Archief

september 2021

Gezondheid

Immense verkiezingsfraude bewezen: Trump won

De resultaten van de officiële audit in Maricopa/Arizona

Na een half jaar grondig en fulltime spitwerk van honderden mensen, is de verkiezingsaudit in Maricopa County afgerond. Het volk heeft letterlijk de onderste steen naar boven gehaald, zodat er geen enkel misverstand meer kan bestaan over de immense fraude die er in de verkiezingen is gepleegd.

Wat de insiders vorig jaar al hadden geconstateerd, is nu keihard en duidelijk bewezen. Kwijtgeraakte ballots (geroofd), dubbele ballots, overledenen die stemden, mensen die in meer counties hebben gestemd, stemmen aan de ander toewijzen in de computer en nog vele dingen meer.

Hier de volledige schat aan informatie:
https://nationalfile.com/arizona-maricopa-audit-reveals-thousands-of-discrepancies-with-ballot-forms-serious-integrity-issues/
RSBN, de hele presentatie met toelichting: https://rumble.com/vi1or5-rsbn-live.html
Het complete rapport van de audit: https://www.azsenaterepublicans.com/audit

Trump: de onbetwiste winnaar

Dat wat er in Maricopa is gebeurd, is in alle counties (3.077) gebeurd. Dit betekent dat Trump de onbetwiste winnaar is van de verkiezingen in 2020. Dus iedereen die nog denkt te kunnen beweren dat dit ‘niet waar is’ (omdat de Telegraaf iets anders zegt), mag mij vertellen welke gegevens in bovenstaande stukken niet kloppen.
Het is alleen nog de kunst om de corrupte media zover te krijgen dat ze –eindelijk- iets van waarheid gaan spreken over deze zaak. Want tot nu toe hebben ze de werkelijkheid alleen maar verdraaid (zoals met alles wat er momenteel gebeurt).

Bye Bye Biden

De conclusie van dit alles is simpel: Biden kan in de boeien worden geslagen en vertrekken. Want zelfs de goedgelovige en onoplettende democraten die voor deze onnozele ‘kindersnuffelaar’ hebben gekozen, zijn hem intussen meer dan zat.

Wanneer en hoe dit einde van Biden wordt ingeluid, is nog even de vraag. Want dat is onderdeel van alles wat er verder nog aan schoonmaak-karweitjes rest. In ieder geval liggen alle details over de foute praktijken van Fauci klaar, heeft Durham de eerste aanklachten gedaan (tegen de advocaat van Hillary Clinton/verkiezingsfraude 2016 en zo meer), zijn de Wikileaks weer volop in beeld en liggen ook de McAfee-files ter inzage. Bij elkaar opgeteld gaat het om vele terrabites (!) informatie over het handelen van de Deep State op het wereldtoneel, vol corruptie, hoogverraad en criminaliteit tegen mens en naties.

Misschien is het nu toch de tijd om de popcorn maar vast in huis te halen.

De Geneeskundige Maffia

 

Gezondheid

De ‘shit’ van de C-vaccins

Vorig jaar, in de zomer, heb ik al het nodige geschreven over de (bedoeling van de) Corona-vaccins. Dit ter waarschuwing van een ieder, om zelf verder onderzoek te doen en zich niet zomaar te laten vaccineren. Want de vaccins hebben helemaal niets te maken met ‘het voorkomen van Covid’ (integendeel).
Nu, ruim een jaar later, wil ik nog één keer ingaan op alle narigheid die er uit de vaccinaties voortkomt. Dit in de hoop dat iedere weigeraar van vaccinaties zijn rug recht houdt, en dat de reeds gevaccineerden in ieder geval de ‘booster’ zullen weigeren.

Dood en verderf

Het oogmerk van de vaccins was natuurlijk niet de volksgezondheid, maar het zaaien van dood en verderf (genocide). Wie nog steeds van mening is dat dit ‘wartaal’ is, gebezigd door een wappie, moet zich hier nu toch echt in verdiepen.
Ga maar eens na in je eigen kringen hoeveel mensen er ‘ineens, toevallig’ de meest onverklaarbare klachten hebben of overlijden. Vraag je af waarom er zoveel sporters plotseling dood neervallen, en waarom er zoveel (auto)ongelukken zijn gebeurd met dodelijke afloop omdat de persoon blijkbaar ‘onwel’ geworden is. Dat aantal is namelijk vele malen groter dan de C-gevallen in het vorige jaar.

Hier een paar van de meest recente verslagen van de schade en huidige wanpraktijken (vier van deze zijn Engelstalig, helaas):

Over de ravage in het bloed na vaccinatie (met beelden daarvan): https://www.redvoicemedia.com/2021/08/vaxxed-patients-blood-examined-horrific-findings-revealed-by-german-physicians/
Hoe de lymfocyten in de knel komen (immuunsysteem)/Duitstalig: https://youtu.be/6DF8fSUXtP0
Deel 1 van Project Veritas (een instituut dat de waarheid boven tafel wil krijgen) met allerlei geheime opnamen: https://www.projectveritas.com/news/federal-govt-whistleblower-goes-public-with-secret-recordings-government/
Deel 2 van Project Veritas: https://www.projectveritas.com/news/fda-official-blow-dart-african-americans-with-covid-vaccine-is-where-were/
Een klokkenluidster over de discriminatie in de behandeling van patiënten: https://www.redvoicemedia.com/2021/09/hospital-security-guard-reports-major-mistreatment-refused-treatment-of-patients/

De booster: de nekslag voor velen

Ben je nog steeds bang om Covid te krijgen en ‘verlang’ je naar de booster die er komen gaat: weet dan wat je te wachten staat. Want de booster zal ervoor zorgen dat de ‘kwaadaardige stoffen’ uit de eerste vaccins nog eens extra worden geactiveerd om je de nekslag toe te brengen. In Israël is dat al duidelijk, want daar is men intussen bezig met het plannen van de vierde vaccinatie/booster.

Niet alle vaccins zijn fout

Voor de laatste keer wil ik nog even aangeven dat niet alle vaccins fout zijn omdat ‘de goeden op aarde’ voor een deel hebben weten in te grijpen in het productieproces of de verscheping van de vaccins. Maar omdat niemand weet welke er relatief goed of helemaal fout zijn, raad ik iedereen aan de vaccins ronduit te weigeren. Want als het lichaam het niet begeeft, dan is het wel de geest die op een aantal fronten flink wordt geblokkeerd (met zombies als resultaat).
Alles wat er in de vaccins zit is namelijk ‘shit’, bagger, zooi.

Immense verkiezingsfraude bewezen: Trump won

 

 

Gezondheid

De val van het politieke bestel

Terwijl de overheden nog hun best doen om de Nieuwe Wereldorde erdoor te drukken, is de ‘andere kant’ hard bezig met de voorbereiding van de ‘devolutie’: het overdragen van de macht naar lagere overheden en de bevolking zelf! Want als er iets duidelijk is geworden in de afgelopen decennia, is het de onhoudbaarheid van het corrupte politieke bestel dat we hebben laten ontstaan. Laten ontstaan, omdat we als volk steeds minder verantwoordelijkheid hebben genomen in onze bemoeienis met de politiek.
De zogenaamde welvaart heeft ons in alle opzichten lui en gemakzuchtig gemaakt en onze betrokkenheid bij de overheid tot nul gereduceerd. De enige reactie die we nog op de wandaden van de overheid geven, is die van gelatenheid: “zij doen toch wat ze willen” en “zij liegen alles bij elkaar”.

Het is dan ook de hoogste tijd dat dit intussen zeer ‘verrotte politieke bestel’ op de helling gaat. En dat gaat ook gebeuren. Want het is allerminst toevallig dat er bijna nergens meer echt geregeerd wordt (de meeste regeringen zijn demissionair) en dat formaties niet van de grond komen.

Devolutie: de macht aan het volk

Wat er nu allemaal in de maak is, is een nieuwe ‘Common Law’ (een eenvoudige grondwet voor alle wereldburgers) en een nieuw bestuursmodel dat zo dicht mogelijk bij het volk staat. Dit is de zogenaamde ‘devolutie’: het overdragen van de bestuursverantwoordelijkheid naar het volk.
Denk je dat dit een utopie is? Nee, zeker niet. Kijk naar deze hele serie, en je bent alvast een beetje voorbereid.

Nick Veniamin over ‘devolutie’ in met Alan Fountain: https://www.bitchute.com/video/nAQshu1bHQeS/

En hier de 10-delige serie over dit alles van ‘Patelpatriot’ (Telegramkanaal):
PART 1 – https://patelpatriot.substack.com/p/devolution
PART 2 – https://patelpatriot.substack.com/p/devolution-part-2
PART 3 – https://patelpatriot.substack.com/p/devolution-part-3
PART 4 – https://patelpatriot.substack.com/p/devolution-part-4
PART 5 – https://patelpatriot.substack.com/p/devolution-part-5
PART 6 – https://patelpatriot.substack.com/p/devolution-part-6
PART 7 – https://patelpatriot.substack.com/p/devolution-part-7
PART 8 – https://patelpatriot.substack.com/p/devolution-part-8
PART 9 – https://patelpatriot.substack.com/p/devolution-part-9
PART 10 – https://patelpatriot.substack.com/p/the-silent-war

Nieuwe Verklaring van Vrede en Voorspoed

Bij dit alles hoort een ‘Nieuwe Verklaring van Vrede en Voorspoed’, die in principe door iedereen ondertekend moet worden. Hier de complete Engelstalige versie op papier: https://simonparkes.org/wp-content/uploads/2021/09/MAN-OF-GOD-Declaration-of-the-People-of-the-United-States-for-Global-Peace-and-Prosperity-FINAL.pdf

Deze verklaring behelst een definitieve afrekening met alle oorlogen, ongelijkheid en criminaliteit en impliceert een herverdeling van de welvaart conform het ‘Nesara/Gesara’-model.
Terwijl de Nieuwe Wereldorde streeft naar het opheffen van de natiestaten, hecht de devolutie juist aan natiestaten met hun eigen economie, cultuur en zeggenschap (patriottisme). Geen bemoeienis van buitenaf, maar alles samen bepalen op een zo laag mogelijk niveau. Zie daar de contouren van de al eerder genoemde ‘Gouden Tijd’.

Dat de VS deze kar trekt, zal hopelijk niemand verbazen. Vandaar de keuze voor deze vlag, want als er één natie op aarde is die patriottistisch is ingesteld, dan is het (gelukkig) wel de VS.  

De ‘shit’ van de C-vaccins

 

 

 

 

 

Gezondheid

De val van het Katholicisme

De spirituele kant van het menszijn, die er altijd in veel vormen is geweest, is door de Deep State/Cabal ‘georganiseerd’ in een aantal religies (zeg maar vanaf het jaar nul). Terwijl er 777 boeken zijn geschreven, zijn er 711 geheim gehouden en maar 66 opgenomen in wat we nu ‘de Bijbel’ noemen. En zelfs deze onvolledige bijbel is telkens herschreven naar de behoefte van de Cabal om het spirituele bewustzijn van mensen verder te controleren en –uiteindelijk- te elimineren. Dat het nu de ‘eindtijd’ is volgens het boek De Openbaringen, betekent ook dat we voorgoed kunnen afrekenen met al die zogenaamde religies.

Meest rotte appel: het Katholicisme

De meest rotte appel in de mand van de zogenaamde religies (wat letterlijk verbindingen met de bron betekent), is wel het Katholicisme. Waarom dat zo is, kan door niemand beter worden uitgelegd dan door Charlie Freak. Hij vertelt hoe vooral het Katholicisme vol zit met het uiterlijke vertoon van rijkdom en macht, valse profeten en misbruikers van nonnen en kinderen. Dat dit alles niets meer te maken heeft met het woord van God maar met het uitbuiten van mensen om ze in een bepaald gareel te krijgen. Ook gaat hij in op het werkelijke verhaal van Christus en het Christusbewustzijn, alsmede op de zuivere betekenis van woorden en begrippen. Daarbij maakt hij duidelijk hoe de planeten/sterren als boodschappers dienden voor de mensheid toen er nog geen echte massa-communicatiemiddelen waren.

Hier de uitermate boeiende video “de ondergang van de georganiseerde religies” van zijn hand (Engelstalig, 2,5 uur): https://www.youtube.com/watch?v=20CVMFUHwCM

Goud: de (nieuwe) standaard

Over de duivelse praktijken van het Vaticaan en de poppenkast van de Paus(en), heb ik al wat geschreven in het artikel Satanisme 2. Alle reden dus om ons te verheugen in de opheffing van dit geldverslindende instituut. Maar er is nog een ander aspect waar we ons in kunnen verheugen. Want alle rijkdom die het Vaticaan van het volk gestolen heeft en als goud had opgeslagen, is nu teruggepakt door Trump & Co.

Hier iets over de 650 vrachtvliegtuigen-volle lading aan goud, uit de tunnels die van het Vaticaan doorlopen naar Jeruzalem: https://marilynjwilliams.com/more-gold-than-you-can-imagine-found-in-the-tunnel/#:~:text=Running%20from%20Vatican%20City%2C%20and,underneath%20both%20land%20and%20water

Dit, en al het andere goud wat in de rest van de wereld ‘ondergronds’ lag opgeslagen door de Deep State, is geconfisqueerd en zal straks de basis vormen van het Quantum Financiële Systeem. Het aantal nullen wat deze voorraad in waarde heeft, is nauwelijks nog te tellen. Dus ieder land zal straks zijn ‘rechtmatige eigendommen’ terug krijgen, waardoor er geen arm of rijk meer is. Deze herverdeling van welvaart gaat plaatsvinden als de grote revaluatie (RV) aan de orde is en het oude FIAT-geldsysteem definitief ten gronde gaat. En dan gaat goud ook weer de standaard worden voor ons geldsysteem.

Mocht je twijfelen aan de rol van Trump in dit verhaal, kijk dan eens wat deze echte profeten daarover zeggen (die het allemaal al juist hadden in het verleden): https://youtu.be/FN8Arztcee8, of deze eigen video van de wereldberoemde Kim Clement (van vele jaren geleden) over de tweede termijn van Trump: https://youtu.be/0puNcimaAUA

Eén wereldreligie: het ‘christenbewustzijn’

In de praktijk zal dit alles betekenen dat we straks naar een heel andere religieuze -dus spirituele- wereld gaan. Dan zullen en kunnen wij geen onderscheid meer maken tussen ‘religies’, en hoeven wij elkaar niet meer af te maken vanwege het ‘geloof’. Want dan is er één en hetzelfde ‘Christusbewustzijn’ bij alle mensen (die er nu in essentie ook wel is, maar door dogma’s vervormd is).

In ieder geval zal de Paus en Rome/het Vaticaan verdwijnen als oppermachtig religieus instituut, met alle Bisdommen van dien. En zeer waarschijnlijk betekent dit ook een afrekening met of een herziening van veel kerkelijke feesten, met symbolen die nu vaak een ‘duivelse’ betekenis hebben (die van de Cabal).
Waar vooral het Katholicisme/Christendom de laatste decennia moeite had om de bevolking te blijven boeien (leegloop van kerken), zullen de kerken straks gebruikt kunnen worden voor tal van nieuwe ‘spirituele’ activiteiten. Zonder het krappe en alles beperkende begrip ‘liturgie’.
Verkoop die kerken dus even niet!

Meer bijbels georiënteerde bronnen

Via Bitchute, Rumble en op Telegram zijn er talloze bronnen die de ontwikkelingen van nu koppelen aan een bijbelse uitleg. Een paar favorieten van mijzelf zijn:

Melissa Redpill/FreedomForceBattalion (met de astrologie erbij/honderden video’s/boeken)
Amanda Grace/The Arc of Grace (net als Kim Clement/via doorgave van het Goddelijke woord)
And We Know (wat algemener/met ook een koppeling naar Q-posts)

De val van het politieke bestel

 

 

 

 

 

 

Gezondheid

Hoe de leugen blijft regeren

De spelletjes van de politiek worden steeds duidelijker

Met de GP/F1 in Zandvoort nog volop in actie en zo’n 70.000 toeschouwers hutje-mutje op elkaar, moet het toch compleet duidelijk zijn welke spelletjes de politiek met ons speelt. Een orgelman in Sneek mocht niet spelen omdat het een ‘evenement’ zou zijn, en voor het Skutsjesielen op het Friese platteland gold exact hetzelfde (dat was ineens geen sport meer). Zelfs de pub-quiz in een Café (waar je met 4 personen aan een tafel zit) is her en der afgelast om dezelfde drogredenen.

Liever wappie dan imbeciel

De Elite mag alles, het gewone volk niets. Met maatregelen, die geen wetten zijn, proberen ze ons steeds verder onder controle te krijgen en dus wordt de zogenaamde ‘noodwet’ wederom met drie maanden verlengd. Niet omdat er een pandemie is, of omdat het iets met ‘noodzakelijk’ te maken heeft, maar omdat hun plannen nog niet zijn afgerond. De volgende (MU)variant komt er aan, en pas in 2023 is de laatste letter van het alfabet aan de beurt.

In het afgelopen jaar is meer dan duidelijk geworden hoe volgzaam en gehoorzaam wij zijn als volk. Het woord ‘dociel’ (in de zin van mak en gedwee) is daarbij nog te zwak uitgedrukt. Want we kunnen het bijna ‘imbeciel’ noemen: idioot, stom, zwakzinnig. Nauwelijks mensen die uit hun relax-fauteuil voor de TV vandaan komen om hier tegen in verzet te komen, nauwelijks mensen met een kritisch geluid …. want stel je voor dat je zo maar als ‘wappie’ door het leven moet gaan.

Stomgeslagen

De overheid is al decennialang bezig om ons systematisch met stomheid neer te slaan. Langzaam maar gestaag hebben ze de totale macht naar zich toegetrokken door dingen zo ingewikkeld te maken dat we overal ‘op te pakken’ zijn.
Met een karrevracht aan regels en wetten hebben ze een ondoorzichtig en ontoegankelijk oerwoud gecreëerd waar geen doorkomen aan is. Flinke boetes voor ongehoorzaamheid om ons in het gareel te krijgen en torenhoge kosten van de advocatuur om ons te ontmoedigen deden de rest. Het volk accepteerde de list en het bedrog zonder protest.

Zie hier de geweldige vooruitziende blik van Van Kooten en De Bie (zoals in alle afleveringen) over deze gang van zaken: https://www.youtube.com/watch?v=GJHVuDFP6Nw

Nooit verantwoording afleggen

Terwijl juist de regering, die met ons aller geld werkt, constant verantwoording zou moeten afleggen van het doen en laten, gebeurt dat niet. Nu niet en nooit niet. Onze historie staat bol van de politieke schandalen, waaruit hun corrupte handelen blijkt. Maar alles wordt onder de tafel geschoven, of afgedaan met ‘sorry, we moesten het doen met de informatie die we hadden’ en  ‘daar heb ik geen actieve herinnering aan’. Iedereen verschuilt zich achter een ander, en de doofpot is groot genoeg om er ieder jaar nog wat bij te kunnen stoppen.

Voor de liefhebber nog even het Wieringa rapport over de bekende IRT Affaire in 1994: https://youtu.be/6dl5YEQKR2w
en vooral ook ‘het niet vertelde verhaal van de MH17’ (Engelstalig): https://www.youtube.com/watch?v=iuoIw3jBV4g (!)

Wat gebeurt er met ons belastinggeld?

Wat er werkelijk met ons belastinggeld gebeurt, is volkomen onbekend. Het gegoochel met budgetten en projecten kent zijn weerga niet, en van geen enkel project wordt gedetailleerd verslag gedaan. Zodra er iets is aanbesteed kost een project ineens vele miljoenen meer (Betuwelijn, renovatie Binnenhof of één van de paleizen), Hugo de Jonge kan niet zeggen waar de miljarden zijn gebleven voor de Corona-crisis, kapitalen worden er in een vage pot voor het buitenland gestopt (net weer een miljoen voor de luchthaven in Kabul) en belastingen worden zomaar weer verhoogd. De graaizucht van de overheid kent geen grenzen, en wij als burgers slikken het gewoon.

De grote openbaring

Gelukkig komt de grote openbaring eraan, zowel in letterlijke als figuurlijke zin. Dan moet iedereen met de billen bloot en verantwoording afleggen aan een tribunaal. Wereldwijd, in alle sectoren, op alle niveaus. Hier zitten we natuurlijk al enige tijd op te wachten, maar de klus die er nu geklaard wordt, is van een ongekend complexe aard. En allesomvattend!

De optimisten onder ons, die het beeld van de puzzel al wel compleet hadden, hoopten vorig jaar al op de afronding van deze WWIII. Maar gaandeweg het traject bleek de puzzel niet te bestaan uit 1.500 stukjes, maar uit minstens 15.000.
Met de beloofde ‘Hete Herfst’ voor de boeg, zal dan ook -vermoedelijk- pas in de winter duidelijk worden hoe we collectief en eeuwenlang voor de gek gehouden zijn. Of dit in fasen zal gaan? Dat blijft nog even de vraag!

Foto: de geheime archieven van het Vaticaan (intussen leeg gehaald)

De val van het Katholicisme

Powered by themekiller.com