Gezondheid

Woke, Week of Wake: wie gaat straks de mensheid helpen?

In grote lijnen is de mensheid momenteel verdeeld in drie groepen: Woke, Week en Wake. En hoe onwaarschijnlijk het ook lijkt: in de nabije toekomst zullen deze groepen met elkaar in contact moeten treden om te gaan samenwerken aan een compleet nieuwe maatschappij. Een wereld van vrijheid, gelijkheid en broederschap met ‘Justice 4 all’.
Als het verdeel- en heers spelletje van de overheden voorbij is, zal iedereen weer zijn gezonde verstand moeten gebruiken om te zorgen dat we in vrede en harmonie verder kunnen leven, zonder enig onderscheid te maken naar iemands herkomst, levensvisie of talenten.

Woke

Was een ‘woke’ figuur vroeger op een gezonde en constructieve manier maatschappij bewust en –kritisch, op dit moment is het niet meer dan iemand die blindelings gelooft in de narratieven (verhalen van de overheid) die ons dagelijks worden in gemasseerd. Zo’n persoon kent inmiddels een grote afstand tot de realiteit en geen gevoel meer voor normaal menselijke verhoudingen. Het is de salonsocialist van weleer, maar dan met een beduidend minder vrije geest.

De Woke-cultuur, die anno 2023 duidelijk overheerst, is vooral te herkennen aan het papegaaien van de ‘media’, ‘our masters voice’.  Het zijn de onnadenkende deugers die zich het gewenste (voorbeeldige) gedrag van het narratief aanmeten en zichzelf bestempelen als ‘eigentijds’, ‘sociaal’ en ‘verantwoordelijk’. Maar niets is minder waar. Deze cultuur bestaat uit starre klimaathysterici, vaccin-aanbidders, LGBTQ-aanhangers (zonder te weten waar die beweging vandaan komt en op afstevent), tegenstanders van Zwarte Piet en zo meer. Met alle ‘elitaire’ en door de overheid getolereerde en/of gesteunde (!) protestgroepen van dien, waaronder Extinction Rebellion, Antifa, BLM en Kick Out Zwarte Piet.

Week

Het Nederlandse woord ‘week’ in de zin van ‘zacht’ en ‘watje’ typeert een andere herkenbare groep. Dit zijn de mensen die overdreven gevoelig zijn voor de menselijke verhoudingen en alleen maar ‘liefde’ willen prediken. Ze volgen het narratief niet, en doen eigenlijk alsof dat niet bestaat. Elk kritisch geluid lijkt ondergeschikt te zijn aan de behoefte om te vertoeven in de sfeer van zachtaardigheid en ‘okay’. Deze groep is vooral met zichzelf bezig, binnen een kleine kring van soortgenoten, in de overtuiging dat alles goed komt als ze blijven vertrouwen in het universum en hun eigen ‘frequentie’ hoog houden.

De Week-cultuur kenmerkt zich door een overmatig gebruik maken van woorden als ‘engelen’, ‘frequentie’,  ‘knuffelen’, ‘5D’, ‘respect’, ‘dankbaar’ en andere vleiende of zalvende woorden. Het zijn de ‘zwevers’ van weleer maar dan veel oppervlakkiger, talrijker en meer groep gebonden.

Wake (alert, wakker)

De groep die werkelijk alert is op alles wat er gebeurt (en daar ook naar handelt) is de ‘Wake’groep (alert, oplettend en realistisch). Dit zijn de mensen die het gezonde verstand gebruiken en zich niet laten ringeloren door de overheid en alles wat daarbij hoort. Zij zien wat er werkelijk gaande is en zetten zich –waar mogelijk- actief in voor onze vrijheid en democratie.

De echt wakkere mens tolereert ‘het’ niet langer en verzet zich op allerlei manieren. Daar horen de bewegingen bij als ‘Save the Children’, Gele Hesjes, de boeren (in allerlei verzetscombinaties met burgers) en de talloze groepen die actief strijden voor ‘vrijheid’ en ‘weg met de overheid’. Deze groep wordt het protesteren onmogelijk gemaakt, en individuele leden daarvan worden getraceerd en gearresteerd (dan wel neergeslagen door de politie). Volgens de overheid en AIVD zijn dit de extremisten, die een gevaar zijn voor de democratische samenleving.

Slaafsheid

De enige groep, die géén slaaf is van allerlei systemen, is de laatste groep (Wake). Dat is de groep die met beide benen op de grond staat en elke ‘onderdanigheid’ weigert.
De Woke-groep gaat door de knieën voor de overheid en is dankbaar dat deze het voortouw neemt, de Week-groep wacht op alles wat het ‘universum’ voor ons in petto heeft. Woke spreekt over geboden en verboden, Week spreekt in termen van mogen, loslaten en verrassingen: ‘zo blij dat ik jou mocht ontmoeten’, ‘zo dankbaar dat ik jou mocht behandelen’.

Bij de eerste groep is elke maatregel van de overheid welkom voor hun gevoel van zekerheid en veiligheid, bij de laatste groep is alles wat ze tegenkomen en meemaken een cadeautje ter bevestiging van hun eigen ‘zijn’.  En géén van hen lijkt te beseffen dat het woord (niet) ‘mogen’ juist een teken van afhankelijkheid, onderdanigheid en ondergeschiktheid is.

Krachtig en eigen wijs

De echt wakkere zit op de gulden middenweg van dit alles. Daar zitten de onafhankelijke, vrije geesten die hun eigen pad bewandelen en heel goed weten waar ze (voor) staan. Mensen die zich niet afhankelijk stellen van systemen, hun eigen idealen nastreven en zelf wel bepalen wat goed voor hen is. Dit is de groep die kracht en eigen wijsheid uitstraalt, de redelijke mens die zich niet onderwerpt aan een dictatuur en ook niet in dromenland blijft steken.

Willen wij straks de ommekeer kunnen maken, dan zal vooral deze groep echte strijders het voortouw moeten nemen. Dan is de tijd voorbij van het klakkeloos volgen van wetten en regels, en zullen woorden in daden moeten worden omgezet. Concrete stappen zetten, mouwen opstropen en bouwen, met de lokale gemeenschap op de eerste plaats.
MAGA (Make America Great Again) wordt dan LOGA voor onszelf: eerst de eigen mensen en hun belangen, en van daaruit verder.

Laten we hopen dat de belangrijkste dingen deze zomer duidelijk worden en de krankzinnigheid van het WEF, de overheid en de media een definitieve halt wordt toegeroepen. De rest komt dan wel, als de grootste groep langzaam aan het ontnuchteren is.

Gezondheid

De strategie die de ‘Elite’ heeft gevolgd (en nog volgt)

Voor iedereen die de grote lijnen van de WWIII nog niet ziet, hier een uitermate belangrijke bijdrage van Robert Jensen,  in het Nederlands! Daar worden alle elementen van het duivelse plan op een rij gezet (daterend van 1969).

Alles wat er nu gebeurt in de wereld (en bij ons) zul je hierin kunnen herkennen:

https://jensen.nl/verjaardagsshow-deel-1-de-jensen-show-559/?mc_cid=9d4629238c&mc_eid=87e39728b4

https://jensen.nl/verjaardagsshow-deel-2-de-jensen-show-560/?mc_cid=478e9c6b00&mc_eid=87e39728b4&fbclid=IwAR0dg1dxqWwQONptjHqc4zmukl9-4K33S9YXG8IT-Df9NNnomgRAmXtAmyY

https://jensen.nl/verjaardagsshow-deel-3-de-jensen-show-561/?mc_cid=8315a9f3bd&mc_eid=87e39728b4

Daarmee wordt de omvang van alles wat er overwonnen en hersteld moet worden, meer dan duidelijk.
Alles moet uitermate zorgvuldig wordt ‘rechtgezet’ en dat vraagt ongelooflijk veel tijd. Méér tijd dan menigeen van ‘ons’ (diegenen die dit complot al een aantal jaren doorzien) zou willen.

Maar deze zomer zullen er steeds meer puzzelstukjes op hun vaste plek vallen, dus we zijn nu dicht bij de verlangde eindstreep.

20/4 nakomende aflevering nr 4: https://jensen.nl/verjaardagsshow-deel-4-de-jensen-show-562/?mc_cid=d7707dd087&mc_eid=87e39728b4

Woke, Week of Wake: wie gaat straks de mensheid helpen?

 

Gezondheid

De Kennedy’s: hoe zit het echt?

Ter voorbereiding op alles wat er gaat komen, hier een reeks video’s over de (bedoelde) moord op de Kennedy’s: senior en junior.

We gaan het binnenkort zien.

https://rumble.com/vg4epj-jfk-part-1-and-nesara-march-7th-2021.html

https://rumble.com/veowhl-updates-for-march-15th-2021-jfk-part-2.html

https://rumble.com/vfn2mf-jfk-part-3-april-12th-2021.html

https://rumble.com/veum43-jfk-jr.-a-closer-look.html

NB: bij de eerste video doorscrollen naar 1 uur 18 ongeveer.

De strategie die de ‘Elite’ heeft gevolgd (en nog volgt)

 

Gezondheid

Van ‘overheid’ naar zelfbestuur

Als er iets compleet uit de hand gelopen is, dan is het wel de omvang en de structuur van het landsbestuur: de politiek en het ambtelijke apparaat (kortweg ‘de overheid’).
Met een budget van 25% van de nationale begroting (ruim 80 miljard van de ca. 330 in 2020) is dit een immens waterhoofd geworden, dat niet alleen geldverslindend is maar ook totaal ineffectief en corrupt. Ze stapelen fout op fout, meten met verschillende maten, komen om in de wetten en regels die nagenoeg allemaal bedoeld zijn om de vrijheid van de burgers te beknotten (overal vergunning voor nodig) en uit te buiten (leges, boetes, belastingen, heffingen).

De overheid is dan ook geen apparaat meer dat ten dienste staat van het volk, maar van de multinationals, andere overheden en ‘zichzelf’.

Binnen de Nesara-gedachte is er –gelukkig en eindelijk- sprake van zoveel mogelijk zelfbestuur: het weer overdragen van de macht/het bestuur aan een zo laag mogelijk niveau (zijnde het volk zelf), ervan uitgaande dat elke ‘community’ het beste zelf weet wat goed voor hun is.

De gemeenten hebben nu totaal 150.000 ambtenaren. Delen we dit gemakshalve op 17.000.000 inwoners, dan is dat 0,008 per inwoner (oftewel 8 per 1.000).

Dicht bij de mensen

Belangrijk is het om bestuurders dicht bij de mensen te hebben, in eigen woonomgeving. Als rekenvoorbeeld neem ik dan een dorp of wijk van ca. 3.000 mensen, want zo’n gemeenschap is dan net groot genoeg om alle voorzieningen een kans te geven.

Een dorp of wijk met 3.000 inwoners beschikt nu theoretisch/gemiddeld over ruim 24 ambtenaren op gemeentelijk niveau (exclusief alle provinciale/rijksoverheidsdienaren die toeleveren op de gemeente!). Als we gemakshalve uitgaan van –grofweg- 1 bestuursfunctionaris per 1.000 inwoners, dan is dat een prima aantal. Deze ‘driekoppige bemanning’ zal dan moeten worden gekozen door het volk zelf, in een soort referendum. Niet zozeer op basis van een persoonlijke ambitie of toevallige beschikbaarheid, maar vooral op basis van betrokkenheid, menselijkheid en GESCHIKTHEID (wijsheid en integriteit).

Kijken we naar de politie, dan zien we dat er landelijk zo’n 64.000 agenten zijn. Dit is 0,003 per inwoner. Dit betekent dat elke gemeente/wijk met zo’n 3.000 inwoners nu ongeveer 1 dorps/wijkagent zou hebben. Om te beginnen zou deze dus ook inderdaad aan de wijk kunnen worden toegewezen, zonder uitbreiding of zonder vermindering (de tijd zal uitwijzen wat er aan agenten op lokaal niveau mogelijk is als de maatschappij verandert).

Met andere woorden: iedereen zijn eigen Swiebertje, ‘burgemeester’ en Bromsnor en het zelfbestuur is een feit.

Geen hiërarchie, geen concurrentie, geen egotripperij

In de nieuwe tijd zullen bestuurders geen hiërarchie (gelaagdheid) meer kennen. Geen toplagen die alles -via een reeks bureaucratische tussenstations- voor de bevolking bepalen. Moet er een provinciale weg komen? Dan praten de betreffende bestuurders van elk aanliggend dorp met elkaar, om daar gewoon in alle redelijkheid uit te komen. En moet er meer woningbouw komen? Dan is het kleinste dorp het eerst aangewezen om te  maken dat zo’n gehucht uit kan groeien naar een dorp met eigen voorzieningen in de dagelijkse behoefte.

Dat wil ook zeggen dat elke vorm van ‘concurrentie denken’ in het verleden thuishoort! Géén machtsstrijd, géén egotripperij, alleen maar het dienen van het gezamenlijke lokale/regionale belang.

Sociocratie in plaats van democratie

In een democratie kan 51% bepalen wat er gebeurt, terwijl 49% het nakijken heeft. Dat moet over zijn. Want het is de bedoeling dat de belangen van IEDEREEN gediend worden. De invoering van het sociocratisch principe, waarbinnen iedereen in dialoog tot overeenstemming komt met elkaar (en dat kan de gulden middenweg zijn), is dan ook zeker gewenst. Dit wil zeggen dat mensen met overwegende bezwaren serieus worden genomen en er overlegd wordt TOTDAT iedereen met de gekozen oplossing kan instemmen.

Binnen een sociocratische houding past géén puur eigenbelang. Elke stem ‘tegen iets’ zal moeten worden onderbouwd met argumenten die andere mensen ook aangaan. Iets niet willen omdat jij het persoonlijk niet nodig of onzin vindt, is niet genoeg. Kom met argumenten die hout snijden (eventuele problemen die erdoor voor allerlei mensen kunnen ontstaan) en zoek dan gezamenlijk naar een oplossing die de mogelijke problemen ondervangen.

Het vraagt wat meer overleg, maar het leidt altijd tot een toename van de tevredenheid en harmonie op lokaal niveau.

Landelijke politiek

Dat er ook nog een aantal landelijke bestuurders nodig zijn, spreekt vanzelf. Want die moeten immers ook zorgen voor de afstemming met de ons omringende landen/de wereld. Maar ook op dit niveau is de schatting dat we met 10% toekunnen ten opzichte van nu. Dat betekent dat onze Tweede Kamer vooral leeg zal zijn. Niet omdat de parlementariërs geen zin hebben om te komen (zoals nu vaak het geval is) maar omdat ze met zinnige dingen bezig zijn, in de maatschappij.

Waar we nu staan

 

 

 

Gezondheid

Lokale voedselproductie: winst voor iedereen

Boeren denk na!

Inhakend op de frustraties over de grondonteigening van boeren en de vaak waardeloze fabrieksvoeding die ons wordt aangeboden (inclusief insecten), wil ik pleiten voor de weg naar een lokale productie van voeding.

In grote lijnen gaat hier om een essentiële herverdeling in de landbouw en veeteelt met als doel net genoeg vlees, groente en fruit te produceren om in de behoefte van de lokale bevolking te voorzien. Het is niet moeilijk om een globale inschatting te maken van de hoeveelheid vlees, groente en fruit die de gemiddelde mens gebruikt, en daar het aantal boeren op af te stemmen.

Dit betekent dat het overschot aan veeboeren met een gerust hart kan omschakelen naar landbouwer. Het vraagt weliswaar enige tijd om de grond geschikt te maken, het juiste zaaigoed te verkrijgen en zo natuurlijk mogelijk (biologisch) te gaan werken zonder pesticiden, maar dat is alles wat er voor nodig is. En als er dan veeteelt bedrijven zijn die daar niet voor voelen: dan kan die grond gebruikt worden voor het herstel of de uitbreiding van het regionale landschap.

Leefbaarheid in alle opzichten vergroten

Elke schaalverkleining brengt meer diversiteit en bedrijvigheid met zich mee. En dientengevolge ook meer sfeer en gezelligheid. Samen werken, voor iedereen samen. Dat is uitermate bevorderlijk voor de sociale samenhang en leefbaarheid in dorp of buurt.

De benodigde extra werkkracht die kleinschaligheid vraagt, zal zeker beschikbaar komen. Want in de nieuwe tijd zullen er veel ‘hoog opgeleiden’ hun zinloze baan verliezen en op de (nieuwe) arbeidsmarkt komen. Daarmee zal er ook een herwaardering plaatsvinden van het vak- en handwerk (met een beter uurloon), zodat veel mensen gestimuleerd zullen worden om ‘in de natuur’ te gaan werken voor de lokale gemeenschap.

Economische winst

Momenteel is een enorm prijsverschil tussen dat wat de producent krijgt voor het product en dat wat de consument betaalt. Het meeste geld blijft ‘hangen’ in de wereldwijde transport- en distributieketen (met alle negatieve omgevingseffecten van dien). Als die onzinnige post er tussenuit gehaald wordt, wordt iedereen er beter van. Dan kan de boer zijn inkomen met het grootste gemak verdubbelen en is de consument een stuk goedkoper uit.
Eventuele overproductie van groente (de oogsten kunnen in omvang wisselen door het weer) kan dan gebruikt worden door –eveneens een lokaal/regionaal- conserveringsbedrijfje of als veevoer.

Gezondheidswinst

Eén van de grootste (bedoelde) nadelen van Big Food is dat elke fabrieksvoeding nauwelijks voedingswaarde heeft en vol zit met chemisch/synthetische stoffen die onze gezondheid ondermijnen. Door het heft in eigen handen te nemen krijgen we hoogwaardig, vers en onbespoten eten (biologisch) waar we allemaal beter van worden. Puur en natuurlijk zijn de begrippen die onze toekomstige maatschappij in alle opzichten zullen kenmerken. Wij zullen dan ook ‘weten wat wij eten’.

Meervoudige milieuwinst

Wat dit voor het milieu betekent, is niet moeilijk te bedenken. De grond zal niet alleen productief gebruikt worden, maar ook de diversiteit in het landschap, de korte aanvoerroutes (reductie van transportlasten) en de recycling van ons eigen productieproces (waaronder het mestgebruik door omliggende kwekers en telers) zullen ervoor zorgen dat we milieu dienend zijn in plaats van milieuverontreinigend. Bovendien is kleinschaligheid per definitie een lust voor het oog en een uitnodiging om meer van onze omgeving te genieten.

Gezelligheidswinst

Meer lokale en zichtbare bedrijvigheid komt elke samenleving ten goede. Het mediterrane platteland kent dit nog op veel plekken. Meer werken op het land, kopen bij de boer, papa-mamawinkels en  boerenmarkten leiden tot een sociale samenhang die we door de mega-supermarkten en ons ‘online bestelgedrag’ niet meer kennen. Maar niets is er gezelliger dan dat.

In de toekomst, waarin we meer vrije tijd zullen hebben (onder andere door de afname van het forensische verkeer, thuiswerken, een hoger inkomen en beter betaalbare goederen) krijgt het lokaal winkelen met dagverse producten en een persoonlijk praatje dan ook zeker kans van slagen.

Terug naar de jaren ’60?

Qua sfeer en inrichting van de samenleving is dit inderdaad terug naar de jaren ’60. En dat is een groot goed. Want niemand anders dan de elite is er beter geworden van de grootschaligheid en de ‘troep’ die ze ons –ongevraagd- als enig alternatief hebben geboden.

Op dus naar Flower Power 2.0. waarin we onze dagelijkse voeding voor een eerlijke prijs op elk moment in eigen buurt kunnen halen.

Van ‘overheid’ naar zelfbestuur

Gezondheid

Compleet nieuwe koers: de “Golden Age of Mankind”

Dat er van alles mankeert aan onze maatschappij is intussen wel duidelijk. Daarom moet het roer niet alleen om, maar moet er een complete nieuwe koers gevaren worden. Het doel om alles tot in de hemel te laten groeien en geld te maken moet voor eens en voor altijd uit ons vizier verdwijnen.

Dit vraagt een volledig omdenken van de mens, wereldwijd. Want elk systeem moet op de schop. Omdat dit er ook aan zit te komen (Nesara/Gesara), geef ik hier alvast een idee waar het om gaat:

 • Van grootschalig naar kleinschalig (kwaliteit in plaats van kwantiteit)
 • Van globaal naar lokaal (productie en handel)
 • Van chemisch/synthetisch naar natuurlijk (voeding/geneeskunde/mode)
 • Van ‘overheid’ (met allerlei lagen) naar zelfbestuur (samen beslissen)
 • Van lange aanvoerlijnen naar lokale markten (weg met de mega-transporten)
 • Van beperkt onderwijs naar compleet onderwijs en praktisch leren (nieuwe schooltypes)
 • Van belastingen naar belastingvrij (financiële ruimte)
 • Van fiat-geld naar goud gedekte valuta in eigen beheer (niet mee te rommelen)
 • Van oppotten naar besteden en genieten (sparen wordt onnodig, reizen eenvoudiger)
 • Van binnen (zitten) naar buiten (recreatie/entertainment)
 • Van beton naar artistiek en groen (verhoging leefbaarheid in dorpen/steden)
 • Van passief naar actief
 • Van ‘alleen’ naar ‘samen’
 • Vrije energie (dus min of meer gratis/geldt ook voor internet)****

Vrijheid, blijheid, broederschap

Het leven heeft nooit tot doel gehad om voortdurend op jacht te zijn naar geld en materie. Dat heeft ‘de elite’ er natuurlijk van gemaakt, om zo hun eigen rijkdom (en macht) zeker te stellen.

In essentie hoort het leven een ‘speelveld’ te zijn van talenten en ontdekkingen, van vrijheid en blijheid, van rust en ruimte. Zo is het bedoeld, zodat ieder mens nieuwe ervaringen kan opdoen en kan groeien in zijn bewustzijn. De sociale omgang met allerlei anderen is daarbij van essentieel belang. Want alleen al door ieders verschillende geaardheid kan de mens meer dingen ontdekken dan wanneer hij in afzondering leeft. Samen leven, samen werken, samen delen, samen feesten en genieten. Dat is wat telt.

Dit betekent ook dat er geen plaats is voor discriminatie, racisme, haat en nijd (oorlogen). Iedereen wordt als gelijkwaardig gezien en krijgt ook gelijke kansen op alle geneugten van het leven. Dan kan de mensheid –eindelijk weer- in harmonie leven en het begrip ‘broederschap’ werkelijk vorm krijgen (broederschap is overigens een belangrijk aspect van het Waterman-tijdperk).

Flower Power 2.0.

Zeker mijn generatie kan zich nog de sfeer van de Flower Power herinneren (jaren 60, grofweg) waarin iedereen lekker deed waar hij zin in had. Geen haast, geen stress. Met als belangrijkste leuze ‘geen oorlog, maar vrede’. Iedereen trok er op uit met een opgepimpt voertuig en zag wel waar hij uit kwam. Plannen maken was iets wat niemand deed, want het was de spontaniteit en de vrijheid waar het om ging. Kleurig, fleurig, allemaal anders (het tegengestelde van de huidige eenheidsworsst). Niemand die zich aan een ander stoorde.
En hun huis? Dat had eenvoudige voorzieningen die prima voldeden. Want mensen waren liever buiten dan binnen.

Op dus naar Flower Power 2.0., het begin van de Golden Age of Mankind. Ga plannen maken voor een toekomst waarin alles mogelijk wordt, zonder welke beperking dan ook.

****
Een introductie in de vrije energie (en meer) in het Nederlands, van een tweetal ingenieuze jonge mannen: https://www.youtube.com/watch?v=BK0PUGhYtpc

Lokale voedselproductie: winst voor iedereen

 

 

Gezondheid

Insecten: ons nieuwe voedsel

Alarm

Terwijl ‘big food’ al decennialang de meest gruwelijke stoffen verwerkt in de verpakte producten (inclusief resten van mensen), gaan ze nu nog een stapje verder. Onder aanvoering -wederom- van het WEF/EU moet de mens overgaan tot het eten van insecten en meelwormen. Deze moeten helpen om onze vleesconsumptie drastisch te verminderen.
Kleine kinderen op school wordt al geleerd wat voor lekker eten ze daarmee kunnen maken (daar begint de hersenspoeling op alle fronten), en volwassenen krijgen ze al stiekem binnen via veel ‘vegaproducten’.

Wees dus op je hoede en ga voortaan nog beter kijken welke ingrediënten ergens in verwerkt zitten. Neem een vergrootglas mee, want ze worden intussen (met reden) bijna onleesbaar vermeld!

Krekels en andere insecten: meest riskant

De huiskrekel -Acheta Domesticus- is officieel als voedingsmiddel goedgekeurd door de EU. Die mag nu gebruikt worden ter bereiding van meergranenbrood en -broodjes, crackers en soepstengels, graanrepen, droge voormengsels voor gebakken producten, koekjes, droge gevulde en niet-gevulde producten op basis van pasta, sauzen, verwerkte aardappelproducten, gerechten op basis van peulvruchten of groenten, pizza’s, producten op basis van pasta, weipoeder, vleesvervangers, soepen en geconcentreerde soepen of soeppoeders, snacks op basis van maïsmeel, bierachtige dranken, chocoladesnoepgoed, noten en oliehoudende zaden, andere snacks dan chips en vleesbereidingen, bestemd voor de algemene bevolking.

Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0005&qid=1673994105311&fbclid=IwAR0Yesq7oJkkJyXGMWlT4m2kZlJxIyH2Wbq9dGh6ljAQpX_cQgTU5_2YMn0

In veel producten vindt je deze terug als het woord ‘cricket’ bij de ingrediënten.

Chitine

Insecten bevatten Chitin(e) dat niet door onze darmen kan worden verwerkt. Dat is een polysacharide waar kankercellen graag gebruik van maken en waar schimmels en parasieten dol op zijn. Insecten dragen dan ook tal van parasieten bij zich. Bovendien bevatten insecten ook metamorfische steroiden, vooral ecdysterone. Dat alles is GEEN voedsel voor zoogdieren of mensen! Insecten zijn alleen voor vogels, die daar een geschikt spijsverteringstelsel voor hebben.

Vooral als je ineens te maken hebt met een hevige allergische reactie, moet je aan deze stof denken!

Meelwormen, de larven van een meeltor, worden intussen ook veel gebruikt als eiwitvervanger, of om iets een ‘knapperige’ bite te geven. Ze zitten al in veel koekjes en andere tussendoortjes, en de nieuwe fabriek in Bergen Op Zoom is een gouden toekomst beloofd.

Wil je met dit alles niets te maken hebben, ga dan puur en natuurlijk eten wat geproduceerd is in je eigen omgeving. Want de vergiftiging van de mens via de voeding gaat -als het aan het WEF ligt- nog veel verder door.

Compleet nieuwe koers: de “Golden Age of Mankind”

 

 

Gezondheid

Het roer moet om (2)

Dienstbaar en behulpzaam

Het roer moet ook om op het gebied van dienstbaarheid en behulpzaamheid. Dienstbaar zijn (het belang van anderen dienen, dus je eigen belang even opzij zetten) is iets uit vroegere tijden waar nu nog weinig mensen waarde aan hechten. Iedereen kent wel een voorbeeld hiervan: het nergens terecht kunnen als je even je hart wilt luchten en te horen krijgt “Oh, ik sta net op het punt om weg te gaan”, “Het komt nu even niet uit”, “ik bel je morgen terug om een afspraak te maken”.

Met behulpzaamheid, de bereidheid om anderen te helpen, is het niet veel anders. Wie staat er nog klaar voor iemand die acute hulp nodig heeft? Wie laat de boel de boel om even iemand te helpen die is vast gelopen in iets? En wie helpt iemand uit de brand die moeite heeft met zijn nieuwe telefoon of een paar dubbeltjes tekort komt bij de kassa van een supermarkt?

Altijd calculerend

Veel mensen zijn alleen maar aan het calculeren: welk werk betaalt het beste, hoeveel tijd heb ik over voor leuke dingen, wat kan ik het beste kopen, met wie ga ik uit, waar kan ik mee voor de dag komen en op welke manier haal ik het meeste uit het leven? En als andere mensen tussendoor iets van ze nodig hebben dan ligt een afwijzing voor de hand. Want het eigen belang wint het –ongemerkt en onbewust- van andermans belang.

Dit is ook wat er -min of meer- met de ‘rat-race’ wordt bedoeld, die onofficiële wedstrijd in zichtbare prestaties om ergens bij te horen of ‘flink te scoren’. En weldoen hoort daar niet meer bij, want dat koopt men liever af met een paar centen voor zogenaamd goede doelen.

Gebrek aan spontaniteit en open deuren

Al die volle agenda’s en het gehaast hebben elke spontaniteit uit het leven doen verdwijnen. Alles is berekend en afgewogen, en elke actie past in het robotachtige patroon dat men zichzelf heeft opgelegd. Iedereen, die spontaan iets wil ondernemen met vrienden, loopt vast op volle agenda’s. Zomaar binnenlopen bij iemand kan evenmin. Want de deuren zitten met veiligheidssloten in hun sponning verankerd en de camera bewaakt het dure huis dat zich vooral kenmerkt door leegte.
Pro forma zeggen veel mensen ‘mijn deur staat altijd open’ maar intussen moet je zelfs voor het drinken van een kopje koffie een afspraak maken (!).

Dat brengt me op dit verhaal:

De Vaas en de koffie 

Een professor had tijdens een college filosofie wat attributen bij zich en zette deze op de lessenaar. Zwijgend pakte hij een grote vaas, vervolgens vulde hij deze met golfballen en vroeg toen aan de studenten of de vaas vol was. Ze bevestigden dat deze vol was.

De professor pakte toen een doos met kiezelsteentjes, en leegde deze in de vaas. Hij schudde zachtjes heen en weer, en de kiezels rolden in de open ruimten tussen de golfballen. Weer vroeg hij de studenten of ze het er mee eens waren dat de vaas vol was. Ook nu waren ze het met hem eens. 

Daarna pakte de professor een doos met zand en gooide deze in de vaas. Dit zand vulde de rest van de ruimte in de vaas op. Weer vroeg hij aan de studenten of zij vonden dat de vaas vol was. Ze antwoordden unaniem met ja.

Toen haalde de professor twee kopjes koffie onder de tafel vandaan en schonk deze in de vaas. Nu was de totale ruimte in de vaas effectief benut. Daarna zei de professor “Kijk, dit is het leven”: 

 • De golfballen staan voor de meest belangrijke dingen in je leven zoals gezondheid, familie, vrienden en favoriete bezigheden. Dingen die jouw leven werkelijk vervullen.
 • De kiezels staan voor de andere belangrijke dingen zoals je huis, je auto en zo meer.
 • Het zand staat voor alle minder belangrijke dingen, de zogenaamde ‘bijzaken’ in het leven.

Als je eerst het zand in de vaas had gegooid, zou er voor de kiezels en de golfballen geen ruimte meer zijn. En dat geldt ook voor het leven. Als je al jouw tijd en energie besteedt aan futiliteiten, zul je nooit de ruimte hebben voor de dingen die echt belangrijk zijn. Besteed dus vooral aandacht aan de dingen die essentieel zijn voor jouw geluk. Stel duidelijke prioriteiten en bewaar de futiliteiten voor als je je dreigt te gaan vervelen. 

Toen vroeg één van de studenten waar de koffie voor stond. De professor reageerde verheugd. “Ik ben blij dat je dat vraagt, want hiermee wordt aangetoond dat je ondanks een overvol leven nog altijd genoeg ruimte over hebt voor een kopje koffie met iemand die het nodig heeft”.

Insecten: ons nieuwe voedsel

Gezondheid

Het roer moet om (1)

Zorgzaam en betrokken

We leven in een tijd waarin begrippen als zorgzaam (bijdragen aan het goed voelen van de ander) en betrokken (je verbonden voelen met de ander) in relaties ver te zoeken zijn. In de vaart van het toenemende individualisme en egoïsme (ik, en nog eens ik) zijn deze begrippen uit beeld verdwenen, of op zijn minst in een verkeerde context geplaatst. De vraag ‘wat je gaat doen’ is momenteel belangrijker dan de vraag ‘hoe het met je gaat’. En de communicatie via Apps en beelden is vooral bedoeld (en geschikt) om het leven spannender te doen lijken dan het is.

Bijna niemand lijkt nog te willen weten hoe het echt met iemand gesteld is.

Bemoeienis of belangstelling?

Als je een persoonlijke vraag aan iemand stelt, dan waag je je al gauw op glad ijs. Want met enige pech wordt dat gezien als bemoeienis. En als je een soort ‘advies’ geeft vanuit eigen kennis of ervaring, dan wordt daar vaak hetzelfde etiket op geplakt. Maar er is een groot verschil tussen het ‘actief mengen in zaken’ (bemoeien) en belangstelling of aandacht hebben voor iemands ‘welbevinden’ (zorgzaam en betrokken zijn).

Het probleem is alleen dat woorden vaak veel te letterlijk worden genomen en getoetst aan het eigen beeld bij dat woord. Dat is de reden waarom steeds meer mensen ‘zich aangevallen voelen’ door iets wat de ander zegt. In plaats van dat mensen doorvragen naar een uitleg van het gezegde, vullen ze het gewoon in met hun eigen lading. Zo kan de geïnteresseerde vraag ‘wat ben je aan het doen’ zomaar worden opgevat als controle, en de vraag ‘gaat het wel goed met je’ als een verwijt. Menigmaal volgt dan de argwanende tegenvraag ‘hoe bedoel je?’.

Gevangen in eigen denkpatroon

De mens zit inmiddels te vast in zijn eigen patroon van opvattingen en handelingen. Belangstelling, betrokkenheid en zorgzaamheid lijken –als ze al aan de dag worden gelegd- eerder een onaangename dan een plezierige verrassing. En in veel gevallen maken ze deel uit van een soort ruilsysteem van verplichtingen in de trant van “voor wat hoort wat”, “voor niets gaat de zon op” of “met gelijke munt betalen”.

Een vraag om hulp wordt vaak ingehouden door het gevreesde oordeel dat je niet zelfredzaam zou zijn, en als je spontaan aanbiedt om te helpen raken veel mensen in verwarring. “Ik kan dat heus zelf wel”, “jij doet dingen niet op mijn manier”, “Ik wil je niet in mijn huis” en andere onuitgesproken gedachten maken dat er nooit gebruikt wordt van het aanbod.

Het puur GEVEN is ook in psychologische zin bijna onmogelijk geworden omdat zorgzaamheid en betrokkenheid eenvoudig vertaald kunnen worden naar bemoeienis en een inbreuk op iemands (zogenaamde) privacy.

Aandacht compleet versnipperd

Zorgzaamheid en betrokkenheid vragen om echte aandacht, een geconcentreerd aanwezig zijn in de sfeer van de ander. Op de eerste plaats moet de ander dat natuurlijk wel toelaten. Als iemand zich niet openstelt voor de aandacht van de ander, krijgt geen enkele relatie een inhoudelijke kans (en kant). Ten tweede vraagt het de nodige tijd. In een vluchtig bezoek van een vijftien minuten kom je per definitie niet verder dan een oppervlakkig contact. Bovendien legt iedereen altijd en overal de mobiele telefoon naast zich neer om op elke ‘pingel’ te kunnen reageren. Geen enkel ander gebaar is dodelijker voor persoonlijke aandacht dan dit!

Als we onze samenleving ten goede willen veranderen, is de verslaving aan het mobiel dan ook wel eerste wat moet verdwijnen. Dat roer moet definitief om. Want een sociaal menselijk samenzijn (ook op de werkvloer) en gezelligheid zijn volstrekt onmogelijk bij een concentratie van –bij benadering- vijf minuten.

NB:
Het begrip zorgzaamheid heeft in principe niets te maken met het ‘doen’ van dingen voor een ander. Want als je dingen voor een ander doet om zelf leuk gevonden te worden of jezelf goed te voelen (om welke reden dan ook), dan is er van zorgzaamheid geen sprake. Het gaat meer om de zuivere intentie en een bewuste aansluiting van datgene wat je doet op de wezenlijke behoefte van de ander.

Het roer moet om (2)

%d bloggers liken dit:

Powered by themekiller.com