Archief

april 2020

Gezondheid

Bevrijdingsdag of bezetting?

Terwijl we massaal onze ‘bevrijdingsdag’ hadden zullen vieren, zitten we in een lockdown die er zelfs in oorlogstijd niet geweest is. We hebben namelijk een nieuwe bezetter: het RIVM en kornuiten die menen dat ze ons beschermen door ons op te sluiten. En die menen een onzichtbare vijand letterlijk buiten de deur te kunnen houden.
Protestanten worden weer in de boeien geslagen, de censuur viert hoogtij, rechters worden in een psychiatrische inrichting geplaatst en hier en daar wordt letterlijk iemand de mond gesnoerd. Hoezo kennen we vrijheid?

Nieuwe man met een snor

Tijdens deze crisis zijn veel mensen plotseling blind en doof, met de politiek voorop in de rij. Mensen, die normaliter niets geloven zonder dat ze het zien (de ongelovigen) geloven de ‘experts’ nu zomaar op hun woord over een virus waar niemand iets van begrijpt.
En anderen, die altijd alles 10x moeten horen voordat ze het begrijpen, hebben nu aan één woord genoeg om in de stress te raken: gevaar!

De massa hangt aan de lippen van de nieuwe man met de snor, onze grote ‘geleide’: de meneer van het RIVM. En onze 75-jarige vrijheid dreigt door zijn bekrompen visie de geschiedenis(boeken) in te gaan als een kapitalistische opmars naar een nieuw totalitair systeem.

Neuzelen over vertekende cijfers en mondkapjes

Het lijkt er op dat onze overheid niet anders kan dan toekijken en knikken. Die heeft zich namelijk met een reeks kritiekloze ‘experts’ omringd die geen enkel ander bericht accepteren dan het door hen zelf gefabriceerde. Deze lijkt niets te weten van alle protesten in de wereld: van rechtsgeleerden in allerlei landen die een zaak aanspannen tegen de overheid over de maatregelen (bijvoorbeeld deze: https://www.rundblick-niedersachsen.de/scharfer-lockdown-kritiker-legt-nach/?fbclid=IwAR3zUWjAdrHExVxXEVplGAFGDA43Q5j_giLb8pxFfGxQtne2s1LwjIdoK8A), van artsen en medisch specialisten die nu het echte verhaal willen geven op basis van de praktijk (bijvoorbeeld deze Duitse arts: https://www.youtube.com/watch?v=6aGs_2yv_d0&feature=share&fbclid=IwAR0d-nTBVvbbVR47uCVE6Ytaa8so5v6O-D_SFFHsVkbGXshhszmPY9PNI1Y), van economen die deze situatie ongehoord vinden, van psychiaters die de noodklok luiden, van de gewone mens die zich begint te roeren tegen de beperkingen van alledag.

Allemaal dingen waar iedereen over zwijgt, inclusief onze propagandistische pers. Want iedereen blijft neuzelen over cijfers, kapjes en vaccins.

De Andere Krant

Het verzet moet dus wederom komen van helden die hun eigen reputatie niet schuwen. Zo is er een ‘Andere Krant’ in de maak, met een speciale editie die aan het thema ‘VRIJHEID’ is gewijd (verschijnt op 5 mei). In een gesprek van Sven Ake Hulleman met Sander Compagner in (weer) een aflevering van ‘De oorlog reeds verloren’ wordt hier het volgende over gezegd: https://www.youtube.com/watch?v=ZnGjPuuQ9CM&feature=share&fbclid=IwAR1FHGWFWkePGfval8hpVGD_HbOfRnGTrdaAN2NUxebXaswntWeIM2EPdB8

Is onze vrijheid je lief, lees dan die krant (gratis/www.deanderekrant.nl) en steun ze een beetje om de drukkosten daarvan goed te maken (want een gedrukte krant kan immers niet van het web worden gehaald)!

Voorvrijheid.nu

Dat we echt niet langer met oogkleppen op kunnen lopen of stommetje mogen spelen, is wel duidelijk. Als we onze mond nu niet opendoen, is de anderhalve meter maatschappij gewoon een blijvend feit en kunnen we een reeks van grondrechten voor altijd vergeten!

Daarom verwijs ik iedereen naar de nieuwe groep vechters voor onze vrijheid: www.voorvrijheid.nu. Dit is nu belangrijker dan ooit.
Een geweldig initiatief van een man, die al een jaar lang heen en weer gaat naar Den Haag om door de politiek gehoord te worden: Frank Ruesink. Een vredelievend, ‘wijs’ en normaal werkend mens (vader van vier kinderen) met een missie: respect voor alle grondrechten die in onze constitutie zijn opgenomen!

Doe de oogkleppen dus af en de oordoppen uit. Sluit je aan en laat je stem horen! Want anders hebben we onze vrijheid de afgelopen 75 jaar voor niets gekoesterd en gevierd.

De allergrootste held(in)

En de allergrootste heldin voor mij? Dat is deze Duitse moeder, die een open brief aan Angela Merkel heeft gestuurd: GEWELDIG ! Zo scherp verwoord, zo helder en zo ongelooflijk raak: https://www.youtube.com/watch?v=pgjA9E2HXWQ&feature=share&fbclid=IwAR09cPMVIRGQUPVhqAjhk_FKj8RWbdec_-xa5b2PyqeD8dLf53va3gGmABc

De Tegenpartij in Duitsland: Widerstand 2020

Gezondheid

Wat heeft 5G met Corona te maken?

Veel mensen denken dat het Corona virus door 5G masten wordt verspreid. Maar dat is NIET wat er gezegd wordt!

Een van de belangrijkste figuren achter de combinatie van 5G en -bijvoorbeeld- het Corona-virus, is David Icke. Dit wordt de complotdenker bij uitstek genoemd en daarom voortdurend van het internet verwijderd.

Maar er zijn ook heel redelijke, zeer bewogen en bijzonder veelzijdige specialisten die zich zorgen maken over 5G. Een van hen is Dr. Rashid Buttar, die zich om de kwaliteit van ons immuunsysteem in brede zin bekommert en de hele uitleg geeft die bij dit Corona-onderwerp hoort: https://www.youtube.com/watch?v=rnbf9wccdxE

Buttar merkt in dit interview -desgevraagd- op dat de 5G masten zowel in Wuhan als in Bergamo (Italië) en New York al enige tijd zijn uitgerold. En dat deze er misschien aan hebben bijgedragen dat het immuunsysteem van de oudere mens juist in deze gebieden ondermaats was in de omgang met het Corona-virus.

De gevaren van 5G

Want wat zijn de gevaren van 5G? Waar zijn de mensen bang voor, en waar protesteren ze tegen?

Dat wordt onder meer beschreven in dit stuk: https://iamnaturalnana.wordpress.com/2019/06/21/what-do-you-know-about-5g/?fbclid=IwAR0Qlc1utMJMcf-A0z0BlAcpazGfh7VYpu-sQkS21GftBd9Ecjyq-RXUTuQ

Aangezien ook ons leven uit ‘energie’, frequenties en magnetisme bestaat (net als alles in het universum), is de verdenking gerechtvaardigd dat deze nieuwe techniek (die de hele aarde zal insluiten) iets met ons zal doen. En daarom gaan er zoveel stemmen op dat de effecten van 5G eerst beter onderzocht moeten worden. Dat zijn geen gedachteloze relschoppers, maar bezorgde medemensen!

Bevrijdingsdag of bezetting ?

 

 

Gezondheid

Na 2 maanden Corona: de werkelijke feiten

De werkelijke situatie in kaart gebracht

Uit de dagelijkse praktijk van twee specialisten/micro-biologen in de VS (onder aanvoering van Dr. Erikson) komt nu het werkelijke verhaal over de Corona-crisis. Geen aannames meer, geen schattingen van ‘geleerden in een ivoren toren’. Maar een grondige analyse van twee mensen die beiden al ruim 20 jaar als specialist in infectieziekten werken. Zij hebben twee maanden lang alles verzameld over de Covid-19 patiënten, gegevens uitgewisseld met collegae uit de hele wereld en nu hun verhaal gedaan.

Dit zijn de helden die ons uit de droom of de waan moeten helpen dat de maatregelen die nu genomen zijn (en worden) goed zijn.

Wat zij stellig poneren is:

* dat er niet meer Covid 19 patiënten zijn dan normaliter met Influenza

* dat het verloop over de hele wereld hetzelfde patroon laat zien

* dat er maar een minimaal aantal mensen aan sterft

* dat een lockdown niet alleen zinloos is, maar ook stimulerend voor een reeks van andere ellende en doden

* dat iedereen aan alle virussen en bacteriën moet worden blootgesteld om het immuunsysteem te ontwikkelen en dat een steriele omgeving het immuunsysteem volledig incapabel maakt

* dat ze zelf dus ook geen mondkapjes en handschoenen dragen

* en zo nog wat meer.

Luister zelf en trek je conclusie:

https://www.msn.com/en-us/tv/news/dr-erickson-covid-19-briefing-pt-2/vi-BB133HhF

De interviewer accepteert op verschillende momenten niet wat ze zeggen, en probeert er een andere draai aan te geven. Maar dat laten ze niet gebeuren. Nogmaals: helden van de eerste orde, die voor de verandering eens NIET in een ivoren toren zitten!

CORRECTIE op 5 mei: kreeg door dat bovenstaande stuk van het internet is verwijderd. Maar hier een uittreksel ervan: https://detheorist.nl/nieuws/deze-artsen-eisen-terugkeer-naar-normaal-omdat-lockdown-ons-immuunsysteem-verzwakt?fbclid=IwAR3ZvmG1qxuu4lRGKptfw7PJnEMD1PhbUX33oMcPmPj4yjLOI5MYOdZT3XY

Wat heeft 5G met Corona te maken?

 

 

Gezondheid

Eng en bang, komt dat ooit weer goed?

Terwijl we elkaar in de afgelopen jaren bijna omver liepen omdat we alleen maar met de telefoon bezig waren, is het nu omgekeerd. Niemand belt of appt en iedereen let angstvallig op elkaar. Want oh, hemeltje, pas op die anderhalve meter!

Andere mensen zijn eng

Ineens zijn andere mensen eng. Er wordt met een grote boog omheen gelopen, alsof het bijtende honden zijn. Van een Duitse arts las ik dat een klant, die haar op de fiets tegenkwam, er liever voor koos om in het water te duiken dan het risico te lopen om haar binnen de anderhalve meter te moeten passeren. En ik heb zelf ook al fietsers op de weg horen kafferen op de ander, die te dichtbij leek te komen.
Voor de winkels staan mensen te wachten op afstand van elkaar, en iedereen kijkt schichtig om zich heen of niemand hem of haar te dicht nadert. En als er al een bekende aan de deur komt? Dan blijft deze zodanig ver op afstand alsof je jezelf vol met knoflook hebt gestopt.

Angst: slecht voor het immuunsysteem

Veel psychiaters hebben we al horen praten over de ziekmakende (zelfs destructieve) werking van angst. Want dit heeft zo’n ‘spastisch’ effect op lichaam en geest, dat de mens voortdurend in een toestand van stress verkeert. Als je constant op je hoede moet zijn, blijft de adrenaline hoogtij vieren. Dit met alle benauwdheid van dien, zenuwachtige kuchjes, hoestpartijen, het gevoel van een steen op je maag (zonnevlecht hoogte), spijsverteringsproblemen en ontstekingen (irritatie). En met slapeloosheid, depressies en verdriet als gevolg.

Wat is er dan nog leuk?

Als er iets niet leuk is, dan is het een leven met het juk dat ons nu al is opgelegd en dat waarschijnlijk lang genoeg zal blijven om ons gedrag voorgoed te veranderen. Wat als je niet meer kunt grappen en grollen, stoeien en dollen? Wat als je je hart niet meer kunt laten spreken?

Dan kan ik je garanderen dat er nog veel meer chronisch zieken komen, en dat veel mensen het leven niet meer de moeite waard vinden. Is dat we willen? Is dat wat we gaan tolereren? Alleen omdat we bang zijn gemaakt voor een virus van een soort waar we ons hele leven al mee vol zitten (die komen en gaan, al dan niet in gemuteerde vorm) en waar we nog nooit een seconde over hebben nagedacht?

Het virus dat werkelijk gevaarlijk is ….

Het virus dat ons werkelijk schaadt is het virus van de technocratie: de statistieken, de afstandelijkheid, de illusie van een eeuwig leven en de ontkenning van ons natuurlijk helende vermogen. Dat gevaarlijke virus maakt ons ziek, en de meeste mensen zullen dan -als een machine- sterven aan de falende menselijkheid.

We kunnen beter dit virus bestrijden dan de Corona-variant van dit moment. Want hoe ‘geleerd’ ze ook allemaal doen, nooit zal iemand met zekerheid kunnen zeggen dat het virus definitief de wereld uit is. En dat is wat ze willen: dit spook volledig verbannen.
Als dat niet lukt, dan komt het nooit meer goed.

Na 2 maanden Corona: de werkelijke feiten

 

Gezondheid

Hoop uit Zweden

Nu het er naar uit ziet dat we terug gaan naar de tijd van de ‘dictatuur’, hebben we hoop nodig. Hoop op een echt normaal, een menselijke samenleving waarin we op een menselijke manier met elkaar om kunnen gaan.

Hoe blij kunnen we dan niet zijn met een eigenzinnig (eigen wijs) land als Zweden! Want dit land heeft zich niet laten verleiden om mee te gaan in de massa, heeft gewoon haar eigen koers gevolgd. En niet zonder goed gevolg, want de grafieken uit Zweden met betrekking tot de Corona-crisis zijn minstens zo goed als alle andere.

Dit land gaat dan ook hopelijk het verschil maken. Herbert Kickl uit de Oostenrijkse politiek is de eerste die deze kans aangrijpt. Luister naar zijn geniale voordracht in het Parlement:

https://www.youtube.com/watch?v=3gH4zH4Cp9Q&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0ojbIU-OwryGVlBZZX1-6yPG0X_CzSWKNrQGFSon4yUCaW9cRjl7fG7mQ&app=desktop

Waar blijft onze ‘Herbert’?

Eng en bang, komt dat ooit weer goed?

 

 

Gezondheid

Censuur: ik ben er klaar mee

Na bijna twee maanden nagenoeg ‘full time’ internetten, lezen en luisteren wat alle experts in de wereld te zeggen hebben, kan ik -wederom- concluderen dat de machthebbers alleen maar oog en oor hebben voor hun eigen bekrompen visie: de (geo)politieke en economische belangen. De beste en meest gerenommeerde wetenschappers worden zomaar genegeerd en weggezet als ‘complot-denkers’ alleen omdat ze een andere kant van het verhaal belichten.

Media-circus: vol ingebouwde censuur

Bij het maken van TV- en radio-programma’s worden de echt fanatieke onderzoekers, de nerds, niet betrokken. Dat weet ik uit eigen ervaring uit de PR-wereld, toen ik een dergelijk circus moest bouwen voor allerlei bedrijven. Wat er niet past bij de denkwijze van een omroep of krant, krijgt gewoonweg geen podium, geen spreektijd.
Alles is er op gericht de ‘meest gelikte’ personen aan het woord te krijgen die getraind zijn in het zorgvuldig en politiek verwoorden van hun stellingnames. Een wetenschapper met teveel vakjargon of een ondermaatse spreekvaardigheid hoort daar niet in thuis. En elke afwijkende mening wordt afgekapt of uit het verhaal geknipt op het moment dat deze teveel door dreigt te klinken.

In gewone woorden heet dat ‘censuur’ in optima forma. Want waar alles om draait is het ‘sturen van de kudde’ in de door ‘hen’ gewenste richting (iets wat vroeger propaganda en indoctrinatie heette).

Makke schapen

Ondanks de mogelijkheid voor iedereen om zich wat meer te verdiepen in dingen (het internet), kiest de massa ervoor om als makke schapen achter de herder aan te lopen. Deze massa laat met zich sollen, laat zich een kant opsturen die tegennatuurlijk is. Want over de meest ingrijpende maatregelen, wordt zelfs niet geprotesteerd: of het nu over vaccinaties gaat (die letterlijk dodelijk zijn voor de mensheid), over 5G (die de eigen frequentie van ieders leven verstoort) of over het klimaat: het zal de meesten ‘een worst zijn’.

Alleen als er een crisis komt, met alle gevolgen voor de eigen gezondheid en de eigen portemonnee van dien, dan staat deze massa op. Dan voelt men zich gedupeerd, zonder te beseffen dat men het allemaal heeft laten gebeuren.

Democratie is zelf meebeslissen, zelf wakker blijven

De essentie van de democratie is dat iedereen zelf meebeslist, zelf meedenkt en mee bepaalt wat er gaat gebeuren. Niet achteraf klagen, maar op tijd meepraten! Niet gemakzuchtig achteroverleunen en denken dat ‘je in je uppie de wereld niet kunt veranderen’. Want al die ‘uppies’ samen maken wel degelijk een verschil. Dat is wat het internet nu laat zien: iedereen zijn eigen spreekbuis.

Dat kunnen we misschien nog even afdoen als complotdenken, maar wees ervan overtuigd dat alle geluiden die daarin doorklinken, berusten op een grond van waarheid.

Duidelijker overzicht van de werkelijkheid

Nu nog even een duidelijk stuk van Stefan Noordhoek, die alles eens wat beter in beeld heeft gebracht en laat zien wat er werkelijk aan de hand is (geweest):

https://medium.com/@StefanNoordhoek/cov-19-ongekend-corona-killervirus-of-vooral-ongekende-paniek-1864865605c0

Ikzelf ben er even klaar mee. Ik ga nu afwachten wat voor stappen onze regering de komende tijd gaat zetten en genieten van de lente.

Hoop uit Zweden

Gezondheid

WHO en antistoffen tegen Corona

Nu de WHO onder vuur ligt, en verweten wordt dat ze niet alert genoeg geweest is op deze pandemie, durft ze natuurlijk ‘niets meer te zeggen’. De reputatie van deze organisatie rammelt aan alle kanten, en dus wordt ze steeds minder stellig in haar uitspraken. Trump heeft zijn bijdrage aan de organisatie al ingetrokken, en de vrees is nu natuurlijk dat Bill Gates hetzelfde gaat doen.

Bill, de grote man van het allergrootste geld. Het kopstuk uit de farmabusiness, de ‘God’ van de vaccins. Natuurlijk stuurt de WHO nu aan op de wereldwijde introductie van een Corona vaccin. En dus zegt het ‘nu niet met zekerheid te kunnen zeggen of antistoffen in het bloed wel voldoende beschermen’ (net in het nieuws). Ja, hoor!

Zie hier wat WHO-perikelen:

Trump en WHO:
https://www.rt.com/news/485237-us-coronavirus-who-money/amp/?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR0OIYuRch8K9GGlTnRWCyqX3MQYt4iwwkq7AdPvwZ1hJSs5FY0jRfPhTlY

FOX News over WHO en GATES:
https://www.youtube.com/watch?v=B89IfD1MA10&feature=share&fbclid=IwAR2bkVQON-IRSmraA0i7Qn4LkHX9BGtrg08Y7TRUZsdeIOqcRDD3KPoOEIs

Shockerende bekentenissen van wereldgezondheidsambtenaren over de veiligheid van vaccins:
https://www.youtube.com/watch?v=dzRG5AfFKB8&t=5s&fbclid=IwAR0Jlz7cCTj4OSfFDkHTPXLoMw02eBKysuenrnJ7MzB-1ZcwwdA19zchB80&app=desktop

Bill Gates en zijn verstrengelde belangen:
https://m.washingtontimes.com/news/2020/apr/2/bill-gates-and-his-coronavirus-conflicts-of-intere/?fbclid=IwAR2tQov97wblSDRZpEudUzriniQYG7A7MM7Ihp0x-WK_WG2OE68S7E5GWq0

En dan een stuk van een zeer bezorgde Duitse bioloog over een Corona-vaccin, die laat zien hoe onverantwoordelijk het is om ons aan de redder van de mensheid (Bill Gates) over te leveren:
https://www.youtube.com/watch?v=LfbbikCPoHk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1YD7ss2ZEKktbbPBrQQEt3KeldlZ2HEVKu2fR2a9FvG_RX2PMqwYw735E

Als we dit allemaal op een rijtje zien (en dit is nog maar een deel van alles wat er is), dan kunnen we op zijn minst concluderen dat het doodeng is om alles door de WHO te laten bepalen!

Censuur: ik ben er klaar mee

Gezondheid

Zijn we gek geworden?

In mijn vorige stuk heb ik Beate Bahner genoemd, de Duitse advocate die de staat heeft aangeklaagd voor onrechtmatig handelen in deze Corona-crisis. Intussen is ze inderdaad in een psychiatrische inrichting opgenomen. Het regent protesten en documentaires in het hele Duitstalige gebied, en overal komen nieuwe reportages over deze zaak tevoorschijn.

Uiteraard met de grote verontwaardiging, zelfs verbijstering, dat het in ‘onze moderne democratie’ net zo goed mogelijk is om een willekeurige burger het recht op een vrije meningsuiting te ontnemen als in -bij wijze van spreken- het Midden Oosten.

Luister en wees je ervan bewust wat er werkelijk gebeurt:

* Beate Bahner belaagd, alsof ze de grootste staatsvijand ooit is: https://www.youtube.com/watch?v=l8cYVPthUEQ

* een reporter bij het gerecht: https://www.youtube.com/watch?v=PVAh5AUAxWE&t=74s

* de demonstratie tegen dit gebeuren in Heidelberg: https://www.youtube.com/watch?v=BiWzHZAMJCg

* het vervolg: https://www.youtube.com/watch?v=m_lAAr6zDcM

* dit verhaal in breder verband: https://www.youtube.com/watch?v=PVAh5AUAxWE

* hoe elke kritiek in deze tijd wordt gezien als hoogverraad: https://www.youtube.com/watch?v=AiiCs3KrBUs

En zo kan ik nog wel even doorgaan. Een reeks van psychiaters heeft eveneens al video’s gemaakt over deze volledig ongepaste reacties op de collectieve angst, die er gecreëerd is.

Is dit werkelijk het begin van WOIII ?

WHO en antistoffen tegen Corona

Gezondheid

Na 100 jaar: revival van Kafka

Het spookbeeld van de anderhalve meter maatschappij dreigt toch echt werkelijkheid te worden. En dat doet me denken aan Kafka, die een eeuw geleden al streed tegen de bureaucratie en de onpersoonlijke maatschappij die steeds meer greep kreeg op het individu.

Wereldwijd wordt hier tegen geprotesteerd, en menigeen daarvan is op dit moment aan het vrezen voor zijn leven. Beate Bahner, de Duitse advocate uit Heidelberg, die een aanklacht tegen de staat heeft ingediend (https://www.spiegel.de/panorama/justiz/heidelberg-ermittlungen-gegen-anwaeltin-aufruf-zu-widerstand-gegen-corona-auflagen-a-72db6757-1c1a-4d03-bdb3-3c85429448fb?sara_ecid=soci_upd_KsBF0AFjflf0DZCxpPYDCQgO1dEMph&fbclid=IwAR3cKm9x4ISm89nr2hWQ2HEjz7Ai5vA4cTG_cG_euCkaK5_o-JY5J4TxzKY, is inmiddels zelf voor het gerecht gedaagd omdat ze dat gedaan heeft: https://www.impfkritik.de/pressespiegel/2020041301.html?fbclid=IwAR2ymxOV6GZCT0rbnRLR0SbF778ePKHL1RmatST2jzvth1BDcUyJu6OuNRI.

Maar enkele dagen geleden is ze al bedreigd en gevolgd door ‘duistere figuren’, en als ‘psychiatrisch patiënt’ betiteld. De stukken waarin dit vermeld stond zijn -natuurlijk- weer van het internet verwijderd!

We moeten er dus niet verbaasd van staan als we nooit meer iets over haar horen (of dat ze zelfmoord heeft gepleegd ☹).

Ook hier de harde hand

Er is een nieuwe maatschappij op komst waarin het ‘tegengeluid’ van weldenkende mensen steeds minder getolereerd wordt en de bureaucratie (samen met de lobby van het grote geld) alles wil bepalen voor de mens. Want inmiddels heeft iemand (een arts, vermoed ik) ook tegen mij een klacht ingediend bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd vanwege mijn mening over vaccins.

Ik ben benieuwd welke strategie ze volgen om mij het recht te ontnemen op het verkondigen van mijn persoonlijke mening, via het medium van eigen keuze (grondrecht/artikel 7 van de Grondwet).

We gaan zien waar dit toe leidt, maar ik vrees straks allerlei kafkaëske taferelen die met harde hand worden aangepakt. Nooit was er geld voor de politie, maar je zult zien dat er na de opheffing van de lockdown op elke straathoek een agent staat ter bewaking (en bestraffing) van de anderhalve meter.

Zijn we gek geworden?

 

 

Gezondheid

Anderhalve meter: de ondergang van ons als mens(heid)

Hoe duurbetaalde en zogenaamd knappe koppen op het idee kunnen komen van een anderhalve-meter-maatschappij is mij een volkomen raadsel. We moesten nu juist naar meer saamhorigheid en meer verbinding, van individualisme en egoïsme naar gezelligheid en aandacht voor elkaar. Minder appen en facetimen maar elkaar persoonlijk ontmoeten. Maar hoe dan?

Wat moeten we dan met onze vrijetijdsmaatschappij in wording?

Ons toekomstscenario

Als we ons dit laten aandoen, dan halen we de essentie uit ons bestaan als mens. Dan kunnen de Marsmannetjes ons gewoon halen om als een ET door de ruimte te gaan zweven. Elke omgang met elkaar staat dan in het teken van de ziekmakende begrippen alleen, besmetting, gevaarlijk, ziek, asociaal en nog wat van deze zaken. En dan hebben we deze strijd gewoon verloren, zoals ook deze prachtige video van Sven-Ake Hulleman laat zien: een oorlog reeds verloren 2.12: https://www.youtube.com/watch?v=kHz6zkmJaDo&t=4s&fbclid=IwAR1PamqeR2QEZr2-o0R6n02GAxxHU2zUSZonLYrC5RRO2nWE1M9NRMx8mOA

Glazen ingooien van de Horeca

Met deze maatregel gooien we alle glazen in van de Horeca. Want wat altijd een fijne ontmoetingsplek is geweest waar mensen gezellig bij elkaar kwamen om hun lief en leed te delen, wordt nu een afstandelijk en industriële plek, vol met mondkapjes, handschoenen en schermen tussen de gasten (spookbeeld uit Korea). En als de HACCP zich hier ook mee gaat bemoeien, dan zijn we helemaal in de aap gelogeerd. Want er is altijd wel iemand die het mondkapje letterlijk aan zijn laars lapt, en een klikspaan die zich bedreigd voelt.

Geknevelde Detailhandel

Met die anderhalve meter word ook de detailhandel gekneveld, want gezellig winkelen (arm in arm) is er niet meer bij. Je mag niets meer vastpakken, en ook het passen van kledingstukken zal dan ongetwijfeld aan banden worden gelegd. Je moet in de rij gaan staan om iets te kunnen zien, en in het ergste geval komt het personeel achter glas te staan.

Cultuur naar de bliksem

Waar een museum het misschien net nog redt, zal het theater in ieder geval het loodje leggen. Voorstellingen met muziek en dans, cabaret of toneel en al het andere collectieve vermaak wordt allemaal onmogelijk en zal naar de prehistorie worden verwezen. Het enige lichtpuntje is dan een openlucht bioscoop waar we allemaal in de eigen auto naar een film zitten te kijken.

Elke m2 bedrijfsruimte wordt drie keer zo duur

En ook andere bedrijven zullen nauwelijks kunnen overleven. Want als je voor ieder personeelslid drie keer zoveel ruimte nodig hebt, dan kun je de zaak al snel sluiten. Dan is telewerken of thuiswerken nog de enige oplossing.

Dag dienstverlening

Met die anderhalve meter nemen we definitief afscheid van onze maatschappij waarin kleinschaligheid, gezelligheid en dienstverlening zo’n belangrijke rol zijn gaan spelen. Dan kunnen we alleen nog uitkijken naar een eenzaam bestaan achter de geraniums, met Netflix en Videoland.

Het is meer dan schandalig als dit er wordt doorgedrukt, en als we dit laten gebeuren. Want ook al heeft men er de belofte ‘tijdelijk’ aan gekoppeld, we weten dondersgoed dat dit niet zo werkt. Want als die paar procent ondernemers, die met dit scenario zouden kunnen leven, hun maatregelen voor die anderhalve meter hebben getroffen in een laatste poging om te overleven, dan is er geen weg terug. Dan zijn we in één klap terecht gekomen in een kille, kunstmatige en ‘klote’ maatschappij.

 

 

 

Powered by themekiller.com