Gezondheid

De nieuwe maatschappij 4: godsdienst en levensbeschouwing

Nagenoeg alles uit onze historie is ons anders verteld dan het gegaan is. Dat geldt helaas ook voor onze ‘godsdiensten’ (religies) en levensbeschouwing.

De ‘heilige geschriften’ zijn keer op keer bewerkt en herschreven, en voor een groot deel zelfs voor de mensheid aan het oog onttrokken (onder meer verborgen in de tunnels onder het Vaticaan). En de opperhoofden van een religie blijken niet gekozen te zijn op basis van hun dienst aan ‘God’ maar van hun trouw aan ‘satan’ (het kwaad).

Het is dan ook niet toevallig dat deze connectie tussen religie en het grote kwaad terug te vinden is in de uitgebreide symboliek van het betreffende geloof en in de leefstijl van de zogenaamde pausen (inclusief rabbi’s en imams). Bovendien is de strijd tussen de religies bewust georganiseerd en aangewakkerd om de mensheid te verdelen en erover te kunnen heersen.

Eerdaags zal dit allemaal voor het voetlicht worden gebracht en dan zullen de huidige ‘geloven’ uiteen vallen om plaats te maken voor één en dezelfde levensbeschouwing op de hele wereld.

Er is meer tussen hemel en aarde

In essentie geloofden alle volkeren op aarde in een ‘god’ (een schepper) en een onzichtbare ‘hemelschare’ die ons werkelijke thuisfront vormt. Dáár komen we vandaan, en daar gaan we weer naar toe.

Helaas hebben nog maar weinig mensen hier besef van, door de niet aflatende pogingen van de machthebbers om ons daarvan af te leiden. De boodschap waar zij ons mee doordrongen hebben is dat de mens leeft dankzij zijn ‘brein’ en per saldo NIET méér is dan materie (met de AI-mens als ultiem eindproduct van onze evolutie). Geloven in een ziel wordt al decennia lang als onnozel bestempeld, en de volgzame, ‘weldenkende’ massa waagde het niet langer om daarmee in verband te worden gebracht.

Maar straks? Straks zal duidelijk worden dat er veel meer is tussen hemel en aarde, en dat alles wat NASA ons heeft doen geloven pure en opzettelijke leugens zijn. Dan zal niet alleen de waarde aard van onze aarde, zon en maan duidelijk worden, maar ook de ‘dome’ (het firmament) weer in het verhaal worden gebracht en het begrip van een schepper/God. Onder de noemer van 5D en het Aquariustijdperk zal er zeker ook meer aandacht komen voor buitenzintuiglijke waarnemingen en –communicatie. En het woord ET (extraterrestrial) zal dan echt handen en voeten worden gegeven.

Bereid je hier maar op voor, want dat alles gaat ieders bevattingsvermogen min of meer te boven.

Spiritualiteit: dat is waar het om gaat draaien

Waar het in de nieuwe wereld om zal gaan, is het begrip ‘spiritualiteit’. Dit is het ‘leven in onze geest’, ons innerlijk weten en geweten (besef van goed en kwaad), ons bewust-zijn en het gevoel van verbinding met alles wat er is. Dan gaat het om bewuste keuzes maken, eerlijk zijn en leven naar onze ware aard, zelf verantwoordelijkheid dragen voor ons leven en daarin ‘soeverein’ en oorspronkelijk zijn.

Dat is niet alles opdringen aan een ander, niet discrimineren of uitsluiten, niet misbruiken of uitbuiten. Maar samenleven in harmonie, respect hebben voor iedereen, volledige participatie en ontwikkeling van eigen talenten. De talloze ‘geboden’ van de huidige godsdiensten zullen dan een eenvoudig menselijk en uniform karakter krijgen, zonder dreiging van hel en verdoemenis. Maar ook zonder ‘verering’ en verheffing, want alles en iedereen is in principe van dezelfde essentie, alleen in een andere vorm en met andere taken.

Pas als we daar in slagen, zal onze levensbeschouwing meer compleet worden en een wereldwijde vrede mogelijk zijn.

Nieuwe functie kerkgebouwen

Tot nu toe hebben de kerken vooral in het teken gestaan van aanbidding en verheffing, van nederigheid (het volk) en bovenschikking (de top/clerus). Die ultieme scheiding is alleen maar voortgekomen uit machtswellust en heerschappij. Dat is nooit de bedoeling geweest omdat er in een leven van gelijkwaardigheid geen sprake mag -en kan- zijn van voetstukken.

Samenkomen in een bepaalde ruimte, met als doel bepaalde intenties met elkaar te versterken of bepaalde boodschappen tot je te nemen (energetisch van belang), is echter prima. Ook in de oudste culturen kwamen mensen met dat doel samen, vaak met hulpmiddelen om allemaal ‘in trance’ te komen en het contact met de eigen (of collectieve) geest te vervolmaken, Muziek, geuren, dansen en rituelen maakten daar een onlosmakelijk deel van uit.

Spiritueel ‘kulturhus’

Door terug te gaan naar deze oer-vormen van het geestelijke leven, kunnen de huidige ‘kerkgebouwen’ eenvoudig worden omgetoverd tot een soort spiritueel ‘kulturhus’ (theater), met multiculturele activiteiten die een passend, spiritueel thema omvatten. En dat thema is zo ruim als het geestelijk leven zelf, van traumaverwerking tot bewustzijnsontwikkeling, van zelfontplooiing tot relaties, van individualiteit tot collectiviteit. Want alles wat ons inzicht in de werkelijke aard van de mens en zijn verhouding tot anderen kan vergroten, valt –wat mij betreft- onder de noemer spiritualiteit.

En de vorm waarin dat gegoten kan worden? Dat kan simpelweg een lezing zijn, maar ook een film, toneelstuk of een musical. Of het zingen van mantra’s en liederen, een meditatiesessie of een groepsgesprek over een bepaald onderwerp binnen de doelstelling van spiritualiteit (geestelijke ontwikkeling in dit geval).

Een paar opwarmertjes:
https://newstangail24.com/how-story-of-jesus-and-the-bible-was-copied-from-ancient-kemet-spirituality/

https://www.theliberator.us/post/beginning-steps-in-higher-consciousness

 

Gerelateerde berichten

Geen reacties

Reageer op dit bericht

Powered by themekiller.com