga bijvoorbeeld maar eens goed kijken wat de oversterfte door de vaccins is …. daar is het laatste woord absoluut nog niet over gezegd.

De Zondvloed en ons DNA

 

Gezondheid

Alles vergiftigd, decennialang!

Als er iets duidelijk is geworden in de ruim twee jaar ‘studie’ van het hele wereldgebeuren, is het wel dat alles vergiftigd is. Letterlijk of figuurlijk, decennialang. Dat was een bewuste strategie van de Cabal, want de mensheid moest gaan geloven dat ze zichzelf naar de verdoemenis hielp en dat het bestaan van onze planeet gevaar liep.
Niets is minder waar. Als alles zijn natuurlijke gang had kunnen gaan, zonder ingrijpen van de globalistische kapitaalvergaarders, dan was er pais en vree geweest. Maar dat kon de Cabal niet gebruiken, want alles moest kapot voor “the Great Reset”.

Hier een korte samenvatting van alles wat er gaande is (was):

Alles verdeeld

Door het organiseren van oorlogen en vluchtelingenstromen, heeft de Cabal geprobeerd te heersen (met name over de economie van het verwoeste land) en mensheid te verdelen. Niets is effectiever gebleken dan het creëren van ‘vijanden’ (naties, rassen of religies) en ‘invasies van vluchtelingen’ die de natuurlijke orde in de wereld grondig verstoorden. Met de media als hun belangrijkste propagandamachine hebben ze het voor elkaar gekregen dat nagenoeg iedereen in de (volkomen) verkeerde voorstelling van zaken is gaan geloven.

Enerzijds heeft dat gemaakt dat veel mensen zich (inderdaad) racistisch of fascistisch zijn gaan gedragen. En anderzijds heeft dat de weg vrij gemaakt voor min of meer ‘oneindige’ budgetten die –door elk land, van het belastinggeld- moesten worden vrijgemaakt om het vermeende kwaad te bestrijden. Bingo, kassa!
Want wie vandaag de dag nog denkt dat deze financiële middelen ook werkelijk voor het genoemde doel worden gebruikt, die moet beslist nog wat beter leren kijken.

Alles ziek

Tegelijkertijd heeft de Cabal decennialang met geo-engeneering en chemtrails het klimaat en de luchtkwaliteit beïnvloed om ons te doen geloven dat onze planeet de wereldbevolking niet aankan. Maar ook dat laatste is volledig onwaar! Door natuurrampen te creëren zijn mensen niet alleen ontheemd, maar zijn ook landerijen verloren gegaan en talloze oogsten vernietigd. Het manipuleren van zaden en ziekmakende pesticiden op de gewassen zelf zorgden voor de rest: kwalitatief slechte producten met weinig voedingswaarde en een overvloed aan ‘onverteerbare’ chemicaliën. Dit nog afgezien van alle fabrieksmatige voeding/producten, die ‘vergeven’ zijn van de kunstmatige stoffen!

Dat al deze ellende in de lucht en op de gewassen uiteindelijk ook in de watervoorziening belandt, is natuurlijk een bedoeld extraatje in de grondige verstoring van ons natuurlijke immuunsysteem. Met dan uiteindelijk het puntje op de i: het massale medicijngebruik en de vaccinaties die zogenaamd nodig zijn om de chronisch ziek geworden mens te ‘genezen’. Wat een geniaal uitgedokterd verdienmodel!

Alles onmenselijk en onnatuurlijk

Al met al heeft de Cabal geprobeerd om de wereldbevolking behoorlijk te verzwakken en te decimeren, ten voordele van zichzelf. Want alle oplossingen die ze bedacht hebben om het zogenaamde kwaad te bestrijden, kwamen uitsluitend ten goede aan de industrieën die ze zelf ontwikkelden (Big Pharma, Big Tech, Big Food enzovoort). Geen normaal mens die daar baat bij had, anders dan een smerig of geestdodend baantje om aan de georganiseerde ‘rat-race’ mee te kunnen doen.

Voor het welzijn van de mens heeft de Cabal helemaal niets gedaan, nul komma nul. De gewone mens is volgens de NWO een ‘nutteloze uitvreter’ die niet voor zichzelf kan denken en het leven niet waard is. Daarom moet deze zoveel mogelijk worden vervangen door hybrides, humanoids, supersoldiers, robots en andere uitvindingen uit eigen kringen.

Zo moet alles wat natuurlijk is, of ooit was, nu echt uit beeld verdwijnen. Boeren worden opgekocht, nep-vleesfabrieken worden versneld ontwikkeld en al het eigendom moet worden afgeschaft. Bovendien komt de zeggenschap over het menselijk lichaam nu in handen van Big Tech door de gepatenteerde mRNA-vaccins, waardoor het gemuteerde DNA (dus de mens zelf) hun eigendom wordt (ja, heus, zoek het maar op).

Eindstrijd en Eindtijd

De eindstrijd die nu nog steeds wordt geleverd, is heftig en allesomvattend. Maar het komt goed, ondanks dat er nog dagelijks aanvallen plaatsvinden vanuit de Cabal op de ‘White Hats’ (de groep die ons moet behoeden voor de Great Reset).
Hoe weet ik dat het goed komt? Niet alleen door alles nog steeds en constant te volgen. Maar vooral ook door mijn vaste geloof in het grote onzichtbare deel van onze schepping, gemakshalve even de Galactische Federatie genoemd. Als alle oude geschriften al over deze ‘eindtijd’ (van het kwaad) spreken, en ik bijna dagelijks updates uit die kringen krijg (via anderen, maar ook zelf), dan staat het voor mij zwart op wit. Daarom ben ik ook hard bezig met het vormgeven van de nieuwe tijd, die wij straks zelf in mogen richten (voor mij is dat Flower Power 2.0.).

Ga daar dus ook zelf mee aan de slag, en bedenk hoe jij je eigen leven straks socialer, leuker en zinvoller kunt maken!

Nog even een toegift met de laatste kijk op de zaak: https://www.brighteon.com/a472b7c0-673a-4f27-92e5-01a5ce216d07

Wat dokters tot moordenaars maakt

Gezondheid

Slangengif in de Coronacrisis (?)

In de afgelopen twee jaar heb ik al gesproken over de Coronabesmetting via injectie (april 2020), de experts die zeiden dat ze de verkeerde ziekte behandelden (geen griepsymptomen, maar ademproblemen en organen die niet meer werkten alsmede bloedproblemen), de fatale behandeling met intubatie en remdesivir, het verbod van werkende middelen (HCQ en Ivermectine) en alle ellendige stoffen in de vaccins (waaronder grapheen oxide).
Nu is, als klap op de vuurpijl, het meest kwalijke ingrediënt aangetoond: het gif van de King Cobra, mogelijk verspreid door het water!
En daarmee is de samenstelling van de pandemie, inclusief de naamgeving, nagenoeg compleet (Corona=kroon/virus=gif in de Latijnse taal).

De dodelijke werking van slangengif

Slangengif zorgt voor de aantasting van het middenrif (diafragma) waardoor er geen adem kan worden gehaald, bloed dat niet meer stolt en de aantasting van organen (milt, lever, pancreas, longen en hart). Bovendien geeft het verlies van smaak en geur (maandenlang)!
Omdat het gif zich hecht aan de nicotinereceptoren in het lichaam om zijn verlammende werking op de ademhaling te ontwikkelen, wordt meteen ook verklaard waarom rokers min of meer tegen ‘covid’ worden beschermd (dat gaven de eerste rapporten al aan die uit Bergamo kwamen). Met andere woorden: we hebben te maken met een biologische oorlogsvoering van de zuiverste soort!

Hier de uitleg/samenvatting van Phil Godlevski over deze laatste schrikbarende onthullingen: https://rumble.com/v10rsaj-snake-april-12th-2022.html. Daarbij blijkt dat alles gericht is op speciale doelgroepen (zoals in de Oekraïense biolabs), met als ultieme doel van de satanisten om ons DNA te muteren met slangen (HET symbool van de duivel).

De onderliggende, oorspronkelijke video is hier te vinden: https://rumble.com/v10mnew-live-world-premiere-watch-the-water.html

En een vervolg interview met Bryan Adris van 12 april 2022, ter nuancering: https://rumble.com/v10r8pq-dr.-bryan-ardis-snake-venom-update-its-not-about-the-water.html

Genocide onomstotelijk

Nog los van het slangengif, is al ruimschoots bewezen dat er sprake is van een genocide in het hele Corona-verhaal. Hier de laatste informatie van Reiner Fuelmich en het verloop van het Neurenberg tribunaal: https://youtu.be/EHfQinHJdL8

Het goede nieuws is nog steeds dat niet iedereen dezelfde ellende heeft binnengekregen. De frustratie van Phil Godlevski over deze laatste informatie is begrijpelijk, maar ten dele onterecht. De ‘Alliantie’ heeft -voor zover bekend- zoveel mogelijk ellende trachten te voorkomen (tegen te houden) maar dit immense plan van de Deep State heeft zich moeten openbaren. Simpelweg omdat de genadeslag van deze totale groep alleen gerechtvaardigd is bij het ‘onomstotelijke bewijs’ van hun misdaad (volgens het basisrecht van de mensheid).

Zo simpel is het, en zo hoort het te werken in een rechtvaardige wereld. Want als straks de vele, vele handlangers van de Deep State de doodstraf krijgen, dan zal duidelijk moeten zijn waarom dat zo is.

Ooit zullen we dus ook weten hoe het werkelijk allemaal zat.

Alles vergiftigd, decennialang!

 

Powered by themekiller.com