All Posts By

Gerda Hofste

Gezondheid

Uranus: revolutie

Terwijl Pluto de diepste drijfveren in ons naar boven haalt en Neptunus ons laat dromen over een beter leven, zorgt Uranus voor het lanceren van nieuwe ideeën en een daadwerkelijke verandering in onze maatschappij. Het is de planeet van de wetenschap en techniek, van de onafhankelijkheid en originaliteit. Eigenzinnig, vanuit het principe vrijheid, gelijkheid en broederschap. Maar ook explosief, gewelddadig en onvoorspelbaar. Uranus is de revolutionair van de dierenriem die uit is op verandering.

Uranus in Ram: 7 jaar lang

Uranus richt de collectieve aandacht op nieuwe technieken of structuren waarmee onze vooruitgangsidealen tot uitdrukking kunnen worden gebracht. In het teken Ram (van medio 2010-2018) gaat dat gepaard met een naar buiten gerichte en ontwrichtende energie. De strijdvaardige geest van Ram en de sterke behoefte om de wereld in zijn totaliteit te veranderen, zorgt voor het omver werpen van bestaande denkwijzen en ‘gevechten in de voorste linie’ op wereldniveau. Daarbij draait het vooral om de bevestiging van de eigen individuele waarde (vrijheid en onafhankelijkheid) tegenover de dreiging van een wereldwijde uniformiteit.

Gevecht om de eigen identiteit

In de hele wereld komen grensoverschrijdende vluchtelingenstromen op gang, waardoor de eigen identiteit van veel naties (maar ook het verenigd Europa) sterk onder druk komt te staan. Groot Brittannië wil zelfs terug naar een volkomen onafhankelijke natie en stuurt aan op de Brexit terwijl er in Frankrijk (het land dat bekend staat om zijn revolutie en het principe van vrijheid, gelijkheid en broederschap) een daadwerkelijke opstand komt van de Gele Hesjes. Om nog maar niet te spreken van Trump (de VS) die zelfs complete muren om zijn imperium wil bouwen om de eigen identiteit te kunnen behouden.

En op het meer technische vlak? Daar wordt niet alleen de elektrische auto maar ook de baan doorbrekende, zelfsturende auto geïntroduceerd. Dit is typisch iets voor Uranus, omdat dit ook de planeet is van het ‘materiele’ transport en de elektriciteit.

Overgang naar Stier (2018/2019)

Medio 2018 komt Uranus in Stier te staan, om van november tot maart (2019) nog even ‘retrogade’ (terug) te lopen in Ram. Maar wanneer Uranus definitief in Stier komt (maart 2019), dan zal de strijdvaardige geest van Ram met betrekking tot de eigen individualiteit het veld ruimen om plaats te maken voor de meer aardse behoefte aan bestendigheid en zekerheid die zo eigen is aan het teken Stier. Het radicale denken van Uranus zal zich dan verplaatsen naar het terrein van onze financiële en materiële zekerheid, en de manier waarop we met de aarde omgaan (milieu).

De komende zeven jaren zullen alle revolutionaire ideeën omtrent de bescherming van ons klimaat (de aarde) en de woningbouw (onze zekerheid en veiligheid), dan ook ongetwijfeld in concrete acties worden omgezet.

Gezondheid

Neptunus: onze dromen en idealen

Neptunus doet er 165 jaar over om zijn omloop rond de dierenriem (de zogenaamde transit) te voltooien. Hij is in 2011 het teken Vissen binnen gegaan en verlaat dat niet voor 2025. Dus ook deze planeet laat zijn invloed een generatielang gelden.

Emoties en gevoelens

Neptunus weerspiegelt de doorlopend veranderende en herhalende cycli van collectieve dromen en verlangens. Het is onze aangeboren drijfveer om te idealiseren en dingen te willen vervolmaken (het paradijs op aarde te creëren). Het is de bron van inspiratie voor religie en spiritualiteit, romantiek, muziek en verslaving. En het is de invloed van deze planeet die ons doet verlangen naar een verbinding met het grotere geheel en het voorkomen van het gevoel van isolement (eenzaamheid).

Daarmee is Neptunes de bestuurder van onze dieper liggende emoties en gevoelens (waterelement/God van de zee).

Drugs en verslaving

Tijdens de vorige cyclus van Neptunus door Vissen werden de drankproblemen in de VS zo groot, dat er een ‘drooglegging’ nodig was (eerste Prohibition Party van 1869).

Toen Neptunus opnieuw in het teken Vissen kwam (2011), is de thematiek rondom drugs en verslaving weer sterk naar boven gekomen. Het onderwerp ‘wiet’, de CBD en THC is nu dagelijks aan de orde en het gebruik van alcohol kent zijn weerga niet. Steeds meer mensen hebben de behoefte om aan de waan van de dag te ontsnappen en te experimenteren met nieuwe middelen die dit mogelijk maken. De bijbehorende staat van ‘beneveld’ zijn, is bij uitstek een kenmerk van Neptunus.

Religie en spiritualiteit

Tijdens de vorige transit van Neptunus door Vissen ontstond ook het spiritisme in Amerika, dat zich al snel verspreidde tot in alle hoeken van Europa. Het gaf mensen een nieuw besef van de verschillende werkelijkheidsniveaus en van het bestaan van leven na de dood. De hypnose werd ontdekt en er begon onderzoek naar de aard van de onbewuste psyche, waarmee de basis werd gelegd voor de moderne dieptepsychologie en psychotherapie.

Op dit moment is er een nieuwe opleving van spiritualiteit, in alle mogelijke vormen. Steeds meer mensen kiezen voor Yoga of meditatie om bij zichzelf te kunnen blijven, en discussies omtrent eenzaamheid en een zelfgekozen levenseinde (voltooid leven op aarde) zijn aan de orde van de dag.

Meer ervaren, minder hebben

Ook beginnen we ons vertrouwen in de inrichting van onze maatschappij te verliezen. Het besef begint door te dringen dat we onszelf gelukkig moeten maken en dat het hebben van ‘ervaringen’ belangrijker is dan het hebben van spullen. Er wordt volop gereisd, het aantal muziekevenementen springt de pan uit (met tranceachtige muziek) en de eerste boeken over het ‘ontspullen’ en ‘consuminderen’ zijn verschenen. In het verlengde hiervan komen ook de eerste Tiny Houses op de markt en worden tweedehandsgoederen steeds populairder.

Op individueel niveau wordt dit alles niet in dezelfde mate ervaren. Maar dat heeft te maken met de plaatsing van Neptunus in ieders eigen horoscoop en de mate van spanning die er tussen de betreffende geboortehoroscoop en deze transit zit (dat geldt vanzelfsprekend ook voor Pluto en de andere planeten).

Uranus: revolutie

 

 

 

 

 

Gezondheid

Pluto: machtig en krachtig

Pluto vertegenwoordigt de wijze waarop wilsprocessen en machtscomplexen zich in de mensheid doen gelden, en op welke wijze transformatieprocessen verlopen. Hij doet 249 jaar over zijn reis door de dierenriem en kan dan ook meer gezien worden als een ‘generatieplaneet’ dan als een persoonlijke planeet. Want de processen die deze planeet in gang zet, zijn vooral collectief, traag en gestaag.

De drijfveer, die inherent is aan deze planeet, is het steeds naar boven halen van het onbewuste om de balans met het bewuste te handhaven. De onderste steen moet boven komen. Het is de planeet die ons dwingt om te vernieuwen, vol ondergrondse krachten (plutonisch), om alles wat achterhaald is af te breken en te vernieuwen.

2008 – 2023: Pluto in Steenbok

Pluto staat al ruim 10 jaar in het teken Steenbok, waar hij in 2008 is binnengekomen en tot maart 2023 zal blijven. Dit betekent dat de werking van Pluto zich nu uitdrukt op het terrein van de (serieuze) Steenbok, namelijk de structuren, de hiërarchie en gezagsverhoudingen, en het wezen van het bestuur of de regering.

In het afgelopen decennium is duidelijk geworden dat we moeten zoeken naar veranderingen in de gezagsstructuren die zorgen voor grensoverschrijdende samenhang en wetgeving. Op wereldniveau is er van alles gaan ‘rommelen’ op het gebied van de politiek, financiën en de wetten die ons regeren. Niet toevallig is de kredietcrisis in 2008 aan het licht gekomen!.

Machtsmisbruik dat ooit als “normaal” gold, wordt nu aan de kaak gesteld. Evenals de manier waarop we onze leiders kiezen en gezag geven. Want Pluto brengt de diepe dilemma’s rond de individuele- en collectieve verantwoordelijkheden naar boven.

Afbraak

De diepe dilemma’s rond het thema ‘verantwoordelijkheid’, die Pluto in het teken Steenbok naar boven haalt, zijn op veel vlakken zichtbaar. De financiële wereld is ontspoord, regeringen worstelen met hun achterban, onze omgang met dieren is aan de kaak gesteld en de milieu- en klimaatproblemen zijn boven water gekomen.

Er is een collectieve roep om andere wetten en regels, om nieuwe idealen vorm te geven en tot een andere samenleving te komen. En op individueel niveau zijn we gedwongen stil te staan bij de diepere betekenis van onze eigen ontwikkeling binnen dat geheel. Het is de tijd van afbraak en het toewerken naar vernieuwing.

Over enkele jaren: de echte vernieuwing

Pluto begint zijn transit door het teken Waterman in 2023. Deze belangrijke transit heeft te maken met wetenschappelijke kennis en research, en met maatschappelijke vooruitgang die ongelijke kansen effent en het ideaal van een volmaakte wereld naar boven brengt.

Dan hebben we een punt bereikt waarop we echt gaan werken aan de echte vernieuwing: een nieuwe visie op de mensheid, een nieuwe manier om onderlinge relaties op maatschappelijk niveau te bepalen en nieuwe manieren om wetenschap en technologie zo toe te passen dat het leven van de mens erop vooruit gaat.

Met dank aan Drs. Karen Hamaker en astro.com/Liz Greene

Neptunus: onze dromen en idealen

Gezondheid

Mindfuck en aandacht voor de familie

In het afgelopen jaar is Victor Mids met zijn Mindfuck aardig bekend geworden. Heel Nederland zit dan ook gebiologeerd te kijken naar zijn mysterieuze acties, die wetenschappers volledig in de war brengen. Hij achterhaalt moeiteloos andermans gedachten, pincodes en geheime informatie om ze daarna op een wonderbaarlijke wijze ergens in het ‘universum’ te plaatsen (in boeken, onder het plaveisel en zo meer). Dat is heel wat anders dan een konijntje uit een hoge hoed te toveren.

Protesten

Victor Mids zegt zelf dat hij gedachten kan lezen door lichaamstaal, zoals ademhaling en hartslag, te interpreteren en dat hij een combinatie gebruikt van wetenschappelijke methodes en illusies. Dat heeft tot veel protesten geleid uit de wetenschappelijke hoek omdat dit -volgens deze sector- niet bestaat. En het stoort hen in hoge mate dat de mens nu collectief met de neus op het begrip ‘telepathie’ wordt gedrukt, iets wat zij per definitie verafschuwen in hun door logica gedreven werk.

Fijn-energetische zaken niet begrepen

De wetenschap bestaat uit kortweg uit ‘reproduceerbare evenementen onder gecontroleerde omstandigheden’. Pas als dat mogelijk is, kan iets ‘bestaan’. En dan moet het resultaat ook nog meetbaar zijn en zichtbaar zijn. Alles wat men niet kan zien of registreren met de huidige apparaten in een laboratorium situatie wordt dus niet begrepen en naar het Rijk der Fabelen verwezen.

Naast telepathie behoren ook de homeopathie tot dit rijk, de astrologie, aurareading, het in coma zijn, onze dromen en alle andere fijn-energetische verschijnselen die we kennen. Omdat wetenschappers in hun lineaire denken maar niet kunnen begrijpen dat zoiets bestaat, worden er ook geen apparaten ontwikkeld die het zouden kunnen meten (er bestaat overigens wel een manier om aura’s te fotograferen maar deze wordt natuurlijk niet serieus bestudeerd).

De toekomst

De astrologie leert ons dat alles voortdurend in beweging is. Afhankelijk van waar de planeten staan, voltrekken zich bepaalde ontwikkelingen op aarde. Hierna zal ik hier iets over zeggen aan de hand van -vooral- Pluto, Uranus en Neptunes (die de grote patronen aangeven).

Intussen is het een teken aan de wand dat als nummer één van de voornemens van dit nieuwe jaar staat: meer aandacht besteden aan de familie. Want we komen er simpelweg achter dat het uit de kluiten gewassen individualisme ons niet gelukkiger maakt, dat het alles versplintert en geen betere wereld belooft.

Voor dit nieuwe jaar wens ik jullie dan ook veel liefde en plezier in familieverband.

Pluto: machtig en krachtig

 

 

Gezondheid

Star en Flexibel samen: discussie gesloten

In deze tijd van het jaar zitten we nog wel eens te praten of te discussiëren. Want wat moet je anders als je toch gezellig bij elkaar wilt zitten en geen zin hebt in spel. En dan krijg je het gedonder in de glazen. Want waar de één star en vasthoudend is in zijn opvattingen, is de ander flexibel en bereid zich steeds buiten de geijkte paden te begeven.

Behoudend of innovatief

Er zijn mensen die uitermate behoudend zijn, en mensen die altijd wel in zijn voor iets nieuws. De één zoekt zekerheid en veiligheid, is defensief en afhoudend ingesteld terwijl de ander zich graag bezighoudt met nieuwe en vooruitstrevende ideeën. En als de eerste (Star) in gesprek komt met de tweede (Flexibel), dan kun je er op rekenen dat er iets fout gaat. Want Star is alleen maar bezig zijn eigen grenzen te verdedigen terwijl Flexibel altijd bezig is de grenzen te verleggen.

Breng je deze twee mensen in alle rust bij elkaar, dan is er snel herrie in de tent en kan elke discussie beter meteen worden gesloten.

Lichaamstaal

De lenigheid van de geest stemt overeen met de lenigheid van het lichaam. Iemand die altijd strak vasthoudt aan zijn eigen beperkte opvattingen, is ook in zijn lichaam(staal) niet beweeglijk en flexibel. Aan deze persoon valt niet veel af te lezen, en zijn bewegingen zijn vaak net zo houterig als zijn gedachten. Als hij zich niet meer gehoord voelt, dan zal hij in een starre en weerbarstige houding schieten of steeds agressiever worden.

En de heel beweeglijke mens, die bereid is alles te bevragen en te onderzoeken, zal zijn passie in een discussie op allerlei manieren proberen uit te drukken met mimiek en gebaren. Die kan simpelweg niet rustig zitten luisteren naar iets wat hem hevig benauwt, loopt heen en weer of gaat iets anders doen.

Alleen de van nature kalme en ingetogen mens zal zichzelf aan dit spervuur weten te onttrekken en alles zwijgzaam aanhoren.

Zo lichaam, zo geest

Wil je dus weten hoe iemand in een discussie zal gaan reageren, kijk dan naar de manier waarop deze persoon normaal in het leven beweegt. Hoe zit het met de expressie van zijn gezicht, hoe vlot en soepel stapt hij door het leven? Kun je nog spelen met die persoon en met nieuwe ideeën aankomen, of verwijst hij elk nieuw plan meteen naar de prullenbak?

En kijk naar de lichamelijke klachten die de ander heeft. Want elke aandoening die iemand (chronisch) star en stram laat bewegen is een indicatie voor wat er geestelijk in hem omgaat: hernia (probeert de rug recht te houden), reuma (stijf in alle gelederen), nieuwe knieën of heupen (nodig omdat de oude niet meer konden bewegen) of stramme spieren ergens in het lijf.

Kan iemand nog bukken of buigen, door de knieën gaan of een royaal gebaar maken? Kan iemand nog lachen of grappen maken, of is alles altijd serieus? Want als je dit in kaart hebt, kun je je een beeld vormen van iemands lenigheid in de geest.

Mindfuck en aandacht voor de familie

 

 

 

Gezondheid

Een Mangomoment

We zijn weer wat nieuwe woorden rijker. De drie belangrijkste daarvan zijn blokkeerfries, yogasnuiver en mangomoment. De eerste blokkeerde de Zwarte Piet protesten in Friesland, de tweede doet doordeweeks aan yoga maar snuift drugs in het weekend en het derde is een onverwachte attentie voor een zorgbehoevend persoon (ontleend aan een Belgisch VRT programma).

Protest, ontspanning en zorg

De keuze van deze woorden staan in wezen model voor onze samenleving, waarin protest, ontspanning en zorg voortdurend om voorrang vechten. We protesteren tegen van alles, hebben moeite om ons te ontspannen en zijn o, zo gelukkig als ons een enkel mangomoment ten deel valt. Want dat laatste is iets wat anderen afkomstig moet zijn, van een zorgverlener die een klein gebaar maakt van grote waarde voor een ‘patiënt’.

Dat wat het standaard gebaar zou moeten zijn in onze zorgmaatschappij, is nu een uitzonderlijk verrassend iets.

Alleenstaand en ziek

Nu er ruim 3 miljoen mensen alleenstaand zijn, 1/3 van de gezinnen uit elkaar vallen (vaak met vechtscheidingen), veel kinderen hun vader niet meer zien en er zeker 9 miljoen (!) mensen chronisch ziek zijn, zou onze maatschappij bol moeten staan van de mangomomenten. Momenten van oprechte aandacht voor een ander, die het moet doen met allerlei beperkingen in het leven.

Maar dat gebeurt niet. Liever trekken we een geel hesje aan om de barricade op te gaan of sluiten we ons af van anderen om ons weer ‘zen’ te voelen. Het verkeren in gezelschap, het letterlijk ‘gezellig’ hebben, is een schaars goed geworden.

Laten we het weer gezellig maken

Het typisch Nederlandse woord ‘gezellig’ lijkt het loodje te gaan leggen, en als we niet oppassen wordt dat straks uit de Van Dale geschrapt.

Dus laten we het weer eens echt gezellig maken. Een sfeer creëren van knusheid, vriendelijkheid, huiselijkheid en vertrouwdheid in goed gezelschap. Gewoon in contact zijn met mensen, goede gesprekken voeren en praten over dingen die ons dwars zitten of die we moeilijk vinden. De tijd nemen om te vragen en te luisteren, in plaats van ‘even te appen’ met een one-liner, een standaard kerstkaart of een dubbelzinnig filmpje.

Want één goed gesprek is veel warmer en heilzamer dan een enkel mangomoment.

Fijne kerstdagen allemaal!

 

 

 

Gezondheid

Stress: aanjager van ziekten

Eergisteren was er weer zo’n mooi congres dat hoop biedt op een andere benadering van ziekten. Want daar kwamen alle endocrinologen, bio medici, psychiaters en andere geneeskundigen samen om over stress te praten als aanjager van ziekten. Uit de verdergaande onderzoeken naar Obesitas is duidelijk naar voren gekomen dat het stresshormoon Cortisol bij alle patiënten sterk verhoogd is. Maar dat deze verhoging niet afneemt alleen door anders te gaan eten!

Eindelijk wordt de geest dus genoemd als een onlosmakelijke en bepalende factor bij ‘ziekte’.

Stress: inspanning zonder resultaat

Professor Liesbeth van Rossum (internist, endocrinoloog en hoogleraar Obesitas en Stress aan het Erasmus MC) noemt stress ‘je druk maken zonder de voldoening van je inzet’. Dit is niet alleen de aanjager van allerlei chronische lichamelijke ziekten, maar ook voor de collectieve geestelijke problematiek in onze maatschappij: depressiviteit, angsten en onzekerheden. Volgens haar wordt de stress na elke ‘mislukte poging’ van kwaad tot erger, waardoor je uiteindelijk in de fase terecht komt van ‘stress over de stress’.

Psychiater Christiaan Vinkers, als psychiater en onderzoeker verbonden aan het UMC in Amsterdam, komt voortdurend tot dezelfde conclusies in o.a. zijn onderzoeken naar depressiviteit. Hij ziet stress als een ‘innerlijke gedrevenheid’ om iets tot stand te brengen, maar daar niet in slagen. Depressiviteit is volgens hem dan ook het symbool voor alle onvervulde wensen die ons dagelijks beheersen.

Stress met voldoening: moe maar voldaan

Alle inspanningen, die tot een bevredigend resultaat leiden, zijn dus een vorm van goede en normale stress: rennen of vechten voor je leven, lichamelijk werk met resultaat (van schoonmaken tot iets creëren), geestelijk werk met waardering (plannen maken, je stem kunnen laten horen, meedenken, teamgeest), je inspannen voor anderen en daar goedkeuring voor krijgen, een goed gesprek, een gezellig feestje. Tevreden en blij zijn met wie je bent en wat je hebt.

Stress zonder voldoening: je opgejaagd blijven voelen

Alle andere vormen van stress (spanning), zijn dus ziekmakend: vechten tegen de bierkaai, iets willen wat je niet gedaan krijgt. Of iets menen te ‘moeten’, terwijl je er geen zin in hebt. Meer specifiek: een baan willen die je niet aan kunt, jezelf afmeten aan een ander, gezellige contacten willen maar die niet kunnen krijgen en naar feestjes of bijeenkomsten gaan ‘voor de goede sier’. Het is mee rennen in een marathon, waar je niet in thuishoort.

Als je dus wilt weten, waar een chronische ziekte vandaan komt, neem dan eens de tijd om jouw eigen geest te onderzoeken. Wat jaag je na? Wat zet je onder druk (hoge bloeddruk)? Wat ontbreekt er aan warmte en liefde in je leven, wat je alsmaar hoopt te krijgen (diabetes)? Wat maakt dat je niet tevreden en voldaan kunt zijn met dat wat je bent en hebt (obesitas/boulimia/anorexia)?

Ga dan na wat er elke dag in je hoofd rondspookt zonder (kans op) bevredigend resultaat.

Gezondheid

Geel hesje: symbool van psychische nood

In deze donkere tijd van het jaar lijkt het licht aan de horizon ver te zoeken. En als je dan met radio of TV thuis zit te puzzelen, wordt alles nog donkerder. Want wat er via de media op je afkomt is nooit positief, hoopgevend of leuk.

Gewauwel

De Nederlandse radio en televisie zijn goed in het eindeloos herhalen van gebeurtenissen, in het wauwelen en emmeren over dingen die er eigenlijk niet toe doen. Maandenlang gaat het over de Brexit waar wij geen zeggenschap over hebben. Wekenlang gaat het over de kleur van Zwarte Piet. Dagenlang gaat het over de Eerste Wereldoorlog, 100 jaar geleden. En in december gaat het altijd om geld, € 1,00 of 1% meer of minder. Daar tussendoor krijgen we dan ook nog Emiel Ratelband, de grote narcist van onze samenleving. 

Dit alles staat symbool voor de leegheid in ons bestaan en de psychische nood waarin we verkeren. Inmiddels is 1/3 van de ouderen eenzaam (meer dan 1 miljoen) en staan er bijna 100.000 jongeren op de wachtlijst voor psychische hulp. En dan heb ik het nog niet over de miljoenen andere mensen die pillen slikken tegen depressiviteit of slapeloosheid.

Niet normaal, nooit tevreden

Zo zijn er nog maar weinig mensen ‘normaal’. We kunnen ons druk maken over een verhoging van de ziektekostenpremie, een luttele verhoging van het inkomen en een nieuw in te voeren vliegtax van een paar euro. En tegelijkertijd rennen we ons rot om allerlei onzinnige cadeaus te kopen en de koelkast vol te stoppen met lekkernijen waar de helft weer van wordt weggegooid.

We hebben van alles zoveel, dat we niet eens meer weten wat er werkelijk toe doet. En dat maakt rusteloos, ontevreden, onverzadigd en altijd zoekende.

Geel hesje

In een poging om ons goed te voelen, trekken we dus een geel hesje aan en roepen schande naar de politiek. Die moet maar zorgen dat het beter gaat, en dat iedereen genoeg heeft. Maar dat is de omgekeerde wereld. Want wij zijn het zelf die er een puinhoop van maken.

De politiek kan er niets aan doen dat wij de weg kwijt zijn en dat ons leventje van glamour en glitter nooit perfect is. Laten we ons bezinnen op het leven zelf, en zorgen voor meer inhoud. Want alle depressieve ouderen kunnen ons vertellen waar het werkelijk om draait: contacten, aandacht en gezelligheid. En de jongeren met psychische problemen? Die weten ook heel goed dat het niet de luxe is die gelukkig maakt.

Stress: aanjager van ziekten

 

Gezondheid

De twee lichaamshelften: links en rechts

Sommigen mensen hebben alle lichamelijke klachten aan de rechterzijde, anderen juist aan de linkerkant. Wat zegt dit?

Evenwicht en balans

De beide zijden van het lichaam staan voor de twee kanten van ons ‘zijn’, de mannelijke en de vrouwelijke aspecten van het leven. De rechterzijde van het lichaam staat voor de mannelijke kant van het bestaan (rationeel/logisch/communicatief) en de linkerzijde voor de diepere, existentiële gevoelens (vertrouwen/angst/liefde). Bij het hoofd is dit omgekeerd omdat alle aansturing vanuit de hersenen gekruist wordt in de overgang naar het lichaam (nek).

Als zich klachten aandienen aan een bepaalde kant van het lichaam, dan is er dus duidelijk iets uit balans.

Rechterzijde

Als je klachten rechts zitten, dan ben je in zekere zin afgesneden van je intuïtie, spontaniteit en eigenwaarde. Deze mannelijke kwaliteiten komen in de knel omdat je je teveel laat overmeesteren door de wil van anderen. Je redeneert je gevoelens weg in een poging om alles georganiseerd te laten verlopen, met alle frustratie en onmacht van dien.

Linkerzijde

Klachten aan de linkerzijde komen voort uit een onvoldoende beheersing van je gevoelsleven. Je wordt voortdurend door je gevoelens overmeesterd en bent niet meer in staat om soepel mee te bewegen met dat wat er gaande is. Je kunt niet meer logisch nadenken en -handelen, en je laat je angsten overheersen.

De vrouwenborst (voorbeeld)

Bij aandoeningen van de organen, waar wij er twee van hebben (borsten, nieren, longen), is dit onderscheid het meest duidelijk. Zo is de rechter vrouwenborst in het spel als er problemen zijn met de man-vrouw relatie, de omgang met elkaar en de balans in die relatie (dus met de manifestatie van jezelf als vrouw), terwijl de linkerborst in het spel is bij een gecompliceerde moeder-kind-relatie. In het laatste geval gaat het om een onevenwichtigheid in de diepere, existentiële gevoelens van verzorging, warmte en liefde tussen moeder en kind.

Daarbij is het belangrijk om breed naar het thema te kijken. Want een single vrouw kan -bijvoorbeeld- net zo goed borstkanker krijgen als een getrouwde vrouw. Dan is de onderlinge relatie niet het probleem, maar juist het ontbreken van die relatie waardoor de vrouw zich niet als vrouw weet te manifesteren. Datzelfde geldt voor vrouwen zonder kinderen. Bovendien betreft de moeder-kind-relatie niet alleen de relatie met een eigen kind, maar ook die met de eigen moeder(figuur).

Het moment van de klacht

Als zich een nieuwe klacht aandient, is het dus handig om te kijken aan welke kant van het lichaam zich de klacht bevindt. Daarnaast is het belangrijk om het moment te onderzoeken waarop die zich aandient. Wat heeft zich daaraan voorafgaand afgespeeld? Uit welke situatie komt die voort? Wat heeft jou zo uit je evenwicht gebracht dat het lichaam nu signalen geeft? Want door deze aanleiding te zoeken, krijg je zicht op je probleem en opent zich een weg naar genezing.

Geel hesje: symbool van psychische nood

Gezondheid

Hans Moolenburgh: een doorn in het oog van Big Farma

Deze week overleed hij op 93 jarige leeftijd: Hans Moolenburgh, de bekende arts die zich het hele leven hard maakte voor een natuurlijke aanpak van ziektes. Hij was de criticus van de vaccinaties van kinderen, de fluoridering van drinkwater (die gelukkig weer is afgeschaft), de vervuiling van de lucht en de straling. Zijn archief zit tjokvol wetenschappelijke artikelen hierover, maar die verschijnen nauwelijks in reguliere medische tijdschriften.

Toen Moolenburgh in de jaren vijftig als huisarts begon, doorliepen kinderen gewoon alle kinderziektes en bouwden ze zo hun weerstand op. Maar naarmate de vaccinatiegraad toenam, zag hij ook het aantal allergieën, intoleranties en andere aandoeningen bij kinderen toenemen. En gaandeweg concludeerde hij dat de ‘geneeskunde’ de weg aan het kwijtraken was: “het is allemaal symptoombestrijding en daar pak je de oorzaken van ziektes niet mee aan”.

Op het matje

Moolenburgh schaart zich in een lange rij van ‘kriticasters’ van de huidige geneeskunde die (blijvend) worden verguisd. In 1968 werd hij op het matje geroepen van Den Haag omdat hij niet meer mocht zeggen wat hij wilde (over de fluoridering van het water en kanker). En toen een collega arts, wijlen Tinus Smits, in de jaren ’90 de link legde tussen vaccinaties en ADHD/autisme heeft deze zich zelfs bij de rechter moeten verantwoorden over zijn praktijk en de bevindingen.

Nederland wil letterlijk niets horen van dit soort artsen zodat ze standaard uit de massamedia geweerd worden.

Kostbare TV-tijd

Toch gebeurde er het afgelopen weekend iets bijzonders: het programma ‘Buitenhof’ ging eindelijk eens in op de anti-vaccinatiebeweging (met onder meer de NVKP). Maar de inhoud daarvan werd de dag erop meteen weer ongedaan gemaakt. Want toen regende het protesten op Radio 1 van alle niet-gehoorde ‘wetenschappers’ die het belachelijk vonden dat er ‘kostbare TV-tijd was besteed aan zulke nonsens’.

Om een paar dagen later het meest kostbare TV-uurtje, dat van DWDD, gevuld zien te worden met ‘de idioot’ Emile Ratelband die een rechtszaak wil aanspannen om 20 jaar jonger te worden!

In Memoriam

Ter nagedachtenis aan Hans Moolenburg, dat bijzondere en wijze mens, hier nog een paar links:

Een artikel uit 2012 in Ode:

https://www.wanttoknow.nl/inspiratie/hans-moolenburgh-kwalen-wegdrukken-is-geen-genezen/?fbclid=IwAR1i-mrnJ9hjqJSRsXTi0WlArjnY-sRGPQ0L2WoCV7CDtpkJYmGJpc_0HaI

Het interview uit 2016:

https://www.youtube.com/watch?v=vdiP-UVfvJ0

De twee lichaamshelften: links en rechts

 

 

Powered by themekiller.com