Archief

december 2020

Gezondheid

Klaar met onze ‘instant’ maatschappij: niets is meer de moeite waard

Voorgekauwde kennis, een korte nieuwsflits, kant-en-klaar eten, all-in-vakanties, multifunctionele apparaten, zelfrijdende auto’s, afstandsbedieningen, korte appjes met zoveel mogelijk smiley’s … je vraagt je af waar wij onze tijd nog aan besteden. Alles moet met één druk op de knop voor elkaar zijn, en het enige wat onze aandacht nog lijkt te vragen is de jacht op geld en goederen. En als daar iets fout in gaat, dan had die ‘ander’ (het bedrijf of de overheid) dat eigenlijk moeten voorkomen.

Zo leunen we graag gemakzuchtig achterover, zonder nog moeite te doen om ons als mens te ontwikkelen. En zonder nog te weten waar het in het leven om draait.

Kritiekloos, argeloos en toch ineens boos

Als er iets is duidelijk geworden in het afgelopen jaar, dan is het wel de veelvoorkomende eigenschap om alles kritiekloos te volgen wat ons wordt voorgekauwd door Overheid en media. Argeloos nemen wij aan wat er gezegd en geschreven wordt, zonder ook maar een moment stil te staan bij datgene wat er nu werkelijk aan de orde is. Nog nooit hebben mensen zoveel tijd gehad (lockdowns) om zich werkelijk in iets te verdiepen, en nog nooit is daar zo weinig van terecht gekomen.
In plaats van in actie te komen, heeft het volk zich lam laten slaan en nog verder in de passiviteit laten drukken.

En het meest opmerkelijke is nog dat de massa ineens boos is! Boos op mensen die wel nadenken, wel op onderzoek uit gaan, wel vragen stellen, wel de strijdbijl ter hand nemen. Want voor die massa is blijkbaar niets meer de moeite waard, zelfs onze vrijheid niet.

“Ik kan het toch niet veranderen” (dus dat moeten anderen maar doen)

In de heftige discussies, waar we in deze crisistijd mee te maken hebben, gaat de opmerking “dat ze wel het beste met ons voor zullen hebben” hand in hand met de uitspraak: “ik kan het toch niet veranderen”. Maar een ketting is alleen wat waard door zijn vele, gelijkwaardige schakels. En in zijn uppie kan niemand de wereld veranderen. Iets is pas bruikbaar en sterk als het een zekere ‘kritische massa’ heeft, voldoende gewicht om iets te verplaatsen. Samen sterk, samen uit & thuis, samen aan het werk.
Als we alleen maar dingen voor onszelf blijven doen, dan zullen we alleen maar verder afglijden in het moeras der matheid.

Daarom wordt het tijd om uit onze luie stoel te komen, ons falen onder ogen te zien en plannen te maken voor een betere toekomst. Want dit is de situatie waar we nu in zitten: http://www.marcelmessing.nl/nl/artikelen/artikelen/p389?fbclid=IwAR3NCRV-8bXH727zoLxqZ6ze1-s0SsWrVAh7F86J4vcEsOpTDLWnZA5lht8 (een helder Nederlandstalig Manifest van Marcel Messing)

Waar het echt om draait: “jij blij, ik blij”

Nog steeds uitgaande van een positieve wending van de crisis waar we nu in zitten, is het aan ons om te zorgen dat de geschiedenis zich NOOIT MEER herhaalt. Weg met de corruptie, het misbruik, de uitbuiting, de hebzucht en de zelfverrijking. Weg met de grote verschillen in welvaart en welzijn. Geen racisme meer, of vooroordelen. Nooit meer toewerken naar een eenheidsworst die steeds onsmakelijker wordt. En niet alleen onze aandacht richten op de materie.

Op naar samenhang en saamhorigheid, respect, menselijkheid, inventiviteit, creativiteit, pluriformiteit, werkelijke zorg en aandacht voor mens en natuur. Delen in plaats van verdelen, meewerken in plaats van tegenwerken, beheersen in plaats van overheersen, (mee)leven in plaats van overleven. Ambitie maar geen competitie, vrede in plaats van haat en nijd.
Niet meer ieder voor zich, maar ieder voor allen. Dit alles onder het motto “Jij blij, ik blij”.

2021: het jaar van de grote ommekeer?

Als het een beetje wil, gaat dit lukken. Want als Nesara/Gesara (eerder artikel) werkelijkheid wordt, dan kunnen we eindelijk genieten van de vrijheid, gelijkheid en broederschap die het nieuwe Aquarius tijdperk (nu echt aangebroken) ons aanreikt. En daarmee kunnen we voorgoed afrekenen met de surrogaat instant maatschappij waar we in terecht gekomen zijn.

Laat 2021 het jaar zijn van de grote ommekeer!

Trump heeft het gefikst!

 

 

Gezondheid

Het PLOT van de spannendste thriller ooit

Iedereen die verzot is op thrillers, kan zich straks verheugen op de ontknoping van het meest langdurige en ingewikkelde complot tegen de mensheid. Agatha Christie, Ludlum, Forsyth of Dan Brown zijn daar niets bij. Want in dit geval is er sprake van een soort ‘inter-dimensionale’ oorlog die de mensheid als geheel op het juiste spoor zal brengen.

Alles was een leugen

Hoe moeilijk het ook te geloven is, alles wat we geleerd hebben blijkt een leugen. Luister naar deze korte video (Engelstalig) https://www.youtube.com/watch?v=l5baKXjdSjg&feature=youtu.be
De opgebouwde leugens gaan zelfs duizenden jaren terug in de tijd en komen voor rekening van de zogenaamde ‘Cabal’: de 13 satanische bloedlijnen die onverminderlijk streefden naar macht en geld. Hun strategie was altijd verdeel en heers, de goede dingen weghouden bij de massa en maken dat het ‘gewone volk’ steeds armer en noodlijdend werd. Ons spirituele besef is vorm gegeven in religies, die vervolgens zijn ontwikkeld tot dogma’s vol beperkingen. En oorlogen tussen diverse religies zijn constant aangewakkerd om het volk te ontwrichten.

Door het instellen van belastingen, en later door het zelf creëren van ‘fictief’ geld waar geen goud meer aan ten grondslag lag, heeft deze elite zichzelf steeds verder verrijkt. Door het opkopen van alle grondstoffen ter wereld en de zeggenschap te krijgen over nagenoeg elke bedrijfstak, hebben ze zich de wereldwijde macht toegeëigend over alles wat er op aarde gebeurt. Het jaar 2020 en de nep-pandemie was bedoeld als ‘finale’ om de wereldwijde dictatuur te vestigen met de zogenaamde ‘Great Reset’ en de ‘Nieuwe Wereldorde’ (VN agenda 20-30): de nekslag voor het vrije leven van de mens op aarde.

Een reeks van video’s die ik voor dit onderdeel bewaard had, zijn inmiddels door Youtube geblokkeerd. Want zowel Google als Youtube en alle andere massamedia (dus ook onze TV en pers) zijn in handen van de Deep State/Cabal die het afgelopen half jaar alles is gaan censureren wat niet in hun kraam te pas kwam. Maar de (natuurlijk zo verguisde) video van Janet Ossebaard over de val van de Cabal is nog te vinden, dus ga die bekijken als je je de komende weken dreigt te vervelen.

Geloof

Met Kerst voor de deur, is het de vraag waar we als mensheid nog in geloven. Ons Christendom mag geen naam meer hebben, en alle andere religies worden om bovengenoemde redenen eveneens afgewezen. Systematisch is ons ingeprent dat alleen de zichtbare, materiële wereld met de bijbehorende hebzucht en status de graadmeters zijn voor een geslaagd leven. En met succes. Want we kennen God noch gebod, hebben geen idee meer hoe ons lichaam werkt, geen contact meer met ons innerlijk weten (intuïtie en gevoel) en moeten al helemaal niets hebben van astrologie, of de gedachte dat er buitenaards leven is.

Toch is het universum, met alles wat zich daar afspeelt, van invloed op alles wat er nu op aarde plaatsvindt. Alle oude kleitabletten en geschriften geven aan dat we in deze zogenaamde ‘eindtijd’ komen waarin definitief zal worden afgerekend met het kwaad op de wereld. Alle astrologische boeken komen uit op het belangrijke moment van nu, waarin alle planeten op een rijtje staan in het teken Waterman en een sprong in ons bewustzijn veroorzaken. En alle spirituele leiders die in contact zijn met ‘de onzichtbaren hierboven’ (in zowel etherische als fysieke vorm), moedigen ons aan om allemaal te ontwaken en de bredere werkelijkheid onder ogen te zien (the Great Awakening).
Hier een korte impressie van deze laatste soort: https://www.youtube.com/watch?v=nqkUbXsOExM&feature=share&fbclid=IwAR0p7m-PwybpnjertcE3CH8AazFgiXH6KPBgqKjnYd1hKsmbC5ZeIHHqv4I

Het plot

Alles wat er nu gaande is, zit dus al lang in de pijplijn en valt niet meer te keren. Het boek is al geschreven. Maar we zullen allemaal getuige zijn van het plot. Het plot waarin blijkt dat Trump de ‘good guy’ is die de ommekeer tot stand moest brengen, dat het Christendom voornamelijk ‘satanisch’ is (deze Paus zal de laatste zijn), dat veel beroemde personen niet ‘verongelukt’ zijn maar aan de Deep State ontsnapt en ondergedoken om zich aan bepaalde taak te wijden. Dat de overheden al lang niet meer voor het volk staan, maar uitsluitend het kapitaal dienen. Dat sommige wereldleiders niet zijn wie ze lijken te zijn. Dat Hollywood altijd gebruikt is door de Deep State om muziek te maken met een ziekmakende frequentie en films die uitsluitend onze ‘mind control’ tot doel hadden. En het zal duidelijk worden dat er ongelooflijk veel geschiedenis zal moeten worden herschreven!

Om je hier op voor te bereiden, geef ik een paar video’s:

Bijna 3 uur lange video over de Bilderberg groep op weg naar de leiding over de wereld/uit 2018, met Nederlandse ondertiteling: https://www.youtube.com/watch?v=ZxkqVXFQpgk&feature=youtu.be

De oorlogen in historisch perspectief (uit 1967, Engelstalig) https://www.youtube.com/watch?v=kQIoJ3P9jsw&feature=youtu.be&fbclid=IwA

Een stuk over de Paus, als zijnde de Antichrist: https://www.facebook.com/adi.godijn/videos/3610036012423550

Daarnaast verwijs ik graag naar History Channel, waar allerlei interessante onderwerpen aan de orde komen, inclusief (op maandag) alles over ‘buitenaardsen’ (extra terrestrials/ET’s) en verloren gegane beschavingen. Want over dit laatste is het spreekwoordelijke laatste woord nog lang niet gesproken 😊

Weet dat de zogenaamde Galactische Federatie de mensheid altijd gediend heeft, en nooit zal zorgen voor de destructie van onze planeet of de mens. Dus als het restje Deep State, dat nu nog moet worden opgeruimd, binnenkort zal dreigen met een aanval van buitenaardsen (of een kernaanval zal suggereren bij de komende Solar Flash op 21/12), blijf dan rustig. Want dat is NIET het geval.

Na de lockdown, op 20 januari 2021, zal het nodige helder zijn. Dit is namelijk de datum waarop in ieder geval duidelijk is dat Biden NIET de zo begeerde troon gaat bestijgen, dat de staatsgreep van China op de VS (en dus de wereld) mislukt is, dat het hele Corona-verhaal fake is en dat die schrikbarende vaccinatie niet nodig is. Dan kunnen we puin gaan ruimen en bouwen aan het Gouden Tijdperk dat hieruit voortkomt.

Klaar met onze ‘instant’ maatschappij: niets is meer de moeite waard

 

 

 

 

 

Gezondheid

Kerst 2020: eindelijk vrede op aarde

Met de lockdowns en alle ridicule maatregelen die ons in verband met Covid19 zijn opgelegd, lijkt de vrede op aarde ver te zoeken. Maar niets is minder waar. Want deze crisis betekent de definitieve afrekening met het kwaad op deze wereld (de eindtijd zoals die beschreven is in de bijbel/Openbaringen).

Door de manier waarop ons leven in de afgelopen eeuwen (!) georganiseerd is door de ‘duivels op aarde’ (globalisten die streefden naar wereldmacht) hebben we een compleet verkeerd beeld van de werkelijkheid. Niets, maar dan ook niets is wat het altijd leek te zijn. Dat gaat binnenkort allemaal duidelijk worden. En hoe bang we ook waren (en misschien nog zijn), na dit jaar is dat over.

De ‘Golden Age’

Door de decennialange inspanning van een groep mensen (VS) komt alle misbruik, corruptie en uitbuiting aan het licht. En dat is volledig in lijn met alle kosmische/astrologische gebeurtenissen die plaats zullen vinden, met een ‘Solar Flash’ en een grote conjunctie van planeten op 21/12. Dan staan alle planeten in dezelfde lijn, in het teken van Waterman. En dat is het begin van een revolutionair nieuw tijdperk, waarin we ons veel meer bewust gaan worden van wie we zijn als mens en er allerlei verborgen technieken het licht gaan zien.

Onderdeel hiervan zijn onder meer de ‘medbeds’. Dit zijn medische bedden op basis van frequenties/magnetisme die niet alleen medicijnen en vaccinaties overbodig maken, maar ook lichaamsdelen kunnen herstellen en zelfs ‘maken. Daarnaast zullen we kennis gaan maken met de vrije energie (gebaseerd op de theorieën van Tesla), vrij en supersnel vervoer (er zijn al ondergrondse treinen die in 20 minuten van New York naar Londen gaan) en voldoende kapitaal voor iedereen gebaseerd op het bestaande goud. Dit wil ook zeggen dat het complete financieel-economische bestel zal veranderen in een systeem van rechtvaardige verdeling en gelijkheid van alle mensen op aarde. En dan kunnen we met recht spreken over de ‘Golden Age’, oftewel het Gouden Tijdperk (want het zal veel langer duren dan een eeuw).

Ik kom daar allemaal op terug in de toekomst onder de noemer ‘het betere normaal’.

De grote ontwaking (ontrafeling van het complot)

Dat de zogenaamde Deep State bezig was met een duivels complot tegen de mensheid (de Nieuwe Wereldorde met de Cyborg), wordt steeds duidelijker. En de huidige lockdown is een laatste stuiptrekking van dit complot. Want de ommekeer zal komen.
Dat deze tot stand wordt gebracht door Trump en de zogenaamde Q beweging, daar willen veel mensen nog niet aan. Trump is immers een achterlijke dwaas, een narcist en een racist? Ja, dat heeft de Deep State-media ons doen geloven. Maar niks is minder waar. Deze man heeft de taak van President alleen maar op zich genomen om te doen, wat hij aan het doen is: het kwaad uit de wereld verwijderen.

Dus sta niet verbaasd als Trump binnenkort een ‘alarm’ stuurt aan de hele wereldbevolking en alle reguliere media overneemt om zijn eigen verhaal te vertellen. Om ons te laten zien waar hij aan gewerkt heeft, en waarom. Laat je niet wijsmaken dat hij bezig is met een oorlog tegen China, want China was al decennia lang bezig met de staatsgreep op de VS.
En ga dan stevig in je stoel zitten. Want wat er op je afkomt, is niet te bevatten en dan zul je -beetje bij beetje- moeten wennen aan het feit dat we ons leven lang voor de gek gehouden zijn. En op een zeker moment zullen ook alle mensen, die samen met Trump achter de schermen hebben gewerkt, zich laten zien. Ik ga dit niet verder verklappen, maar luister naar deze video die alle sluiers optilt: https://www.youtube.com/watch?v=amhPTwk8uxk

Helaas is die in het Engels, en zeker in het begin is het geluid slecht (Charlie zit in Mexico), maar dat wordt beter. En ik raad jullie aan om deze allemaal te luisteren, in porties! Want deze video geeft niet alleen enig historisch perspectief maar ook inzicht in het meesterlijke schaakspel dat gaande is. Bovendien geeft deze video HOOP. En dat is iets wat we op dit moment allemaal kunnen gebruiken.

Wie zegt dat dit allemaal waar is?

Deze vraag krijg ik al negen maanden op me af. En natuurlijk ben ik God niet, en weet ik niet 100% zeker of dit waar is. Ik reis immers niet mee in de jas van Donald Trump. Maar na duizenden uren studie, en het continue volgen van tientallen mannen/vrouwen als Charlie Freak, kan ik wel zeggen dat alle lijnen in exact hetzelfde punt van ‘de grote ontwaking’ samenkomen. En dat deze video de mooiste samenvatting is van dit belangrijke moment in de geschiedenis van de mensheid!

Op dus naar een rustige, misschien saaie en misschien heel onthutsende Kerst …. maar die is voor het goede doel 😊

Dan nog een toegift vanuit een andere hoek: https://www.youtube.com/watch?v=WajYD7IhXQ8&feature=share&fbclid=IwAR1RhALAE4IXvpxTV30joSjc4I0QVqj75Se4U0yAI5wJaw0bhHLHB1piWL0

Het PLOT van de spannendste thriller ooit

Gezondheid

DUMB’s: een wereldwijd netwerk van ondergrondse tunnels/steden

Ondanks het feit dat ik een punt had gezet achter mijn Corona-blog, moet ik dit onderwerp nog even aan de orde stellen. Want iets wat achter de schermen al enige tijd speelt, is een (letterlijk) ‘ondergrondse oorlog’ die draait om DUMB’s: Deep Underground Military Bases.

Trump heeft zich bij zijn aantreden voorgenomen om een einde te maken aan de enorme kinderhandel, waar de Deep State zich schuldig aan maakt en die grotendeels plaatsvindt via DUMB’s en de onderlinge verbindingen daartussen.
Daarom wordt er al jaren systematisch aan gewerkt om deze DUMB’s ‘leeg te trekken’ en op te ruimen. Dit gebeurt vanzelfsprekend in het geheim en in het donker. Veel explosies van de afgelopen jaren hebben hiermee te maken, zoals ook de toename van het militaire vliegverkeer, de ‘oefeningen op het land’ en zogenaamde aardbevingen die wereldwijd worden gerapporteerd (=laten exploderen van een bunker).

Een lugubere onderwereld: eindeloos lang en diep

Hoewel de DUMB’s altijd ‘verkocht’ zijn aan de mensheid als noodzakelijke toevluchtsoorden voor militaire operaties, zijn ze in de loop der eeuwen een lugubere onderwereld gaan vormen voor duivelse praktijken: kinderhandel, offer-rituelen, genetische experimenten en zo meer (zie ook mijn artikel over adrenochrome).
In de VS zelf liggen 193 mega-DUMBS, van noord naar zuid, van oost naar west. En vandaar uit gaan ze onder de oceanen/zeeën door naar andere continenten, geen enkel land uitgezonderd. Daarbij is vaak sprake van hele ondergrondse steden, met treinen en waterwegen voor het transport. Zo bleek er onder de stad Denver een mega-DUMB te zijn die groter was dan de (bovengrondse) stad zelf.

Luister naar dit verhaal, van een gepensioneerde militair die in de hoogste rangen verkeerd heeft: https://www.facebook.com/a1b2g3d4e5z6h7haos/videos/699851107290081
en/of deze: https://www.facebook.com/a1b2g3d4e5z6h7haos/videos/390478588747435

Ook een perfecte opslagruimte voor goud

Dat de DUMB’s ook zijn gebruikt voor de opslag van de goudvoorraad, blijkt wel uit deze video waarin duidelijk wordt gemaakt dat er een ondergrondse route bestaat van het Vaticaan naar Jeruzalem, met vele megatonnen goud en wel 30 verdiepingen diep: https://bit.ly/2LcnMdu

Hier nog een Duitstalig stuk, over hoe DUMB’s als toevluchtsoord voor de elite zijn ingericht: https://bit.ly/2VEkK3A
En een recent bericht uit het AD (18/10) waarin bunkers in Duitsland in verband worden gebracht met kinderporno: https://bit.ly/3glXNf5

Alleen beelden

Wil je alleen snel wat beelden zien, kijk dan hier op de FB-site van Sandra Hammacher: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10206608273391494&type=3

Zo is er nog veel meer materiaal! Maar wat het belangrijkste is, is om te weten dat dit allemaal bestaat zodat je erop voorbereid bent als deze praktijken aan het licht worden gebracht in de massamedia.

Kerst 2020: eindelijk vrede op aarde

Powered by themekiller.com