Gezondheid

Van graaien naar groeien

Tijdens deze Corona-crisis wordt des te meer duidelijk hoe het met onze economie is gesteld. Het grote geld komt weer terecht bij de top van het (internationale) bedrijfsleven en de ‘gewone man’ (de belastingbetaler) kan het vergeten.
De grote multinationals zitten nog steeds in hun eigen belastingparadijs, maken zich nog altijd schuldig aan de uitputting en vervuiling van de aarde, en houden hun eigen witwaspraktijken. De overheid en nutsinstellingen barsten intussen uit hun voegen door hun alsmaar uitdijende organisatie (met een flink waterhoofd), terwijl ze geen enkel risico lopen en hun inkomen volledig verzekerd is. En geen enkel bedrijf kan zich zoveel miskleunen of zo’n extravagante bonuscultuur permitteren dan deze zogenaamde ‘non-profit instellingen’.

Dit allemaal op rekening van de gewone burger die ieder jaar geconfronteerd wordt met nog meer belastingen, en nog minder armslag.

Het ‘kapitalisme’ aan zijn eind

Het kapitalisme, met zijn accumulatie van geld en kapitaal(goederen), heeft nu zijn top bereikt. Alles op deze wereld is inmiddels in handen van een kleine elite die het in elke sector op aarde voor het zeggen heeft. Op geen enkele manier komen de werkelijke behoeften van het volk nog aan bod. Met de belofte van een toekomstige rijkdom wordt de gewone man alleen maar aangemoedigd om schulden te maken, zodat hij zijn leven lang moet hollen en rennen om alleen al de rente daarvan te kunnen betalen. En dat terwijl de elite zelf de beurzen en banken beheert, om deze voortdurend in eigen voordeel te manipuleren met koersen, rentestanden, misleidende producten en berichten.

Hier het ‘X22 report’ van vandaag met de stand van zaken op dit moment: https://rumble.com/vfocy7-ep.-2452b-strength-in-numbers-the-power-of-the-people-trump-sends-message-p.html?mref=2hzb1&mc=fcbfy

Geestelijke armoe

Voor de praktijk van alledag betekent dit dat iedereen alleen maar bezig is met het vergaren van geld en goederen, om daar vervolgens ieders status aan af te meten. Het graaien kent geen grenzen meer, met als treurig gevolg dat iedereen ‘vooral aan zichzelf denkt’ en ‘pakt wat hij pakken kan’. Alle andere waarden en normen zijn daarbij -min of meer automatisch- ondergesneeuwd.

Moeders is geleerd –onder de valse vlag van emancipatie- om haar kinderen meteen onder de hoede van de ‘indoctrinerende’ elite te stellen. En ieder kind moest vooral studeren voor de zogenaamde kenniseconomie. Alleen op die manier kon de elite de mensheid in de door haar gewenste richting (mind control) vormen. De grote miljardair Soros heeft niet voor niets (nagenoeg) elke uitgeverij van schoolboeken in zijn beheer, en via de WHO (bestuurd door dezelfde elite) worden alle maatregelen uitgevaardigd voor de ‘geestelijke gezondheid’ van de mens.
Daarnaast hebben Big Pharma, Big Banks en Big Tech alle universiteiten, onderzoeksinstellingen en media in hun macht waardoor zij het hogere onderwijs en de opinie van volwassenen (hebben) kunnen bepalen.

Voor de psyché en sociale aspecten van de mens werd amper ruimte vrij gemaakt, waardoor vooral de jongste generaties in een soort geestelijke armoe zijn opgegroeid.

Grote omwenteling nodig

Met het leven zelf heeft dit alles niets meer te maken. Als een automatische piloot beweegt de moderne mens zich in de maatschappij. Vol stress om alles op de rit te houden, bang om er niet bij te horen en bang om iets te missen.

Het is dus geen toeval dat we in een crisis zitten, want de rek is er in alle opzichten uit. Nu is het er op, of er onder. Kiezen we voor de kwaliteit van het leven (het goede, het menselijke) of voor de kwantiteit (de robot of Cyborg). Kiezen we voor gelijkheid en vrede, of blijven we onderling vechten omdat we andersdenkenden niet tolereren? Eén ding is zeker: wij zullen zelf voor een omwenteling moeten zorgen!

Er is meer tussen hemel en aarde

Kort en goed komt het er op neer dat weer terug moeten naar de essentie van ons bestaan. Een bestaan, dat niet zomaar toevallig en eenmalig is, maar een diepere betekenis heeft. Want geloof het of niet, er is veel meer tussen hemel en aarde dan we ooit hebben kunnen vermoeden.

Natuurlijk heeft de (satanische) elite er alles aan gedaan om elk buitenaards aspect uit ons vizier te houden en elke vorm van spiritualiteit te kleineren. Ze hebben niet alleen de Bijbel een reeks van keren herschreven maar ook gemaakt dat we de inhoud ervan ‘zweverige nonsens’ zijn gaan vinden. Maar zodra je je werkelijk verdiept in dit soort wijze boeken gaat de wereld (ons bestaan als mens) werkelijk voor je open. Hier een paar mooie gesprekken voor iedereen die daar aan toe is: van Scott McKay, ‘de Patriot Streetfighter’ van de VS:

deel 1 https://rumble.com/vfks9v-3.12.21-interview-with-the-brilliant-miki-klann.html
deel 2 https://rumble.com/vfkvcj-3.12.21-interview-with-the-brilliant-miki-klann-part-2.html

Nu is dus het moment om het leven op aarde te veranderen, en van graaien naar groeien te gaan.

 

Gezondheid

De ondergrondse oorlog: nog niet klaar

Het eindgevecht tussen goed en kwaad

Voor iedereen, die weet dat de Corona-crisis deel uitmaakt van een veel groter complot tegen de mensheid, weet ook dat er –letterlijk- een ondergrondse oorlog plaatsvindt op dit moment. Een onzichtbare oorlog, die definitief moet afrekenen met het kwaad op deze wereld.

Deze oorlog is -helaas- nog niet klaar. Maar hier geeft Gene Decode in gesprek met Cirsten W even de laatste stand van zaken https://www.bitchute.com/video/3DfmleqoCagn/

In deze video gaat het onder andere over de (voortgaande) opruiming van de DUMB’s, over de moedwillige ontploffing van een DUMB in Stuttgart, Merkel en de KURU ziekte (die je krijgt als je aan Adrenochrome verslaaft bent maar het niet meer kunt gebruiken), de Paus, Het Vaticaan met de daaruit weggehaalde goudvoorraad, Washington DC met haar compleet Satanische stadsplan en zo meer.

Ook veel DUMB’s in Nederland

Dat ook Nederland een groot ondergronds bunker-/tunnelnetwerk bevat, wordt door deze zelfde Gene Decode verwerkt in een omvangrijke documentaire. Hier zijn de eerste delen van klaar, maar ik zal deze pas plaatsen als de serie compleet is. Hierin komt ook de geschiedenis van Nederland aan de orde, met de vestiging van ‘forten’, de rol van de aristocratie en het Koningshuis en alle satanische symboliek die door de eeuwen heen is verwerkt in onze gebouwen en steden.

De Koninklijke families: Satan-aanbidders

Dat juist ook de Koninklijke families tot de grote Satan-aanbidders (Illuminatie) behoren, wordt haarfijn uitgelegd in deze video (bijna 3 uur lang): https://www.youtube.com/watch?v=srKMJR0rr4U

Wie specifiek wil weten hoe het met (de geschiedenis van) ons Nederlandse Koningshuis zit, zal deze even zelf moeten gaan zoeken op het internet. Want de video’s die ik had opgeslagen, zijn helaas intussen door/van You Tube verwijderd. In ieder geval kom ik hier nog wel op terug als we wat verder zijn in de tijd der ‘openbaringen’.

Betekenis van dit alles?

Wat dit alles voor ons als mensheid betekent, is dat wij op allerlei manieren voor de gek gehouden zijn. Bereid je er op voor dat de hele geschiedenis is ‘ingekleurd’ door de zogenaamd 13 satanische bloedlijnen en dat de (naakte) waarheid altijd voor iedereen verborgen is gebleven. In alle opzichten! Wie zich hier alvast in wil verdiepen, verwijs ik naar het uitermate heldere boek van Robin de Ruiter, “Tetralogie, de 13 satanische bloedlijnen”.

En dat alles zal gaandeweg duidelijk worden, als de ondergrondse oorlog –min of meer- is beëindigd.

Van graaien naar groeien

 

 

 

 

Gezondheid

MK Ultra: het bepalen van ons denken en handelen

Intussen leven we in een tijd dat we niet meer zelf(standig) mogen denken, en niet meer afwijkend mogen zijn. De ‘eenheidsworst’ waar de globalisten (wereldleiders) naar streven, is bijna gereed. Heel systematisch hebben ze er naar toe gewerkt dat iedere andersdenkende van het toneel wordt verwijderd en dat de massa blindelings volgt.

Hier een uitleg wat MK Ultra is: https://www.youtube.com/watch?v=Ghq6rCV9kvc

Hoe ze ons zover krijgen: massamedia en propaganda (hersenspoelen)

Zo’n 75 jaar geleden hebben de Rockefellers zich de volledige controle over de massamedia toegeëigend. Alle nationale RTV-zenders en dagbladen zijn toen door hen opgekocht om de berichtgeving in de hele wereld naar hun hand te kunnen zetten. Want die ene grote Wereldorde met hun bloedlijnen aan de top, moest en zou er komen. En dat betekende dat zij zijn gaan bepalen welke informatie wij tot ons mochten nemen (censuur) om het door hen gewenste denken en handelen te bewerkstelligen.

Hier een stukje van Rockefeller zelf, uit een speech in 1991: https://t.me/DeclassifyTheNation/1006 en een uitleg over hoe propaganda werkt: https://www.youtube.com/watch?v=1OgEhvj0kD8

Waar dit toe heeft geleid, zien we elke dag om ons heen. Men creëert een (fictieve) crisis met een nauw omschreven plan van aanpak (WEF/WHO), door middel van de media wordt er paniek gezaaid, elk tegengeluid wordt weggehouden uit de media en iedere andersdenkende wordt de mond gesnoerd of belachelijk gemaakt (de wappies of complotdenkers) zodat de massa zich tegen deze groep keert.
En zie daar het gewenste resultaat: iedereen volgt het uitgewerkte scenario zonder nog een kritische vraag te stellen bij het doel en de middelen die er worden ingezet. De dictatuur heerst.

Hunger Games

Bijna een jaar geleden, op de eerste grote demonstratie in Berlijn tegen de Corona-maatregelen, trok de Duitse Professor Homburg al de vergelijking tussen de situatie waarin we beland zijn en de Hunger Games. Wie de film(reeks) niet gezien heeft, moet dat zeker nog eens doen. Dan zie je hoe verschillende ‘mindsets’ tegen elkaar worden opgezet en uitgespeeld, en er eigenlijk maar 1 gewenst type mag overblijven.

Daarbij maken ze gebruik van diverse electro shocks, die de mens ook kunnen programmeren om te doden. Dat dit allerminst ‘science fiction’ is, blijkt ook de talloze MK Ultra projecten die onze geschiedenis al kent. Ik geef hier een kleine greep uit de veelheid aan informatie die er is (allemaal Engelstalig):

Project Fifth Estate/ CIA: https://www.youtube.com/watch?v=990k-5Jm5aA
Een bijeenkomst in verband met project Monarch, 2013/Toronto (3 uur lang) https://youtu.be/uj1xFP80OlM
MK Ultra symbolisme: https://t.me/DeclassifyTheNation/4588 (waaruit blijkt dat ook muziek een belangrijke rol speelt in de MK Ultra aanpak)

De laatste kans

We hebben nog één kans om dit tij voorgoed te keren, en dat is NU. Als we nu niet afrekenen met de ongewenste dictatuur waarin we beland zijn, dan gaat het nooit meer gebeuren. En dan zijn we voorgoed overgeleverd aan een stelletje wereldleiders die alles voor ons bepalen.

Leiders, die het volk alleen maar minachten en op allerlei manieren manipuleren en chanteren om hun slaaf te zijn. Is dat te sterk uitgedrukt? Zeker niet. Want hoe wil je deze situatie dan willen noemen waarin we niet meer kunnen doen en laten, of gaan en staan waar we willen?
Met een open en vrije samenleving heeft dit namelijk niets meer van doen.

De ondergrondse oorlog: nog niet klaar

 

 

 

 

Gezondheid

QFS en Gesara/Nesara: nu dichtbij

De economie van de toekomst

Veel mensen weten wel dat China/de Deep State al decennia lang bezig is om alle belangrijke bedrijven en grondstoffen op te kopen en daarmee zeggenschap te krijgen over alles wat er op deze aarde gebeurt. Dit is precies wat de Nieuwe Wereldorde (NWO) op dit moment probeert af te ronden. Maar zoals eerder gezegd, is er –ook al decennia lang geleden- een tegenoffensief in gang gezet (onder de noemer Gesara/Nesara) dat Trump nu tot een einde probeert te brengen (jazeker, hij heeft echt alle touwtjes nog in handen).

Twee van de belangrijkste dingen van dit tegenoffensief zijn het al eerder genoemde Quantum Financiële systeem (QFS) en de totale economische hervorming van de wereld (Gesara/Nesara staat voor Global versus National Economic Security and Recovery Act). Dat betekent dat we op weg zijn naar een nieuwe economie, een nieuw politiek systeem, een nieuw financieel systeem (gedekt door edele metalen, losgekoppeld van het SWIFT banksysteem) en wereldwijd geldende ‘wetten’ die ieders gelijkheid, vrijheid, soevereiniteit, welvaart en veiligheid moet waarborgen.

Hier een tweetal video’s met een uitleg over de economische stand van zaken: https://www.youtube.com/watch?v=ylATlUkngXQ
https://rumble.com/vf66x5-jb-is-moving-the-economy-right-where-the-patriots-want-it-crisis-action-sol.html?mref=2hzb1&mc=fcbfy

Hierbij is het goed te weten dat het QFS al een tijdje parallel ‘draait’ aan ons huidige banksysteem en dat er 209 landen aan mee zullen doen. Bovendien is het verstandig om Bitcoins zo snel mogelijk van de hand te doen omdat deze ‘munt’ hoogstwaarschijnlijk tot het verleden gaat behoren (is het geld van de Deep State).

Definitieve afrekening met de zelf verrijkende elite

Er zal dus worden afgerekend met de zelf verrijkende elite die altijd lak heeft gehad aan het ‘gewone volk’. Want het volk is al eeuwenlang op allerlei manieren uitgebuit en financieel/economisch klem gezet (schuldeneconomie). Met ongedekt, zelf gedrukt geld, renteheffingen, alsmaar toenemende belastingen, een voortdurende manipulatie van ‘de beurs’ en dito prijsverhogingen van energie, transport en goederen heeft dit kleine groepje elite zich alles toegeëigend.

Bovendien heeft deze groep immense kapitalen vergaard met de wapenhandel, drugs en –last but not least- de mensen- en kinderhandel. Alle oorlogen, rampen en misbruik van de mensheid komen dan ook alleen voor hun rekening! Simpelweg omdat ze het zelf altijd georganiseerd hebben (wat dat betreft zullen we er achter komen dat de hele geschiedenis, zoals wij die menen te kennen, gelogen is).

De Evergreen: een pion in het spel

Het vastlopen van de Evergreen is natuurlijk geen toeval. Dat is een geplande actie, binnen het eindspel van Trump & Co. Hier een video van gisteravond, die daar ook over gaat (bij 20 minuten begint dat): https://youtu.be/ZGT4HpzpQRw

Het nieuws, dat over deze affaire naar buiten komt, is –evenals al het andere nieuws- allerminst conform de werkelijkheid. Maar ze zullen op dit moment ook niet alle informatie prijsgeven. Want via Google Earth (satellieten) was een heel stuk rondom het schip ‘zwart gemaakt’ zodat niemand kon zien wat er werkelijk gebeurde. Dus we kunnen er op rekenen dat er uiteindelijk wat belangrijke apen uit de mouw komen.

MK Ultra: het bepalen van ons denken en handelen

 

Gezondheid

Het eindspel van de Corona-crisis

Door een gebroken rechter pols was ik gedwongen om mijn typewerk even te laten voor wat het was, en de ontwikkelingen van de ‘Corona-crisis’ alleen op afstand te bekijken. Ik heb dus nog meer vlogs, alternatieve zenders en reportages bekeken dan daarvoor. En een enorme hoeveelheid ‘declassified files’ bewaard voor later.

Omdat dit een belangrijke periode is in het eindspel van de zogenaamde Corona-crisis, pak ik de draad nu weer even op. Want het eindspel is zo ongelooflijk knap en spannend, dat ik jullie –naast alle elementen die ik al eerder in mijn blog noemde- nog even de meest recente informatie geef over een paar relevante zaken.

Een lange film: 2 tijdlijnen die bij elkaar komen

Wat belangrijk is om te weten is dat er 2 zogenaamde tijdlijnen (of noem net scenes van een film) naar elkaar toelopen. De ene is die van de gevreesde New World Order/de Deep State/de Black Hats, en de andere is die van Q/Trump/de White hats. Beide partijen hebben decennialang gewerkt aan hun eigen scenario voor een betere wereld.

De NWO (de veroorzakers van deze geplande pandemie) streefde er naar om de complete wereldbevolking in zijn macht te krijgen en ons allemaal tot slaaf te maken voor zover we bruikbaar zouden zijn (de rest moest gewoon dood), terwijl Q het tegenovergestelde wil realiseren: een wereld zonder oorlog, zonder verdeeldheid, zonder corruptie, met een herverdeling van de welvaart en een gelijke behandeling van ieder volk op aarde.

Omdat dit laatste scenario gaat winnen, kom ik daar later op terug. Maar eerst nog iets over de werkwijze van de NWO.

Probleem creëren, dan met oplossing komen

De NWO/Deep State is al eeuwenlang bezig om het leven op aarde te verpesten. Deze globalisten, Big Pharma, Big Tech en Big Banks, beheren en beheersen de technieken en methodes om alles te manipuleren. Het weer en de natuurrampen (weather- en geo-engeneering met Chemtrails en Direct Energie Weapons), de kunstmatige voedingsindustrie, de medische sector, universiteiten en scholen (van onderzoekprogramma’s tot aan het lesprogramma en bijbehorende boeken), het geld en bankwezen, en alle grote mediabedrijven op aarde.

En dit hebben ze ongemerkt gedaan door eerst een probleem te creëren en dan zelf met de zogenaamde (zelf verrijkende) oplossing te komen (waaronder veel valse vlag-operaties). En zo is er systematisch toegewerkt naar een allesomvattende controle over de mensheid, en een complete bedekking van hun onderliggende duivelse activiteiten. In principe betekent dit dat alles wat ze ons verteld hebben, NIET de waarheid is. En iedereen, die we meenden te kunnen vertrouwen, niet te vertrouwen bleek (en blijkt) te zijn.

Hier een mooie samenvatting van de wereld van deze globalisten (Engelstalig): https://www.facebook.com/100009236755891/videos/2818913078426556

Nanobots en andere ellende: op allerlei manier op ons afgevuurd

Het laatste nieuws met betrekking tot de activiteiten van de NWO/Deep State heeft betrekking op het ‘gif’ dat ze letterlijk over ons uitstrooien. Hier vallen niet alleen allerlei nano-particles onder, maar ook parasieten en ethyleen oxide (bijzonder kankerverwekkend). Deze laatste twee zijn nu ontdekt in mondkapjes en PCR-testen maar worden ook al veel langer via Chemtrails (en vermoedelijk ook onze voeding) op ons afgevuurd.

Hoe eng dit is, blijkt onder meer uit deze informatie https://bit.ly/3rrHp0z (Nederlandstalig), deze video: https://bit.ly/3rquuMj (PCR test/beelden met Duitse tekst) en deze: https://nationalfile.com/study-chemical-that-causes-penile-shrinkage-found-in-face-masks/

Het eindspel en de Evergreen/Suez

Uitermate boeiend met betrekking tot het eindspel en onze toekomst in wording, is deze video waarin Michelle Fielding (Engelstalig) praat over alles wat er gaande is https://www.youtube.com/watch?v=vY71BgJGl68

Zij geeft hierin wat uitleg over Gesara/Nesara, het Quantum Financieel Systeem en zo meer. Dingen die nu werkelijk elke dag ‘gelanceerd’ kunnen worden, als de mensheid genoeg ontwaakt is en de ondergrondse ellende voor het overgrote deel is opgeruimd.

Iedereen, die bijgepraat wil worden in gewoon Nederlands, verwijs ik naar deze Nederlandse vlogster, MQMS MAGNET, die bijna dagelijks alle informatie aan elkaar knoopt, waaronder ook het ‘gedoe’ met de vastgelopen Evergreen in het Suez-kanaal (onderdeel van de film): https://www.youtube.com/watch?v=AXA15l1n62w

En een hele video over de Evergreen/Suez en aanverwanten (Engelstalig): https://bit.ly/3st7FZz

Nog even volhouden dus, tot alles op zijn plaats valt.

QFS en Gesara/Nesara: nu dichtbij

 

 

Gezondheid

Oorlogsrecht: nu in werking getreden

Binnenkort krijgen we ongetwijfeld meer informatie over de werking van het ‘oorlogsrecht’, oftewel de ‘Martial Law’. Dit uitzonderlijke recht wordt zelden gebruikt maar is onvermijdelijk als er sprake is van een ‘noodsituatie’ waarin een land bedreigd wordt door ‘vijanden van buitenaf of van binnenuit’.

Door de inmenging van vreemde mogendheden (o.a. China en Italië) in de verkiezingen van de VS, de corruptie van de eigen regering en het traditionele rechtssysteem (alle ‘courts’ hebben de fraude ontkent) is zo’n noodsituatie een feit. Want de VS is nu als het ware gekaapt/geïnfiltreerd door China (of liever de communistische Nieuwe Wereldorde), die niet alleen voor de foute uitslagen heeft gezorgd maar Biden ook al decennia lang ‘financiert’ en volledig bestuurt in zijn doen en laten.

Als het land dit toe zou laten, zou de grondwet (constitutie) met de voeten getreden worden en het land zijn complete soevereiniteit verliezen. En dat mag een leger, dat bij eed gezworen heeft de belangen van het volk (dus niet van de regering) te dienen, nooit laten gebeuren.

Fake inauguratie

Het is intussen meer dan duidelijk dat de inauguratie van Biden volledig ‘fake’ was. en ruim van te voren opgenomen in de Castle Rock studio in LA (met een namaak Witte Huis). Ook alles wat je nu ziet, is fake. Want het Witte Huis in DC al weken niet meer verlicht, en omringd door vele tienduizenden militairen.
Hieruit blijkt dat het leger het heft in eigen handen heeft genomen en nu functioneert als een soort ‘interim regering’ die er voor moet zorgen dat er orde op zaken wordt gebracht. Hoe ze dat allemaal (zijn) gaan doen zal binnenkort wel duidelijk worden.

Bij wijze van voorinformatie in ieder geval even dit:
In het Nederlands iets over oorlogsrecht: https://bit.ly/2O99k7x
En een video, waarin zowel de situatie in Washington DC als die in Myanmar (waar ook zwaar gefraudeerd is met de verkiezingen op 8 november jongstleden) aan de orde komen: https://youtu.be/G7Q1P4wZRWk

In tegenstelling wat de reguliere media over Myanmar zeggen, is er dus geen sprake van een militaire coup TEGEN de democratie, maar juist VOOR de democratie. Want Myanmar kent dezelfde grondwettelijke principes als de VS, met dezelfde strafbaarheid ten aanzien van een verkiezingsfraude (net als in de VS, door middel van ‘flippende algoritmes’ in de gebruikte stemcomputers).

Het eindspel van de Corona-crisis

 

Gezondheid

De ondergrondse wereld en de geheimgehouden technologie (vervolg DUMB’s)

Al eerder heb ik over DUMB’s geschreven, met impressies ervan en de vermelding dat dit de wereld is van duivelse praktijken, het misbruik, de foltering en de offering van kinderen. Het is letterlijk de onderwereld van de Deep State/Cabal. Maar ook is het de wereld van de ‘genetische experimenten’ en het gebruik van allerlei technologieën die voor de mens geheim moesten blijven. Simpelweg omdat de Deep State het meest gebaat was bij de oude technieken waar de grondstoffen der aarde voor nodig waren en waar ze zich oneindig mee konden verrijken (olie, kolen, gas, electriciteit e.d.).

Nog even voor het beeld van deze onderwereld: https://bit.ly/3oLVu7N
En de laatste stand van zaken met betrekking tot de wereldwijde ruiming van DUMB’s waarin ook allerlei activiteiten worden omschreven die daar plaatsvinden: https://bit.ly/39Kc6bz

Nulpunt energie, magnetisme, levitatie, genetische experimenten, hybride technieken, buitenaardse intelligentie en nog veel meer

Dat de ondergrondse wereld meer geheimen verbergt dan de bovenaardse, wordt duidelijk in deze serie gesprekken onder de noemer ‘The Secret Spaceprogram’ met Michael Jaco, een oud Navy Seal die er voor een deel ook mee te maken heeft gehad.

Deel 1: https://www.youtube.com/watch?v=xlMDBEtmmaY
Deel 2: https://www.youtube.com/watch?v=r4LlGwTcLnU met ervaringsdeskundigen die er aan ontsnapt zijn.
Dit tweede deel is wat concreter en feitelijker dan het eerste, maar in beide gevallen geldt dat het zeer ingewikkelde materie is die vraagt om de bereidheid en het vermogen om je blik behoorlijk te verruimen.

Voor degene, die liever iets kalmer willen beginnen, hier wat kortere exemplaren:

Hersenimplantaten & transhumanisme (de bestuurbare mens): https://bit.ly/3pOOHeE
Deep Fake & Clones: https://bit.ly/3oL8ria
De CRISPR-techniek, die ze ook in de Coronavaccins willen toepassen (!) en hier inzetten voor de zogenaamde ‘supersoldiers’: https://bit.ly/39FYVbM
En, last but not least, een van de vele vervormde schepselen die uit de DUMB’s tevoorschijn zijn gekomen (mens/tijgerachtig): https://bit.ly/2YFJMAT

Deze laatste is in ieder geval duidelijk, en tegelijkertijd afschrikwekkend. Zeker met het oog op alle experimenten die ze nu ook op aarde willen toestaan (in onze tweede kamer ligt nu een voorstel om kruisingen tussen mens en varken mogelijk te maken).

Buitenaardse intelligentie

Hoewel de meeste mensen hier niets van moeten weten, is het goed om langzaam aan te wennen aan het idee dat wij echt niet de enigen zijn in het Universum. De raadsels omtrent de Pyramiden, Atlantis, Leimuria, de wereld onder Artarctica, De Bermuda-driehoek en andere ‘oeroude’ culturen of verschijnselen zijn grotendeels wel ontrafeld (maar uiteraard ook geheim gehouden).
Zie hier een stuk dat er enige inzage in geeft: https://bit.ly/36AHZkP

Ben je liefhebber van deze materie, dan is er ongelooflijk veel materiaal op het internet te vinden (en ook -bijvoorbeeld- op History Channel op TV).

Oorlogsrecht: nu in werking getreden

 

Gezondheid

Nog even wachten op de ontmaskering

Langzaam maar zeker komt de ontmaskering van de wereldwijde poppenkast dichterbij, en daarmee ook van het Corona-verhaal. Nu Biden op het wereldtoneel mag meespelen (naar schatting maximaal 3 maanden), wordt snel duidelijk dat deze man niets anders is dan een ‘poppetje aan een touwtje’ van China. Alles wat Trump voor het volk gedaan heeft, wordt nu meteen weer ongedaan gemaakt.

Bedrijven worden al weer verkocht, met alle verlies aan werkgelegenheid van dien. Gevechtstroepen worden gemobiliseerd (o.a. Syrië) en Biden heeft de fake-pandemie (Corona) niet meer nodig omdat die uitsluitend bedoeld was om Trump (en zijn prestaties) naar de afgrond te leiden. Dus nu moeten alle staten uit de lockdown (!), mogen de testcycli omlaag (zodat er minder positieve testresultaten zijn), draagt hij zelf geen masker meer en is hij ineens voorstander van Hydroxychloroquine. Want het economische belang -en dat van de banken- gaat nu voor.

Trump: wel uit het oog maar niet uit het hart

Biden weet echter als geen ander wat er werkelijk aan de hand is en dat zijn ongrondwettelijke presidentschap op basis van de frauduleuze verkiezingen geen lang leven beschoren is. Daarom is hij als de dood voor Trump.
Trump is namelijk nog lang niet klaar met deze corrupte handel en zal niet zomaar uit beeld verdwijnen. Daarvoor was de opdracht, die hij heeft aanvaard, van te groot belang voor de mensheid. Hij is weliswaar met stille trom vertrokken uit DC, maar daar heeft hij een duidelijke reden voor. Want achter de schermen heeft hij de macht overgedragen aan het leger!

Het leger is de aangewezen instantie om het volk te beschermen tegen een ‘staatsgreep’ (inmenging van andere landen in de verkiezingen) als de rechtstaat niet meer functioneert (hetgeen het geval is, want elke ‘court’ heeft de verkiezingsfraude terzijde gelegd). Dat leger is per definitie loyaal aan het volk en de grondwet, en weet als geen ander op welke schaal de fraude heeft plaatsgevonden (rapport van Sidney Powell/270 pagina’s).

Dus vanaf nu gaan we zien welke acties er vanuit het leger gaan plaatsvinden.

De 3 stadsstaten

Wat bijna niemand weet of zich realiseert, is dat de wereld drie belangrijke ‘stadsstaten’ kent: Het Vaticaan in Rome, de City of Londen en Washington DC (DC=district van Columbia). Dit zijn tegelijkertijd de belangrijkste centra van de oppermachtige Deep State/Cabal, die een eigen vlag hebben en los staan van de omliggende natie (en in die zin vreemd grondgebied zijn).

In het vervolg van dit verhaal spelen deze centra een belangrijke rol. In 2017 en 2018 is Trump langs alle grote wereldleiders gegaan om bepaalde afspraken te maken, met als klap op de vuurpijl zijn bezoek aan het Vaticaan en het Engelse Koningshuis met hun immens grote en op oneigenlijke wijze verkregen goudvoorraden. Waar deze bezoeken toe hebben geleid, zal binnenkort dan ook duidelijk worden als er een begin wordt gemaakt met de voorspelde openbaringen.
In ieder geval is het duidelijk dat Washington DC intussen een ‘failliet bedrijf’ is (US Inc.) en dat deze plek nooit meer het centrum zal zijn van de (nieuwe/weer in het leven geroepen) echte Republiek van de Verenigde Staten.

Iedereen die wil weten hoe deze (geo)politieke zaak in elkaar steekt, adviseer ik om de X22 Reports te volgen op rumble.com. Deze worden bijna dagelijks gemaakt, met het laatste nieuws wat hier over te geven is (al met al is het een heel complex verhaal).

Hier in ieder geval de laatste: https://x22report.com/aiovg_videos/ep-2385b-memo-is-just-the-beginning-how-do-you-set-the-stage-public-opinion/

En eentje die gaat over hoe China het systeem in de VS ‘gemanipuleerd’ heeft: https://x22report.com/aiovg_videos/ep-2382a-cb-china-have-rigged-the-economic-system/

De ondergrondse wereld en de geheimgehouden technologie (vervolg DUMB’s)

Gezondheid

Het ‘feestje’ van Biden

Gisteren is Joe Biden ‘geïnaugureerd’, de nieuwe ‘president’ van de Verenigde Staten die de hemel in geprezen is door de media maar behoorlijk wat op zijn kerfstok heeft (zie documenten die ik eerder gaf).

Normaal is dat een echt feest, rondom een plechtige gebeurtenis in aanwezigheid van de scheidende president en een massa aanhangers die de nieuwe president toe komt juichen. Maar niets van dit alles was het geval. Met mondkapjes op en een klein groepje ‘officials’, leek het meer op een begrafenis dan de inhuldiging van een zeer gewenst persoon. Voor het Capitool bevonden zich -in plaats van mensen- allemaal vlaggen en rondom het volledig afgeschermde gebouw stonden tienduizenden militairen ‘op de wacht’. Daarnaast was het hele Capitool omringd met een betonnen barricade, die nog eens extra versterkt was door een rolrand ‘scheermesjesdraad’ die concentratiekamp waardig was (maar dat alles heeft de media natuurlijk niet laten zien).

Is dit niet vreemd?

Is dit geen vreemde gang van zaken bij de inhuldiging van een president die (weliswaar zogenaamd) op de steun van de massa kan rekenen?
En waarom moest Biden een privé-vliegtuig nemen naar Washington, en geen regeringsvliegtuig? Waarom is de Amerikaanse vlag neergehaald na de speech op het Capitool? Waarom vond de inauguratie ‘virtueel’ plaats en was die eerder opgenomen (want de betreffende beelden waren al 11 uur eerder ontvangen in Spanje, door een insider)? Waarom was Trump niet aanwezig? En waarom zei Trump in zijn eigen afscheidswoord elders: ‘we will come back in any form’ en ‘see you soon’?
Allemaal dingen die in geen enkele voorgaande inauguratie aan de orde waren.

Luister naar deze analyse van het laatste X22-report (maar 20 minuten) en je krijgt antwoord op deze vragen: https://x22report.com/aiovg_videos/ep-2382b-military-control-11-3-verifies-as-1st-marker-think-illegitimate/
En dan is het ook duidelijk waarom de verwachte mokerslag uit mijn vorige blog nog niet is gegeven.

Het gaat niet alleen om de VS

Wat we ons allemaal goed moeten realiseren is dat de, strijd tussen Trump en Biden niet alleen betrekking heeft op Amerika! Want we zitten echt in een oorlog, wereldwijd.

De Corona-pandemie is niet meer en niet minder dan de onzichtbare vijand, die de Deep State heeft gecreëerd (en nodig had) om de wereldbevolking angst aan te jagen en ons -stap voor stap- alle vrijheden te ontfutselen zodat we naar een volledige gecontroleerde mensheid konden worden geleid. Het is niet voor niets dat Trump het Corona-virus vanaf het begin ‘China-virus’ heeft genoemd, heel goed wetende dat de ‘pandemie’ bedoeld was om hem en zijn prestaties onderuit te halen. En een president ten tonele te voeren die ‘China-minded’ was.

Avondklok: sluitstuk van het programma

In ons eigen land staat nu de avondklok er aan te komen, het sluitstuk van het programma op dit moment. Want daarmee is ons sociale isolement nagenoeg compleet. En het is ongelooflijk om te merken hoe ‘normaal’ mensen dit al lijken te vinden. De angstaanjagerij is dermate goed en snel geslaagd dat iedereen weer blindelings gaat volgen en nog steeds denkt dat dit zin heeft (en wel weer over zal gaan).
Maar niets is minder waar! Want de Deep State (onder aanvoering van China/Biden en andere elitetroepen), zijn geenszins van plan hun verworvenheden zomaar weer prijs te geven.

Wat wij, als intussen ‘goddeloze’ maatschappij (waarin elke vorm van spiritualiteit is verdwenen), zullen moeten leren en beseffen is dat het leven NIET draait om materie, maar om vrijheid en soevereiniteit: ons geboorterecht als mens.
We zullen voor nu en altijd moeten gaan begrijpen wat er werkelijk aan de hand is op deze planeet. Anders raken we onze menselijkheid kwijt aan de ‘cyborg’ (mengvorm van mens en computer) en is ons een droevig lot beschoren.

Hier de nieuwste uitleg van Juan O Savin, die dit ongelooflijk mooi duidelijk maakt vanuit een spiritueel/filosofisch perspectief: https://www.youtube.com/watch?v=6Pykd-SatM4

We zullen massaal op moeten staan!

Met bovenstaande video wordt ook duidelijk waarom Trump dit karweitje niet in zijn eentje kan klaren, en alsmaar heeft gezegd: “We will fight for you, until you wake up”.
Ook wij zullen als volk massaal op moeten staan tegen dit wereldregiem, elk land voor zich! Want wij hebben geen leiders nodig die alleen voor eigen gewin gaan, wij hebben leiders nodig die de mens(elijkheid) centraal stelt.

Voor Trump is het gevecht nog niet over, en hij zal blijven doen wat hij kan om zijn belofte na te komen ondanks de voortdurende aanval op zijn leven (waarvan de laatste uit de reeks vorige week plaatsvond). Dus het laatste woord is daarover nog niet gezegd.
Maar wanneer staan wij zelf op tegen de hele Rutte-kliek? Tegen onze regering die minstens zo corrupt is als die van andere landen, en als doorgangshaven wordt gezien van de wereldwijde kinderhandel van de Deep State?

Het is echt nu of nooit!

Nog even wachten op de ontmaskering

 

 

 

 

 

 

Gezondheid

De wereldorde: tot op het fundament afgebroken

Eerste mokerslag: vandaag of morgen

Binnenkort gaan we zien hoe de samenleving (de wereldorde) zoals wij hem kennen, tot op het fundament wordt afgebroken. De eerste mokerslag daarvoor zal letterlijk vandaag of morgen gegeven worden. Dit veroorzaakt een grote puinhoop, maar het is -na eeuwen- de hoogste tijd om af te rekenen met alle rottigheid in de wereld. De rottigheid, die tot stand gekomen is door het toedoen van de zogenaamde Deep State, de globalisten met hun perverse voorkeuren, satanische rituelen en zelfverrijkingsmechanisme ten koste van de ‘gewone mens’.

Bijna hadden ze het voor elkaar

Het scheelde niet veel of de Deep State (sterk verbonden met communistisch China) had het voor elkaar: de Nieuwe Wereldorde waarin alleen zij -met hun volgelingen- mochten blijven bestaan en de rest van de bevolking maar moest verdwijnen. De zogenaamde Corona-pandemie was bedoeld als de laatste slag om de totale wereldbevolking onder hun heerschappij te brengen (zie onder andere het boek The Great Reset van Klaus Schwab) en voorgoed te beroven van hun vrijheid.

Maar gelukkig was er een man, Donald J. Trump, die de moed en de wil had om non-stop, samen met de Q-beweging, te werken aan een ingenieuze strategie om de Deep State definitief ten val te brengen.

Sinds de moord op JFK

Deze uitermate complexe ‘quantum-strategie’ (vandaar Q), vindt zijn oorsprong in de moord op JFK in 1963, die door de Deep State is uitgevoerd. JFK was toen namelijk al bezig deze uiterste criminele en corrupte groep te ontrafelen en te bevechten, zodat hij van het wereldtoneel moest verdwijnen. Een reeks van toenmalige militaire kopstukken hebben zich toen verenigd en voorgenomen om dat stokje van JFK over te nemen, samen met John Kennedy junior (die zich later bij hen voegde).

Op hun verzoek heeft Donald J. Trump zich kandidaat gesteld voor het presidentschap, om voor nu en altijd af te rekenen met dit kwaad op de wereld.

De totaal andere werkelijkheid

Wat we de komende tijd gaan zien is een totaal andere werkelijkheid dan die we kennen. Veel mensen zullen het allemaal niet kunnen geloven, en zullen ook blijven steken in dit ongeloof. Maar reken er goed op dat dit alles klopt, dat dit de verborgen inhoud is van ons leven waarin we dachten vrij en goed geïnformeerd te zijn.

De frustratie en de desillusie zullen groot zijn, over het feit dat de mensen en partijen die we vertrouwden hoogst onbetrouwbaar of volledig nep bleken (en nog blijken) te zijn. Dit zal -wereldwijd- leiden tot allerlei woede-uitbarstingen en opstanden om deze frustratie te kunnen uiten. Maar deze zullen zo goed mogelijk begeleid worden om de rust te herstellen.

Het Gouden Tijdperk

En dan? Dan kunnen we gaan bouwen aan het Gouden Tijdperk dat op de stoep staat. Het tijdperk van vrijheid, voorspoed en geluk voor elke aardbewoner. Zonder onderscheid in wat dan ook!

Want in dezelfde decennia heeft Q en Trump het aloude systeem van Nesara/Gesara verder verfijnd, met een herinvoering van de Gouden Standaard in ons financiële systeem. Een revolutionair nieuw systeem dat gebruikt maakt van alle quantum-technieken die er zijn, op elk levensterrein. Met vrije energie, vrije geneeskunde (met de zogenaamde medbeds), een basis vermogen/inkomen en nog vele dingen meer.

Hier ga ik in de toekomst aandacht aan besteden. Maar eerst komt de grote storm, die alles met de grond gelijk moet maken.

Pak de chips en de popcorn, en hou je vast aan dat wat komen gaat!

Het ‘feestje’ van Biden

 

 

 

%d bloggers liken dit:

Powered by themekiller.com