Archief

februari 2019

Gezondheid

Homeopathie 3 (slot)

De praktijk

Van homeopathie wordt gezegd ‘baat het niet, dan schaadt het niet’. En dat is in principe waar. Want als de energie van het middel niet past bij jou, dan gaat de werking aan jou voorbij. Je kunt dat vergelijken met het mechanisme van een radio: als de tuner (jouw lichaam) niet exact is afgestemd op de benodigde frequentie van de zender (het middel), dan hoor je niets.

Acute klachten: EHBO middel voor zelfmedicatie

Een acute (eenmalige, kortstondige) klacht kun je in het algemeen wel zelf behandelen. Dan gaat het om een enkele verstoring, meestal als gevolg van een ‘onoplettendheid’. Je verrekt je spieren, breekt een been, scheurt een pees, brandt je aan een vuur, trapt in een splinter, wordt gestoken door een bij, krijgt keelpijn of vat de griep. Dat soort dingen. Je hebt met je bootje even een rare beweging gemaakt waardoor het bootje wat zwabbert, maar dat kun je makkelijk(er) herstellen met een bijpassend homeopathisch middel, het zogenaamde EHBO-middel.

Dit is een middel in een lage potentie (maximaal D30 of C30) dat specifiek werkt op het aangedane weefsel (spieren, botten, pezen, zenuwen) of het aangedane orgaan (maag, darmen, keel, longen, blaas).

Trauma’s: hevige storm

Bij een hevige storm kan jouw bootje aardig stuiteren en makkelijk de verkeerde kant op drijven. Dat zijn de zogenaamde trauma’s, ingrijpende gebeurtenissen die je behoorlijk van slag kunnen brengen: een operatie, het verlies van een geliefde, een zwaar ongeluk, een beroving, een ontslag en dergelijke. Als je daar maar moeilijk overheen komt, dan heb je een midden potentie nodig van een passend homeopathisch middel om de effecten van dit trauma te neutraliseren (minimaal C200).

Dit homeopathisch middel kun je zelf meestal niet vinden, omdat je je diepste emoties niet altijd zelf kunt duiden en bovendien onvoldoende kennis hebt van alle middelen die er zijn.

Moe van het reizen: blijvende klachten

Als je moe bent van het reizen over de levenszee en blijvende klachten ervaart in lichaam en/of geest, dan wordt het echt tijd om een homeopaat te raadplegen. Want dan moet er een constitutioneel middel komen dat alle tegenkrachten in zich heeft die jouw levensreis verstoord hebben (en onbehandeld zijn gebleven). Dan moet er worden uitgevogeld waar je staat, en wat er allemaal aan mankeert.

Het homeopathisch consult: jouw logboek doornemen

Om er achter te komen wat er allemaal aan de hand is, is een gesprek nodig van (minstens) anderhalf tot twee uur om jouw logboek van het leven door te nemen. En tot de essentie van jouw klachten door te kunnen dringen. Dat is allerminst een eenvoudige opgave, want de homeopaat is min of meer afhankelijk van jouw openheid en bereidheid om ook werkelijk inzage te geven in jouw problemen. Het is het maatwerk ten top, op basis van de exacte woorden die jij kiest. Hoe spontaner en ondoordachter deze woorden zijn, des te waardevoller zij zijn voor de homeopaat.

Maak je dus geen zorgen of je wel het goede antwoord geeft op een vraag. Want hoe onlogischer het verhaal voor jezelf klinkt, des te beter het is voor de homeopaat.

Het middel werkt (niet)

Als een homeopathisch middel dus niet werkt, dan is het middel niet passend. Haalt het maar een deel van de problemen weg, dan is het in ieder geval één van de EHBO- of trauma-middelen die je eerder had kunnen nemen. Maar als alle klachten wegebben, is het middel ‘jouw middel’!

Wie nog even zin heeft in een korte samenvatting: zie deze link uit de UK waar zich ook één van de grootste homeopathische apotheken van West Europa bevindt: https://www.facebook.com/watch/?v=1250136911720354

Democratie, sociocratie of autocratie

 

 

Gezondheid

Homeopathie 2

Duizenden middelen, van de hele aarde en daarbuiten

De homeopathische middelen zijn gerangschikt naar hun oorsprong, het zogenaamde ‘rijkdom’. De meest bekende hiervan zijn de planten (complete flora inclusief schimmels), dieren (hele fauna, van eencellige tot aan de grootste soort), mineralen (alle elementen en hun onderlinge verbindingen, dus inclusief de gassen), nosoden (afkomstig van ziek weefsel of uitscheidingen) en imponderables (allerlei niet tastbare stoffen zoals licht, kleuren, geluid, stralingen, zwaartekracht en dergelijke).

Daarnaast zijn er nog wat kleinere categorieën van menselijk materiaal (zoals de placenta), medicijnen en vaccinaties (voor de ontstoring van de bijwerkingen), watersoorten, bacteriën en virussen, en enkele andere specifieke stoffen. Dit betekent dat het aantal in te zetten middelen nagenoeg ontelbaar is.

De energie van elk middel is kenmerkend

Elk middel kent zo zijn eigen specifieke ‘energie’. Dat is logisch, want een plantje dat in de ruimte staat maar tegelijkertijd plaats gebonden is kent een heel andere energie dan een dier dat volop beweegt of een mineraal dat vastzit in een bepaalde structuur. In het homeopathische gesprek zal duidelijk worden in welk rijkdom het juiste middel voor een patiënt gezocht moet worden. Want de patiënt zal -bij het vertellen van zijn essentiële gevoelens- de taal van dit rijkdom gaan spreken.

Heel kort samengevat komt het hier op neer:

Het plantenrijk
Het plantenrijk kenmerkt zich door zijn grote gevoeligheid voor weer en wind (letterlijk en figuurlijk). De patiënt, die hier een middel uit nodig heeft, raakt van slag als er iets om hem heen gebeurt, of als er ‘situaties’ veranderen. ‘Dat’ raakt hem of brengt hem uit het evenwicht, ‘dat’ heeft hem gebroken of gekwetst, ‘dat’ doet hem trillen, groeien of bloeien.

Het dierenrijk
Het dierenrijk kenmerkt zich door competitiedrang, een energie en beweging die inherent is aan dieren. De patiënt in kwestie is dan heel expressief, gebruikt termen over mooi en lelijk en is bezig met een onderlinge vergelijking tussen hem en andere mensen. Hij geeft aan dat ‘die ander’ maakt dat hij zich niet meer kan gedragen of bewegen zoals hij wil.

Het mineralenrijk
In het mineralenrijk draait alles om de eigen persoon die niet als compleet ervaren wordt (de eigen structuur hapert). De patiënt met deze karakteristieken geeft aan dat ‘hijzelf’ niet goed genoeg is, geen relaties weet aan te gaan, incompetent is in zijn werk of faalt in zijn bijdrage aan het grotere geheel.

Een praktijkvoorbeeld ter illustratie

Planten
Er komt iemand bij een homeopaat met een depressie, veel hoofdpijn en last van de ingewanden. Hij heeft deze klachten al jarenlang, maar ze worden van tijd tot tijd zo belastend dat hij zijn huis niet meer uitkomt. In het homeopathische gesprek komt naar voren dat ‘alles anders werd’ nadat hij moest verhuizen voor een nieuwe baan. Hij zegt onder meer: ‘In mijn nieuwe omgeving kan ik niet aarden’, ‘de sfeer op het werk is benauwend’, ‘ik word al nerveus als ik daar binnen kom’ en ‘ik ben gebroken als thuiskom’. Ook springt hij in het gesprek van de hak op de tak, en wordt hij afgeleid door alles wat de homeopaat doet of zegt. Dit is duidelijk een patiënt waarvoor het middel moet worden gezocht in het plantenrijk.

Dieren
Als diezelfde patiënt er blijk van geeft dat hij last heeft van een bepaalde collega die hem de vliegen probeert af te vangen, dat alles draait om concurrentie en haantjesgedrag, dat hij zoveel waarde hecht aan een teamgeest maar dat er geen enkele vorm van samenwerking mogelijk is: dan moet het middel gezocht worden in het dierenrijk. Daarbij zal de patiënt sterk gefocust zijn op de homeopaat (met dwingende en open blik), met veel emoties en gebaren in zijn betoog.

Mineralen
En als diezelfde patiënt steeds aangeeft dat hij niet past in de nieuwe organisatie, dat hij vastloopt in de onderlinge relaties, dat hij niet voldoende capaciteiten heeft om zich aan te passen of gewoon tekort schiet in ervaring: dan moet het middel gezocht worden in het mineralenrijk. In dat geval zal de patiënt behoorlijk onbeweeglijk op de stoel zitten, op gestructureerde en analytische wijze antwoorden en controle proberen te houden over zijn emoties/gevoelens.

En dan? Dan zal de homeopaat nog op zoek moeten gaan naar de subcategorie in het betreffende rijkdom (iets wat nog om veel meer details vraagt). Want een mos is iets heel anders dan een bloem of een boom, een vlinder heel wat anders dan een pinguïn of een leeuw, en een edelgas weer heel iets anders dan fosfor, arsenicum of plutonium.

De homeopathische praktijk

 

 

 

Gezondheid

Homeopathie 1

Dezelfde kracht toedienen als die je uit het lood heeft geslagen

Iedereen kent het principe wel: je duwt iets opzij met een bepaalde kracht, waardoor het verschuift. En om dat ding weer terug te krijgen op de oude plek, duw je het met eenzelfde kracht weer in de richting waar het vandaan kwam. Dat is het principe van de homeopathie: exact dezelfde kracht toedienen als die van de verstoring waardoor alles weer bij het oude is.

Alleen kracht, geen stof

Homeopathische middelen bestaan alleen uit de kracht van een stof, de ‘energie’ die de stof als het ware bij elkaar houdt (zoals ook onze geest het lichaam bij elkaar houdt, iets wat voorbij is als we overlijden en de geest ons lichaam verlaat).

De Duitse arts Samuel Hahnemann (geboren in 1755) heeft dit principe gedurende zijn leven ontdekt en ontwikkelt. Hij kwam er achter dat de stof/de energie die ons ziek maakt ons ook weer kan genezen (het zogenaamde similium/het gelijke) en dat een minimale dosis (zelfs zonder de moleculen) voldoende is. Door een beetje van een stof eindeloos te verdunnen en het middel voor elke nieuwe verdunning flink te schudden (potentiëren) ontdekte hij ook dat het zo ontstane middel alleen maar aan kracht won.

Wie hier meer over wil weten, verwijs ik graag naar zijn ‘Organon der Geneeskunde’, ‘De Materia Medica Pura’ en de vele andere boeken die hij hierover heeft geschreven.

Alle stoffen uit het universum: de Materia Medica

Homeopathische middelen worden er gemaakt van elke stof die onze aarde/het universum kent. Van alle mineralen en zouten, planten en bomen, bacteriën en virussen, dieren en chemische stoffen kan een homeopathisch middel worden gemaakt. En al die middelen worden uitgebreid getest. Alle symptomen, die daarbij tevoorschijn komen, krijgen een plaats in een uitgebreid ‘Repertorium’, terwijl de middelen als geheel tot in detail worden beschreven in de zogenaamde Materia Medica.

Zo worden er nog steeds nieuwe stoffen getest en beschreven, van Amerika tot aan Japan, van India tot aan Brazilië.

10 dezelfde kwalen, allemaal een ander middel

In tegenstelling tot onze eigentijdse geneeskunde, krijgen mensen met eenzelfde kwaal in de homeopathie niet hetzelfde middel. Want de ene persoon is de andere niet. Een homeopathisch middel wordt namelijk gekozen op basis van alle klachten die iemand heeft (of ooit heeft gehad) en de manier waarop hij dingen heeft beleefd en verwerkt (dus op basis van alles wat hem is overkomen).

Niet iedereen verwerkt een gebeurtenis op dezelfde manier. Waar de één flauw valt bij het zien van een ongeluk, komt de ander juist in actie. En ‘pijn’ is voor iedereen anders. De één heeft een stekende pijn, de ander een bonkende, hamerende, prikkende, doffe of zeurende pijn. Zo hebben ook alle andere gebeurtenissen op iedereen een ander effect. Sommigen voelen zich daardoor lamgeslagen, terwijl de ander opstandig of boos is. Weer anderen worden hyperactief en rusteloos, of juist gesloten en depressief.

Deze verschillen in het verwerken van datgene wat er op ieders levensreis gebeurt, maakt dat de homeopathie een puur individuele aanpak vereist.

Pijn, sensaties en dromen: het complete plaatje

In een uitgebreid gesprek met de patiënt wordt dit hele individuele plaatje ingekleurd. Dan krijgt de homeopaat zicht op hoe hij reageert, wat hij voelt, waar hij onder lijdt en wat er in zijn dromen gebeurt. Dan wordt duidelijk welke ‘life events’ hem zodanig hebben verstoord dat hij de koers in zijn leven kwijt is en blijvende klachten heeft ontwikkeld (in lichaam en geest).

Dit leidt -idealiter- tot het zogenaamde constitutionele middel, het (enige) middel dat exact aansluit op datgene wat de patiënt beweegt. Dit middel zal dan alle klachten wegnemen, ongeacht welke dat precies zijn.

NB; de foto van Samuel Hahnemann  is afkomstig van Youtube.com/Homeopathy, the science of conviction

Duizenden middelen, van alles op de aarde en daarbuiten

Gezondheid

De woelige baren van het leven

Al een paar jaar gaat het in mijn blog over de samenhang tussen lichaam en geest. En voordat ik in zal gaan op de essentie van een aantal alternatieve geneeswijzen, wil ik mijn concept van het leven nog even samenvatten, om daarna uit te leggen waar die ‘oude’ geneeswijzen mee bezig zijn.

Jouw bootje

Zie jezelf als een boot met een zeiltje dat door de woelige baren van de levenszee moet varen. Je start ergens (jouw geboorteplek), dobbert eerst wat rond in de kindertijd maar moet dan een bepaalde koers kiezen in het leven. Een route die je wilt gaan om jouw idealen te verwezenlijken. Je bereidt je voor (opgroeien/studeren), tuigt je bootje op (verzamelt de nodige spullen), zorgt eventueel voor een noodrantsoen (houdt alternatieven achter de hand) en gaat dan op pad met of zonder medereizigers. Lang leve de vrijheid, want dit is zoals het leven zou moeten zijn.

Obstakels

Maar dan komen de obstakels: allerlei dingen die je dwarszitten en waar je niet op hebt gerekend. Jouw bootje is ineens een speelbal van de natuur, die grillig en onvoorspelbaar is. Voortdurend moet je andere schepen ontwijken, klippen omzeilen en de lagere wal vermijden. Vaak blijkt jouw bootje een maatje te klein of te groot voor het water dat je wilt bevaren. En de havens waarin je dacht te kunnen schuilen? Die zijn ineens niet zo dichtbij of veilig als ze leken te zijn.

Als je aan al deze tegenkrachten geen weerstand kunt bieden, dan raak jij (jouw bootje) snel van koers.

Ziekte: signaal van een verkeerde koers

Ziekte is niets anders dan het van koers raken door al deze tegenkrachten. De een weet geen raad met die onverwachtse storm (een ingrijpende gebeurtenis), de ander is tegen de klippen opgelopen of ligt aan lager wal (vastgelopen). Weer anderen kunnen moeilijk laveren (met veranderingen omgaan) of varen mee in het kielzog van anderen (meeliften).

De ene zeiler heeft last van de onderstromen in het water, de ander van te hoge golven (gevoeligheid voor dingen van buitenaf). En iedereen heeft op een of andere manier wel te lijden van het bootje zelf, dat niet alleen om onderhoud vraagt maar ook bepaalde dingen onmogelijk maakt (persoonlijke beperkingen).

Tijdig corrigeren

Om op een gezonde koers te blijven, zul je elke tegenkracht (tegenvaller) meteen moeten onderkennen en corrigeren. Ben je een kilometer afgedreven naar het oosten door een Westerstorm? Gooi je zeilen dan over de andere boeg en vaar een kilometer extra naar het westen. Doe je dat niet, dan ben je met de volgende storm nog verder van huis. Heeft iemand jou op sleeptouw genomen naar het Noorden? Bedenk dan dat je ook weer een stuk naar het zuiden moet als je je eigen koers wilt volgen. Zit je in te woelig water? Wacht dan tot het rustiger wordt. En als je koers te scherp aan de wind is, stel hem dan bij voor wat meer wind in de rug.

Zo geest, zo lichaam

Wat heeft dit alles te maken met jouw lichaam? Welnu: afhankelijk van de tegenkracht slijten of scheuren de zeilen, komen er deukjes in de romp, raakt het roer versleten, gaat de reling stuk of breekt de mast. En in het ergste geval raakt het bootje lek, gedoemd om te zinken. Zo heeft het bootje, net als het lichaam, te lijden van de situaties waaraan het aan wordt blootgesteld. En als je daar geen blijvend effect van wilt ondervinden, dan zul je alle mankementen meteen moeten repareren.

De alternatieve geneeswijzen onderkennen deze samenhang tussen lichaam en geest, en zijn er niet alleen op gericht om het dagelijkse herstelwerk zo snel mogelijk te verrichten maar ook om jouw leven weer op de juiste koers te krijgen.

Homeopathie 1

 

Powered by themekiller.com