Gezondheid

Pluto: machtig en krachtig

Pluto vertegenwoordigt de wijze waarop wilsprocessen en machtscomplexen zich in de mensheid doen gelden, en op welke wijze transformatieprocessen verlopen. Hij doet 249 jaar over zijn reis door de dierenriem en kan dan ook meer gezien worden als een ‘generatieplaneet’ dan als een persoonlijke planeet. Want de processen die deze planeet in gang zet, zijn vooral collectief, traag en gestaag.

De drijfveer, die inherent is aan deze planeet, is het steeds naar boven halen van het onbewuste om de balans met het bewuste te handhaven. De onderste steen moet boven komen. Het is de planeet die ons dwingt om te vernieuwen, vol ondergrondse krachten (plutonisch), om alles wat achterhaald is af te breken en te vernieuwen.

2008 – 2023: Pluto in Steenbok

Pluto staat al ruim 10 jaar in het teken Steenbok, waar hij in 2008 is binnengekomen en tot maart 2023 zal blijven. Dit betekent dat de werking van Pluto zich nu uitdrukt op het terrein van de (serieuze) Steenbok, namelijk de structuren, de hiërarchie en gezagsverhoudingen, en het wezen van het bestuur of de regering.

In het afgelopen decennium is duidelijk geworden dat we moeten zoeken naar veranderingen in de gezagsstructuren die zorgen voor grensoverschrijdende samenhang en wetgeving. Op wereldniveau is er van alles gaan ‘rommelen’ op het gebied van de politiek, financiën en de wetten die ons regeren. Niet toevallig is de kredietcrisis in 2008 aan het licht gekomen!.

Machtsmisbruik dat ooit als “normaal” gold, wordt nu aan de kaak gesteld. Evenals de manier waarop we onze leiders kiezen en gezag geven. Want Pluto brengt de diepe dilemma’s rond de individuele- en collectieve verantwoordelijkheden naar boven.

Afbraak

De diepe dilemma’s rond het thema ‘verantwoordelijkheid’, die Pluto in het teken Steenbok naar boven haalt, zijn op veel vlakken zichtbaar. De financiële wereld is ontspoord, regeringen worstelen met hun achterban, onze omgang met dieren is aan de kaak gesteld en de milieu- en klimaatproblemen zijn boven water gekomen.

Er is een collectieve roep om andere wetten en regels, om nieuwe idealen vorm te geven en tot een andere samenleving te komen. En op individueel niveau zijn we gedwongen stil te staan bij de diepere betekenis van onze eigen ontwikkeling binnen dat geheel. Het is de tijd van afbraak en het toewerken naar vernieuwing.

Over enkele jaren: de echte vernieuwing

Pluto begint zijn transit door het teken Waterman in 2023. Deze belangrijke transit heeft te maken met wetenschappelijke kennis en research, en met maatschappelijke vooruitgang die ongelijke kansen effent en het ideaal van een volmaakte wereld naar boven brengt.

Dan hebben we een punt bereikt waarop we echt gaan werken aan de echte vernieuwing: een nieuwe visie op de mensheid, een nieuwe manier om onderlinge relaties op maatschappelijk niveau te bepalen en nieuwe manieren om wetenschap en technologie zo toe te passen dat het leven van de mens erop vooruit gaat.

Met dank aan Drs. Karen Hamaker en astro.com/Liz Greene

Neptunus: onze dromen en idealen

Gerelateerde berichten

Geen reacties

Reageer op dit bericht

Powered by themekiller.com