Gezondheid

De nieuwe maatschappij 2: economie en geld

In maart 2021 heb ik al geschreven over Nesara/Gesara en het Quantum Financieel Systeem. Twee begrippen die de toekomst van onze economie en welvaart zullen bepalen, overal ter wereld.
Hoe het definitieve concept er precies uit ziet, is nog de vraag. Maar de grote lijnen ervan zijn duidelijk genoeg om te veronderstellen dat alles ‘zo lokaal mogelijk’ geproduceerd gaat worden en dat de hang naar het ‘grote geld’ voor eens en altijd zal verdwijnen. Want speculeren met geld zal niet meer mogelijk zijn en iedereen zal uiteindelijk voldoende hebben om het leven in te richten zoals het hem of haar goeddunkt.

Opheffing van de onrechtmatige belastingen

Het idee is om alleen belasting te heffen op de productie van NIEUWE goederen, en dan uitsluitend op NIET ESSENTIELE goederen. Dit betekent dat alles wat we nodig hebben voor ons leven van alledag (voeding/kleding) BTW vrij zal worden, waardoor we in ieder geval 20% extra bestedingsruimte krijgen.

Daarnaast zal er géén inkomstenbelasting meer zijn, waardoor we nog eens –grofweg- 40% meer in onze zak houden (uitgaande van een gelijkblijvend prijsniveau).

Lokaal produceren

De belastingen op nieuwe producten zal gesplitst worden: een deel voor de (zeer uitgedunde) landelijke overheidsdiensten (schatting 14%) en een deel voor de regionale overheid (schatting 3%). Dit betekent dat het uitermate interessant wordt om lokaal te produceren en die 3% te krijgen voor ontwikkelingen in eigen regio!

Dat deze ontwikkeling meteen ook zijn positieve effecten heeft op (de indamming van) het grote vrachtvervoer en het daarmee samenhangende infrastructuur en overlast, is duidelijk. Alles zal van grootschalig naar kleinschalig gaan, van kwantiteit naar kwaliteit, van chemisch/synthetisch naar natuurlijk, van ver naar dichtbij.

Welvaartstoename zonder meer

Naast het verdwijnen van de belastingen in de toekomst, zal er ook een ‘terugbetaling’ komen van alle belastingen en rente die we op schulden in het verleden hebben betaald (waaronder hypotheek).
Dit maakt dat iedereen zonder meer op een toename van welvaart kan rekenen. Onze ‘geboortetrust’ heeft daar alles mee te maken (de kapitalisering/financiële uitbuiting van onze persoon) en zeker de oudere mens zal meer vermogen uitgekeerd krijgen uit de omvangrijke fondsen die daarvoor beschikbaar zijn gesteld.

Daarnaast komt er heel veel geld vrij voor allerlei humanitaire doeleinden, zodat er talloze activiteiten kunnen worden opgezet die tot nu toe onrendabel, en dus onmogelijk waren.

Goud als dekking van geld

Aan het ‘fiat currency’-systeem komt een einde, met een terugkeer van goud en andere edelmetalen als dekking voor ons geld. Dit betekent dat er niet meer eindeloos geld gedrukt/geslagen kan worden, en elke munt of coupure gekoppeld is aan een bijbehorend stuk fysiek goud (of andere metaal).
Dit valt onder de noemer van het nieuwe Quantum Financieel Systeem, waarin banken niet alleen (grotendeels) zullen verdwijnen maar ook een uitermate beperkt rol zullen spelen. Dit QFS zal het bovendien onmogelijk maken om misbruik te maken van iemand anders geld omdat het met een soort ‘energetische vingerafdruk’ werkt. Daardoor zal het systeem altijd weten wie er een bepaalde transactie wil plegen en of die zuiver is (uitleg over de werking van een quantum-veld komt later).

6000+ patenten komen op de markt

Naast de trend van een lokale productie en marketing van goederen, zal er ook een enorme versnelling plaatsvinden in de ontwikkeling en het gebruik van nieuwe technologieën. Ruim 6000 patenten, die altijd zijn weggehouden van de mens, zullen vrij komen en maken dat er tal van nieuwe en zeer innovatieve producten op de markt komen.

Enkele voorbeelden hiervan zijn gratis energie (!), nieuwe transportmiddelen met hoge snelheid gedreven op electro-magnetische principes, de medbeds (geavanceerde medische bedden die alles helen en ziekenhuizen overbodig maken!), quantum telefoons en -computers en allerlei systemen die de huidige vervuiling van de aarde voorkomen dan wel ‘reinigen’.

Grootschalige herstructurering van werk en inkomen

Op termijn zal er dan ook sprake zijn van een grootschalige herstructurering van werk en inkomen. Als overheidsdienaren, banken en verzekeringen, medische sector en allerlei aanverwante onderzoeksinstellingen of instituten grotendeels overbodig zijn geworden, dan zullen heel veel mensen ‘ander werk’ moeten zoeken.
Bovendien zullen veel mensen kiezen voor een ‘part-time’ baan omdat de toename van de welvaart (o.a. door het verdwijnen van belastingen en BTW) maakt dat iedereen een stuk korter kan werken voor hetzelfde geld.

Dit alles zal zorgen voor een compleet andere arbeidsmarkt, met een dito scholingsprogramma.

Utopia?

Veel mensen zullen hier op reageren met de opmerking ‘dat zal ik niet meer meemaken’. Maar weet dat deze omwenteling letterlijk op de stoep staat. Het programma ligt al decennia lang klaar (zou op 9/11 worden gepresenteerd!), de collaps van het financiële systeem laat zich nu duidelijk zien (overal gaan banken ‘failliet’) en achter de schermen staan de nieuwe computers en medbeds al te wachten op hun introductie.

Dus houd moed en weet dat het goed komt. Op naar de voorspelde ‘Golden Age of mankind’!

Uitleg bij foto: de nieuwe dollar, uit de serie ‘rainbow currency’ van het QFS

De nieuwe maatschappij 3: gezondheidszorg

Gerelateerde berichten

Geen reacties

Reageer op dit bericht

Powered by themekiller.com