Archief

juni 2022

Gezondheid

Q: het complete beeld van deze wereldcrisis

‘Connect de dots’ 

Als kind leerden we een beeld te creëren door lijntjes te trekken tussen voorgedrukte puntjes op een stuk tekenpapier. Alleen door de puntjes op de juiste manier met elkaar te verbinden, zag je om welk beeld het precies ging. Zo is het ook met deze crisis in wereldformaat.

Q: een clubje experts dat alles in kaart heeft gebracht

In de afbeelding hierboven staat slechts een fragment van de hele kaart, die Q heeft gemaakt van alle elementen/partijen die een rol spelen in deze crisis. En dus van alle verbanden die in het spel zijn. Daarnaast hebben ze ook nog een kalender/klok gemaakt waarin allerlei acties in een lange spiraal door de tijd met elkaar verbonden zijn. De data zijn gemarkeerd, maar over het jaartal en het type actie wordt niet gerept.

De precisie en de volledigheid waarmee er door Q gewerkt is, kent zijn weerga niet. Géén enkel detail is over het hoofd gezien, en geen enkele actie overgeslagen. Want het doel is simpel: de definitieve val van de Cabal (de complete vernietiging van de Deep State) zodat deze zich nooit, maar dan ook nooit opnieuw op kan richten.
Dat dit plan vele jaren omhelst mag duidelijk zijn. Maar dat het al decennialang in uitvoering is, zal iedereen straks verbijsteren (grofweg sinds de moord op JFK sr).

Nieuwe Post van Q

Afgelopen week heeft Q, na een pauze van 18 maanden, weer van zich laten horen. Naar de reden daarvan is het gissen, maar dat dit een oppepper was voor de wakkere wereld, is wel duidelijk. Deze wakkere wereld weet dat er nog een paar domineestenen geplaatst moet worden om het geheel af te ronden. Want dan pas kan het hele bouwwerk met zachte hand omver geworpen worden zonder dat de burgers elkaar -uit pure frustratie- massaal te lijf gaan of letterlijk een hartverzakking krijgen.

Eén van die stenen heeft te maken met de ineenstorting van de financiële markten. Dat is achter de schermen al lang gaande, maar vooralsnog onmerkbaar voor de gewone man. Pas als al het FIAT-geld (dat op lucht gebaseerd is) onklaar is gemaakt, de FED, de banken en alle misdadige corporaties (inclusief Nederland BV) op de hele wereld ‘failliet’ worden verklaard, kan het Quantum Financiële Systeem worden geïntroduceerd.

Steun de boeren en de vissers

Dat de boeren en vissers nu van zich laten horen, is de hoogste tijd. Want te lang hebben die zich laten ringeloren door de overheid, die hun nering systematisch onderuit gehaald heeft.
Dus steun die boeren en die vissers, kom uit je stoel en ga pal achter ze staan. Want als deze producenten van onze levensmiddelen worden verslagen (wat de bedoeling is van de Deep State/NWO/WEF), dan kunnen we elke koelkast en vriezer meteen bij het grofvuil zetten.

De grootste dombo’s, die menen dat de boeren wel weg kunnen omdat ze ‘vegetarisch’ zijn, mogen wat mij betreft meteen naar de maan vertrekken. Of de jongeren die denken dat de melk uit een fabriek komt (ja, die zijn er nog steeds).

Illustratie Q-klok:

“Het moest op deze manier”: boeren en burgers verenigd

 

Gezondheid

Psychologische oorlogsvoering 4: vertrouwen op Big Brother(s)

Terwijl de eerste uitzending van Big Brother (1999) ons al waakzaam had moeten maken, zouden de Hungergames onze alarmbellen zeker moeten hebben laten rinkelen. Want degene, die zeggen dat ze het goede met ons voor hebben, zijn nou juist degenen die ons ten gronde richten.

Nu alle kaarten op tafel liggen, is het overduidelijk dat de overheid op slinkse wijze heeft toegewerkt naar het overnemen van onze eigen verantwoordelijkheid en het vestigen van een blindelings vertrouwen in haar instituties. Men zei alles te doen voor ons, het volk, maar in feite zijn ze uitsluitend bezig geweest om ons tot ‘lijfeigenen’ te maken.

De valse voorwendselen

Onder het valse voorwendsel dat de zwakke beschermd moest worden en de sterkste de zwaarste last moest dragen, is er een oerwoud gecreëerd aan wetten en regels. Maar waar het in werkelijkheid toe geleid heeft, is dat iedereen zwakker is geworden en niemand meer sterk mag zijn.

Voor de herverdeling van de welvaart

De kluwen aan belastingregels en aanverwante toeslagen, die bedoeld leek te zijn om de welvaart her te verdelen, heeft het tegenovergestelde gerealiseerd. De grote massa is steeds armer geworden, en de elite steeds rijker. Ja, er is een algemene bijstandswet gekomen om ons een minimum bestaan te garanderen, maar ook is er systematisch naar toegewerkt om deze groep steeds groter te laten worden. De grote bedrijven mogen mega-winsten maken met allerlei subsidies en/of vrijstellingen van belasting, terwijl de kleine man zijn laatste cent moet afdragen.

Zo wordt er over de extreem smerige stookolie van de mega tankers in de Rotterdamse haven nog steeds geen belasting geheven, terwijl de bijstandsmoeder die een tas met boodschappen krijgt (een noodpakket) meteen de fiscus op de stoep heeft staan.

Voor ‘uw’ veiligheid

Of het nu op de weg is, in een bedrijf of in huis: voor ‘onze’ veiligheid zijn er tientallen maatregelen in het leven geroepen die zowel geldverslindend zijn als extreem beperkend. Eén ongeval, ergens, heeft gemaakt dat we massaal in de autogordels moeten, voor stoplichten moeten wachten, rotondes en verkeersdrempels op onze wegen kennen, veiligheidssloten en rookmelders hebben, hoofdhelmen op en veiligheidsschoenen aan, elk jaar APK’s moeten ondergaan (op elk terrein) en overal voor verzekerd zijn. Een vrije keuze is er natuurlijk niet bij, want iedereen die niet volgt kan rekenen op een fikse boete.

Zo heeft Big Brother (en vooral Big Tech en Big Bank) zichzelf niet alleen verzekerd van een berg aan inkomsten, maar hebben wij –als mensen- wederom een stuk vertrouwen in handen gelegd van het systeem. Als dit systeem faalt (en dat gebeurt regelmatig) dan zijn we alsnog de pineut, en kan onze grote broer ‘er helaas niets aan doen’.

Voor de vrede op aarde

Vooral na de tweede wereldoorlog heeft de overheid talloze instanties in het leven geroepen ‘voor de vrede op aarde’. Niet alleen de VN/NATO en alle bijbehorende organisaties, ook alle legers, de EU, het verderfelijke WEF, de Geheime Inlichtingendiensten en de vliegtuig-/wapenindustrie zijn hier onderdeel van. Stuk voor stuk geldverslindende machtsbolwerken die nu, na een grondige analyse, altijd zelf hebben aangestuurd hebben op een oorlog onder allerlei valse voorwendselen!

Wij, als gewoon voetvolk, moesten vooral geloven dat er –ergens- een vijand was die het op ons voorzien had. En daar ging de massa maar al te makkelijk in mee, zonder stil te staan bij het feit dat géén enkel normaal mens oorlog wil en dit alleen maar een machtspelletje is van overheden, met alle eigen verdiensten van dien (alsmaar oplopende hoeveelheid belastinggeld dat naar deze industrie ging of in eigen zak verdween).

Voor ‘uw’ gezondheid

Jawel, voor ‘onze’ gezondheid is er een miljardenindustrie opgetuigd die steeds meer geld vraagt en steeds minder resultaat geeft.

Er is géén beter verkopend argument dan onze gezondheid, sinds de macht op dit gebied begin 1900 is overgenomen door de geldbeluste Big Pharma (Rockefellers & Co). Alles is uit de kast getrokken om ervoor te zorgen dat de mens vooral zijn eigen lichaam en natuurlijke middelen niet meer vertrouwt, en onmiddellijk naar de arts rent bij een snotneus of wat (levens)jeuk. Want onze medici zijn pas experts: zij hebben er voor gestudeerd en weten het. Dus waarom zouden we zelf wat aan klungelen, als wat pillen er voor kunnen zorgen dat we de ratrace voor geen moment hoeven te verzaken?

Dat er chemische pillen en behandelingen met een kostprijs van een paar dubbeltjes worden geleverd voor duizenden euro’s, wordt er niet bij verteld. En dat de studie Medicijnen niets, maar dan ook helemaal niets, meer te maken heeft met geneeskunde evenmin. Want de ‘medicus’ moet vooral worden aanbeden, de specialist is heilig. Zonder dat is de mens nergens meer. En de simpele, werkende middelen uit de natuur moeten vooral worden verboden om onze afhankelijkheid van het systeem te waarborgen.

Op het vlak van de volksgezondheid is de volksverlakkerij dan ook het grootst. Dat heeft de Corona-crisis wel laten zien, met al die miljarden die Hugo de Jonge heeft doen verdwijnen. Met al die artsen die de protocollen klakkeloos volgden (voor extra geld/bonussen), met al die vaccins die weer zijn weggegooid, met al die ziekenhuizen die hun gewone werk niet meer deden en onnodig wachtlijsten creëerden met zeer riskante gevolgen.

De lijst van wantoestanden (zeg maar misdaden) in deze sector is dan ook enorm, maar dat heeft het vertrouwen in Big Pharma nog nauwelijks aangetast.

Nog even …. en dan zullen we gaan zien hoe we in alle opzichten door onze Big Brothers belazerd zijn, en dat ons vertrouwen in hen volkomen misplaatst was. Dan zullen we al deze grote jongens als domineestenen zien vallen.

Q: het complete beeld van deze wereldcrisis

 

Gezondheid

Psychologische oorlogsvoering 3: volgzaamheid belonen

Parallel aan het ontkennen van de waarheid in een psychologische oorlogsvoering, loopt het traject van de chantage: het belonen van diegene die aan de leiband loopt en het straffen van de niet-volger.

De volgers van het hele Corona-circus waren al snel herkenbaar aan de reproductie van opmerkingen die onze dictator (Rutte & Co) er heeft ingeramd: “een masker voorkomt verspreiding van het virus”, “we volgen de wetenschap” en “door een vaccin wordt je minder ziek”. Ook was deze groep het er meteen over eens dat iedere andersdenkende een “complotdenker” was, en om die reden meteen de mond gesnoerd mocht worden.
Zo ontstond er razendsnel een tweekamp van deugers en niet-deugers (de deugnieten van nature).

Stigmatisering

Om deze volgzaamheid nog eens extra te belonen werd de niet-volger van de nep-pandemie meteen verantwoordelijk gesteld voor de instandhouding van de maatregelen en de volgende ‘golf van de epidemie’. De argeloze deuger was het hier natuurlijk mee eens, terwijl er géén enkele anti-vaxxer aan de (zogenaamde) cijfers heeft bijgedragen waar ze mee schermden. Want niet-gevaccineerden hebben zich noch laten testen, noch gemeld bij arts of ziekenhuis.

Dat het intussen vooral de gevaccineerden zijn, die de ziekenhuizen bezetten en de uitvaartbedrijven over belasten, doet daarbij niet terzake. Want het gaat niet om de feiten, maar om de ideologie (dat wat de massa moet blijven geloven; met dissidenten wordt wel korte metten gemaakt).

Rollen omkeren

Ook het omkeren van de rollen maakt deel uit van deze tactiek. Want waar de dictator zichzelf schuldig aan maakt, verwijt hij de oppositie.

Zo worden boeren die bedreigd worden door een gedwongen bedrijfssluiting en daartegen in opstand komen ‘dreigboeren’ genoemd, ‘een waanzin die in Nederland geen plaats mag hebben’ (volgens het AD). Als diezelfde boeren hun protest laten horen bij de minister, dan voelt die zich bedreigd omdat haar kinderen ‘staan te trillen thuis’. Dat de kinderen van de boeren werkelijk bedreigd worden en nog veel harder staan te trillen, wordt natuurlijk niet in aanmerking genomen.

Hetzelfde is gebeurd bij de zogenaamde ‘oorlog’ in Rusland/Oekraïne. Het dictatoriale regiem van Rusland werd meteen veroordeeld, terwijl ze hier –in onze zogenaamde democratie- hard bezig zijn een dictatuur te vestigen.

Geen verplichting, wel chantage

Om iedereen in het gareel te krijgen, wordt natuurlijk ook de nodige chantage toegepast. De vaccinatie was volgens De Jonge & Co géén verplichting. Maar meteen werd er bij gezegd dat niet-vaccineren wel consequenties zou hebben. En daar hadden ze het vaccinatiepaspoort en de QR-code voor bedacht. Zonder deze werd je simpelweg de toegang ontzegd tot horeca, vliegtuigen en andere landen.

Zo zitten we in een wereldwijde ‘psyop’, een kluwen van leugens en misleidingen die zijn weerga niet kent. Het slechte nieuws is dat de massa hier nog steeds geen enkel besef van heeft, maar het goede nieuws is dat het ‘ze’ niet gaat lukken.

Psychologische oorlogsvoering 4: vertrouwen in Big Brother(s)

 

Gezondheid

Psychologische oorlogsvoering 2: de waarheid ontkennen

Om ons als mensen nog verder te misleiden, heeft de Deep State in de afgelopen decennia vooral fake nieuws geproduceerd. Feiten en fictie werden constant door elkaar gehaald. Wat als Science Fiction films werd gepresenteerd, blijken documentaires te zijn. Wat als feiten werd verspreid via de media was op zijn minst een vertekening van de werkelijkheid, en in het ergste geval een complete leugen. Zo is niets wat het lijkt.

Fake nieuws in de media

Zo is de waarheid al talloze decennia gecamoufleerd en vervormd. Alle massamedia maken zich -keer op keer- schuldig aan één grote ‘mindfuck’. Hitler is niet omgekomen bij het eind van de oorlog. Onze koningshuizen zijn niet ‘edel’ (integendeel). Pim Fortuyn is niet doodgeschoten door Volkert vdG. Veel mensen die zogenaamd dood zijn leven nog, of andersom. En zelden is iemand echt op de plek waar hij zegt te zijn.
Het gebruik van Computer Generated Images (GCI) is al tientallen jaren normaal, en van alle bekendheden zijn een reeks clones, maskers en dubbelgangers. Zo kan iedereen overal tegelijk zijn, of nergens. Veel artiesten met intensieve tournees maken hier dankbaar gebruik van, maar ook regeringsleiders en andere beroemdheden zijn hier uitermate bekend mee.
Onlangs is Simon Cowell (America’s Got Talent) zich een hoedje geschrokken toen er een kandidaat opkwam die een exacte kopie was van hemzelf ( https://www.hln.be/showbizz/chris-ume-over-zijn-straffe-deepfake-act-in-america-s-got-talent-simon-cowell-was-erg-onder-de-indruk~afa7bec8/) en in Engeland hebben ze Queen Elisabeth bij haar 70-jarige jubileum als een jongere versie in de koets geprojecteerd (hologram) omdat ze niet aanwezig kon zijn.

Buitenaardse krachten: geen fictie maar feit

Ook over de vorm van de aarde, het heelal en buitenaards leven is bijna alles gelogen. Hitler was al bekend met buitenaardse wezens, en talloze  piloten en militairen hebben verhalen over ET’s en luchtschepen die op geen enkele manier aards kunnen zijn.

Ga (alsnog) Star Trek en andere SF films kijken, verdiep je maar eens in Antarctica en alles wat met energie en portalen te maken heeft, duik eens in de telepathie en het ‘hiernamaals’ en vraag je vooral af waarom de aarde de enige levensvorm zou zijn en een leven maar éénmalig.
Dan maak je in ieder geval een begin om jouw geest te openen voor alle bijzondere dingen die nog komen gaan. Want veel buitenaardse beschavingen en ‘krachten’ zijn actief zijn in dit grote eindspel van het ‘oude normaal’! (zoek maar eens video’s van Alex Collier, Michael Salla, Elena Danaan of Ismael Perez).

De waarheid wordt weggezet als een verzinsel (in plaats van omgekeerd)

Om het volk te doen geloven dat alles echt is wat hen wordt voorgeschoteld, wordt de echte waarheid altijd weggezet als een verzinsel van ‘complotdenkers’. Het belachelijk maken van de waarheid is immers een bekende strategie in de psychologische oorlogsvoering, zoals ook het ‘elimineren’ van klokkenluiders. Deze worden systematisch vermoord (onverwachts gestorven of zogenaamd zelfmoord), moeten uit beeld verdwijnen (Edward Snowdon) of worden achter de tralies gezet (waaronder Julian Assange).

De Deep state heeft liever dat je de hele dag met je mobiele telefoon bezig bent en de oppervlakkige nieuwsflitsen volgt die zij voorschrijven. Want daar hebben ze de afgelopen decennia heel goed voor gezorgd: een massale verslaving aan oppervlakkigheid en ‘onschuldig vermaak’ zodat je niet meer echt kijkt, niets meer ziet, niets meer door hebt en zeker niet dóór vraagt.

Psychologische oorlogsvoering 3: volgzaamheid belonen

 

Gezondheid

Psychologische oorlogsvoering 1: verdeel en heers

Naast het verpesten van onze lichamelijke gezondheid heeft het ‘oude normaal’ er ook voor gezorgd dat we ons gezonde verstand verloren zijn. Althans, de meeste mensen.
Decennialang (maar eigenlijk al sinds mensenheugenis) heeft de Deep State eraan gewerkt om te zorgen dat wij anderen als vijand zagen. Veel mensen zijn slecht volgens het ‘oude normaal’, en je kunt niemand vertrouwen.

Deze verdeel en heers techniek heeft er voor gezorgd dat mensen voortdurend tegen elkaar werden opgezet en braaf deden wat ‘zij’ met ons voor hadden en waar ‘zij’ aan konden verdienen. Want door het uitroepen van een vijand konden ze rekenen op de massale steun (of begrip) voor de belachelijke maatregelen die ze namen.

Luie en arme mensen: de bron van het racisme

In de zogenaamde ‘derde wereld landen’ zijn de mensen lui en gemakzuchtig, is ons geleerd. En daarom zijn ze arm. Maar wat ze ons niet verteld hebben is dat zij die landen systematisch –en voor een habbekrats- beroofd hebben van hun grondstoffen en cultuur zodat ze geen droog brood meer konden verdienen. Om deze mensen vervolgens het meest smerige werk te laten doen (veel mijnen) en zelf zoveel mogelijk winst te maken.

Bovendien werd het hierdoor  mogelijk om een bepaald percentage van ons belastinggeld ‘vrij te maken’ voor de zogenaamde ontwikkelingssamenwerking en bijbehorende organisaties (NGO’s). Geld waar nog nooit iets wezenlijks mee is gedaan en gewoon verdween in de zak van de Deep State (verdiep je maar eens in het Rode Kruis/Haiti).

Zo zijn we onze ‘moraal van goedheid’ gaan prijzen (geen kinderarbeid meer, bijdragen aan de goede doelen) terwijl wij wel de meuk zijn gaan kopen die door zwarte kinderhandjes gemaakt is, en wij ons in wezen om niemand (echt) bekommeren.

Criminelen en inbrekers: de bron van het wantrouwen

Ook heeft de Deep State aangestuurd op de angst voor inbrekers en andere criminelen die uit waren op onze spullen. Zelfs de buurman moesten we gaan wantrouwen, waardoor alles achter gesloten deuren werd gezet (letterlijk en figuurlijk) en ieder mens zich moest gaan omringen met sloten en camera’s voor een constante bewaking.

Dat ook de grootste criminelen in een kartelverband voor de Deep State werkten, daar had niemand weet van. Zij, die voor de zogenaamde beveiliging zorgden, zijn namelijk ook vaak degene die de roof plegen of de misdaad begaan (met alle zwarthandel van dien). En als we onderzoek  doen naar vandalen zoals Antifa, BLM en ook moordenaars zoals de Texas-shooter (schoolkinderen), dan komen we er al gauw achter dat ook deze door de Deep State worden gefinancierd en aangestuurd!

Terroristen: de bron van de controle

Door zelf de godsdienstwaanzin te creëren, heeft de Deep State de wereld bewust verdeeld in een paar religieuze bolwerken die ieder voor zich oppermachtig meenden te zijn en zichzelf God waanden. De duivels moesten worden verdreven, de heidenen moesten worden bekeerd. Althans, zo werd het gebracht. Maar dat zij zelf de duivels waren, hebben ze voor ons verstopt in alle misleidende verhalen die ze de wereld in stuurden.

In de laatste decennia was het de Islam, die we moesten vrezen. Sadam Hussein en Ghadaffi waren het opperste kwaad dat moest verdwijnen (terwijl het omgekeerde waar is) en na 9/11 werden ons de meest waanzinnige restricties opgelegd omdat iedereen een terrorist zou kunnen zijn die zichzelf op kon blazen.

Zo zijn ze het reizen extreem moeilijk gaan maken (dat ze op dit moment een definitieve genadeslag proberen toe te brengen), hebben ze overal de identificatieplicht ingevoerd, staan er op elke straathoek beveiligingscamera’s en zijn er doelbewust vluchtelingenstromen op gang gebracht (ja, die worden gestimuleerd door het grote geld van de Deep State).

LHGB Troep: de opstap naar transhumanisme

Door het moederschap en het ‘vrouw zijn’ versneld onderuit te halen onder het mom van emancipatie en gelijkwaardigheid (alleen maar moeder/vrouw zijn was not done), is er toegewerkt naar zowel man-wijven als vrouw-kerels (watjes). Met behulp van de nodige hormonen in de voorbehoedsmiddelen en vaccinaties is daar nog een stuk onvruchtbaarheid/steriliteit aan toegevoegd zodat de hoeksteen van onze samenleving (man/vrouw/kinderen) voorgoed dreigt te verdwijnen.

Tegelijkertijd is de transgender (in welke vorm dan ook) opgevoerd om de seksuele verwarring nog groter te maken en de ‘gelijkheid’ ook in lichamelijk opzicht te bewerkstelligen. Want een echte man of – vrouw met de bekende archetypische kwaliteiten is sowieso niet meer gewenst. Die hebben namelijk de kracht om de wereld in balans te houden, kunnen een tegenwicht bieden tegen alle ongeoorloofde praktijken van de Deep State (van corruptie tot aan het misbruik van kinderen) en zijn veel te vredelievend van aard.

Met andere woorden: de echte man en vrouw moeten wijken voor een ‘zooitje ongeregeld’ dat van onderen niet meer weet wat het van boven is. En dat is de opstap naar de transhumaan: een soort androgyne mens die met een chip in hersenen precies doet wat Big Brother wil.

Intussen worden kinderen dan ook al klaar gestoomd om elke seksuele vorm te accepteren (zelfs na te jagen), worden ze meegenomen in de  meest bizarre seks spelletjes en krijgen ze van onze ‘Koningin’ te horen hoe interessant een chip in hun hoofd is.
Hier nog even iets wat daar mee te maken heeft: https://youtu.be/5n3kvD3adxo  alsmede deze: https://t.co/Eq9E9iOziz

Psychologische oorlogsvoering 2: de waarheid ontkennen

 

 

 

 

 

 

Gezondheid

De tragische slotsom van het oude normaal

Het oude normaal moeten wij nooit meer willen. Dat is méér dan duidelijk. Want de ‘wereldorde’ is op een gigantische schaal bezig geweest om ons welzijn in de afgelopen 50 jaar naar de knoppen te helpen.

De zogenaamde wetenschap toonde aan dat natuurlijke producten (eieren, boter, koffie en zo meer) ongezond waren om er vervolgens ‘nepproducten’ voor in de plaats te zetten. De alternatieve geneeskunde werd verbannen (want die werkt te goed), alle laboratoriumwaarden werden constant bijgesteld (om nog eerder medicijnen te kunnen voorschrijven), bevolkingsonderzoeken werden opgezet om zo snel mogelijk een ‘aanleiding’ te vinden iemand aan een pil/behandeling te krijgen (en dan alles nog eens extra te verpesten) en de vaccinatiedruk werd steeds groter om ons immuunsysteem (alsmede DNA) voorgoed onderuit te halen.

Roken werd enerzijds verboden omdat de nicotine-pleisters en kauwgom alsmede de E-sigaret méér geld in het laadje brachten voor ‘big pharma’, anderzijds omdat de gezelligheid uit de samenleving moest verdwijnen, mensen tegen elkaar moesten worden opgezet en de Horeca uiteindelijk het loodje moest gaan leggen.

Boeren werd het alsmaar moeilijker gemaakt onder het mom van ‘milieu’ en ‘dierenwelzijn’ terwijl het enige agendapunt dat ze nastreefden het gebruik van ‘nepvlees’ en andere meuk was dat in (hun) fabrieken gemaakt moest worden.

En het klimaatfabeltje? Dat mag meer dan duidelijk zijn. Want als er ergens voortdurend mee geknoeid is, dan is het wel het klimaat! (doe je eigen onderzoek, hoe ze dit al sinds jaar en dag manipuleren).

Mijn slotsom van onze miserabele volksgezondheid in het oude normaal is simpel deze:

Allergieën: maag/darmkanaal door genetisch gemodificeerde producten en pesticiden, luchtwegen door chemtrails (zogenaamde hooikoorts)

Klimaatschommelingen en voedselgebrek (mislukte oogsten etc): bewust gecreëerd door noodweer en extreme droogte als gevolg van chemtrails

Bosbranden: door Direct Energy Wapens/lasers (die kunnen ook vulkanen activeren, aardbevingen en tsunami’s veroorzaken)

Epidemieën (voor zover ze niet verzonnen zijn): veroorzaakt door vaccinaties (ja, allemaal: van Spaanse Griep tot AIDS en ZIKA maar ook de Q-koorts, varkenspest en vogelgriep)

Chronisch zieken: door de optelsom van alle chemische ellende in het lichaam, niet in de laatste plaats door medicijnen en vaccinaties (inclusief kinderen!)

Drugsverslaving: veroorzaakt door de ‘Deep State’ die alle productie van opiaten, cocaïne en ‘wiet’ heeft opgeëist en chemisch bewerkt, met bijbehorende kartels om te zorgen dat er niet alleen veel geld verdiend werd maar dat de mensen er ook verslaafd aan raakten (van de natuurlijke producten wordt niemand verslaafd).

Toenemende onvruchtbaarheid/toename IVF: door vaccinaties (en zeker door HPV) en door de grote hoeveelheid ‘hormoon-achtige’ stoffen in het afvalwater (kwaliteit drinkwater gewoon slecht)

Armoede: door oorlogen en (oneigenlijke) belastingen: alles afnemen van de massa ten voordele van de 1% rijken

Jeugdzorg/uithuisplaatsing: veroorzaakt door het bureaucratische systeem waarbij een gezin onvoldoende geld overhield zichzelf te onderhouden, en een dekmantel voor de kinderhandel (want waar zijn de kinderen van de toeslagaffaire?).

Terug naar de natuur

Al met al is de hoogste tijd om ‘terug te gaan naar de natuur’. Want die biedt ons alles om gezond en wel te zijn. En dat wil zeggen: alles dicht bij huis/lokaal produceren en verkopen. Géén ellenlange keten van groot- en tussenhandelaren (die de prijs opdrijven) maar gewoon: direct vanaf de fabriek naar de consument.

Dit zal een belangrijk onderdeel worden van de nieuwe tijd, die ons te wachten staat. En dan zal de volksgezondheid meteen ook met sprongen vooruit gaan. Geen ellende en armoe meer, géén oorlogen en misdaden, géén zombies meer.

Psychologische oorlogsvoering: verdeel en heers

Powered by themekiller.com