Archief

januari 2019

Gezondheid

Uranus: revolutie

Terwijl Pluto de diepste drijfveren in ons naar boven haalt en Neptunus ons laat dromen over een beter leven, zorgt Uranus voor het lanceren van nieuwe ideeën en een daadwerkelijke verandering in onze maatschappij. Het is de planeet van de wetenschap en techniek, van de onafhankelijkheid en originaliteit. Eigenzinnig, vanuit het principe vrijheid, gelijkheid en broederschap. Maar ook explosief, gewelddadig en onvoorspelbaar. Uranus is de revolutionair van de dierenriem die uit is op verandering.

Uranus in Ram: 7 jaar lang

Uranus richt de collectieve aandacht op nieuwe technieken of structuren waarmee onze vooruitgangsidealen tot uitdrukking kunnen worden gebracht. In het teken Ram (van medio 2010-2018) gaat dat gepaard met een naar buiten gerichte en ontwrichtende energie. De strijdvaardige geest van Ram en de sterke behoefte om de wereld in zijn totaliteit te veranderen, zorgt voor het omver werpen van bestaande denkwijzen en ‘gevechten in de voorste linie’ op wereldniveau. Daarbij draait het vooral om de bevestiging van de eigen individuele waarde (vrijheid en onafhankelijkheid) tegenover de dreiging van een wereldwijde uniformiteit.

Gevecht om de eigen identiteit

In de hele wereld komen grensoverschrijdende vluchtelingenstromen op gang, waardoor de eigen identiteit van veel naties (maar ook het verenigd Europa) sterk onder druk komt te staan. Groot Brittannië wil zelfs terug naar een volkomen onafhankelijke natie en stuurt aan op de Brexit terwijl er in Frankrijk (het land dat bekend staat om zijn revolutie en het principe van vrijheid, gelijkheid en broederschap) een daadwerkelijke opstand komt van de Gele Hesjes. Om nog maar niet te spreken van Trump (de VS) die zelfs complete muren om zijn imperium wil bouwen om de eigen identiteit te kunnen behouden.

En op het meer technische vlak? Daar wordt niet alleen de elektrische auto maar ook de baan doorbrekende, zelfsturende auto geïntroduceerd. Dit is typisch iets voor Uranus, omdat dit ook de planeet is van het ‘materiele’ transport en de elektriciteit.

Overgang naar Stier (2018/2019)

Medio 2018 komt Uranus in Stier te staan, om van november tot maart (2019) nog even ‘retrogade’ (terug) te lopen in Ram. Maar wanneer Uranus definitief in Stier komt (maart 2019), dan zal de strijdvaardige geest van Ram met betrekking tot de eigen individualiteit het veld ruimen om plaats te maken voor de meer aardse behoefte aan bestendigheid en zekerheid die zo eigen is aan het teken Stier. Het radicale denken van Uranus zal zich dan verplaatsen naar het terrein van onze financiële en materiële zekerheid, en de manier waarop we met de aarde omgaan (milieu).

De komende zeven jaren zullen alle revolutionaire ideeën omtrent de bescherming van ons klimaat (de aarde) en de woningbouw (onze zekerheid en veiligheid), dan ook ongetwijfeld in concrete acties worden omgezet.

De woelige baren van het leven

Gezondheid

Neptunus: onze dromen en idealen

Neptunus doet er 165 jaar over om zijn omloop rond de dierenriem (de zogenaamde transit) te voltooien. Hij is in 2011 het teken Vissen binnen gegaan en verlaat dat niet voor 2025. Dus ook deze planeet laat zijn invloed een generatielang gelden.

Emoties en gevoelens

Neptunus weerspiegelt de doorlopend veranderende en herhalende cycli van collectieve dromen en verlangens. Het is onze aangeboren drijfveer om te idealiseren en dingen te willen vervolmaken (het paradijs op aarde te creëren). Het is de bron van inspiratie voor religie en spiritualiteit, romantiek, muziek en verslaving. En het is de invloed van deze planeet die ons doet verlangen naar een verbinding met het grotere geheel en het voorkomen van het gevoel van isolement (eenzaamheid).

Daarmee is Neptunes de bestuurder van onze dieper liggende emoties en gevoelens (waterelement/God van de zee).

Drugs en verslaving

Tijdens de vorige cyclus van Neptunus door Vissen werden de drankproblemen in de VS zo groot, dat er een ‘drooglegging’ nodig was (eerste Prohibition Party van 1869).

Toen Neptunus opnieuw in het teken Vissen kwam (2011), is de thematiek rondom drugs en verslaving weer sterk naar boven gekomen. Het onderwerp ‘wiet’, de CBD en THC is nu dagelijks aan de orde en het gebruik van alcohol kent zijn weerga niet. Steeds meer mensen hebben de behoefte om aan de waan van de dag te ontsnappen en te experimenteren met nieuwe middelen die dit mogelijk maken. De bijbehorende staat van ‘beneveld’ zijn, is bij uitstek een kenmerk van Neptunus.

Religie en spiritualiteit

Tijdens de vorige transit van Neptunus door Vissen ontstond ook het spiritisme in Amerika, dat zich al snel verspreidde tot in alle hoeken van Europa. Het gaf mensen een nieuw besef van de verschillende werkelijkheidsniveaus en van het bestaan van leven na de dood. De hypnose werd ontdekt en er begon onderzoek naar de aard van de onbewuste psyche, waarmee de basis werd gelegd voor de moderne dieptepsychologie en psychotherapie.

Op dit moment is er een nieuwe opleving van spiritualiteit, in alle mogelijke vormen. Steeds meer mensen kiezen voor Yoga of meditatie om bij zichzelf te kunnen blijven, en discussies omtrent eenzaamheid en een zelfgekozen levenseinde (voltooid leven op aarde) zijn aan de orde van de dag.

Meer ervaren, minder hebben

Ook beginnen we ons vertrouwen in de inrichting van onze maatschappij te verliezen. Het besef begint door te dringen dat we onszelf gelukkig moeten maken en dat het hebben van ‘ervaringen’ belangrijker is dan het hebben van spullen. Er wordt volop gereisd, het aantal muziekevenementen springt de pan uit (met tranceachtige muziek) en de eerste boeken over het ‘ontspullen’ en ‘consuminderen’ zijn verschenen. In het verlengde hiervan komen ook de eerste Tiny Houses op de markt en worden tweedehandsgoederen steeds populairder.

Op individueel niveau wordt dit alles niet in dezelfde mate ervaren. Maar dat heeft te maken met de plaatsing van Neptunus in ieders eigen horoscoop en de mate van spanning die er tussen de betreffende geboortehoroscoop en deze transit zit (dat geldt vanzelfsprekend ook voor Pluto en de andere planeten).

Uranus: revolutie

 

 

 

 

 

Gezondheid

Pluto: machtig en krachtig

Pluto vertegenwoordigt de wijze waarop wilsprocessen en machtscomplexen zich in de mensheid doen gelden, en op welke wijze transformatieprocessen verlopen. Hij doet 249 jaar over zijn reis door de dierenriem en kan dan ook meer gezien worden als een ‘generatieplaneet’ dan als een persoonlijke planeet. Want de processen die deze planeet in gang zet, zijn vooral collectief, traag en gestaag.

De drijfveer, die inherent is aan deze planeet, is het steeds naar boven halen van het onbewuste om de balans met het bewuste te handhaven. De onderste steen moet boven komen. Het is de planeet die ons dwingt om te vernieuwen, vol ondergrondse krachten (plutonisch), om alles wat achterhaald is af te breken en te vernieuwen.

2008 – 2023: Pluto in Steenbok

Pluto staat al ruim 10 jaar in het teken Steenbok, waar hij in 2008 is binnengekomen en tot maart 2023 zal blijven. Dit betekent dat de werking van Pluto zich nu uitdrukt op het terrein van de (serieuze) Steenbok, namelijk de structuren, de hiërarchie en gezagsverhoudingen, en het wezen van het bestuur of de regering.

In het afgelopen decennium is duidelijk geworden dat we moeten zoeken naar veranderingen in de gezagsstructuren die zorgen voor grensoverschrijdende samenhang en wetgeving. Op wereldniveau is er van alles gaan ‘rommelen’ op het gebied van de politiek, financiën en de wetten die ons regeren. Niet toevallig is de kredietcrisis in 2008 aan het licht gekomen!.

Machtsmisbruik dat ooit als “normaal” gold, wordt nu aan de kaak gesteld. Evenals de manier waarop we onze leiders kiezen en gezag geven. Want Pluto brengt de diepe dilemma’s rond de individuele- en collectieve verantwoordelijkheden naar boven.

Afbraak

De diepe dilemma’s rond het thema ‘verantwoordelijkheid’, die Pluto in het teken Steenbok naar boven haalt, zijn op veel vlakken zichtbaar. De financiële wereld is ontspoord, regeringen worstelen met hun achterban, onze omgang met dieren is aan de kaak gesteld en de milieu- en klimaatproblemen zijn boven water gekomen.

Er is een collectieve roep om andere wetten en regels, om nieuwe idealen vorm te geven en tot een andere samenleving te komen. En op individueel niveau zijn we gedwongen stil te staan bij de diepere betekenis van onze eigen ontwikkeling binnen dat geheel. Het is de tijd van afbraak en het toewerken naar vernieuwing.

Over enkele jaren: de echte vernieuwing

Pluto begint zijn transit door het teken Waterman in 2023. Deze belangrijke transit heeft te maken met wetenschappelijke kennis en research, en met maatschappelijke vooruitgang die ongelijke kansen effent en het ideaal van een volmaakte wereld naar boven brengt.

Dan hebben we een punt bereikt waarop we echt gaan werken aan de echte vernieuwing: een nieuwe visie op de mensheid, een nieuwe manier om onderlinge relaties op maatschappelijk niveau te bepalen en nieuwe manieren om wetenschap en technologie zo toe te passen dat het leven van de mens erop vooruit gaat.

Met dank aan Drs. Karen Hamaker en astro.com/Liz Greene

Neptunus: onze dromen en idealen

Gezondheid

Mindfuck en aandacht voor de familie

In het afgelopen jaar is Victor Mids met zijn Mindfuck aardig bekend geworden. Heel Nederland zit dan ook gebiologeerd te kijken naar zijn mysterieuze acties, die wetenschappers volledig in de war brengen. Hij achterhaalt moeiteloos andermans gedachten, pincodes en geheime informatie om ze daarna op een wonderbaarlijke wijze ergens in het ‘universum’ te plaatsen (in boeken, onder het plaveisel en zo meer). Dat is heel wat anders dan een konijntje uit een hoge hoed te toveren.

Protesten

Victor Mids zegt zelf dat hij gedachten kan lezen door lichaamstaal, zoals ademhaling en hartslag, te interpreteren en dat hij een combinatie gebruikt van wetenschappelijke methodes en illusies. Dat heeft tot veel protesten geleid uit de wetenschappelijke hoek omdat dit -volgens deze sector- niet bestaat. En het stoort hen in hoge mate dat de mens nu collectief met de neus op het begrip ‘telepathie’ wordt gedrukt, iets wat zij per definitie verafschuwen in hun door logica gedreven werk.

Fijn-energetische zaken niet begrepen

De wetenschap bestaat uit kortweg uit ‘reproduceerbare evenementen onder gecontroleerde omstandigheden’. Pas als dat mogelijk is, kan iets ‘bestaan’. En dan moet het resultaat ook nog meetbaar zijn en zichtbaar zijn. Alles wat men niet kan zien of registreren met de huidige apparaten in een laboratorium situatie wordt dus niet begrepen en naar het Rijk der Fabelen verwezen.

Naast telepathie behoren ook de homeopathie tot dit rijk, de astrologie, aurareading, het in coma zijn, onze dromen en alle andere fijn-energetische verschijnselen die we kennen. Omdat wetenschappers in hun lineaire denken maar niet kunnen begrijpen dat zoiets bestaat, worden er ook geen apparaten ontwikkeld die het zouden kunnen meten (er bestaat overigens wel een manier om aura’s te fotograferen maar deze wordt natuurlijk niet serieus bestudeerd).

De toekomst

De astrologie leert ons dat alles voortdurend in beweging is. Afhankelijk van waar de planeten staan, voltrekken zich bepaalde ontwikkelingen op aarde. Hierna zal ik hier iets over zeggen aan de hand van -vooral- Pluto, Uranus en Neptunes (die de grote patronen aangeven).

Intussen is het een teken aan de wand dat als nummer één van de voornemens van dit nieuwe jaar staat: meer aandacht besteden aan de familie. Want we komen er simpelweg achter dat het uit de kluiten gewassen individualisme ons niet gelukkiger maakt, dat het alles versplintert en geen betere wereld belooft.

Voor dit nieuwe jaar wens ik jullie dan ook veel liefde en plezier in familieverband.

Pluto: machtig en krachtig

 

 

Powered by themekiller.com