All Posts By

Gerda Hofste

Gezondheid

De ‘shit’ van de C-vaccins

Vorig jaar, in de zomer, heb ik al het nodige geschreven over de (bedoeling van de) Corona-vaccins. Dit ter waarschuwing van een ieder, om zelf verder onderzoek te doen en zich niet zomaar te laten vaccineren. Want de vaccins hebben helemaal niets te maken met ‘het voorkomen van Covid’ (integendeel).
Nu, ruim een jaar later, wil ik nog één keer ingaan op alle narigheid die er uit de vaccinaties voortkomt. Dit in de hoop dat iedere weigeraar van vaccinaties zijn rug recht houdt, en dat de reeds gevaccineerden in ieder geval de ‘booster’ zullen weigeren.

Dood en verderf

Het oogmerk van de vaccins was natuurlijk niet de volksgezondheid, maar het zaaien van dood en verderf (genocide). Wie nog steeds van mening is dat dit ‘wartaal’ is, gebezigd door een wappie, moet zich hier nu toch echt in verdiepen.
Ga maar eens na in je eigen kringen hoeveel mensen er ‘ineens, toevallig’ de meest onverklaarbare klachten hebben of overlijden. Vraag je af waarom er zoveel sporters plotseling dood neervallen, en waarom er zoveel (auto)ongelukken zijn gebeurd met dodelijke afloop omdat de persoon blijkbaar ‘onwel’ geworden is. Dat aantal is namelijk vele malen groter dan de C-gevallen in het vorige jaar.

Hier een paar van de meest recente verslagen van de schade en huidige wanpraktijken (drie van deze zijn Engelstalig, helaas):

Over de ravage in het bloed na vaccinatie (met beelden daarvan): https://www.redvoicemedia.com/2021/08/vaxxed-patients-blood-examined-horrific-findings-revealed-by-german-physicians/
Hoe de lymfocyten in de knel komen (immuunsysteem)/Duitstalig: https://youtu.be/6DF8fSUXtP0
Deel 1 van Project Veritas (een instituut dat de waarheid boven tafel wil krijgen) met allerlei geheime opnamen: https://www.projectveritas.com/news/federal-govt-whistleblower-goes-public-with-secret-recordings-government/
Een klokkenluidster over de discriminatie in de behandeling van patiënten: https://www.redvoicemedia.com/2021/09/hospital-security-guard-reports-major-mistreatment-refused-treatment-of-patients/

De booster: de nekslag voor velen

Ben je nog steeds bang om Covid te krijgen en ‘verlang’ je naar de booster die er komen gaat: weet dan wat je te wachten staat. Want de booster zal ervoor zorgen dat de ‘kwaadaardige stoffen’ uit de eerste vaccins nog eens extra worden geactiveerd om je de nekslag toe te brengen. In Israël is dat al duidelijk, want daar is men intussen bezig met het plannen van de vierde vaccinatie/booster.

Niet alle vaccins zijn fout

Voor de laatste keer wil ik nog even aangeven dat niet alle vaccins fout zijn omdat ‘de goeden op aarde’ voor een deel hebben weten in te grijpen in het productieproces of de verscheping van de vaccins. Maar omdat niemand weet welke er relatief goed of helemaal fout zijn, raad ik iedereen aan de vaccins ronduit te weigeren. Want als het lichaam het niet begeeft, dan is het wel de geest die op een aantal fronten flink wordt geblokkeerd (met zombies als resultaat).
Alles wat er in de vaccins zit is namelijk ‘shit’, bagger, zooi.

 

 

Gezondheid

De val van het politieke bestel

Terwijl de overheden nog hun best doen om de Nieuwe Wereldorde erdoor te drukken, is de ‘andere kant’ hard bezig met de voorbereiding van de ‘devolutie’: het overdragen van de macht naar lagere overheden en de bevolking zelf! Want als er iets duidelijk is geworden in de afgelopen decennia, is het de onhoudbaarheid van het corrupte politieke bestel dat we hebben laten ontstaan. Laten ontstaan, omdat we als volk steeds minder verantwoordelijkheid hebben genomen in onze bemoeienis met de politiek.
De zogenaamde welvaart heeft ons in alle opzichten lui en gemakzuchtig gemaakt en onze betrokkenheid bij de overheid tot nul gereduceerd. De enige reactie die we nog op de wandaden van de overheid geven, is die van gelatenheid: “zij doen toch wat ze willen” en “zij liegen alles bij elkaar”.

Het is dan ook de hoogste tijd dat dit intussen zeer ‘verrotte politieke bestel’ op de helling gaat. En dat gaat ook gebeuren. Want het is allerminst toevallig dat er bijna nergens meer echt geregeerd wordt (de meeste regeringen zijn demissionair) en dat formaties niet van de grond komen.

Devolutie: de macht aan het volk

Wat er nu allemaal in de maak is, is een nieuwe ‘Common Law’ (een eenvoudige grondwet voor alle wereldburgers) en een nieuw bestuursmodel dat zo dicht mogelijk bij het volk staat. Dit is de zogenaamde ‘devolutie’: het overdragen van de bestuursverantwoordelijkheid naar het volk.
Denk je dat dit een utopie is? Nee, zeker niet. Kijk naar deze hele serie, en je bent alvast een beetje voorbereid.

Nick Veniamin over ‘devolutie’ in met Alan Fountain: https://www.bitchute.com/video/nAQshu1bHQeS/

En hier de 10-delige serie over dit alles van ‘Patelpatriot’ (Telegramkanaal):
PART 1 – https://patelpatriot.substack.com/p/devolution
PART 2 – https://patelpatriot.substack.com/p/devolution-part-2
PART 3 – https://patelpatriot.substack.com/p/devolution-part-3
PART 4 – https://patelpatriot.substack.com/p/devolution-part-4
PART 5 – https://patelpatriot.substack.com/p/devolution-part-5
PART 6 – https://patelpatriot.substack.com/p/devolution-part-6
PART 7 – https://patelpatriot.substack.com/p/devolution-part-7
PART 8 – https://patelpatriot.substack.com/p/devolution-part-8
PART 9 – https://patelpatriot.substack.com/p/devolution-part-9
PART 10 – https://patelpatriot.substack.com/p/the-silent-war

Nieuwe Verklaring van Vrede en Voorspoed

Bij dit alles hoort een ‘Nieuwe Verklaring van Vrede en Voorspoed’, die in principe door iedereen ondertekend moet worden. Hier de complete Engelstalige versie op papier: https://simonparkes.org/wp-content/uploads/2021/09/MAN-OF-GOD-Declaration-of-the-People-of-the-United-States-for-Global-Peace-and-Prosperity-FINAL.pdf

Deze verklaring behelst een definitieve afrekening met alle oorlogen, ongelijkheid en criminaliteit en impliceert een herverdeling van de welvaart conform het ‘Nesara/Gesara’-model.
Terwijl de Nieuwe Wereldorde streeft naar het opheffen van de natiestaten, hecht de devolutie juist aan natiestaten met hun eigen economie, cultuur en zeggenschap (patriottisme). Geen bemoeienis van buitenaf, maar alles samen bepalen op een zo laag mogelijk niveau. Zie daar de contouren van de al eerder genoemde ‘Gouden Tijd’.

Dat de VS deze kar trekt, zal hopelijk niemand verbazen. Vandaar de keuze voor deze vlag, want als er één natie op aarde is die patriottistisch is ingesteld, dan is het (gelukkig) wel de VS.  

De ‘shit’ van de C-vaccins

 

 

 

 

 

Gezondheid

De val van het Katholicisme

De spirituele kant van het menszijn, die er altijd in veel vormen is geweest, is door de Deep State/Cabal ‘georganiseerd’ in een aantal religies (zeg maar vanaf het jaar nul). Terwijl er 777 boeken zijn geschreven, zijn er 711 geheim gehouden en maar 66 opgenomen in wat we nu ‘de Bijbel’ noemen. En zelfs deze onvolledige bijbel is telkens herschreven naar de behoefte van de Cabal om het spirituele bewustzijn van mensen verder te controleren en –uiteindelijk- te elimineren. Dat het nu de ‘eindtijd’ is volgens het boek De Openbaringen, betekent ook dat we voorgoed kunnen afrekenen met al die zogenaamde religies.

Meest rotte appel: het Katholicisme

De meest rotte appel in de mand van de zogenaamde religies (wat letterlijk verbindingen met de bron betekent), is wel het Katholicisme. Waarom dat zo is, kan door niemand beter worden uitgelegd dan door Charlie Freak. Hij vertelt hoe vooral het Katholicisme vol zit met het uiterlijke vertoon van rijkdom en macht, valse profeten en misbruikers van nonnen en kinderen. Dat dit alles niets meer te maken heeft met het woord van God maar met het uitbuiten van mensen om ze in een bepaald gareel te krijgen. Ook gaat hij in op het werkelijke verhaal van Christus en het Christusbewustzijn, alsmede op de zuivere betekenis van woorden en begrippen. Daarbij maakt hij duidelijk hoe de planeten/sterren als boodschappers dienden voor de mensheid toen er nog geen echte massa-communicatiemiddelen waren.

Hier de uitermate boeiende video “de ondergang van de georganiseerde religies” van zijn hand (Engelstalig, 2,5 uur): https://www.youtube.com/watch?v=20CVMFUHwCM

Goud: de (nieuwe) standaard

Over de duivelse praktijken van het Vaticaan en de poppenkast van de Paus(en), heb ik al wat geschreven in het artikel Satanisme 2. Alle reden dus om ons te verheugen in de opheffing van dit geldverslindende instituut. Maar er is nog een ander aspect waar we ons in kunnen verheugen. Want alle rijkdom die het Vaticaan van het volk gestolen heeft en als goud had opgeslagen, is nu teruggepakt door Trump & Co.

Hier iets over de 650 vrachtvliegtuigen-volle lading aan goud, uit de tunnels die van het Vaticaan doorlopen naar Jeruzalem: https://marilynjwilliams.com/more-gold-than-you-can-imagine-found-in-the-tunnel/#:~:text=Running%20from%20Vatican%20City%2C%20and,underneath%20both%20land%20and%20water

Dit, en al het andere goud wat in de rest van de wereld ‘ondergronds’ lag opgeslagen door de Deep State, is geconfisqueerd en zal straks de basis vormen van het Quantum Financiële Systeem. Het aantal nullen wat deze voorraad in waarde heeft, is nauwelijks nog te tellen. Dus ieder land zal straks zijn ‘rechtmatige eigendommen’ terug krijgen, waardoor er geen arm of rijk meer is. Deze herverdeling van welvaart gaat plaatsvinden als de grote revaluatie (RV) aan de orde is en het oude FIAT-geldsysteem definitief ten gronde gaat. En dan gaat goud ook weer de standaard worden voor ons geldsysteem.

Mocht je twijfelen aan de rol van Trump in dit verhaal, kijk dan eens wat deze echte profeten daarover zeggen (die het allemaal al juist hadden in het verleden): https://youtu.be/FN8Arztcee8, of deze eigen video van de wereldberoemde Kim Clement (van vele jaren geleden) over de tweede termijn van Trump: https://youtu.be/0puNcimaAUA

Eén wereldreligie: het ‘christenbewustzijn’

In de praktijk zal dit alles betekenen dat we straks naar een heel andere religieuze -dus spirituele- wereld gaan. Dan zullen en kunnen wij geen onderscheid meer maken tussen ‘religies’, en hoeven wij elkaar niet meer af te maken vanwege het ‘geloof’. Want dan is er één en hetzelfde ‘Christusbewustzijn’ bij alle mensen (die er nu in essentie ook wel is, maar door dogma’s vervormd is).

In ieder geval zal de Paus en Rome/het Vaticaan verdwijnen als oppermachtig religieus instituut, met alle Bisdommen van dien. En zeer waarschijnlijk betekent dit ook een afrekening met of een herziening van veel kerkelijke feesten, met symbolen die nu vaak een ‘duivelse’ betekenis hebben (die van de Cabal).
Waar vooral het Katholicisme/Christendom de laatste decennia moeite had om de bevolking te blijven boeien (leegloop van kerken), zullen de kerken straks gebruikt kunnen worden voor tal van nieuwe ‘spirituele’ activiteiten. Zonder het krappe en alles beperkende begrip ‘liturgie’.
Verkoop die kerken dus even niet!

Meer bijbels georiënteerde bronnen

Via Bitchute, Rumble en op Telegram zijn er talloze bronnen die de ontwikkelingen van nu koppelen aan een bijbelse uitleg. Een paar favorieten van mijzelf zijn:

Melissa Redpill/FreedomForceBattalion (met de astrologie erbij/honderden video’s/boeken)
Amanda Grace/The Arc of Grace (net als Kim Clement/via doorgave van het Goddelijke woord)
And We Know (wat algemener/met ook een koppeling naar Q-posts)

De val van het politieke bestel

 

 

 

 

 

 

Gezondheid

Hoe de leugen blijft regeren

De spelletjes van de politiek worden steeds duidelijker

Met de GP/F1 in Zandvoort nog volop in actie en zo’n 70.000 toeschouwers hutje-mutje op elkaar, moet het toch compleet duidelijk zijn welke spelletjes de politiek met ons speelt. Een orgelman in Sneek mocht niet spelen omdat het een ‘evenement’ zou zijn, en voor het Skutsjesielen op het Friese platteland gold exact hetzelfde (dat was ineens geen sport meer). Zelfs de pub-quiz in een Café (waar je met 4 personen aan een tafel zit) is her en der afgelast om dezelfde drogredenen.

Liever wappie dan imbeciel

De Elite mag alles, het gewone volk niets. Met maatregelen, die geen wetten zijn, proberen ze ons steeds verder onder controle te krijgen en dus wordt de zogenaamde ‘noodwet’ wederom met drie maanden verlengd. Niet omdat er een pandemie is, of omdat het iets met ‘noodzakelijk’ te maken heeft, maar omdat hun plannen nog niet zijn afgerond. De volgende (MU)variant komt er aan, en pas in 2023 is de laatste letter van het alfabet aan de beurt.

In het afgelopen jaar is meer dan duidelijk geworden hoe volgzaam en gehoorzaam wij zijn als volk. Het woord ‘dociel’ (in de zin van mak en gedwee) is daarbij nog te zwak uitgedrukt. Want we kunnen het bijna ‘imbeciel’ noemen: idioot, stom, zwakzinnig. Nauwelijks mensen die uit hun relax-fauteuil voor de TV vandaan komen om hier tegen in verzet te komen, nauwelijks mensen met een kritisch geluid …. want stel je voor dat je zo maar als ‘wappie’ door het leven moet gaan.

Stomgeslagen

De overheid is al decennialang bezig om ons systematisch met stomheid neer te slaan. Langzaam maar gestaag hebben ze de totale macht naar zich toegetrokken door dingen zo ingewikkeld te maken dat we overal ‘op te pakken’ zijn.
Met een karrevracht aan regels en wetten hebben ze een ondoorzichtig en ontoegankelijk oerwoud gecreëerd waar geen doorkomen aan is. Flinke boetes voor ongehoorzaamheid om ons in het gareel te krijgen en torenhoge kosten van de advocatuur om ons te ontmoedigen deden de rest. Het volk accepteerde de list en het bedrog zonder protest.

Zie hier de geweldige vooruitziende blik van Van Kooten en De Bie (zoals in alle afleveringen) over deze gang van zaken: https://www.youtube.com/watch?v=GJHVuDFP6Nw

Nooit verantwoording afleggen

Terwijl juist de regering, die met ons aller geld werkt, constant verantwoording zou moeten afleggen van het doen en laten, gebeurt dat niet. Nu niet en nooit niet. Onze historie staat bol van de politieke schandalen, waaruit hun corrupte handelen blijkt. Maar alles wordt onder de tafel geschoven, of afgedaan met ‘sorry, we moesten het doen met de informatie die we hadden’ en  ‘daar heb ik geen actieve herinnering aan’. Iedereen verschuilt zich achter een ander, en de doofpot is groot genoeg om er ieder jaar nog wat bij te kunnen stoppen.

Voor de liefhebber nog even het Wieringa rapport over de bekende IRT Affaire in 1994: https://youtu.be/6dl5YEQKR2w
en vooral ook ‘het niet vertelde verhaal van de MH17’ (Engelstalig): https://www.youtube.com/watch?v=iuoIw3jBV4g (!)

Wat gebeurt er met ons belastinggeld?

Wat er werkelijk met ons belastinggeld gebeurt, is volkomen onbekend. Het gegoochel met budgetten en projecten kent zijn weerga niet, en van geen enkel project wordt gedetailleerd verslag gedaan. Zodra er iets is aanbesteed kost een project ineens vele miljoenen meer (Betuwelijn, renovatie Binnenhof of één van de paleizen), Hugo de Jonge kan niet zeggen waar de miljarden zijn gebleven voor de Corona-crisis, kapitalen worden er in een vage pot voor het buitenland gestopt (net weer een miljoen voor de luchthaven in Kabul) en belastingen worden zomaar weer verhoogd. De graaizucht van de overheid kent geen grenzen, en wij als burgers slikken het gewoon.

De grote openbaring

Gelukkig komt de grote openbaring eraan, zowel in letterlijke als figuurlijke zin. Dan moet iedereen met de billen bloot en verantwoording afleggen aan een tribunaal. Wereldwijd, in alle sectoren, op alle niveaus. Hier zitten we natuurlijk al enige tijd op te wachten, maar de klus die er nu geklaard wordt, is van een ongekend complexe aard. En allesomvattend!

De optimisten onder ons, die het beeld van de puzzel al wel compleet hadden, hoopten vorig jaar al op de afronding van deze WWIII. Maar gaandeweg het traject bleek de puzzel niet te bestaan uit 1.500 stukjes, maar uit minstens 15.000.
Met de beloofde ‘Hete Herfst’ voor de boeg, zal dan ook -vermoedelijk- pas in de winter duidelijk worden hoe we collectief en eeuwenlang voor de gek gehouden zijn. Of dit in fasen zal gaan? Dat blijft nog even de vraag!

Foto: de geheime archieven van het Vaticaan (intussen leeg gehaald)

De val van het Katholicisme

Gezondheid

Het gevecht om de democratie

Wereldwijd is de democratie als staatsvorm eigenlijk al naar de achtergrond verdwenen. Alle regeringen functioneren als ‘demissionair’ (of ze nu wel of niet naar huis zijn gestuurd) en regeren op basis van een noodwet waar geen noodzaak voor is. En het volk heeft niets, maar dan ook helemaal niets meer te zeggen. Zitten we al in een eeuwig blijvende dictatuur? Of valt de democratie nog te redden?

Kennedy zag dit (al) gebeuren

Al in 1960 was het duidelijk waar het met de wereld naar toe zou gaan. Het collectieve misbruik van de macht was op alle fronten zichtbaar: te grote bemoeienis met het doen en laten van de bevolking, corruptie en zelfverrijking, censuur en recht naar willekeur, leugenachtige politici en media. Op alle fronten werden de basisrechten van de mens (constitutie) al met de voeten getreden.

Om daar een stokje voor te steken heeft John F. Kennedy zich opgeworpen als president, maar we weten allemaal hoe dat is afgelopen. Want de misdadige machthebbers (globalisten/Deep State) weten als geen ander hoe ze moeten afrekenen met iedereen die hen tegenwerkt.
Hier nog even hoe JFK het zag:
Speech van JFK uit 1960, wat een democratie behoort te zijn (Engelstalig) https://www.youtube.com/watch?v=fU3kmkQbVhA
Een speech uit 1961: wat dit met Karl Marx en censuur in de media te maken heeft (Engelstalig) https://www.youtube.com/watch?v=2e5VZB7NhF4
En zijn inauguratiespeech (Engelstalig) https://www.youtube.com/watch?v=NwM6s55no6U

Dat Trump dit stokje van JFK heeft overgenomen (samen met JFK jr) zal intussen wel duidelijk zijn.

Verkiezingen gemanipuleerd en gestuurd

Dat alle verkiezingen sindsdien worden gemanipuleerd en in de ‘juiste’ richting worden gestuurd, is intussen een vaststaand feit. Doordat de meeste landen dezelfde stemcomputer gebruiken (o.a. Dominion en Smartmatic) kunnen ze stemmen -met een simpel logaritme- makkelijk overzetten van de een naar de ander. Maar ook kunnen dezelfde stembiljetten meer keren worden ingevoerd, en kunnen overledenen, minderjarigen of illegalen makkelijk voor extra stemmen zorgen (zeker met ‘mail-in ballots’ en als je geen ID hoeft te tonen).

Dat dit allemaal ook op grote schaal gebeurd is, is nu wel bewezen door de massale forensische audits in de VS. Hier één van de vele video’s met Mike Lindell, die twee weken geleden een 3-daags symposium heeft gehouden over de verkiezingsfraude (Engelstalig) https://rumble.com/vib1ad-mike-lindell-absolutely-9-0-proof.html

In Nederland zal het niet veel anders hebben gewerkt, maar dat kunnen we pas vaststellen als we ook hier een forensische audit zouden houden.

Sociopaten aan de macht: de tirannie ten top

Dat niet alleen de regeringen corrupt zijn, maar ook de top van alle daarbij behorende ‘instituten’, is inmiddels wel duidelijk. Er is nauwelijks nog recht te halen doordat justitie en politie tot dezelfde clan behoren als de regering. De Nederlandse BPOC (Buitenparlementaire Onderzoekscommissie) werd zelfs bedreigd toen deze het bewijsmateriaal van klokkenluiders uit alle gelederen van onze maatschappij wilde blootleggen. En iedereen die zich waagt aan het verspreiden van de echte waarheid, wordt als een ‘terrorist’ behandeld.

Op dit moment is de tirannie en dictatuur al compleet in Australië. Hier een video over wat er gebeurt als ‘sociopaten’ bij politie en justitie hun gang mogen gaan (Engelstalig) https://youtu.be/4kjFYH5Y4YY

Collectieve staking

Binnen een paar dagen willen de “truckers” in Australië de economie compleet lam leggen, en ze roepen alle andere landen op om hetzelfde te gaan doen. Met deze algemene ‘shutdown’ willen ze de regeringen een halt toeroepen voor dit ridicule beleid.
In de VS heeft Lin Wood (bekende regeringsadvocaat) het volk bovendien opgeroepen tot een collectieve staking op elk werkterrein, per 11 september aanstaande. Niet meer gaan werken, niets meer gaan kopen, nergens meer naar toe … zolang als nodig is.

Eén ding is namelijk meer dan duidelijk: dat we alleen samen, als één wereldbevolking, de waanzin van de dictatuur kunnen stoppen. Dus houd op met ‘geloven dat het wel goed komt’, en begin in actie te komen. Want na Australië zijn ook wij aan de beurt!

Hoe de leugen blijft regeren

Gezondheid

De achtergrond van de huidige machtsgreep

Niemand beter kan de achtergrond uitleggen van de ‘machtsgreep’ waar we in zitten dan Karen Hamaker-Zondag. Hier dus uitsluitend en alleen het gesprek van Jorn Luka met haar, over het wat en hoe: https://www.youtube.com/watch?v=k2UQ4mX9nzM

Dit moet je weten om te begrijpen wat er gaande is. Het is een 2,5 uur durend verhaal in eigen taal, maar uitermate boeiend en compleet.

Het gevecht om de democratie

 

 

Gezondheid

COVID 19: een ingenieus de-populatie programma

Na anderhalf jaar ‘gekkenhuis’ door een zogenaamde pandemie, zou je denken dat de meeste mensen het kaf wel van het koren kunnen scheiden. Dat ze nu toch wel een keertje zien dat het allemaal kletskoek en nep is. Want vallen er dagelijks mensen dood neer (zoals aanvankelijk geschetst)? Is 25% van onze kennissenkring en buurt in de afgelopen anderhalf jaar tijd overleden?

Het antwoord is simpelweg ‘nee’. Intussen gaan er meer mensen dood door de vaccinatie, maar die worden nu toegeschreven aan Covid of aan een ‘toevalligheid’, iets wat anders vast ook zou zijn gebeurd. Want dit laatste is typisch een argument van Corona-gelovigen die het niet kunnen verdragen om de waarheid onder ogen te zien.

Hier een stuk over het bestaan van Covid 19 als woord, maar niet als virus of ziekte (Engelstalig) https://rumble.com/vl5snl-covid-19-exists-as-a-word-not-a-virus.html

Geen virus, maar volkerenmoord (de-populatie)

De essentie van deze geplande epidemie is dan ook niet het (zogenaamde) virus zelf, maar de daarop gedwongen vaccinatie als middel om de bevolking te reduceren en af te rekenen met alle ‘onnuttige mensen’ op de wereld (van 7,5 miljard naar 0,5 miljard/zie Klaus Schwabb/Agenda20-30). En dat in fases, met een reeks aan vaccins.

De sfeer wordt dan ook steeds grimmiger. Door al het verzet in de wereld van mensen die de hele situatie doorzien, zijn de globalisten genoodzaakt de angstpropaganda nog wat op te voeren om hun doel te realiseren. Dat dit één marxistisch/communistische Nieuwe Wereldorde is met slechts een half miljard mensen, mag intussen duidelijk zijn. Dat ze daar steeds meer Nazi-technieken voor gebruiken, is ook logisch. Want de ‘stigmatisering’ en uitsluiting van de ongevaccineerden komt er aan, evenals de verplichtte quarantaine-kampen voor alle ondeugden die hun eigen gang gaan (Australië, Canada en Ierland zijn daar al helemaal klaar voor) en tal van beperkingen voor iedereen die niet braaf doet wat de overheid zegt. En als laatste middel zullen er -in de jacht op de niet-gevaccineerde- echt razzia’s worden gehouden om ze van een spuit te voorzien.

Hoe verderfelijk dit allemaal is, heeft Reiner Fuellmich al duidelijk genoeg aangetoond. Hij vordert gestaag met het Neurenberg-tribunaal tegen deze volkerenmoord, dat hij –samen met een honderdtal collegae- al maanden al aan het voorbereiden is. Hier nog even een gesprek daarover tussen Fuellmich zelf en zijn collegae Wodarg en Ardis (Engelstalig) https://www.bitchute.com/video/jv3GSOcoIGCP/

Daarnaast heeft Café Weltschmerz net een gesprek gehad met David Icke, die ons al zo’n 30 jaar lang heeft gewaarschuwd voor dit wereldwijde de-populatieplan (Engelstalig) https://www.cafeweltschmerz.nl/de-man-die-keer-op-keer-gelijk-bleek-te-hebben-erik-van-der-horst-met-david-icke/

Vaccinatie = Russische roulette

Dat de vaccinatie dus geen vaccinatie is in de exacte zin van het woord (je kunt geen vaccin maken voor iets wat je niet als ziektekiem hebt geïsoleerd), is dan ook geen geheim meer. Want de vaccins bevatten niet alleen grapheenoxide (een magnetische substantie) maar ook tal van andere geheime ingrediënten.

Intussen liggen er dan ook veel gevaccineerde mensen in het ziekenhuis met klachten die niet gerijmd kunnen worden met hun gezondheidsstatus: plotselinge hartproblemen, trombose op verschillende plaatsen, stoornissen in het zenuwstelsel en zo meer. In mijn eigen omgeving kan ik er zo een tiental noemen, waarbij er ook opmerkelijk veel MRI’s worden gemaakt! Maar dit alles wordt vakkundig gecamoufleerd door de artsen, of ze onderwerpen de patiënt aan de niet-deugende PCR test zodat het gros hiervan wordt aangemerkt als een ‘Corona-patiënt’ met een bepaalde variant.

Hier een van de vele arts-onderzoekers die de alarmerende onderzoeksresultaten van het bloed laat zien van gevaccineerde mensen (Engelstalig) https://www.redvoicemedia.com/2021/08/vaxxed-patients-blood-examined-horrific-findings-revealed-by-german-physicians/ (even doorscrollen naar het filmpje).

Het beetje goede nieuws dat ik uit deze zorgwekkende situatie kan halen, is dat niet alle vaccins dezelfde inhoud hebben. En dat er dus echt sprake is van Russische roulette. Naar schatting is ca. 30% van de vaccins een soort ‘placebo’. Ik laat even in het midden hoe dit kan. Maar alle gevaccineerden wil ik waarschuwen voor de komende booster, die ze er ongetwijfeld door willen drukken. Want voor veel mensen zal dit juist de genadeslag betekenen!

En dan laat ik 5G nog even buiten beschouwing, die met een bepaalde frequentie kan ‘inspelen’ op de stoffen die in ons lichaam zijn gespoten en letterlijk destructief kan zijn (de 5G masten bevatten niet-toevallig allemaal een plaatje met ‘covid 19’ erop).

De achtergrond van de huidige machtsgreep

 

Gezondheid

De Deep State/Cabal: wereldheerschappij

De begrippen Deep State en Cabal (of Illuminati) zijn eigenlijk synoniem aan elkaar. Ik heb ze vaak genoemd, maar hier geef ik nog even een paar complete video’s. Hoe ze op weg waren naar de totale controle over de mensheid (c.q. de wereld) en daar heel strategisch naar toe gewerkt hebben. En hoe ze dus ook de Corona-crisis hebben veroorzaakt om te zorgen dat ze hun laatste slag konden slaan.

Kruiwagens, vriendjespolitiek en omkoperij

Eeuwenlang heeft de Deep State ervoor gezorgd dat de belangrijke plekken in de maatschappij werden toegedeeld aan hun poppetje. Aan diegene, die uit hun familielijnen kwamen, door hen aangewezen universiteiten hadden gevolgd en verder waren gepolijst in masterclasses en aanvullende trainingsprogramma’s (MK).

Hierdoor is er een wereldwijd, illustere en duistere (duivelse) kring van mensen ontstaan die ogenschijnlijk het beste voor heeft met de wereld, maar intussen bezig is om de hele mensheid ten gronde te richten.
Het is niet voor niets dat elke overheid en alle bijbehorende organisaties in de wereld bol staan van kruiwagens, vriendjespolitiek en omkoperij om de gewenste structuur te handhaven. Daarbij dragen de geheime diensten er zorg voor dat er geen enkel foutje wordt gemaakt. Want een geheime dienst heeft in feite maar één taak: zorgen dat iedereen die dit systeem in gevaar brengt en uit de school klapt op tijd gestraft wordt.

De val van de Cabal

Hier de ‘Val van de Cabal’ van Janet Ossebaard, een Nederlandstalige reeks van ca. 2,5 uur waarin alle verbanden duidelijk worden https://www.bitchute.com/video/sVbpkJ7ouEAc/
Janet heeft deze nog aangevuld met ‘The Sequel to the fall of the Cabal’ in het Engels, bestaande uit 17 afleveringen (te vinden via bitchute.com). Kijk hier naar, want dit is waar het nu om draait.

Voor de liefhebbers is hier nog de ‘Geboorte van de Cabal’, uit 1967 (Engelstalig): https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=YJAnRO-0SMQ&feature=youtu.be

En tot slot een gesprek van Alex Jones met David Icke en anderen (vorige week, Engelstalig), over wat er allemaal gepland is en op welke gevaarlijke weg wij ons bevinden https://www.infowars.com/posts/emergency-broadcast-infrastructure-bill-containing-martial-law-provisions-set-to-pass/?fbclid=IwAR22IsO5Llw5B9MmOxBZRLa6ZtiDp_m1fzfleGK0K9slohavxM_T0Q4tCh0 (video onder de introtekst, zolang hij niet wordt weggehaald). Deze video duurt een kleine 4 uur lang, maar hierin komen allerlei details naar voren waardoor het geheel nog beter begrepen kan worden.

COVID 19: een ingenieus de-populatie programma

 

Gezondheid

Orgaanroof en -handel

Een belangrijk element uit het walgelijke moeras dat momenteel wordt uitgediept, is het roven en verhandelen van menselijke organen. Het onderwerp van de orgaandonatie, dat als een nobele daad van menselijkheid is verpakt, kent de meest vreselijke praktijken. En het wordt tijd dat we ons dit gaan beseffen.

De Falun Gong: een kolossale spirituele beweging als prooi

De grootste misdadiger op dit gebied is overduidelijk China, de CCP. Daar wordt al decennialang jacht gemaakt op leden van de Falun Gong, een uitermate vredelievende en mediterende beweging die is ontstaan in de strijd tegen de misdaad in het land. Ook een beweging van mensen die een natuurlijke leefstijl aanbidden en uitermate gezond leven.
Er is dus geen ‘betere kwaliteit’ van organen dan van deze mensen. Daarom worden ze constant aangevallen en gevangen genomen, om ze vervolgens ‘ter dood te veroordelen’. Dit gebeurt jaarlijks met honderdduizenden tegelijk! Daar zijn ruim 250 concentratiekampen voor ingericht, terwijl er 1800 ziekenhuizen bij betrokken zijn en 10.000 chirurgen.

Hier een uitermate gedetailleerd interview met een expert (Engelstalig), door FreedomForceBatalion (eergisteren) https://www.bitchute.com/video/UqdhaX5vscCU/ (in dit verhaal worden tal van bronnen genoemd die je verder kunt raadplegen)

Soortgelijk, over de (achtervolging van de) Falun Gong (Engelstalig) https://www.youtube.com/watch?v=u2bUusvh3c0 en https://www.youtube.com/watch?v=KiP-5MfA1Mk

Top-8 leveranciers

Naast China bestaat de Top 8 voor de handel in organen uit Moldavie, Israel/Palestina, Mozambique, India, Pakistan, Egypte en Servie/Kosovo. In al deze landen is het gemeengoed dat er mensen gevangen worden genomen of ineens verdwijnen. Vooral als het gaat om kinderen, worden ze gewoon van de straat geplukt en meegenomen. De daarna volgende praktijken worden natuurlijk grotendeels ondergronds uitgevoerd, zoals ook de handel via ondergrondse netwerken gaat (de eerder genoemde DUMBS met supersnelle ‘magnetische’ treinverbindingen).

Een belangrijke speler in deze markt is WALMART, die in alles handelt wat de mensheid maar kent. Dit ‘grootwinkelbedrijf’ zet ergens een filiaal op dat na een paar jaar ineens gaat sluiten en wordt overgenomen door ‘defensie’. Bijna alle Walmarts hebben dan ook een aansluiting op het ondergrondse tunnelnetwerk en DUMBS, met hele zelfvoorzienende steden daarin (Engelstalig) https://www.bitchute.com/video/AiQ6CRy6nW0I/

Mensenvlees

In een eerder artikel heb ik al de Canibal-clubs genoemd, die er in de wereld van de Deep State/Illuminati zijn. Maar ook het ‘overblijvende vlees’ van de orgaanhandel wordt op verschillende manieren verwerkt. Hier een Engelstalige video met gruwelijke beelden van zo’n ‘menselijk slachthuis’, waarin ook wordt toegegeven dat deze resten in verschillende producten worden verwerkt (zelfs in vega-producten): https://bit.ly/3fzImRj
(de oorspronkelijke link heb ik helaas nog niet kunnen vinden met mijn beperkte kennis van zoekfuncties).

Andere kijk op de ‘wet op orgaandonatie’

Dit alles werpt –wat mij betreft- een heel ander licht op de ‘wet op orgaandonatie’ die in ons land zo nodig moest worden doorgedrukt. En ook is er een wet in voorbereiding om ‘ieder lichaam’ in principe ‘ter beschikking van de wetenschap’ te kunnen stellen. Welke agenda zit daar werkelijk achter?

De artikelen over de orgaandonatie, en wat er dan met ‘de mens’ gebeurt, liegen er niet om. Dat, wat de tegenstanders van de wet alsmaar riepen, wordt nu van alle kanten bevestigd. Hier een artikel dat aangeeft dat ‘een mens niet dood is, maar dood gaat door orgaandonatie’ (Engelstalig) https://stillnessinthestorm.com/2019/02/horrifying-facts-about-organ-harvesting-procedures-and-u-s-laws/

De Deep State/Cabal: wereldheerschappij

 

 

 

Gezondheid

Weer-manipulatie (HAARP)

Om ons te doen geloven dat er een klimaatprobleem is, wordt het weer al decennialang gemanipuleerd. Van de zure regen gingen we naar een Ozon-gat, van een nieuwe ijstijd naar de opwarming van de aarde, van een CO2-probleem naar Stikstof en PHAS. Het doel was simpelweg ons nog meer angst aan te jagen en ons massaal weer geld af te troggelen. Want WIJ, de mensen, hebben de klimaatverandering op ons geweten.

Maar niets is minder waar, want al decennialang zijn ze (natuurlijk de Deep State) bezig ons te manipuleren om daar zelf beter van te worden. Wie daar aan twijfelt hoeft maar naar de klimaatagenda te kijken, welke bedrijven daar een rol in spelen en van wie die bedrijven zijn.

Hagel en sneeuw, donder en bliksem, regenbuien en tornado’s

Wie zich afvraagt waarom er midden in de zomer zware sneeuwstormen plaatsvinden in Texas en Brazilië, er hagelstenen vallen in Italië die zo groot zijn als een tennisbal en waarom de hele wereld momenteel last heeft van zoveel regen, die mag dit gerust koppelen aan HAARP. Dit is het High Frequency Active Auroral Research Program dat werkt met hoog frequente elektromagnetische straling die de ionosfeer aantasten en tot een bepaalde ‘weersactiviteit’ aanzet (al vanaf de jaren ’60!).
Donder en bliksem, hagel en sneeuw, regen en wind: ze draaien hun hand er niet meer voor om.

Hier een Engelstalige uitleg over hoe het ongeveer werkt: https://www.bitchute.com/video/wnyJDirB0siZ/

En in het Nederlands uitgelegd door ‘De Gulden Middenweg’: https://www.youtube.com/watch?v=KecCcx38ZLA (op hun Telegramkanaal staan tal van links/referenties)

En een Duitstalige video: https://youtu.be/ay31-KL87hc

HAARP-instellingen over de gehele wereld

Elk land heeft zo ongeveer zijn eigen HAARP installatie (zie afbeelding hierboven). Dit is in feite een krachtige HF-zender (2.8 tot 10 MHz) die een gecontroleerde (tijdelijke) aanpassing van de elektronentemperatuur induceert op de gewenste hoogte door het omhoog pompen van elektriciteit. Deze kunstmatige elektrische verandering van de ionosfeer creëert verschillende effecten. Op de eerste plaats op het weer, maar ook op –bijvoorbeeld- de communicatie van onderzeeërs en op het welzijn van de mens!. Want ons hele lichaam functioneert op basis van elektromagnetische impulsen, zowel in als op het lichaam.

Door ook deeltjes van zware metalen in de lucht te sprayen (chemtrails), wordt de geleidbaarheid van de atmosfeer vergroot en kunnen complete ‘natuurrampen’ worden gecreëerd. Hiertoe behoren naast de buienactiviteit ook grote bosbranden en aardbevingen (onder andere door gerichte bliksemschichten).
In het afgelopen jaar is het bestaan van deze chemtrails door menigeen aangetoond door het neergeslagen ‘stof’ na een regenbui van de auto te schrapen (dat magnetisch bleek te zijn) en een sneeuwbal aan te steken, die niet ging smelten maar zwart blakerde (met een vreselijke stank).

Dit zegt Want to Know erover (Nederlandstalig) https://www.wanttoknow.nl/wetenschap/klimaat/chemtrails-en-haarp-eerst-conspiracy-nu-officieel-beleid/

Ten goede of ten kwade

Zoals met alle technologieën het geval is, kan deze zowel ten goede als ten kwade worden gebruikt. Zo heeft Nederland jaren geleden er al voor gezorgd dat het NIET ging regenen met belangrijke evenementen, en hebben de Olympische Spelen in Sotsji kunnen plaatsvinden door daar sneeuw te creëren. En daar mogen we in principe niet over klagen. Maar het merendeel wordt helaas alleen ten kwade gebruikt.

De zware buien en branden van dit moment zijn vooral bedoeld om de klimaathysterie aan te wakkeren (de NWO agenda) en om oogsten te vernietigen! Dit laatste is een duivelse manier om de mens -door het creëren van een voedselschaarste- meer te overtuigen van de ernst van het klimaatprobleem. Daarbij snijdt het mes voor de Deep State weer aan twee kanten, want tegelijkertijd kunnen de prijzen van levensmiddelen worden verhoogd waardoor de inkomsten van de Food-giganten (allemaal hun eigendom) fors toenemen. Dit vanzelfsprekend allemaal ten koste van de gewone man.

Hier iets over diverse patenten met betrekking tot HAARP (Engelstalig) https://www.arizonaskywatch.com/article/articles/HAARP%20capabilities%20in%20its%20patent.pdf
en/of https://www.geoengineeringwatch.org/links-to-geoengineering-patents/ (eerste patent al van 1891)

En hoe er een dik rookgordijn gemaakt kan worden om een schip of het vliegverkeer onzichtbaar te maken (Engelstalig) https://www.popularmechanics.com/military/weapons/a34240046/airplane-makes-battleship-disappear/

Orgaanroof en -handel

 

%d bloggers liken dit:

Powered by themekiller.com