All Posts By

Gerda Hofste

Gezondheid

Homeopathie 3 (slot)

De praktijk

Van homeopathie wordt gezegd ‘baat het niet, dan schaadt het niet’. En dat is in principe waar. Want als de energie van het middel niet past bij jou, dan gaat de werking aan jou voorbij. Je kunt dat vergelijken met het mechanisme van een radio: als de tuner (jouw lichaam) niet exact is afgestemd op de benodigde frequentie van de zender (het middel), dan hoor je niets.

Acute klachten: EHBO middel voor zelfmedicatie

Een acute (eenmalige, kortstondige) klacht kun je in het algemeen wel zelf behandelen. Dan gaat het om een enkele verstoring, meestal als gevolg van een ‘onoplettendheid’. Je verrekt je spieren, breekt een been, scheurt een pees, brandt je aan een vuur, trapt in een splinter, wordt gestoken door een bij, krijgt keelpijn of vat de griep. Dat soort dingen. Je hebt met je bootje even een rare beweging gemaakt waardoor het bootje wat zwabbert, maar dat kun je makkelijk(er) herstellen met een bijpassend homeopathisch middel, het zogenaamde EHBO-middel.

Dit is een middel in een lage potentie (maximaal D30 of C30) dat specifiek werkt op het aangedane weefsel (spieren, botten, pezen, zenuwen) of het aangedane orgaan (maag, darmen, keel, longen, blaas).

Trauma’s: hevige storm

Bij een hevige storm kan jouw bootje aardig stuiteren en makkelijk de verkeerde kant op drijven. Dat zijn de zogenaamde trauma’s, ingrijpende gebeurtenissen die je behoorlijk van slag kunnen brengen: een operatie, het verlies van een geliefde, een zwaar ongeluk, een beroving, een ontslag en dergelijke. Als je daar maar moeilijk overheen komt, dan heb je een midden potentie nodig van een passend homeopathisch middel om de effecten van dit trauma te neutraliseren (minimaal C200).

Dit homeopathisch middel kun je zelf meestal niet vinden, omdat je je diepste emoties niet altijd zelf kunt duiden en bovendien onvoldoende kennis hebt van alle middelen die er zijn.

Moe van het reizen: blijvende klachten

Als je moe bent van het reizen over de levenszee en blijvende klachten ervaart in lichaam en/of geest, dan wordt het echt tijd om een homeopaat te raadplegen. Want dan moet er een constitutioneel middel komen dat alle tegenkrachten in zich heeft die jouw levensreis verstoord hebben (en onbehandeld zijn gebleven). Dan moet er worden uitgevogeld waar je staat, en wat er allemaal aan mankeert.

Het homeopathisch consult: jouw logboek doornemen

Om er achter te komen wat er allemaal aan de hand is, is een gesprek nodig van (minstens) anderhalf tot twee uur om jouw logboek van het leven door te nemen. En tot de essentie van jouw klachten door te kunnen dringen. Dat is allerminst een eenvoudige opgave, want de homeopaat is min of meer afhankelijk van jouw openheid en bereidheid om ook werkelijk inzage te geven in jouw problemen. Het is het maatwerk ten top, op basis van de exacte woorden die jij kiest. Hoe spontaner en ondoordachter deze woorden zijn, des te waardevoller zij zijn voor de homeopaat.

Maak je dus geen zorgen of je wel het goede antwoord geeft op een vraag. Want hoe onlogischer het verhaal voor jezelf klinkt, des te beter het is voor de homeopaat.

Het middel werkt (niet)

Als een homeopathisch middel dus niet werkt, dan is het middel niet passend. Haalt het maar een deel van de problemen weg, dan is het in ieder geval één van de EHBO- of trauma-middelen die je eerder had kunnen nemen. Maar als alle klachten wegebben, is het middel ‘jouw middel’!

Wie nog even zin heeft in een korte samenvatting: zie deze link uit de UK waar zich ook één van de grootste homeopathische apotheken van West Europa bevindt: https://www.facebook.com/watch/?v=1250136911720354

 

 

Gezondheid

Homeopathie 2

Duizenden middelen, van de hele aarde en daarbuiten

De homeopathische middelen zijn gerangschikt naar hun oorsprong, het zogenaamde ‘rijkdom’. De meest bekende hiervan zijn de planten (complete flora inclusief schimmels), dieren (hele fauna, van eencellige tot aan de grootste soort), mineralen (alle elementen en hun onderlinge verbindingen, dus inclusief de gassen), nosoden (afkomstig van ziek weefsel of uitscheidingen) en imponderables (allerlei niet tastbare stoffen zoals licht, kleuren, geluid, stralingen, zwaartekracht en dergelijke).

Daarnaast zijn er nog wat kleinere categorieën van menselijk materiaal (zoals de placenta), medicijnen en vaccinaties (voor de ontstoring van de bijwerkingen), watersoorten, bacteriën en virussen, en enkele andere specifieke stoffen. Dit betekent dat het aantal in te zetten middelen nagenoeg ontelbaar is.

De energie van elk middel is kenmerkend

Elk middel kent zo zijn eigen specifieke ‘energie’. Dat is logisch, want een plantje dat in de ruimte staat maar tegelijkertijd plaats gebonden is kent een heel andere energie dan een dier dat volop beweegt of een mineraal dat vastzit in een bepaalde structuur. In het homeopathische gesprek zal duidelijk worden in welk rijkdom het juiste middel voor een patiënt gezocht moet worden. Want de patiënt zal -bij het vertellen van zijn essentiële gevoelens- de taal van dit rijkdom gaan spreken.

Heel kort samengevat komt het hier op neer:

Het plantenrijk
Het plantenrijk kenmerkt zich door zijn grote gevoeligheid voor weer en wind (letterlijk en figuurlijk). De patiënt, die hier een middel uit nodig heeft, raakt van slag als er iets om hem heen gebeurt, of als er ‘situaties’ veranderen. ‘Dat’ raakt hem of brengt hem uit het evenwicht, ‘dat’ heeft hem gebroken of gekwetst, ‘dat’ doet hem trillen, groeien of bloeien.

Het dierenrijk
Het dierenrijk kenmerkt zich door competitiedrang, een energie en beweging die inherent is aan dieren. De patiënt in kwestie is dan heel expressief, gebruikt termen over mooi en lelijk en is bezig met een onderlinge vergelijking tussen hem en andere mensen. Hij geeft aan dat ‘die ander’ maakt dat hij zich niet meer kan gedragen of bewegen zoals hij wil.

Het mineralenrijk
In het mineralenrijk draait alles om de eigen persoon die niet als compleet ervaren wordt (de eigen structuur hapert). De patiënt met deze karakteristieken geeft aan dat ‘hijzelf’ niet goed genoeg is, geen relaties weet aan te gaan, incompetent is in zijn werk of faalt in zijn bijdrage aan het grotere geheel.

Een praktijkvoorbeeld ter illustratie

Planten
Er komt iemand bij een homeopaat met een depressie, veel hoofdpijn en last van de ingewanden. Hij heeft deze klachten al jarenlang, maar ze worden van tijd tot tijd zo belastend dat hij zijn huis niet meer uitkomt. In het homeopathische gesprek komt naar voren dat ‘alles anders werd’ nadat hij moest verhuizen voor een nieuwe baan. Hij zegt onder meer: ‘In mijn nieuwe omgeving kan ik niet aarden’, ‘de sfeer op het werk is benauwend’, ‘ik word al nerveus als ik daar binnen kom’ en ‘ik ben gebroken als thuiskom’. Ook springt hij in het gesprek van de hak op de tak, en wordt hij afgeleid door alles wat de homeopaat doet of zegt. Dit is duidelijk een patiënt waarvoor het middel moet worden gezocht in het plantenrijk.

Dieren
Als diezelfde patiënt er blijk van geeft dat hij last heeft van een bepaalde collega die hem de vliegen probeert af te vangen, dat alles draait om concurrentie en haantjesgedrag, dat hij zoveel waarde hecht aan een teamgeest maar dat er geen enkele vorm van samenwerking mogelijk is: dan moet het middel gezocht worden in het dierenrijk. Daarbij zal de patiënt sterk gefocust zijn op de homeopaat (met dwingende en open blik), met veel emoties en gebaren in zijn betoog.

Mineralen
En als diezelfde patiënt steeds aangeeft dat hij niet past in de nieuwe organisatie, dat hij vastloopt in de onderlinge relaties, dat hij niet voldoende capaciteiten heeft om zich aan te passen of gewoon tekort schiet in ervaring: dan moet het middel gezocht worden in het mineralenrijk. In dat geval zal de patiënt behoorlijk onbeweeglijk op de stoel zitten, op gestructureerde en analytische wijze antwoorden en controle proberen te houden over zijn emoties/gevoelens.

En dan? Dan zal de homeopaat nog op zoek moeten gaan naar de subcategorie in het betreffende rijkdom (iets wat nog om veel meer details vraagt). Want een mos is iets heel anders dan een bloem of een boom, een vlinder heel wat anders dan een pinguïn of een leeuw, en een edelgas weer heel iets anders dan fosfor, arsenicum of plutonium.

De homeopathische praktijk

 

 

 

Gezondheid

Homeopathie 1

Dezelfde kracht toedienen als die je uit het lood heeft geslagen

Iedereen kent het principe wel: je duwt iets opzij met een bepaalde kracht, waardoor het verschuift. En om dat ding weer terug te krijgen op de oude plek, duw je het met eenzelfde kracht weer in de richting waar het vandaan kwam. Dat is het principe van de homeopathie: exact dezelfde kracht toedienen als die van de verstoring waardoor alles weer bij het oude is.

Alleen kracht, geen stof

Homeopathische middelen bestaan alleen uit de kracht van een stof, de ‘energie’ die de stof als het ware bij elkaar houdt (zoals ook onze geest het lichaam bij elkaar houdt, iets wat voorbij is als we overlijden en de geest ons lichaam verlaat).

De Duitse arts Samuel Hahnemann (geboren in 1755) heeft dit principe gedurende zijn leven ontdekt en ontwikkelt. Hij kwam er achter dat de stof/de energie die ons ziek maakt ons ook weer kan genezen (het zogenaamde similium/het gelijke) en dat een minimale dosis (zelfs zonder de moleculen) voldoende is. Door een beetje van een stof eindeloos te verdunnen en het middel voor elke nieuwe verdunning flink te schudden (potentiëren) ontdekte hij ook dat het zo ontstane middel alleen maar aan kracht won.

Wie hier meer over wil weten, verwijs ik graag naar zijn ‘Organon der Geneeskunde’, ‘De Materia Medica Pura’ en de vele andere boeken die hij hierover heeft geschreven.

Alle stoffen uit het universum: de Materia Medica

Homeopathische middelen worden er gemaakt van elke stof die onze aarde/het universum kent. Van alle mineralen en zouten, planten en bomen, bacteriën en virussen, dieren en chemische stoffen kan een homeopathisch middel worden gemaakt. En al die middelen worden uitgebreid getest. Alle symptomen, die daarbij tevoorschijn komen, krijgen een plaats in een uitgebreid ‘Repertorium’, terwijl de middelen als geheel tot in detail worden beschreven in de zogenaamde Materia Medica.

Zo worden er nog steeds nieuwe stoffen getest en beschreven, van Amerika tot aan Japan, van India tot aan Brazilië.

10 dezelfde kwalen, allemaal een ander middel

In tegenstelling tot onze eigentijdse geneeskunde, krijgen mensen met eenzelfde kwaal in de homeopathie niet hetzelfde middel. Want de ene persoon is de andere niet. Een homeopathisch middel wordt namelijk gekozen op basis van alle klachten die iemand heeft (of ooit heeft gehad) en de manier waarop hij dingen heeft beleefd en verwerkt (dus op basis van alles wat hem is overkomen).

Niet iedereen verwerkt een gebeurtenis op dezelfde manier. Waar de één flauw valt bij het zien van een ongeluk, komt de ander juist in actie. En ‘pijn’ is voor iedereen anders. De één heeft een stekende pijn, de ander een bonkende, hamerende, prikkende, doffe of zeurende pijn. Zo hebben ook alle andere gebeurtenissen op iedereen een ander effect. Sommigen voelen zich daardoor lamgeslagen, terwijl de ander opstandig of boos is. Weer anderen worden hyperactief en rusteloos, of juist gesloten en depressief.

Deze verschillen in het verwerken van datgene wat er op ieders levensreis gebeurt, maakt dat de homeopathie een puur individuele aanpak vereist.

Pijn, sensaties en dromen: het complete plaatje

In een uitgebreid gesprek met de patiënt wordt dit hele individuele plaatje ingekleurd. Dan krijgt de homeopaat zicht op hoe hij reageert, wat hij voelt, waar hij onder lijdt en wat er in zijn dromen gebeurt. Dan wordt duidelijk welke ‘life events’ hem zodanig hebben verstoord dat hij de koers in zijn leven kwijt is en blijvende klachten heeft ontwikkeld (in lichaam en geest).

Dit leidt -idealiter- tot het zogenaamde constitutionele middel, het (enige) middel dat exact aansluit op datgene wat de patiënt beweegt. Dit middel zal dan alle klachten wegnemen, ongeacht welke dat precies zijn.

NB; de foto van Samuel Hahnemann  is afkomstig van Youtube.com/Homeopathy, the science of conviction

Duizenden middelen, van alles op de aarde en daarbuiten

Gezondheid

De woelige baren van het leven

Al een paar jaar gaat het in mijn blog over de samenhang tussen lichaam en geest. En voordat ik in zal gaan op de essentie van een aantal alternatieve geneeswijzen, wil ik mijn concept van het leven nog even samenvatten, om daarna uit te leggen waar die ‘oude’ geneeswijzen mee bezig zijn.

Jouw bootje

Zie jezelf als een boot met een zeiltje dat door de woelige baren van de levenszee moet varen. Je start ergens (jouw geboorteplek), dobbert eerst wat rond in de kindertijd maar moet dan een bepaalde koers kiezen in het leven. Een route die je wilt gaan om jouw idealen te verwezenlijken. Je bereidt je voor (opgroeien/studeren), tuigt je bootje op (verzamelt de nodige spullen), zorgt eventueel voor een noodrantsoen (houdt alternatieven achter de hand) en gaat dan op pad met of zonder medereizigers. Lang leve de vrijheid, want dit is zoals het leven zou moeten zijn.

Obstakels

Maar dan komen de obstakels: allerlei dingen die je dwarszitten en waar je niet op hebt gerekend. Jouw bootje is ineens een speelbal van de natuur, die grillig en onvoorspelbaar is. Voortdurend moet je andere schepen ontwijken, klippen omzeilen en de lagere wal vermijden. Vaak blijkt jouw bootje een maatje te klein of te groot voor het water dat je wilt bevaren. En de havens waarin je dacht te kunnen schuilen? Die zijn ineens niet zo dichtbij of veilig als ze leken te zijn.

Als je aan al deze tegenkrachten geen weerstand kunt bieden, dan raak jij (jouw bootje) snel van koers.

Ziekte: signaal van een verkeerde koers

Ziekte is niets anders dan het van koers raken door al deze tegenkrachten. De een weet geen raad met die onverwachtse storm (een ingrijpende gebeurtenis), de ander is tegen de klippen opgelopen of ligt aan lager wal (vastgelopen). Weer anderen kunnen moeilijk laveren (met veranderingen omgaan) of varen mee in het kielzog van anderen (meeliften).

De ene zeiler heeft last van de onderstromen in het water, de ander van te hoge golven (gevoeligheid voor dingen van buitenaf). En iedereen heeft op een of andere manier wel te lijden van het bootje zelf, dat niet alleen om onderhoud vraagt maar ook bepaalde dingen onmogelijk maakt (persoonlijke beperkingen).

Tijdig corrigeren

Om op een gezonde koers te blijven, zul je elke tegenkracht (tegenvaller) meteen moeten onderkennen en corrigeren. Ben je een kilometer afgedreven naar het oosten door een Westerstorm? Gooi je zeilen dan over de andere boeg en vaar een kilometer extra naar het westen. Doe je dat niet, dan ben je met de volgende storm nog verder van huis. Heeft iemand jou op sleeptouw genomen naar het Noorden? Bedenk dan dat je ook weer een stuk naar het zuiden moet als je je eigen koers wilt volgen. Zit je in te woelig water? Wacht dan tot het rustiger wordt. En als je koers te scherp aan de wind is, stel hem dan bij voor wat meer wind in de rug.

Zo geest, zo lichaam

Wat heeft dit alles te maken met jouw lichaam? Welnu: afhankelijk van de tegenkracht slijten of scheuren de zeilen, komen er deukjes in de romp, raakt het roer versleten, gaat de reling stuk of breekt de mast. En in het ergste geval raakt het bootje lek, gedoemd om te zinken. Zo heeft het bootje, net als het lichaam, te lijden van de situaties waaraan het aan wordt blootgesteld. En als je daar geen blijvend effect van wilt ondervinden, dan zul je alle mankementen meteen moeten repareren.

De alternatieve geneeswijzen onderkennen deze samenhang tussen lichaam en geest, en zijn er niet alleen op gericht om het dagelijkse herstelwerk zo snel mogelijk te verrichten maar ook om jouw leven weer op de juiste koers te krijgen.

Homeopathie 1

 

Gezondheid

Uranus: revolutie

Terwijl Pluto de diepste drijfveren in ons naar boven haalt en Neptunus ons laat dromen over een beter leven, zorgt Uranus voor het lanceren van nieuwe ideeën en een daadwerkelijke verandering in onze maatschappij. Het is de planeet van de wetenschap en techniek, van de onafhankelijkheid en originaliteit. Eigenzinnig, vanuit het principe vrijheid, gelijkheid en broederschap. Maar ook explosief, gewelddadig en onvoorspelbaar. Uranus is de revolutionair van de dierenriem die uit is op verandering.

Uranus in Ram: 7 jaar lang

Uranus richt de collectieve aandacht op nieuwe technieken of structuren waarmee onze vooruitgangsidealen tot uitdrukking kunnen worden gebracht. In het teken Ram (van medio 2010-2018) gaat dat gepaard met een naar buiten gerichte en ontwrichtende energie. De strijdvaardige geest van Ram en de sterke behoefte om de wereld in zijn totaliteit te veranderen, zorgt voor het omver werpen van bestaande denkwijzen en ‘gevechten in de voorste linie’ op wereldniveau. Daarbij draait het vooral om de bevestiging van de eigen individuele waarde (vrijheid en onafhankelijkheid) tegenover de dreiging van een wereldwijde uniformiteit.

Gevecht om de eigen identiteit

In de hele wereld komen grensoverschrijdende vluchtelingenstromen op gang, waardoor de eigen identiteit van veel naties (maar ook het verenigd Europa) sterk onder druk komt te staan. Groot Brittannië wil zelfs terug naar een volkomen onafhankelijke natie en stuurt aan op de Brexit terwijl er in Frankrijk (het land dat bekend staat om zijn revolutie en het principe van vrijheid, gelijkheid en broederschap) een daadwerkelijke opstand komt van de Gele Hesjes. Om nog maar niet te spreken van Trump (de VS) die zelfs complete muren om zijn imperium wil bouwen om de eigen identiteit te kunnen behouden.

En op het meer technische vlak? Daar wordt niet alleen de elektrische auto maar ook de baan doorbrekende, zelfsturende auto geïntroduceerd. Dit is typisch iets voor Uranus, omdat dit ook de planeet is van het ‘materiele’ transport en de elektriciteit.

Overgang naar Stier (2018/2019)

Medio 2018 komt Uranus in Stier te staan, om van november tot maart (2019) nog even ‘retrogade’ (terug) te lopen in Ram. Maar wanneer Uranus definitief in Stier komt (maart 2019), dan zal de strijdvaardige geest van Ram met betrekking tot de eigen individualiteit het veld ruimen om plaats te maken voor de meer aardse behoefte aan bestendigheid en zekerheid die zo eigen is aan het teken Stier. Het radicale denken van Uranus zal zich dan verplaatsen naar het terrein van onze financiële en materiële zekerheid, en de manier waarop we met de aarde omgaan (milieu).

De komende zeven jaren zullen alle revolutionaire ideeën omtrent de bescherming van ons klimaat (de aarde) en de woningbouw (onze zekerheid en veiligheid), dan ook ongetwijfeld in concrete acties worden omgezet.

De woelige baren van het leven

Gezondheid

Neptunus: onze dromen en idealen

Neptunus doet er 165 jaar over om zijn omloop rond de dierenriem (de zogenaamde transit) te voltooien. Hij is in 2011 het teken Vissen binnen gegaan en verlaat dat niet voor 2025. Dus ook deze planeet laat zijn invloed een generatielang gelden.

Emoties en gevoelens

Neptunus weerspiegelt de doorlopend veranderende en herhalende cycli van collectieve dromen en verlangens. Het is onze aangeboren drijfveer om te idealiseren en dingen te willen vervolmaken (het paradijs op aarde te creëren). Het is de bron van inspiratie voor religie en spiritualiteit, romantiek, muziek en verslaving. En het is de invloed van deze planeet die ons doet verlangen naar een verbinding met het grotere geheel en het voorkomen van het gevoel van isolement (eenzaamheid).

Daarmee is Neptunes de bestuurder van onze dieper liggende emoties en gevoelens (waterelement/God van de zee).

Drugs en verslaving

Tijdens de vorige cyclus van Neptunus door Vissen werden de drankproblemen in de VS zo groot, dat er een ‘drooglegging’ nodig was (eerste Prohibition Party van 1869).

Toen Neptunus opnieuw in het teken Vissen kwam (2011), is de thematiek rondom drugs en verslaving weer sterk naar boven gekomen. Het onderwerp ‘wiet’, de CBD en THC is nu dagelijks aan de orde en het gebruik van alcohol kent zijn weerga niet. Steeds meer mensen hebben de behoefte om aan de waan van de dag te ontsnappen en te experimenteren met nieuwe middelen die dit mogelijk maken. De bijbehorende staat van ‘beneveld’ zijn, is bij uitstek een kenmerk van Neptunus.

Religie en spiritualiteit

Tijdens de vorige transit van Neptunus door Vissen ontstond ook het spiritisme in Amerika, dat zich al snel verspreidde tot in alle hoeken van Europa. Het gaf mensen een nieuw besef van de verschillende werkelijkheidsniveaus en van het bestaan van leven na de dood. De hypnose werd ontdekt en er begon onderzoek naar de aard van de onbewuste psyche, waarmee de basis werd gelegd voor de moderne dieptepsychologie en psychotherapie.

Op dit moment is er een nieuwe opleving van spiritualiteit, in alle mogelijke vormen. Steeds meer mensen kiezen voor Yoga of meditatie om bij zichzelf te kunnen blijven, en discussies omtrent eenzaamheid en een zelfgekozen levenseinde (voltooid leven op aarde) zijn aan de orde van de dag.

Meer ervaren, minder hebben

Ook beginnen we ons vertrouwen in de inrichting van onze maatschappij te verliezen. Het besef begint door te dringen dat we onszelf gelukkig moeten maken en dat het hebben van ‘ervaringen’ belangrijker is dan het hebben van spullen. Er wordt volop gereisd, het aantal muziekevenementen springt de pan uit (met tranceachtige muziek) en de eerste boeken over het ‘ontspullen’ en ‘consuminderen’ zijn verschenen. In het verlengde hiervan komen ook de eerste Tiny Houses op de markt en worden tweedehandsgoederen steeds populairder.

Op individueel niveau wordt dit alles niet in dezelfde mate ervaren. Maar dat heeft te maken met de plaatsing van Neptunus in ieders eigen horoscoop en de mate van spanning die er tussen de betreffende geboortehoroscoop en deze transit zit (dat geldt vanzelfsprekend ook voor Pluto en de andere planeten).

Uranus: revolutie

 

 

 

 

 

Gezondheid

Pluto: machtig en krachtig

Pluto vertegenwoordigt de wijze waarop wilsprocessen en machtscomplexen zich in de mensheid doen gelden, en op welke wijze transformatieprocessen verlopen. Hij doet 249 jaar over zijn reis door de dierenriem en kan dan ook meer gezien worden als een ‘generatieplaneet’ dan als een persoonlijke planeet. Want de processen die deze planeet in gang zet, zijn vooral collectief, traag en gestaag.

De drijfveer, die inherent is aan deze planeet, is het steeds naar boven halen van het onbewuste om de balans met het bewuste te handhaven. De onderste steen moet boven komen. Het is de planeet die ons dwingt om te vernieuwen, vol ondergrondse krachten (plutonisch), om alles wat achterhaald is af te breken en te vernieuwen.

2008 – 2023: Pluto in Steenbok

Pluto staat al ruim 10 jaar in het teken Steenbok, waar hij in 2008 is binnengekomen en tot maart 2023 zal blijven. Dit betekent dat de werking van Pluto zich nu uitdrukt op het terrein van de (serieuze) Steenbok, namelijk de structuren, de hiërarchie en gezagsverhoudingen, en het wezen van het bestuur of de regering.

In het afgelopen decennium is duidelijk geworden dat we moeten zoeken naar veranderingen in de gezagsstructuren die zorgen voor grensoverschrijdende samenhang en wetgeving. Op wereldniveau is er van alles gaan ‘rommelen’ op het gebied van de politiek, financiën en de wetten die ons regeren. Niet toevallig is de kredietcrisis in 2008 aan het licht gekomen!.

Machtsmisbruik dat ooit als “normaal” gold, wordt nu aan de kaak gesteld. Evenals de manier waarop we onze leiders kiezen en gezag geven. Want Pluto brengt de diepe dilemma’s rond de individuele- en collectieve verantwoordelijkheden naar boven.

Afbraak

De diepe dilemma’s rond het thema ‘verantwoordelijkheid’, die Pluto in het teken Steenbok naar boven haalt, zijn op veel vlakken zichtbaar. De financiële wereld is ontspoord, regeringen worstelen met hun achterban, onze omgang met dieren is aan de kaak gesteld en de milieu- en klimaatproblemen zijn boven water gekomen.

Er is een collectieve roep om andere wetten en regels, om nieuwe idealen vorm te geven en tot een andere samenleving te komen. En op individueel niveau zijn we gedwongen stil te staan bij de diepere betekenis van onze eigen ontwikkeling binnen dat geheel. Het is de tijd van afbraak en het toewerken naar vernieuwing.

Over enkele jaren: de echte vernieuwing

Pluto begint zijn transit door het teken Waterman in 2023. Deze belangrijke transit heeft te maken met wetenschappelijke kennis en research, en met maatschappelijke vooruitgang die ongelijke kansen effent en het ideaal van een volmaakte wereld naar boven brengt.

Dan hebben we een punt bereikt waarop we echt gaan werken aan de echte vernieuwing: een nieuwe visie op de mensheid, een nieuwe manier om onderlinge relaties op maatschappelijk niveau te bepalen en nieuwe manieren om wetenschap en technologie zo toe te passen dat het leven van de mens erop vooruit gaat.

Met dank aan Drs. Karen Hamaker en astro.com/Liz Greene

Neptunus: onze dromen en idealen

Gezondheid

Mindfuck en aandacht voor de familie

In het afgelopen jaar is Victor Mids met zijn Mindfuck aardig bekend geworden. Heel Nederland zit dan ook gebiologeerd te kijken naar zijn mysterieuze acties, die wetenschappers volledig in de war brengen. Hij achterhaalt moeiteloos andermans gedachten, pincodes en geheime informatie om ze daarna op een wonderbaarlijke wijze ergens in het ‘universum’ te plaatsen (in boeken, onder het plaveisel en zo meer). Dat is heel wat anders dan een konijntje uit een hoge hoed te toveren.

Protesten

Victor Mids zegt zelf dat hij gedachten kan lezen door lichaamstaal, zoals ademhaling en hartslag, te interpreteren en dat hij een combinatie gebruikt van wetenschappelijke methodes en illusies. Dat heeft tot veel protesten geleid uit de wetenschappelijke hoek omdat dit -volgens deze sector- niet bestaat. En het stoort hen in hoge mate dat de mens nu collectief met de neus op het begrip ‘telepathie’ wordt gedrukt, iets wat zij per definitie verafschuwen in hun door logica gedreven werk.

Fijn-energetische zaken niet begrepen

De wetenschap bestaat uit kortweg uit ‘reproduceerbare evenementen onder gecontroleerde omstandigheden’. Pas als dat mogelijk is, kan iets ‘bestaan’. En dan moet het resultaat ook nog meetbaar zijn en zichtbaar zijn. Alles wat men niet kan zien of registreren met de huidige apparaten in een laboratorium situatie wordt dus niet begrepen en naar het Rijk der Fabelen verwezen.

Naast telepathie behoren ook de homeopathie tot dit rijk, de astrologie, aurareading, het in coma zijn, onze dromen en alle andere fijn-energetische verschijnselen die we kennen. Omdat wetenschappers in hun lineaire denken maar niet kunnen begrijpen dat zoiets bestaat, worden er ook geen apparaten ontwikkeld die het zouden kunnen meten (er bestaat overigens wel een manier om aura’s te fotograferen maar deze wordt natuurlijk niet serieus bestudeerd).

De toekomst

De astrologie leert ons dat alles voortdurend in beweging is. Afhankelijk van waar de planeten staan, voltrekken zich bepaalde ontwikkelingen op aarde. Hierna zal ik hier iets over zeggen aan de hand van -vooral- Pluto, Uranus en Neptunes (die de grote patronen aangeven).

Intussen is het een teken aan de wand dat als nummer één van de voornemens van dit nieuwe jaar staat: meer aandacht besteden aan de familie. Want we komen er simpelweg achter dat het uit de kluiten gewassen individualisme ons niet gelukkiger maakt, dat het alles versplintert en geen betere wereld belooft.

Voor dit nieuwe jaar wens ik jullie dan ook veel liefde en plezier in familieverband.

Pluto: machtig en krachtig

 

 

Gezondheid

Star en Flexibel samen: discussie gesloten

In deze tijd van het jaar zitten we nog wel eens te praten of te discussiëren. Want wat moet je anders als je toch gezellig bij elkaar wilt zitten en geen zin hebt in spel. En dan krijg je het gedonder in de glazen. Want waar de één star en vasthoudend is in zijn opvattingen, is de ander flexibel en bereid zich steeds buiten de geijkte paden te begeven.

Behoudend of innovatief

Er zijn mensen die uitermate behoudend zijn, en mensen die altijd wel in zijn voor iets nieuws. De één zoekt zekerheid en veiligheid, is defensief en afhoudend ingesteld terwijl de ander zich graag bezighoudt met nieuwe en vooruitstrevende ideeën. En als de eerste (Star) in gesprek komt met de tweede (Flexibel), dan kun je er op rekenen dat er iets fout gaat. Want Star is alleen maar bezig zijn eigen grenzen te verdedigen terwijl Flexibel altijd bezig is de grenzen te verleggen.

Breng je deze twee mensen in alle rust bij elkaar, dan is er snel herrie in de tent en kan elke discussie beter meteen worden gesloten.

Lichaamstaal

De lenigheid van de geest stemt overeen met de lenigheid van het lichaam. Iemand die altijd strak vasthoudt aan zijn eigen beperkte opvattingen, is ook in zijn lichaam(staal) niet beweeglijk en flexibel. Aan deze persoon valt niet veel af te lezen, en zijn bewegingen zijn vaak net zo houterig als zijn gedachten. Als hij zich niet meer gehoord voelt, dan zal hij in een starre en weerbarstige houding schieten of steeds agressiever worden.

En de heel beweeglijke mens, die bereid is alles te bevragen en te onderzoeken, zal zijn passie in een discussie op allerlei manieren proberen uit te drukken met mimiek en gebaren. Die kan simpelweg niet rustig zitten luisteren naar iets wat hem hevig benauwt, loopt heen en weer of gaat iets anders doen.

Alleen de van nature kalme en ingetogen mens zal zichzelf aan dit spervuur weten te onttrekken en alles zwijgzaam aanhoren.

Zo lichaam, zo geest

Wil je dus weten hoe iemand in een discussie zal gaan reageren, kijk dan naar de manier waarop deze persoon normaal in het leven beweegt. Hoe zit het met de expressie van zijn gezicht, hoe vlot en soepel stapt hij door het leven? Kun je nog spelen met die persoon en met nieuwe ideeën aankomen, of verwijst hij elk nieuw plan meteen naar de prullenbak?

En kijk naar de lichamelijke klachten die de ander heeft. Want elke aandoening die iemand (chronisch) star en stram laat bewegen is een indicatie voor wat er geestelijk in hem omgaat: hernia (probeert de rug recht te houden), reuma (stijf in alle gelederen), nieuwe knieën of heupen (nodig omdat de oude niet meer konden bewegen) of stramme spieren ergens in het lijf.

Kan iemand nog bukken of buigen, door de knieën gaan of een royaal gebaar maken? Kan iemand nog lachen of grappen maken, of is alles altijd serieus? Want als je dit in kaart hebt, kun je je een beeld vormen van iemands lenigheid in de geest.

Mindfuck en aandacht voor de familie

 

 

 

Gezondheid

Een Mangomoment

We zijn weer wat nieuwe woorden rijker. De drie belangrijkste daarvan zijn blokkeerfries, yogasnuiver en mangomoment. De eerste blokkeerde de Zwarte Piet protesten in Friesland, de tweede doet doordeweeks aan yoga maar snuift drugs in het weekend en het derde is een onverwachte attentie voor een zorgbehoevend persoon (ontleend aan een Belgisch VRT programma).

Protest, ontspanning en zorg

De keuze van deze woorden staan in wezen model voor onze samenleving, waarin protest, ontspanning en zorg voortdurend om voorrang vechten. We protesteren tegen van alles, hebben moeite om ons te ontspannen en zijn o, zo gelukkig als ons een enkel mangomoment ten deel valt. Want dat laatste is iets wat anderen afkomstig moet zijn, van een zorgverlener die een klein gebaar maakt van grote waarde voor een ‘patiënt’.

Dat wat het standaard gebaar zou moeten zijn in onze zorgmaatschappij, is nu een uitzonderlijk verrassend iets.

Alleenstaand en ziek

Nu er ruim 3 miljoen mensen alleenstaand zijn, 1/3 van de gezinnen uit elkaar vallen (vaak met vechtscheidingen), veel kinderen hun vader niet meer zien en er zeker 9 miljoen (!) mensen chronisch ziek zijn, zou onze maatschappij bol moeten staan van de mangomomenten. Momenten van oprechte aandacht voor een ander, die het moet doen met allerlei beperkingen in het leven.

Maar dat gebeurt niet. Liever trekken we een geel hesje aan om de barricade op te gaan of sluiten we ons af van anderen om ons weer ‘zen’ te voelen. Het verkeren in gezelschap, het letterlijk ‘gezellig’ hebben, is een schaars goed geworden.

Laten we het weer gezellig maken

Het typisch Nederlandse woord ‘gezellig’ lijkt het loodje te gaan leggen, en als we niet oppassen wordt dat straks uit de Van Dale geschrapt.

Dus laten we het weer eens echt gezellig maken. Een sfeer creëren van knusheid, vriendelijkheid, huiselijkheid en vertrouwdheid in goed gezelschap. Gewoon in contact zijn met mensen, goede gesprekken voeren en praten over dingen die ons dwars zitten of die we moeilijk vinden. De tijd nemen om te vragen en te luisteren, in plaats van ‘even te appen’ met een one-liner, een standaard kerstkaart of een dubbelzinnig filmpje.

Want één goed gesprek is veel warmer en heilzamer dan een enkel mangomoment.

Fijne kerstdagen allemaal!

 

 

 

Powered by themekiller.com