Gezondheid

Trump ‘in control’

Terwijl het nieuws in de media beheerst blijft worden door de hysterie rondom het virus, de fake-cijfers over zogenaamde besmettingen, het overspringen van kleur naar kleur (netjes afgewisseld tussen de landen zodat niemand nergens meer naar toe kan), het aankondigen van nieuwe maatregelen en zo meer, gebeurt er van alles achter de schermen.

Wat al lang duidelijk is

Achter de schermen van de Fake Media is het -vooral in de VS- een drukte van belang. De forensische audits over de verkiezingsfraude gaan non-stop door (en hebben hun resultaat al lang afgeworpen), de rechtszaak tegen Big Tech (aangespannen door Trump) loopt, de fraude van Fauci en de herkomst van het visus uit een lab in Wuhan is al ruimschoots behandeld, de economische crash zit er aan te komen en de eerste stemmen gaan op om Biden uit zijn functie te ontzetten (desnoods met behulp van amendement 25). Want dat Biden door niemand meer serieus genomen wordt door zijn ‘alzheimer-achtige’ gestuntel, wordt steeds duidelijker.

Tegelijkertijd stromen alle rally’s van Trump vol, die nu van staat naar staat gaat om zijn aanhangers een hart onder de riem te steken. Hier zijn speech in Phoenix (Arizona) op 24 juli: waarin hij alles wat er gaande is op een ontspannen en bijzondere wijze benoemt: https://rumble.com/vka124-president-donald-j.-trump-delivers-remarks-at-turning-point-action.html
Dus wie er nog aan twijfelt of hij wel ‘in control’ is, kan die twijfel bij deze laten varen.

Hete Herfst op komst

Dat we er nog niet zijn, wordt wel duidelijk door alle bewegingen die onze overheid blijft maken en het gedoe rondom de vele varianten. Want er staan er nog heel wat op het programma, totdat het bedoelde karweitje in 2023 klaar hoort te zijn (zie foto hierboven). Dit is -niet toevallig- allemaal net binnen de termijn waarin onze noodwet geldt en de vaccins zich nog in de testfase bevinden.

Op korte termijn kunnen we dus de eerste ‘aanwakkering’ van ellende verwachten met de zogenaamde ‘derde vaccin’, of de ‘booster’ die bedoeld is om elementen uit het eerste vaccin verder te activeren in hun destructieve werking. Om vervolgens weer van een nieuwe variant te spreken, waar weer een nieuw vaccin voor nodig is.
Dat het hier gaat om de nieuwe “Killing Fields’ is niet moeilijk te raden. Want waarom heeft de UK onlangs een opdracht heeft gegeven voor duizenden koelcellen om lichamen te herbergen, en Noorwegen immense aantallen ‘lijkkisten’ besteld? Juist, om de geplande hoeveelheden doden te kunnen verwerken!

Jacht op niet-gevaccineerden

Het grote doel van de Deep State is natuurlijk om iedereen te vaccineren. Daarom is er zonder meer een jacht op niet-gevaccineerden te verwachten. In een reeks van landen gaat er al een ‘gestapo’ van deur tot deur om het vaccin alsnog toe te dienen, en in (onder meer) de VS maken de FEMA-kampen zich op om alle ‘dissidenten’ op te sluiten.

Om dit gedaan te krijgen wijst de overheid de niet-gevaccineerde aan als veroorzaker van de nieuwe besmettingen, in de hoop dat gevaccineerden zich tegen niet-gevaccineerden gaan keren, en op die manier overhalen. Dit terwijl al lang duidelijk is dat juist de gevaccineerden nu in het ziekenhuis belanden en de zogenaamde ‘delta-variant’ hebben. Zie hier iets uit Australië, waarbij er 141 mensen in het ziekenhuis liggen die allemaal dubbel gevaccineerd zijn (behalve eentje die maar 1x gevaccineerd is): https://www.redvoicemedia.com/2021/07/140-hospitalized-people-out-of-141-cases-in-sydney-had-both-covid-jabs-other-had-1-dose/

Nog wat slagen voor de boeg

Elke dag opnieuw gebeuren er dingen waarbij nauwelijks het onderscheid tussen waar en niet-waar gemaakt kan worden, en waarvan de ‘aanrichter’ (goed of slecht) zich niet zomaar laat zien.

In ieder geval staan er nog wat dingen op het programma, voor als ‘het nodig is’. Cyberattacks, extreme weertoestanden, rassenrellen en zelfs een ‘fake-aanval’ van het ene land op het andere behoren tot de bekende mogelijkheden. Ook een (gecreëerde) voedsel- of energieschaarste maakt deel uit van dit soort operaties, die uitsluitend tot doel hebben om het volk nog meer in de paniekmodus van een crisis te brengen. En welke daarvan onder valse vlag worden uitgevoerd, blijft nog even de vraag. Want niets is wat het lijkt, omdat de ‘good guys’ ook gebruik maken van de acties van de ‘bad guys’.

Zo blijven we met zijn allen nog even in het ongewisse voordat definitief korte metten gemaakt is met de ‘verrotte’ oude systemen waar we al zo lang mee leefden.

Een toekomstperspectief

Om iedereen voldoende wakker te krijgen en emotioneel voor te bereiden op de grote ommekeer, kunnen we –na de hete herfst- een langzame overgang naar een nieuwe tijd verwachten (vermoedelijk pas na Kerst). Hier maken de volgende gebeurtenissen deel van uit:

– terugkomst van Trump

– de val van Big Tech en Big Pharma

– de opschoning van de massamedia (fake-media)

– de Covid fraude duidelijk geëtaleerd voor iedereen

– de aankondiging van het Quantum Financieel Systeem (en nieuwe valuta)

– alle andere onthullingen m.b.t. de Deep State

In welke volgorde dit gebeurt, laat zich nog raden want het zal allemaal plaatsvinden op de juiste tijd en op de juiste wijze. We zitten immers in de eindtijd van de Openbaringen (Bijbel), en zullen ons moeten overgeven aan dit (immense) Goddelijke Plan om het kwaad definitief de wereld uit te helpen. Hou je rug dus recht en laat je niet verleiden tot een gifspuit onder de belofte dat we dan terug kunnen naar normaal.

Wil je meer weten over de relatie tussen de huidige situatie en de bijbel, volg dan -bijvoorbeeld- Freedom Force Batalion of And We Know (beiden op Telegram), de profetieën van Kim Clement (zijn van voor 2016) of Amanda Grace.

Gezondheid

Grote schoonmaak van het onderaardse (DUMB’s)

Alles is in rep en roer nu de laatste scene van deze wereldcrisis wordt uitgespeeld. En het is letterlijk ‘biblical’, met bijbelse taferelen. Immense buien, donder en bliksem, modderstromen, aardbevingen en landverschuivingen over de gehele wereld (geen enkel continent uitgezonderd).

Terwijl de Deep State dit nodig had om het fabeltje over de klimaatverandering verder vorm te geven, gebruiken de White Hats/Alliantie het om de onderwereld letterlijk en figuurlijk schoon te vegen. Alle belangrijke onderaardse gangen, grotten en mijnen (samengevat onder de naam DUMB’s) zijn de afgelopen jaren ontdaan van de meest verschrikkelijke ‘wezens’ en hun duivelse praktijken. En nu is het tijd om het restje op te sluiten en alles schoon te spoelen. …… (UPDATE 26/7: vanochtend kwamen de eerste berichten uit Duitsland/Bad Neuenahr dat er ca. 600 kinder/babylijkjes uit de vloed kwamen bovendrijven !!!!)

Iedereen die denkt dat dit ook maar iets met het klimaat te maken heeft, mag dat nu gewoon vergeten. HAARP, DARPA, Direct Energy Weapons, Starlink en andere technieken die de Deep State altijd ten nadele van de mensheid heeft gebruikt, worden nu door de tegenpartij ingezet voor de genadeslag.

Opstand nadert punt van explosie

Alles lijkt zich op te bouwen tot een ‘explosief punt’. Overal gaan massa’s mensen de straat op: Ierland, Australië, Griekenland, Parijs (nieuwe revolutie), Zuid Afrika en niet te vergeten vooral Cuba. Het zijn er geen honderdduizend meer, maar vele miljoenen. Iedereen komt nu samen in het gevecht tegen de vrijheidsberoving, het oprukkende communisme en de ‘vaccin-maffia’.

In Australië en de VS hebben ze al een ‘gestapo’ opgezet die van deur tot deur gaat om de niet-gevaccineerden alsnog te vaccineren, in veel landen zijn al voedseltekorten gecreëerd (in de VS worden truckers omgekocht om hun lading langs de weg te laten staan), de benzineprijzen vliegen de pan uit en cyberattacks leggen zowel bedrijven als het internet plat.

In de Engelstalige landen wordt de ‘Critical Race Theory’ er op allerlei manieren doorheen gedrukt om de mensen tegen elkaar op te zetten en een soort omgekeerd racisme te bewerkstelligen (nu is de witte mens het doelwit). En ook het ‘transgenderisme’ is een belangrijk speerpunt van het onderwijs op alle lagere scholen. Dit maakt dat ouders de scholen niet alleen belagen maar ook het schoolbestuur afzetten vanwege hun wanbeleid.

Door de grens met Mexico weer te openen, heeft Biden bovendien gezorgd voor een invasie van allerlei mogelijke criminelen en tienduizenden kinderen die overal in de massa verdwijnen. De schatting is dat er inmiddels 1 miljoen ‘immigranten’ zijn binnengestroomd sinds 20 januari jongstleden, en dat er zoveel Fentanyl het land is binnengekomen dat 72% van de bevolking hiermee gedood kan worden. De zuidelijke staten zijn dit meer dan zat, en gaan nu eigen rechter spelen om weer orde op zaken te stellen.

Tegelijkertijd komen de resultaten van de forensische onderzoeken naar de verkiezingsfraude steeds meer naar buiten, lopen de rally’s van Trump en de ‘Freedomtours’ in de VS boordevol en begint iedereen te zien dat er veel meer aan de hand is dan er ooit gedacht werd. Zo wordt iedereen langzaam wakker: is het niet door de ellende van de vaccins, dan is het wel door een ander aspect van deze plandemie.

Kopstukken verdwijnen

Dat er allerlei kopstukken uit de politiek en de wereld van het entertainment ‘plotseling’ verdwijnen, is misschien niet iedereen opgevallen. Maar dit fenomeen is al jaren aan de gang. De president van Haïti is intussen ook vermoord, net als zijn 4 Afrikaanse collega’s die -even als hij- geweigerd hebben om aan de plandemie en de vaccins mee te werken. Bovendien stond hij op het punt om de praktijken van de Clintons openbaar te maken, die Haïti letterlijk van goud en kinderen beroofd hebben om hun eigen kliek daarmee te verrijken (decennialang).

En dit karwei is nog niet klaar. Want waar de Deep State nog probeert een restje klokkenluiders uit de weg te ruimen, is de Alliantie bezig alle corrupte figuren aan te pakken die ‘de Chinese invasie’ dienen. De zware gevallen komen voor tribunalen (al in volle gang) en de minder zware ‘jongens’ worden vermoord, krijgen ineens een dodelijke ziekte (o.a. Covid) of verdwijnen quasi natuurlijk uit beeld (zoals in de afgelopen jaren al meer dan 8.000 CEO’s zijn afgetreden).

Nu is het alleen nog wachten op de instorting van de aandelenmarkt en het oude financiële systeem. Want die gaat natuurlijk komen om de grote ommekeer mogelijk te maken.

Hier het X22-report over de stand van zaken in de crisis als geheel: https://rumble.com/vk0sv1-ep.-2530b-the-enormity-of-what-is-coming-will-shock-the-worldprepare-for-th.html?mref=2hzb1&mc=fcbfy

En hier een financieel rapport, ook van x22: https://rumble.com/vk2ba4-ep.-2531a-cbds-might-use-the-markets-as-a-distraction.html?mref=2hzb1&mc=fcbfy

Foto: Milaan, 18 juli 2021

Trump ‘in control’

Gezondheid

Virussen maken je NIET ziek

Besmetting door virussen is een fabel
In de afgelopen 16 maanden hebben zich allerlei experts, die zich dagelijks met micro-organismen bezighouden, uitgesproken over wat virussen nu eigenlijk zijn. En in navolging van collegae uit de vorige eeuw zijn ze het er over eens dat virussen geen ziektekiemen zijn, maar EXOSOMEN. En exosomen kunnen ons niet ziek maken, en zeker niet besmetten! Daarmee kan het hele besmettingsverhaal nu rechtstreeks -en voorgoed- naar het Rijk der Fabelen verwezen worden.

Waarom lijkt dat niemand te weten? Waarom zwijgt daar iedereen over?

Niemand heeft het hierover omdat deze kennis simpelweg altijd is weg gehouden bij zowel de Universiteiten als de Wetenschap. Sinds de jaren 80, waarin de exosomen zijn ontdekt, heeft Big Pharma er namelijk alles aan gedaan om de openbaring van deze kennis de kop in te drukken. Want Big Pharma bepaalt en betaalt niet alleen het wetenschappelijk onderzoek en het onderwijs op dit terrein, maar zorgt er ook voor dat serieuze critici en klokkenluiders gewoon verdwijnen.

Sinds de jaren ’80 zijn er al minstens 200 microbiologen die (zogenaamd) zelfmoord hebben gepleegd, zijn vermoord of verdwenen. En dat is een tactiek die al eeuwen wordt toegepast op iedereen die het belang van Big Pharma doorkruist. Zoek gewoon op ‘dead microbiologists’, of naar de ‘list of over 100 dead microbiologists’ en je ziet de reeks die alleen al tussen 2006 en 2016 is ‘opgeruimd’.
Het is dan ook zeker niet toevallig dat ook de ontwikkelaar van de PCR-test, Kary Mullis, in september 2019 op 60-jarige leeftijd ‘ineens dood’ was (een maand voor de generale repetitie van de pandemie!). Want hij had duidelijk laten weten dat de PCR-test alleen maar kon dienen als richtingaanwijzer voor een bepaald proces in je lichaam, en niet geschikt was voor het vaststellen van een bepaalde ziekte of iemands besmettelijkheid.

Hoe zit het dan wel met virussen en exosomen?

Virussen zijn niet meer en niet minder dan RNA/DNA fragmenten die door het lichaam zelf worden gefabriceerd tijdens een ‘ontgifting’ (opruimen van reststoffen in een proces van lichamelijk herstel). Het is dan ook een ‘dood materiaal’ dat zichzelf niet kan vermenigvuldigen of kan ‘overspringen op een ander’.
Dit betekent dat:
* alle virussen goede virussen zijn, die we nodig hebben in het lichaam
* virussen zijn als een soort ‘zeep’ die al het vuil uit het lichaam via de lichaamssappen verwijdert
* verschillende virussen worden gemaakt door verschillende lichaamscellen
* virussen niet kunnen overgaan van dier op mens (of omgekeerd)
* virussen niet buiten het lichaam kunnen bestaan
* de enige manier waarop een virus in een soort terecht kan komen door middel van injectie (vaccinatie) is, voorafgegaan door een genetische manipulatie in het laboratorium. Dit betekent dat we het hier eigenlijk hebben over een bio-wapen! (zie ook mijn artikel over Judy Mikovits van april 2020, die haar visie recentelijk nog bevestigde)

Hier een aantal Engelstalige video’s die dit onderwerp nader belichten:
Dr. Andrew Kaufman over exosomen: (bekende wetenschapper) https://www.bitchute.com/video/lAgphylie8yL/
Dr. Thomas Cowan, die de redenatiefouten van de westerse geneeskunde blootlegt en zowel de Koch postulaten (empirisch bewijs) aan de orde stelt als de Hills postulaten (correlatie-bewijs, geen oorzaak-gevolg perse) https://youtu.be/Drc9eRN6p_Y Cowan heeft ook het boek geschreven ‘The Contagion Myth’, uitgegeven door Skyhorse Publishing.
Dr. David E. Martin over de ware ‘Corona’ (uitgebreid): https://bit.ly/3wxxqcG
en hier in gesprek met Reiner Fuelmich (die met Neurenberg 2.0 bezig is) over alle patenten: https://bit.ly/3ig9c1B

Of deze korte video over exosomen versus virussen: https://www.bitchute.com/video/38LIQ6Y1PLML/
en deze publicatie over het ‘specifieke’ van Covid: https://thefreedomarticles.com/deep-down-virus-rabbit-hole-question-everything/

Terug in de geschiedenis van Big Pharma

Al jaren gebruikt de (pharmaceutische) industrie ‘virussen’ om de industriële vervuiling te verdoezelen en daar niet legaal verantwoordelijk voor te zijn (zoals ze ook chemtrails trekken om de luchtkwaliteit en het weer te beïnvloeden). En onderzoek naar nagenoeg alle virussen heeft aangetoond dat een epidemie altijd samenging met een bepaalde luchtvervuiling of andere ‘intoxicatie’ van mensen.

Zo heeft onderzoek aangetoond dat de Ebola in feite (het resultaat van) een arsenicumvergiftiging is (goud gebonden aan arsenicum) uit de goudmijnen in Afrika (de ziekte is enkel waargenomen in mijnersdorpen). Polio was een industriële vervuiling door DDT (o.a. aangetoond door onderzoeksjournalist Jim West). En de Spaanse Griep was evenmin een ‘ziekmakend virus’, maar had alles te maken met ‘mosterdgas’ (om en nabij de loopgraven van de WOI) en experimentele vaccins van de militaire arts Frederick Gates (let wel: grootvader van Bill Gates/nauw betrokken bij de Rockefellers). Dit laatste onderwerp beschrijft Dr. Eleanor McBean onder andere in haar boek “Poisoned Needle Suppressed Facts about Vaccination”.

En als we naar HIV kijken, dan blijkt ook dat geen virus (ziektekiem) te zijn! Dr. James Hildreth, President and Chief Executive Officer van het Meharry Medical College en voormalig Professor HIV Research bij het John Hopkins Instituut, schreef hierover “…the virus is fully an exosome, in every sense of the word”. Ook Dr. Peter Duesberg en nobelprijswinnaar Kary Mullis wisten dit, want ze werkten samen aan een boek over dit onderwerp onder de titel “Inventing the Aids Virus” (bij Amazon te koop).

Het Grote Verdienmodel

Zo is Big Pharma al ruim een eeuw bezig om de gezondheid (dus ziekte) van de mens naar eigen hand te zetten, met een enorm verdienmodel als centraal uitgangspunt. Het is niet voor niets dat Bill Gates & Co alle mogelijke patenten bezitten op ‘virussen’, en alle varianten daarop (want ook onze huidige Delta-variant wordt daarin genoemd).

Zet daar dan de praktijken van –onder andere- Dr. Fauci naast (maar ook die van het Erasmus MC en de familie De Jonge), dan weet je hoe het werkelijk zit. Want Fauci heeft niet alleen geld aangedragen voor het laboratorium van Wuhan voor het huidge Corona-virus, maar was decennia geleden ook al betrokken bij het HIV-virus: https://www.thegatewaypundit.com/2020/04/fauci-fun-facts-dr-faucis-aids-predictions-also-way-off-mark/ (in de tientallen jaren die Fauci al ‘meedraait’ heeft hij minstens 191 miljard dollar uitgegeven aan de productie van ‘biowapens’).

Overgeleverd aan Big Pharma

Al met al is onze gezondheid dus volledig in handen komen te liggen van Big Pharma, en is er nauwelijks nog een arts die weet wat de ware geneeskunde behelst. Alles wordt gedreven door de geldzucht van de pharmaceuten (Deep State) met steekpenningen, bonussen en zwijgplicht als koersbepaling. Dus als we iets met zekerheid kunnen vaststellen, is dat de complete gezondheidszorg moet worden uitgekamd en ontdaan van alle onnatuurlijke elementen. En dat gaat ook gebeuren. Want wat steeds duidelijker wordt, is dat elke cel in ons lichaam (DNA) reageert op uiterst subtiele elektromagnetische frequenties en dat genezen een stuk eenvoudiger is dan het nu lijkt te zijn.

Hier een opstap naar de toekomst: hoe DNA zich gedraagt en waar het op reageert, door Luc Montagnier, Nobelprijswinnaar HIV https://www.newscientist.nl/nieuws/teleporterend-dna-verbijstert-experts/?fbclid=IwAR3LPH-Kvq7w2cy4_MRN-lTWROiHWfdYOTd7UHjaTg90fI0HWIFqEBxd3fE

Pasteur versus Beauchamp

Hiermee is de ziektekiemen theorie van Pasteur voorgoed achterhaald. Hij heeft op zijn sterfbed weliswaar toegegeven dat hij fout zat, maar gemakshalve is iedereen die ‘germ-theory’ gaan omarmen. Zie hier wat informatie daarover, voor de liefhebber: http://www.medicinacomplementar.com.br/biblioteca/pdfs/Biomolecular/mb-0464.pdf

In 1995 publiceerde Gerald Geison (Princeton Universiteit) zijn boek “the private science of Louis Pasteur”. Hij toonde aan dat de theorie van Pasteur, gebaseerd op diens eigen laboratorium aantekeningen, op frauduleuze data berustte. Daarmee lijkt Beauchamp het te winnen met diens theorie dat we ons lichaam inwendig schoon moeten houden om ziekte te voorkomen. Want ook bacteriën en schimmels zijn allemaal in ons lichaam aanwezig en worden pas ‘ziekmakend’ als de balans in het lichaam zoek is.

Enkele andere bronnen/wetenschappers/experts op dit gebied: o.a. Stefan Lanka, Zack Bush en Rashid Buttar

Grote schoonmaak van het onderaardse (DUMB’s)

Gezondheid

De strijd is nog niet gestreden

De wakkere mensen worden ongeduldig en hopen op een stormachtige ontknoping van de crisis waarin we zitten, terwijl de Corona-gelovige in de illusie verkeert dat alles weer redelijk normaal is en het leven gewoon verder kan gaan. De mensheid lijkt voorgoed in twee kampen verdeeld, waarbij de laatste groep -na 16 maanden- nog steeds niet wenst na te denken over het kwaad dat over ons is uitgestrooid.

Actuele stand van zaken

Dat we in een daadwerkelijke wereldoorlog zitten, waarin alle oude systemen met bijbehorende corruptie worden opgeruimd, wil het gros nog steeds niet ter discussie stellen, laat staan geloven. Dit deel van de mensheid laat zich uitsluitend informeren door het vijf-minuten-nieuws op TV of een opruiende krantenkop met dito beeld, niet beseffend dat de massamedia (die in dienst zijn van de Deep State) uitdrukkelijk de opdracht hebben om de werkelijke feiten weg te houden bij het volk.

De strijd achter de schermen gaat echter onverminderd voort. Die is zo omvangrijk dat het nauwelijks te bevatten is. Ik heb er veel over gezegd, maar nog lang niet alles. Toch wil ik dit crisis-onderwerp min of meer afsluiten met deze samenvatting van de stand van zaken:

 • Niets is wat het lijkt te zijn, alles zit vol valse vlaggen, misinformatie, Green Screens, CGI’s, dubbels, maskers en clones
 • Biden mag eerst nog meer domme dingen doen waardoor iedereen gaat zien wie hij echt is
 • Trump en de Militaire Alliantie voeren –in grote lijnen- het bewind over alles, wereldwijd
 • China heeft de pandemie ‘ontworpen’ (Wuhan) en in gang gezet om te voorkomen dat Trump opnieuw gekozen zou worden en te zorgen dat de NWO agenda verder afgewerkt kon worden (met Biden als puppet). Daardoor kan de verkiezingsfraude in de VS gezien worden als een ‘staatsgreep’ van buitenlandse mogendheden op de VS (Trump heeft zeker 80% van de stemmen gekregen)
 • Zowel het plan van de Deep State/NWO als dat van Trump & Co is al decennia geleden in werking getreden en wordt in tal van profetieën genoemd (Bijbel, boeken, films en ‘zieners’ van allerlei aard)
 • Q is echt en is compleet verweven met de Law of War, zie o.a. deze video over de vertaling van de Q-posts naar de oorlogswetgeving https://www.youtube.com/watch?v=HTaNwDxwhX8
 • De aanval op het Capitool op 6 januari is mede door de FBI geregeld
 • Zowel het virus, als de PCR-test als het vaccin zijn in feite ‘fake’ (maar wel schadelijk voor een deel)
 • De Deep State/Cabal is al grotendeels ten val gebracht, maar vraagt nog het nodige militaire werk in alle werelddelen (opruimen van DUMB’s en tunnels, wat vaak herkenbaar is aan zogenaamde ‘aardbevingen’, onverklaarbare ontploffingen bovenaards of brandende kerken: https://www.archyde.com/four-churches-in-a-row-burned-down-after-the-discovery-of-mass-graves-of-children-in-indigenous-settlements-in-canada/)
 • Militaire tribunalen zijn (al geruime tijd) in gang gezet (niet alleen in Gitmo!) voor iedere ‘Deep Stater’ die zich schuldig heeft gemaakt aan kinder-/mensenhandel, moord en hoogverraad, of daar willens en wetens aan meegewerkt heeft (uiteindelijk honderdduizenden, zo geen miljoen mensen!).
 • Het Vaticaan, Washington DC en Buckingham Palace/City of London (zelfstandige corporaties) zijn ‘failliet’ verklaard, grotendeels leeg en opgeruimd
 • Hollywood is uitgestorven, het gros is/was onderdeel van de Deep State
 • Alle duivelse praktijken van de Deep State zijn of worden aan het licht gebracht (duizenden files zijn al openbaar gemaakt, en dagelijks komen er nieuwe onthullingen)
 • Alle CEO’s van ’s werelds grootste Deep State-bedrijven zijn van hun post verwijderd
 • Trump is weer met (Save America)rally’s begonnen om zijn aanhang gerust te stellen, en gaat morgen naar de Mexicaanse grens om het drama dat Biden daar heeft aangericht, te etaleren (rara, waarom doet hij dat?)
 • Onder aanvoering van Reiner Fuelmich komt het (internationaal georganiseerde) Neurenberg tribunaal 2.0 steeds dichter bij
 • De massamedia blijven nog steeds zwijgen, maar zullen als laatste worden ‘aangepakt’ en afgerekend op hun misdadige rol in dit geheel. Tot die tijd krijgen ze de kans om het ware nieuws te melden.

In het boek The Art of War van Sun Tzu staat mooi beschreven hoe een werkelijke oorlog gevoerd moet worden. En daar is Trump & Co mee bezig, met als ultieme doel het aantal ‘doden’ zo klein mogelijk te houden. Zij gaan behoedzaam te werk en proberen op allerlei manieren de laatste stuiptrekkingen van de Deep State, waarin ze naar een nucleair wapen of andere destructieve middelen kunnen grijpen, te voorkomen. In elke oorlog is het bovendien wachten op de ‘perfect day’ voor de genadeslag, het schaakmat. En dat is nu niet anders, hoe graag we het zaakje ook willen bespoedigen.

Forumland: bouwen aan de nieuwe maatschappij

Inmiddels is het echt tijd om te gaan werken aan de nieuwe maatschappij, want ‘de oude’ komt simpelweg nooit terug. En dat is maar goed ook.

Thierry Baudet bijt de spits af met Forumland en het idee van een eigen betaalmiddel. Hij lijkt als enige (partij) te begrijpen wat er werkelijk aan de hand is (dus vooralsnog ga ik er van uit dat hij hiertoe is aangewezen door Trump & Co). De massamedia vertellen het verhaal van Thierry natuurlijk niet, of alleen maar vertekend. Dat is wel gebleken met een paar recente speeches van hem in de Tweede Kamer, waar geen enkel nieuwsbericht aan gewijd is. Volg hem dus op de social media, en denk vooral mee!
Ga er van uit dat de EU wordt opgeheven, dat de partijpolitiek verdwijnt, dat het rechtssysteem flink wordt uitgedund, het geld eerlijker wordt verdeeld, belastingen nagenoeg verdwijnen en er een wereldwijde grondwet zal komen (de Common Law).

En luister vooral niet meer naar Rutte & Co, of de zogenaamde ‘coalitie in wording’. Die deugen op geen enkele manier. Maar dat gaat wel duidelijk worden als de winnaar van deze jarenlange psychologische oorlog bekend wordt.

Uitleg bij foto: Pepe Orsini, de meest machtige man op aarde (Deep State): alias Domenico Napoleone Orsini, de Grijze Paus. Hoofd van het Vaticaan, verbonden aan de Rothschilds, Rockefellers en de Zwarte Adel.

Virussen maken je NIET ziek

Gezondheid

Wat de mens in de weg zit

Waar we op dit moment mee geconfronteerd worden, is een leven waarin al onze verworvenheden op losse schroeven staan. Onze economie zit in een vrije val en ons rechtssysteem ligt aan barrels. Onze vrijheid blijkt niets meer waard en we laten ons regeren door de angst voor ziekte en dood. Alleen het feit dat we nog geen honger lijden, maakt dat we nog gemakzuchtig achterover kunnen leunen, in de waan dat alles vanzelf weer goed komt.

Een leven zonder God en Gebod

Maar het komt het niet goed, niet vanzelf. Het contact met ons hart, de ziel, de spiritualiteit, het innerlijke weten en de natuur is volledig verloren gegaan in het mechanisch, instrumentele bestaan dat we de laatste decennia hebben omarmd. Alles was te koop, en leek het najagen waard. Dat we daarvoor -met een constante stress- van hot naar her moesten rennen namen we voor lief. We legden zeker geen verantwoording af over onze mateloze consumptie en het misbruik van onze planeet. En de overheid moest maar voor alles zorgen.

Zo zijn we steeds verder af geraakt van de essentie van ons bestaan, en kennen we God noch Gebod.

De weg terug naar soevereiniteit

Nu we in de grootste crisis zitten van de mensheid, zullen we een weg terug moeten vinden naar de essentie van het bestaan. Dat begint bij de vraag “wie je bent” en “wat voor doel je in het leven hebt”. En dat zijn geen simpele vragen. Want het gaat hier om dingen waar we al lang niet meer over hebben nagedacht. Daarom is deze crisis vooral een ‘spirituele crisis’, waarin we het kaf van het koren moeten gaan scheiden en een manier moeten vinden om ons bestaan als geheel een nieuw perspectief te geven.

Iemand die uniek is in zijn verwoording van alles wat er nu plaats vindt, is de Nederlander Marcel Messing. Luister naar dit prachtig verhalende interview dat geleid wordt door Jorn Luka van The Trueman Show: https://www.youtube.com/watch?v=d4Lq1vzBa9g

In deze video komt van alles aan bod: hoe 9/11 het begin was van de grote omwenteling naar de ‘verkeerde kant’, hoe de pandemie gepland is, kritische onderzoekers altijd worden weggezet door gemakzuchtige ‘wetenschappers’ in hun luie stoel, dat we door alle manipulatie en bedrog in het leven onder een dikke deken van onwetendheid zijn bedolven, en nu door het transhumanisme en de duivelse vuilnisbelt dreigen te worden opgeslokt.
Maar vooral ook komen de evolutie van de mens en de reïncarnatie (reeks van levens) aan de orde, ‘zwarte gaten’, buitenaards leven, een upgrade van ons DNA (terug naar 12 strengen) en –in het bijzonder- de Anunnaki, die een beslissende rol speelden in alles wat er van ons geworden is.

Deze video is dan ook een absolute aanrader (eigenlijk een ‘must’) voor iedereen die begrijpt dat we afstand moeten nemen van alle corrupte bestuursorganen en onze soevereiniteit ter hand moeten nemen.

Alvast wat verder kijken

Voor de liefhebber van de minder aardse materie die meteen verder wil kijken in de geschiedenis van de mens, hier nog een video over de Anunnaki en het ontstaan van de mensheid (Engelstalig): https://www.youtube.com/watch?v=PFE_wfKLTQQ

En als een voorschot op meer Bijbelkennis, ook meteen iets over het genoemde boek van Enoch (eveneens Engelstalig): https://youtu.be/BZGN6EKjvAo

Neem dit in je op, want alleen door een grondige heroriëntatie op het leven zullen we in staat zijn deze ‘spirituele oorlog’ tussen goed en kwaad te winnen.

De strijd is nog niet gestreden

 

 

 

Gezondheid

Schandalen en tribunalen (1)

Naast alle informatie over het virus dat uit een lab komt en de verkiezingsfraude in de VS, komen langzaam maar zeker ook alle andere schandalen aan de orde. De grote schoonmaak in de wereld is natuurlijk al jaren aan de gang, maar nu komt de puinhoop ook letterlijk op straat te liggen. En dat is niet niks. Portiegewijs zal ik ze hier presenteren, omdat het teveel is om alles in één adem te noemen.,

De spelletjes van de Deep State

De Deep State, met Biden als belangrijkste ‘poppetje’ om de snode plannen van de NWO/Klaus Schwab (=China/CCP) uit te voeren, krijgt het steeds lastiger. Hoewel ze probeert om alle klokkenluiders –al decennialang- de mond te snoeren (lees: te doden), lukt dat steeds minder goed.
Trump heeft namelijk 4 jaar lang flink roet in het eten gegooid en is allerminst uitgespeeld, en ook Putin is niet van plan naar de pijpen van de Deep State te dansen. Dus er komt een moment dat de val van de Deep State een feit is.

Op de G7 top is Putin al jaren niet meer aanwezig, maar toen hij ‘Silly Joe’ in Geneve ontmoette heeft hij wel de nodige sneren aan Biden uitgedeeld. De belangrijkste daarvan is de ondemocratische situatie rondom de ruim 400 mensen die vast zitten zonder enige vorm van rechtspraak nadat ze werden beticht van de ‘bestorming’ van het Capitool (6 januari jongstleden). Waarom zitten die al bijna 6 maanden vast? Waarom worden die 1000-den uren video’s van de beveiliging nog niet prijsgegeven? En wat had de FBI daar te zoeken?

De officiële media vertellen ook nu weer een compleet andere verhaal van de ontmoeting in Geneve en blijven proberen Putin aan te wijzen als mogelijke dader van Cyber-aanvallen, of een ander toekomstige kwaad. Want het is altijd ‘Russia, Russia, Russia’ als de Deep State zijn eigen duivelse activiteiten wil verbloemen.

Heldere video: een ‘must see’

Hier een geweldige video van Chantal Duivesteijn, in het Nederlands, waar ze een aantal schandalen aan het licht brengt: de criminele FBI en CIA, voormalige top-bestuurders (waaronder Comey) die intussen voor een militair tribunaal geweest zijn (met uitleg waarom), Obama en de bedoeling van zijn 30.000 guillotines, en vooral ook de grens van de VS met Mexico.
In het grensgebied van de VS en Mexico is het een dusdanige bende dat Texas hulp heeft gevraagd van andere staten om de muur zelf verder af te bouwen. Want Biden heeft na zijn ‘aantreding’ de hele handel (letterlijk: van mensen/kinderen) weer opengegooid waardoor vooral Texas in grote problemen is gekomen. Deze staat heeft te maken met een immense invasie van criminelen waardoor zelfs de boeren hun land dreigen te verkopen aan de Deep State (China!), die de drievoudige prijs biedt om ze daartoe te stimuleren.

Luister hier dus naar, want deze informatie moet iedereen die het grote plaatje wil begrijpen gewoon weten: https://rumble.com/viq6o1-wakeyq-fbi-cyberattacks-gouveneurs-soeverein.html (waarbij de eerste 5 minuten gaan over het overlijden van een collega strijder/vlogger)

Wat de mens in de weg zit

Gezondheid

Corona-virus: uit het lab in Wuhan!

In april vorig jaar heb ik er al melding van gemaakt, dat het huidige Corona-virus kunstmatig gefabriceerd is en –volgens Judy Mikovits- alleen via inenting in de mens terecht kon komen. Sommige wetenschappers voegen daar nu aan toe dat het ‘bewerkte virus’ met de zogenaamde spike-eiwitten omgeven is en het dus ook -als biowapen- op een andere manier tot ons kan komen (bijvoorbeeld via de lucht).

Fauci: dader, verrader en moordenaar

Intussen zijn alle details in de VS onthuld over de betrokkenheid van Fauci bij het lab in Wuhan en zijn financiële steun aan het onderzoek dat er plaats vindt om virussen te manipuleren en als bio-wapen in te zetten (‘gain of function’, dat wil zeggen gevaarlijker maken). Daarmee wordt ook duidelijk dat Fauci de hele wereld op een verkeerd been heeft gezet en verantwoordelijk kan worden gesteld voor alle onnodige sterfgevallen in deze ‘plandemie’. Officieel is het nog de vraag of het virus ‘bewust’ of ‘toevallig’ is ontsnapt, maar alles wijst er op dat dit wel degelijk een geplande epidemie is en de ‘ontsnapping’ een fake-verhaal. Want alleen door middel van een pandemie met lockdowns zagen de democraten/communisten hun kans schoon om aan de macht te komen in de VS (zie hierna).

Vanwege het belang van deze zaak, geef ik hier een aantal video’s die het Fauci-verhaal wel zo’n beetje dekken:

Over de 3.200 vrijgegeven e-mails van Fauci, door Newsmax: https://youtu.be/7P_bHxpJt3w
In het lab gefabriceerde virus als biowapen: https://www.naturalnews.com/2021-06-11-covid-vaccines-are-bioweapon-delivery-systems.html
Dan Bongino, die alles op een prettige manier uitlegt: https://www.youtube.com/watch?v=NF4lwTh_MYc
“Fauci, die meteen moet opstappen”: https://www.breitbart.com/politics/2021/06/15/ted-cruz-calls-for-anthony-fauci-to-resign/
Nog eentje over het aanklagen van Fauci met de “Fauci Act”: https://www.facebook.com/FoxNews/videos/1126456327865599/
Hoe (ook) Zuckerberg van Facebook een flinke som geld gaf aan het lab (en in een mail beloofde dat hij Fauci’s belangen zou blijven behartigen): https://thenationalpulse.com/exclusive/facebook-czi-funds-controversial-wuhan-researcher/
En wat Nederland hier mee te maken heeft (Erasmus MC): https://www.erasmusmagazine.nl/2011/11/25/erasmus-mc-ontwikkelt-dodelijk-griepvirus/

Ook verkiezingen en media ‘fake’

Dat niet alleen de pandemie ‘fake’ is, maar ook allerlei andere gebeurtenissen op deze wereld, blijkt uit een reeks ontwikkelingen van de afgelopen weken.

Zo tonen de resultaten van de forensische ‘audit’ van de verkiezingen in Arizona (VS) aan hoe en in welke mate er gefraudeerd is bij de verkiezingen op 3 november 2020, en welke rol China daarbij speelde (met Biden als zetbaas en loopjongen tegelijk). En deze resultaten zijn verbijsterend (kom ik op terug).

Nu Arizona de ultieme standaard voor zo’n audit heeft gezet, beginnen ook 13 andere staten met dit karwei om het grootste schandaal in de moderne democratie in zijn volle omvang boven water te krijgen. Daarbij is de hulp van Mike Lindell onmisbaar gebleken, die in de Dominion- en Smartmatic stemmachines is gedoken en begin juli een symposium geeft voor alle cyber-experts uit de VS om de bevindingen met hen te delen.

Daarnaast is Project Veritas de corruptie van de massamedia aan het blootleggen, waarbij niet alleen CNN door de mand is gevallen, maar intussen ook Fox 26. Tal van klokkenluiders melden zich nu aan bij Veritas/James O’Keefe omdat de corruptie binnen de massamedia hoogtij viert en het journalistieke vak niet alleen compleet is uitgehold maar intussen ook beschamend.

Dat bij al deze zaken ook alle andere wanpraktijken -uit zowel heden als verleden- aan het licht komen, is natuurlijk geen toeval. Dus dit verhaal wordt nog op allerlei manieren vervolgd.

Schandalen en tribunalen (1)

Gezondheid

Onze vrijheid: beperkt tot een kooi

In de afgelopen 50 jaar heeft iedereen het wel gemerkt: steeds meer wetten en regels die ons werden opgelegd. Nagenoeg in alle gevallen werd de uitzondering gebruikt om algemeen geldende regels te maken. Zogenaamd ‘voor uw veiligheid’. Maar de werkelijke reden was vooral het creëren van angst, angst voor alles wat een normaal mens mee kan maken in het leven. En het inperken van onze vrijheid en onafhankelijkheid!

Zo zitten we intussen met een oerwoud aan onzinnige ARBO-regels en verplichtte verzekeringen, autogordel en fietshelm, noodzakelijke diploma’s voor het minste of geringste, een huis vol sloten, scan-apparatuur bij in- en doorgangen alsmede een niet te stuiten smetvrees! Tel daar alle sociale lasten, vergunningen, beperkte openingstijden, bestemmingsplannen, bouwvoorschriften, HACCP-regels, ISO-normen, behandelings-protocollen, onderwijs-richtlijnen, verplichtte lidmaatschappen, belastingen, accijnzen, leges, toeslagen en subsidies bij op en het is duidelijk dat ons alle armslag ontnomen is. Geen mens die door de bomen het bos nog kan zien, en geen mens die nog ergens aan durft te beginnen.

De overheid heeft ons hiermee niet alleen beroofd van de vrijheid om zelfstandig dingen te ondernemen, maar ook van alle creativiteit en ‘eigen verantwoordelijkheid’. De mens mag vooral niets meer zelf bedenken en beslissen, en voor elk wissewasje moet worden betaald. Zo wordt er van ons geplukt, en nog een keer geplukt. Hoe gekooid kun je worden?

De ultieme angst: Corona

Dat het gelukt is om het volk te kooien, blijkt wel in deze Corona-crisis. Het gros aan mensen is niet meer in staat om zelf te denken, om zich heen te kijken en eigen conclusies te trekken. Willoos laat het merendeel zich dicteren wat het moet doen, en braaf volgt het de ‘ophokplicht’.
En dat is precies waar ze naar toe gewerkt hebben. Breng een onzichtbare vijand in het spel waar het volk niks van begrijpt, predik dood en verderf en iedereen levert zich klakkeloos aan de machthebbers over.

Hoe dat in de wereldtop is vorm gegeven, vertelt deze (recente) klokkenluidster uit de WHO, die bevestigt dat deze crisis als instrument is ingezet om ons, met behulp van de massamedia, volledig onder controle te krijgen (Engelstalig): https://rumble.com/vhyx79-astrid-stuckelberger-global-corruption-planet-lockdown.html

En hier Mikki Willis over de “Plandemic”, zoals die in het boek van Judy Mikovits is beschreven (zie een van mijn blogs vorig jaar) en waar hij nu een documentaire over heeft gemaakt (in 14 talen): https://rumble.com/vihqdd-we-are-the-storm-mikki-willis-producer-of-plandemic-exposes-fauci-gates-and.html

Onze gezondheid: systematisch verstoord

Na alle informatie die het afgelopen jaar op alle fronten naar buiten is gekomen, is er ook geen twijfel meer mogelijk over de kwalijke intenties van Big Pharma. Die is al vele decennia bezig om onze gezondheid steeds verder te ondermijnen: met medicijnen, vaccinaties en vervuilende chemische processen die zowel in de lucht als het water belanden.

Big Pharma is alleen maar gebaat bij de verdiensten op medicijnen en vaccins. Dus hoe meer we daar van nodig hebben, des te beter. En de prijzen die ze daarvoor kunnen vragen, zijn volledig willekeurig en in principe onbegrensd. Dat is de enige reden dat de Rockefellers al ruim een eeuw geleden de ‘alternatieve geneeswijzen’ (lees: de bestaande en werkzame natuurgeneeskunde) zwart is gaan maken en steeds meer is gaan verbieden. Zie hier een van de video’s daarover: https://www.youtube.com/watch?v=1z7kjcwFqKo

En dan hebben we het nog niet over Bill Gates, die uitsluitend belangen heeft in Big Pharma en Big Tech, en zich letterlijk bemoeit met alles: weer-manipulatie, genetische manipulatie (ook in voeding), medicijnen en vaccinatieprogramma’s. Hierbij gaat het natuurlijk ook om de koppeling met Microsoft/Kunstmatige intelligentie (AI) en het internet (inclusief 5G) om de ultieme droom van de Deep State te creëren: ‘een op afstand controleerbare en bestuurbare mens’ (transhumanisme).

Zonder in te gaan op alles omtrent de vaccinaties, wil ik in ieder geval één ding benadrukken. En dat zijn de ‘nanodeeltjes’ die daar –maar ook in veel andere dingen- zitten. Hier dus een video over wat deze deeltjes in ons lichaam doen: https://www.youtube.com/watch?v=nsGvcejqzb4

Geloof en religies: ook systematisch ontregeld

Een andere ‘tak’ van ons bestaan, betreft de geloofsbeleving van de mensheid. Of het nu het Christendom is met de Bijbel als handvest, het Jodendom, Boeddhisme, Hindoeïsme of de Islam: ook daar heeft de Deep State alles aan gedaan om de werkelijke inhoud te verbloemen, de wereld te verdelen en zelf te heersen.
Het is dan ook niet toevallig dat er met man en macht is toegewerkt naar de secularisatie en ex-communicatie (afval van het geloof) en dat ‘religieuze groepen’ voortdurend tegen elkaar werden opgezet (ja, daar heeft de Deep State de hand in). Het doel was immers dat mensen zich zouden afkeren van de kerk en –dientengevolge- steeds minder aandacht gaven aan hun zielsbeschikking, spiritualiteit en sociale samenhang.

Hier is ongelooflijk veel over te zeggen. Maar voor nu is het belangrijk om te weten dat er onder het Vaticaan allerlei delen van de Bijbel (en veel andere oude geschriften) zijn gevonden die altijd weggehouden zijn bij de mens. De Bijbel, zoals wij die hebben leren kennen, is dan ook sterk gecensureerd en allerminst compleet. En in zijn huidige vorm bijna synoniem met de Satan-verering: https://www.bitchute.com/video/EuZpeG40p2ER/

Het heft in eigen handen nemen

Willen wij het tij nu voorgoed keren en afrekenen met alle kwaad en ongelijkheid die er op de wereld is, dan zullen wij het heft in eigen handen moeten nemen. Wij zullen nu eindelijk burgerlijk ongehoorzaam moeten worden, en onze morele kompas ter hand moeten nemen.

Wij zullen de waarheid boven tafel moeten krijgen en ophouden mee te werken (ook al is het passief) aan elke vrijheidsberoving, onrechtvaardigheid en verdeling die ons is opgedrongen. We zullen uit die kooi moeten stappen en onze rechten als mens terug moeten eisen. Dit betekent dat ALLES ANDERS MOET. Elk systeem is corrupt, verouderd en dictatoriaal van aard geworden. En bijna iedereen is chantabel op een of andere manier.

Hier een video van Ad Broere, die een aanzet geeft tot een zogenaamde ‘parallelle economie’, die hopelijk en uiteindelijk onze nieuwe economie wordt: https://www.youtube.com/watch?v=WqN4DcLUqqY (Nederlandstalig)

Corona-virus: uit het lab in Wuhan!

 

Gezondheid

Satanisme deel 2: het Vaticaan als centrum

Zoals eerder gezegd is de meest lucratieve en wijdverspreide handel op aarde de kinderhandel. Dit is een multi-miljarden industrie waar de elite zichzelf niet alleen mee verrijkt maar ook letterlijk ‘onsterfelijk’ mee probeert te maken. Iedereen, die hier nog aan twijfelt, raad ik aan deze anderhalf uur durende video te bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=dtT0V7yNgow
en/of deze, over de mensenhandel in zijn algemeenheid (want ook volwassen mensen zijn hier slachtoffer van)https://www.youtube.com/watch?v=vT9H_FyNQjc (bijna 2 uur lang)

Maar wie had gedacht dat ‘ons aller Vaticaan’ hier een centrale rol in zou spelen?

In en rondom de kerken

Altijd is er met de vinger gewezen naar de ‘Bible Belt’ (‘Protestanten’) als het om een enkel geval van incest ging. Maar de praktijken in de katholieke tak van het Christendom zijn vele malen schandelijker. Hoe lang heeft het niet geduurd voordat jongens, die met het misbruik door priesters te maken hebben gehad, serieus genomen werden? Nu is dat te begrijpen, want de Paus en het Vaticaan blijken een uitermate centrale rol te spelen in de kinderhandel en alle rituele misbruik dat ermee samenhangt.
Hier een reeks van artikelen en video’s, uit de meterslange lijst van beschikbare documenten:

Trouw, maart 2021: https://bit.ly/3gk1pi5 (Duitse bisdom)
NOS, 2020: https://nos.nl/artikel/2337621-duizenden-slachtoffers-seksueel-misbruik-franse-kerk
Het Vaticaan: een bewijs dat het satanisch is:
https://youtu.be/zF4MJYrMx0k
https://youtu.be/AYLCfMkRbZ0
https://youtu.be/XzNJ_0PD2iE
Lucifers Temple onder het Vaticaan: https://youtu.be/vGmW71sWetI
Satan in het Vaticaan: https://youtu.be/PItjjYJxYvw

En dan heb ik het nog niet over kerken, die vaak deel zijn van dit ondergrondse duivelse netwerk. Wat dat betreft is het niet toevallig dat zowel de Notre Dame als een reeks van andere kathedralen in Frankrijk in de afgelopen jaren zijn ‘afgebrand’.

De gruwelijke werkelijkheid

De folteringen, die de kinderen (en ook de volwassen) moeten ondergaan, zijn niet te vatten. De meest schrikbarende video’s laat ik dan ook niet zien, omdat ze niet om aan te horen/te zien zijn. Maar weet dat het de satanisten niet alleen om het Adrenochrome en bloed van heel kleine kinderen gaat, maar ook om het vlees, de huid (voor de Rode Schoenen van de club), de organen en –natuurlijk ook- de ziel! (hoe moeilijk dit ook te begrijpen is, maar dat heeft ook met allerlei andere technieken te maken die de satanisten gebruiken om hybride mensen en dergelijke te maken).

De gruwelijke werkelijkheid, waar we het hier over hebben, zit vol symboliek. Want naast alle eerder genoemde symbolische handgebaren, heeft elke ‘pizza-’ of ‘pasta-soort’ zijn betekenis (jongens/meisjes/huidskleur/leeftijd), is elk blauw oog (de zogenaamde Panda-eyes) een signaal, worden er rode schoenen gedragen bij bepaalde gelegenheden en wordt er veel in codetaal of numerieke getallen gesproken. Met als klap op de vuurpijl de ‘cannibal-clubs’, die een bepaald menu van mensenvlees aanbieden (o.a. https://bit.ly/3it1Zgg en www.cannibalclub.org/)

Kinderen uit tunnels

Wie dit onderwerp nog verder wil bestuderen, die kan op zoek gaan naar Pizzagate, Pedogate, Terra Mar project (Ghislaine Maxwell), Pervywoord, Frizzle-drip (Hillary Clinton) of naar deze site gaan, waar allerlei relevante documenten op staan: https://docs.google.com/document/d/10rhS0nPTBclitG3PJB20ei0Rbr05WzeOsjjYz1-zo2A/mobilebasic

Als (voorlopig) laatste verhaal in deze reeks geef ik zelf nog even dit: over de kinderen die gered zijn uit de tunnels onder het Central Park in New York: https://bit.ly/3xd057D
Dit is een voorbeeld van de nog steeds gaande zijnde en wereldwijde operatie van Trump & Co om de wereld voorgoed te bevrijden van deze ellende en de complete Deep State ten val te brengen.

Onze vrijheid: beperkt tot een kooi

 

 

Gezondheid

De platte aarde?

Ze hebben ons verteld dat de aarde rond is, en dat die –binnen een dag- met een vliegende vaart om zijn eigen as draait. En dan ook nog eens –binnen een jaar- om de zon. We hebben het zomaar aangenomen, want ‘zij zouden het wel weten’. Een mooie gekleurde aardbol op school, 2 prachtige witte polen en de Evenaar: zo moesten we het gaan zien en zo zijn wij het gaan geloven.

Simpel boerenverstand: 2 simpele vragen

Nu we weten dat NASA het grote leugeninstituut van de globalisten is (zie vorig artikel), is het belangrijk om opnieuw na te denken. Want intussen weten we natuurlijk al lang dat je met een bepaalde cameralens een bolle/ronde foto kunt maken, en met fotoshoppen alle achtergronden kunt veranderen. Dus laten we onszelf –om te beginnen- maar eens twee vragen stellen:

Hoe kan een planeet om de zon draaien in een ‘mensenjaar’ (365 dagen) als die planeet 150 miljoen kilometer van ons verwijderd is? Probeer maar eens uit te rekenen met 2πr hoe groot die cirkel dan is! Dit is grofweg 1 miljard kilometer, dus dan zou de aarde -als spinnende bol-  ruim 27.000 km per dag voorwaarts afleggen.

Als de omtrek van onze aard’bol’ 40.000 km is, hoe snel moet de aarde dan om zijn eigen as draaien voor het bekende dag/nachtritme? Elke plek op aarde moet dan 40.000 km afleggen per dag (rondom de evenaar), oftewel 1.666 km per uur!
Dus …. als je in een luchtballon boven de aarde gaat hangen, zou de aarde in vliegende vaart onder je door schieten en zou je nooit meer op het punt van vertrek aankomen!

Open je mind en oordeel zelf

Hier dus wat video’s en ander materiaal om je geest aan het werk te zetten:

Level: 1 uur lang https://www.youtube.com/watch?v=2hnrlyOvUcQ

NASA documenten/uit 2019 https://www.youtube.com/watch?v=qEaHjPF47_E

Meest complete platte aarde documentaire/6 uur lang: https://youtu.be/zFAwRbKLYEo

Nog eentje, van 45 minuten https://www.youtube.com/watch?v=rN8TPxKNFUc

En nog een van een uur, waarom ze niet willen dat wij dit weten: https://youtu.be/V5H-g1CTao8

Als je dit allemaal gehoord hebt, dan weet je in ieder geval dat het anders zit dan wij denken. En laten we dan vooral afrekenen met het neerbuigende woord ‘complotdenker’, waarmee iedereen wordt neergesabeld die met een completere analyse komt.

Satanisme deel 2: het Vaticaan als centrum

 

%d bloggers liken dit:

Powered by themekiller.com