Archief

juli 2022

Gezondheid

De Deep State: waarom we die niet eerder door hadden

Wie is de Deep State, Cabal, Illuminati, Elite? Hoe zijn ze aan de macht gekomen, en waarom hebben we dat niet eerder gezien?

Historische context

Het valt buiten het bestek van dit stukje om het complete historische perspectief te geven van de Deep State, maar de machtsgreep van deze ‘club’ gaat heel ver terug in de tijd. De essentie van het Assyrische Rijk, Fenicische Rijk, Babylonische en Roomse Rijk laat zich nog steeds zien in deze ‘duivelse bende’ van de Nieuwe Wereldorde. Want de politieke heersers van het Romeinse Rijk, met onder meer Caesar en Pontifex Maximus, zien we nu in de vorm van de Paus en de Britse ‘alleenheerser’: het koningshuis (Gemenebest).

De Paus bepaalt alles wat de mensheid in ‘geestelijk’ opzicht mag doen en laten, zich gesteund wetend door de Aartsbisschop van Canterbury (aangesteld door Queen Elizabeth). En Queen Elizabeth heerst over al haar -zogenaamd soevereine- natiestaten. Want met behulp van het grondwettelijke recht kan zij de -door het volk gekozen- Britse Regering ontslaan, terwijl de vertegenwoordigers overzee, de Governor Generals, ook de regering kunnen ontslaan in de natiestaten als Australië en Canada. Zo hebben deze twee politiek en economisch de macht over een aanzienlijk deel van de wereld.

En dan heb ik het nog niet over de financiële macht van deze heersers (City of London/Vaticaanse bank), want die staat garant voor het eindeloos leegplukken van de gewone burger ten voordele van henzelf.

Moderne context

Bijna zonder uitzondering ontkent het zittende ‘staatshoofd’ van invloedrijke hedendaagse naties dat de Deep State heerst over hun zogenaamd soevereine land. Dat is angstvallig geheim gehouden, binnen hun omvangrijke netwerk van ‘vrijmetselarij’ (Illuminati). Want dan zou namelijk duidelijk zijn dat het “gekozen” congres of parlement van natiestaten slechts een façade is en in werkelijkheid niets in de melk te brokkelen heeft. We hebben wel verkiezingen, maar het enige waar we uit kunnen kiezen zijn de poppetjes die daar door de Deep State zijn neergezet (WEF en Open Society opleidingen).

Bovendien is de overkoepelende zeggenschap over de verschillende landen bijna stiekem en onder valse vlag (welvaartsverdeling en vrede) overgeheveld naar wereldorganisaties als VN en WEF. Daar zijn intussen ‘wetten’ aangenomen die alle nationale wetten overstijgen. Dat deze ‘vrijwilligersorganisaties’ met zelfverkozen leiders géén enkele regeringsbevoegdheid hebben, lijkt iedereen gewoon te ontgaan.

De truc: informatie in losse stukjes

De manier waarop de Deep State zijn sadistische agenda uitvoert, is door iedereen een klein stukje van de informatie-taart te geven. In mooie termen heet dat ‘need to know based’: alleen datgene geven wat je nodig hebt om je werk te kunnen doen (dat is ook de essentie van de piramide van de Illuminatie). Dit betekent ook dat lang niet iedereen, die meewerkt aan het systeem, weet met welke dubieuze activiteiten de heersers bezig zijn.

De lagere rangen in het diplomatieke circuit hebben geen idee dat er adrenochrome zit in de verzegelde koffertjes die met een militair vliegtuig verzonden worden. De kapitein van een tanker is niet verteld dat er drugs, wapens en kinderen zitten in de verzegelde containers die van hogerhand moesten worden verscheept. En de verpleegkundigen die met ‘levensreddende vaccinaties’ op missie zijn gestuurd naar Afrika, wisten niet dat ze daarmee HIV zouden veroorzaken.

Zo zijn we op allerlei niveaus misleid met de praktijk van ‘that is classified’: niet voor openbaring geschikt. En dat heeft gemaakt dat iedere politicus en elk ‘opperhoofd’ zich hier altijd achter kan verschuilen, of zijn eigen verantwoordelijk ontloopt met ‘dat is opdracht van hogerhand’ (politie en ambtenaren).
Het is immers niet voor niets dat zowel Assange als Snowdon meteen de mond gesnoerd is toen ze de ‘classified’ zaken aan het licht brachten.

Brood en spelen

Terwijl de Elite alles naar zijn hand zette, is het volk zoet gehouden met Brood en Spelen. Door een steeds verder uitdijend assortiment aan goedkope fabrieksvoeding en een overdaad aan ‘games’ is de mens niet alleen verslaafd gemaakt aan consumptie, maar ook aan een leven zonder sociale samenhang.

Alles wat ze ons hebben aangeboden als luxeartikelen hebben ons in de praktijk alleen maar armer gemaakt. Niet alleen in lichamelijk opzicht (welvaartsziekten), maar vooral ook geestelijk (afgestompt/oogkleppen op). Zie daar het ultieme doel van de Deep State: een volk dat niet meer zelf nadenkt en klakkeloos doet wat de machthebber wil (door Klaus Schwab ook wel ‘useless eaters’ genoemd).

Als je het eenmaal ziet, kun je het niet meer ‘ontzien’

Gelukkig zijn intussen heel veel mensen gaan zien wat er aan de hand is. En als je iets eenmaal gezien hebt, dan kun je het niet meer ‘on(t)zien’.

Daarom is het ook zo belangrijk dat de eindstrijd tussen goed en kwaad zo zorgvuldige en op zoveel mogelijk fronten wordt uitgespeeld. De boeren en vissers begrijpen nu met welk vals spelletje de overheid bezig is, bedrijven zien personeel weglopen door de vaccinatie-onzin (of de gevolgen van de vaccins), de huizenbezitters kunnen nu toekijken hoe hun bezit in de gevarenzone wordt geplaatst (verplichte opname Oekrainers, renteverhoging, energieprijzen) en de gewone burger kan nu de optelsom maken van de vaccinatie-schade om zich heen (verdacht veel plotselinge sterfgevallen).

En de aanbidders van Oranje? Die kunnen nu ook wat beter zien waar onze koning toe in staat is met de gratieverlening aan een drugsdealer (Frank Masmeijer).
Onze driekleur is helemaal niets meer waard, en die wordt dan ook terecht door de boeren & burgers op zijn kop gehangen!

Kindermisbruik: de echte pandemie in de wereld

Gezondheid

We zijn compleet belazerd

Op dit moment is er zoveel onrust in de wereld, dat het wel duidelijk moet worden dat we niet alleen belazerd worden, maar al eeuwenlang belazerd zijn om de Nieuwe Wereldorde van het WEF te doen slagen. Want elke dag opnieuw pakt de overheid ons weer een stukje zeggenschap af.

De complete onteigening

Wie ook maar even de moeite neemt om de moties in de Tweede Kamer te volgen, weet dat onze halsband steeds strakker wordt aangehaald. De boeren moeten weg, voorgoed! Die mogen zelfs hun beroep niet meer elders uitoefenen. En om dit doel versneld te realiseren, worden de varkenspest en de vogelgriep weer van stal gehaald om de ontruiming te rechtvaardigen.

De beschikbare woningen mogen nu met voorrang naar zogenaamde vluchtelingen (en worden ook met dat doel opgekocht door malafide partijen) want de TriState moet er komen. Nederland als ‘toegangspoort’ naar Europa met 30 miljoen inwoners, een beperkte bewegingsvrijheid en volledig toezicht op alles wat we doen. Apeldoorn is de eerste ‘smart city’ in wording, waarna de rest zal volgen.

De energieprijzen worden kunstmatig opgevoerd, en de inflatie wordt aangewakkerd om te maken dat niemand straks zijn eigen huis nog kan betalen. Dan is de verplichte onteigening en verplaatsing een feit, die onlangs als wet door de kamer is gejaagd.

Tegelijkertijd doen de Food Hub’s hun intrede als voedselleverancier (met Wageningen als eerste stad voor deze prestigieuze ‘innovatie’) en wordt het platteland van Groningen beloofd dat er twee grote datacentra komen om de economie op te vijzelen. Maar deze centra zijn niets anders dan geld- en energieverslindende bedrijven waar geen burger iets aan heeft omdat ze simpelweg geen mensen nodig hebben.

Zo zijn we op weg naar de complete onteigening van alles wat we ooit hadden: “You will own nothing, and be happy”, het adagio van het WEF en Klaus Schwab.

De complete ontmenselijking

Bij dit scenario hoort de ‘cybermens’ die vooral in zijn eigen hok zit en van elke sociale activiteit wordt uitgesloten. De nieuwe virusvarianten zijn in voorbereiding, met nieuwe angstverhalen om te zorgen dat we elkaar in het najaar weer gaan mijden en de nekslag wordt uitgedeeld aan het MKB/de Horeca.
De Nijmeegse Vierdaagse wordt onmogelijk gemaakt door de beruchte weervoorspellingen (dreigende hitte), andere evenementen worden afgezegd omdat er een computer- of Pin-storing is (Amsterdam). En ook de Kerstmarkten worden hier en daar al weer geannuleerd vanwege het gevaar van ‘oplevende’ virussen.

Zo werken ze systematisch toe naar een complete ontmenselijking van onze samenleving, waarin gezellig samenzijn verboden is en volgzaamheid tot wet verheven.

Deep State bolwerk stort in

Het goede bericht is dat het Deep State bolwerk, dat achter deze plannen zit, aan het instorten is. De Heilige Graal van de Satanisten, de Georgian Guidestones met de 10 geboden van de NWO, is met de grond gelijk gemaakt, de eerste Minister Presidenten zijn opgestapt of verjaagd en de benodigde ‘kritische massa’ in de opstand van het volk lijkt gehaald te worden. Want de hele wereld is in rep en roer, ook al wordt dat door de massamedia niet getoond. Dit laatste schaakstuk van de Deep State heeft namelijk diepe, heel diepe wortels.

Door de onlosmakelijke band met de Deep State hebben de massamedia er voor gezorgd dat mensen zo lang zijn blijven geloven in de overheid. Maar daar komt ook een einde aan. Vandaag of morgen.
Alles wijst er op dat het nu niet meer lang kan duren.

De Deep State: waarom we die niet eerder door hadden

 

Gezondheid

“Het moest op deze manier”: boeren en burgers verenigd

Wat er in twee jaar tijd met de Corona-fabels niet gelukt is, lijkt nu te gaan komen: dat het volk de leugens en misdaden van de overheid onder ogen wil zien. Blijkbaar moet eerst ons bezit (huis en haard) of ons geld in gevaar komen voordat er oogkleppen open gaan. Dus nu de boeren (en vissers) het doelwit zijn en onze voedselvoorziening in gevaar dreigt te komen, lijkt de maat vol en komt de massa –min of meer verenigd- in actie.

Proces van ontwaking: stap voor stap

Zoals de wakkere wereld al geruime tijd weet: “It had to be this way”. De hardnekkigheid waarmee mensen vasthielden aan hun vertrouwen in de regering en de bijbehorende propagandamachine bleek ongekend, zodat een langzame en geleidelijke opvoering (dan wel openbaring) van misstanden de enige weg was om de maatschappij niet compleet te ontwrichten.
In ons land gaat het nu om het landjepik van boeren (met de Tristate in het plan), maar in andere landen vindt eenzelfde stapsgewijze ‘opbouw van ellende’ plaats.

Dat regeringen geen enkel recht hebben om het volk iets af te pikken, is maar bij weinig mensen bekend. Want zowel ons land (Nederland BV), als alle gemeentelijke instanties zijn gewoon een bedrijf, ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Daarbinnen mag het arbeidsrecht misschien nog gelden, maar het heeft niets te maken met de rechten van het gewone volk. Want sinds wanneer heeft de winkelier in de lokale Kerkstraat (een bedrijf) alles te zeggen over het doen en laten van de dorpsbewoners?

Belastingen en boetes zijn oneigenlijk

Het merendeel aan de belastingen en boetes zijn eveneens oneigenlijk. De onrechtmatige elite heeft dit systeem uitsluitend ingevoerd (en telkens opgevoerd) om haar eigen positie te versterken en het volk te beroven van alles waar het voor gewerkt heeft. Dit terwijl de elite zelf nooit iets geproduceerd of gecreëerd heeft, anders dan zinloze controlerende instanties met waterhoofden.

De verwachting is dat er straks alleen nog belasting wordt geheven op nieuwe producten die NIET essentieel zijn (schatting 17%). Alle essentiële en tweedehandsgoederen alsmede arbeid zullen niet meer belast worden en vrij verhandelbaar zijn.
De gevolgen die dit heeft zijn mega. Want de ‘landsbestuurders’ moeten het dan doen met een uitermate krap budget (met een mini overheid als gevolg) terwijl de gewone man er financieel hard op vooruit gaat.

Grondwet wordt in Rechtspraak niet gebruikt

De zogenaamde Grondwet wordt op geen enkele manier gebruikt. Want in de rechtspraak wordt alles getoetst aan de wetboeken die bovenop die Grondwet zijn gestapeld en alles ‘overrulen’ (duik er maar eens in hoe het werkelijk zit).

In de nieuwe tijd zal het hele wet- en rechtssysteem dan ook grondig gaan veranderen, en plaatsmaken voor een wereldwijd geldende ‘common law’: een soort 10 geboden voor de mens die recht doet aan een leven in vrijheid en vrede.

Banken gaan ook weg

De huidige banken, die zichzelf verrijken door te spelen met ons geld (rente/wisselkoersen/beleggen en weer herbeleggen), zullen ook hun bestaansrecht verliezen. In het Quantum Financiële Systeem zullen alle transacties plaatsvinden zonder tussenkomst van wie of wat dan ook, en zal al het geld door goud (of andere metalen) gedekt zijn. Het tien keer uitlenen van hetzelfde spaargeld (en dat door middel van rente in een mum van tijd vermenigvuldigen voor zichzelf) en het zomaar bijdrukken van geld zullen dan definitief tot het verleden gaan behoren. Bovendien kan er dan niemand (maar dan ook niemand, dus ook geen overheid of fiscus) meer meekijken in de financiële gegevens van mens en bedrijf.

Laten we er dus voor zorgen dat wij het oude systeem nu snel en definitief knock-out slaan met de boerenprotesten. Sluit je aan, doe mee of steun ze!
En alle mensen die zitten te klagen omdat ze even in de file staan: laat die thuis gaan werken want dat hebben ze de afgelopen twee jaar wel vaker gedaan, met minder legitieme redenen.

We zijn compleet belazerd

Powered by themekiller.com