Gezondheid

Psychologische oorlogsvoering 3: volgzaamheid belonen

Parallel aan het ontkennen van de waarheid in een psychologische oorlogsvoering, loopt het traject van de chantage: het belonen van diegene die aan de leiband loopt en het straffen van de niet-volger.

De volgers van het hele Corona-circus waren al snel herkenbaar aan de reproductie van opmerkingen die onze dictator (Rutte & Co) er heeft ingeramd: “een masker voorkomt verspreiding van het virus”, “we volgen de wetenschap” en “door een vaccin wordt je minder ziek”. Ook was deze groep het er meteen over eens dat iedere andersdenkende een “complotdenker” was, en om die reden meteen de mond gesnoerd mocht worden.
Zo ontstond er razendsnel een tweekamp van deugers en niet-deugers (de deugnieten van nature).

Stigmatisering

Om deze volgzaamheid nog eens extra te belonen werd de niet-volger van de nep-pandemie meteen verantwoordelijk gesteld voor de instandhouding van de maatregelen en de volgende ‘golf van de epidemie’. De argeloze deuger was het hier natuurlijk mee eens, terwijl er géén enkele anti-vaxxer aan de (zogenaamde) cijfers heeft bijgedragen waar ze mee schermden. Want niet-gevaccineerden hebben zich noch laten testen, noch gemeld bij arts of ziekenhuis.

Dat het intussen vooral de gevaccineerden zijn, die de ziekenhuizen bezetten en de uitvaartbedrijven over belasten, doet daarbij niet terzake. Want het gaat niet om de feiten, maar om de ideologie (dat wat de massa moet blijven geloven; met dissidenten wordt wel korte metten gemaakt).

Rollen omkeren

Ook het omkeren van de rollen maakt deel uit van deze tactiek. Want waar de dictator zichzelf schuldig aan maakt, verwijt hij de oppositie.

Zo worden boeren die bedreigd worden door een gedwongen bedrijfssluiting en daartegen in opstand komen ‘dreigboeren’ genoemd, ‘een waanzin die in Nederland geen plaats mag hebben’ (volgens het AD). Als diezelfde boeren hun protest laten horen bij de minister, dan voelt die zich bedreigd omdat haar kinderen ‘staan te trillen thuis’. Dat de kinderen van de boeren werkelijk bedreigd worden en nog veel harder staan te trillen, wordt natuurlijk niet in aanmerking genomen.

Hetzelfde is gebeurd bij de zogenaamde ‘oorlog’ in Rusland/Oekraïne. Het dictatoriale regiem van Rusland werd meteen veroordeeld, terwijl ze hier –in onze zogenaamde democratie- hard bezig zijn een dictatuur te vestigen.

Geen verplichting, wel chantage

Om iedereen in het gareel te krijgen, wordt natuurlijk ook de nodige chantage toegepast. De vaccinatie was volgens De Jonge & Co géén verplichting. Maar meteen werd er bij gezegd dat niet-vaccineren wel consequenties zou hebben. En daar hadden ze het vaccinatiepaspoort en de QR-code voor bedacht. Zonder deze werd je simpelweg de toegang ontzegd tot horeca, vliegtuigen en andere landen.

Zo zitten we in een wereldwijde ‘psyop’, een kluwen van leugens en misleidingen die zijn weerga niet kent. Het slechte nieuws is dat de massa hier nog steeds geen enkel besef van heeft, maar het goede nieuws is dat het ‘ze’ niet gaat lukken.

Psychologische oorlogsvoering 4: vertrouwen in Big Brother(s)

 

Gezondheid

Psychologische oorlogsvoering 2: de waarheid ontkennen

Om ons als mensen nog verder te misleiden, heeft de Deep State in de afgelopen decennia vooral fake nieuws geproduceerd. Feiten en fictie werden constant door elkaar gehaald. Wat als Science Fiction films werd gepresenteerd, blijken documentaires te zijn. Wat als feiten werd verspreid via de media was op zijn minst een vertekening van de werkelijkheid, en in het ergste geval een complete leugen. Zo is niets wat het lijkt.

Fake nieuws in de media

Zo is de waarheid al talloze decennia gecamoufleerd en vervormd. Alle massamedia maken zich -keer op keer- schuldig aan één grote ‘mindfuck’. Hitler is niet omgekomen bij het eind van de oorlog. Onze koningshuizen zijn niet ‘edel’ (integendeel). Pim Fortuyn is niet doodgeschoten door Volkert vdG. Veel mensen die zogenaamd dood zijn leven nog, of andersom. En zelden is iemand echt op de plek waar hij zegt te zijn.
Het gebruik van Computer Generated Images (GCI) is al tientallen jaren normaal, en van alle bekendheden zijn een reeks clones, maskers en dubbelgangers. Zo kan iedereen overal tegelijk zijn, of nergens. Veel artiesten met intensieve tournees maken hier dankbaar gebruik van, maar ook regeringsleiders en andere beroemdheden zijn hier uitermate bekend mee.
Onlangs is Simon Cowell (America’s Got Talent) zich een hoedje geschrokken toen er een kandidaat opkwam die een exacte kopie was van hemzelf ( https://www.hln.be/showbizz/chris-ume-over-zijn-straffe-deepfake-act-in-america-s-got-talent-simon-cowell-was-erg-onder-de-indruk~afa7bec8/) en in Engeland hebben ze Queen Elisabeth bij haar 70-jarige jubileum als een jongere versie in de koets geprojecteerd (hologram) omdat ze niet aanwezig kon zijn.

Buitenaardse krachten: geen fictie maar feit

Ook over de vorm van de aarde, het heelal en buitenaards leven is bijna alles gelogen. Hitler was al bekend met buitenaardse wezens, en talloze  piloten en militairen hebben verhalen over ET’s en luchtschepen die op geen enkele manier aards kunnen zijn.

Ga (alsnog) Star Trek en andere SF films kijken, verdiep je maar eens in Antarctica en alles wat met energie en portalen te maken heeft, duik eens in de telepathie en het ‘hiernamaals’ en vraag je vooral af waarom de aarde de enige levensvorm zou zijn en een leven maar éénmalig.
Dan maak je in ieder geval een begin om jouw geest te openen voor alle bijzondere dingen die nog komen gaan. Want veel buitenaardse beschavingen en ‘krachten’ zijn actief zijn in dit grote eindspel van het ‘oude normaal’! (zoek maar eens video’s van Alex Collier, Michael Salla, Elena Danaan of Ismael Perez).

De waarheid wordt weggezet als een verzinsel (in plaats van omgekeerd)

Om het volk te doen geloven dat alles echt is wat hen wordt voorgeschoteld, wordt de echte waarheid altijd weggezet als een verzinsel van ‘complotdenkers’. Het belachelijk maken van de waarheid is immers een bekende strategie in de psychologische oorlogsvoering, zoals ook het ‘elimineren’ van klokkenluiders. Deze worden systematisch vermoord (onverwachts gestorven of zogenaamd zelfmoord), moeten uit beeld verdwijnen (Edward Snowdon) of worden achter de tralies gezet (waaronder Julian Assange).

De Deep state heeft liever dat je de hele dag met je mobiele telefoon bezig bent en de oppervlakkige nieuwsflitsen volgt die zij voorschrijven. Want daar hebben ze de afgelopen decennia heel goed voor gezorgd: een massale verslaving aan oppervlakkigheid en ‘onschuldig vermaak’ zodat je niet meer echt kijkt, niets meer ziet, niets meer door hebt en zeker niet dóór vraagt.

Psychologische oorlogsvoering 3: volgzaamheid belonen

 

Gezondheid

Psychologische oorlogsvoering 1: verdeel en heers

Naast het verpesten van onze lichamelijke gezondheid heeft het ‘oude normaal’ er ook voor gezorgd dat we ons gezonde verstand verloren zijn. Althans, de meeste mensen.
Decennialang (maar eigenlijk al sinds mensenheugenis) heeft de Deep State eraan gewerkt om te zorgen dat wij anderen als vijand zagen. Veel mensen zijn slecht volgens het ‘oude normaal’, en je kunt niemand vertrouwen.

Deze verdeel en heers techniek heeft er voor gezorgd dat mensen voortdurend tegen elkaar werden opgezet en braaf deden wat ‘zij’ met ons voor hadden en waar ‘zij’ aan konden verdienen. Want door het uitroepen van een vijand konden ze rekenen op de massale steun (of begrip) voor de belachelijke maatregelen die ze namen.

Luie en arme mensen: de bron van het racisme

In de zogenaamde ‘derde wereld landen’ zijn de mensen lui en gemakzuchtig, is ons geleerd. En daarom zijn ze arm. Maar wat ze ons niet verteld hebben is dat zij die landen systematisch –en voor een habbekrats- beroofd hebben van hun grondstoffen en cultuur zodat ze geen droog brood meer konden verdienen. Om deze mensen vervolgens het meest smerige werk te laten doen (veel mijnen) en zelf zoveel mogelijk winst te maken.

Bovendien werd het hierdoor  mogelijk om een bepaald percentage van ons belastinggeld ‘vrij te maken’ voor de zogenaamde ontwikkelingssamenwerking en bijbehorende organisaties (NGO’s). Geld waar nog nooit iets wezenlijks mee is gedaan en gewoon verdween in de zak van de Deep State (verdiep je maar eens in het Rode Kruis/Haiti).

Zo zijn we onze ‘moraal van goedheid’ gaan prijzen (geen kinderarbeid meer, bijdragen aan de goede doelen) terwijl wij wel de meuk zijn gaan kopen die door zwarte kinderhandjes gemaakt is, en wij ons in wezen om niemand (echt) bekommeren.

Criminelen en inbrekers: de bron van het wantrouwen

Ook heeft de Deep State aangestuurd op de angst voor inbrekers en andere criminelen die uit waren op onze spullen. Zelfs de buurman moesten we gaan wantrouwen, waardoor alles achter gesloten deuren werd gezet (letterlijk en figuurlijk) en ieder mens zich moest gaan omringen met sloten en camera’s voor een constante bewaking.

Dat ook de grootste criminelen in een kartelverband voor de Deep State werkten, daar had niemand weet van. Zij, die voor de zogenaamde beveiliging zorgden, zijn namelijk ook vaak degene die de roof plegen of de misdaad begaan (met alle zwarthandel van dien). En als we onderzoek  doen naar vandalen zoals Antifa, BLM en ook moordenaars zoals de Texas-shooter (schoolkinderen), dan komen we er al gauw achter dat ook deze door de Deep State worden gefinancierd en aangestuurd!

Terroristen: de bron van de controle

Door zelf de godsdienstwaanzin te creëren, heeft de Deep State de wereld bewust verdeeld in een paar religieuze bolwerken die ieder voor zich oppermachtig meenden te zijn en zichzelf God waanden. De duivels moesten worden verdreven, de heidenen moesten worden bekeerd. Althans, zo werd het gebracht. Maar dat zij zelf de duivels waren, hebben ze voor ons verstopt in alle misleidende verhalen die ze de wereld in stuurden.

In de laatste decennia was het de Islam, die we moesten vrezen. Sadam Hussein en Ghadaffi waren het opperste kwaad dat moest verdwijnen (terwijl het omgekeerde waar is) en na 9/11 werden ons de meest waanzinnige restricties opgelegd omdat iedereen een terrorist zou kunnen zijn die zichzelf op kon blazen.

Zo zijn ze het reizen extreem moeilijk gaan maken (dat ze op dit moment een definitieve genadeslag proberen toe te brengen), hebben ze overal de identificatieplicht ingevoerd, staan er op elke straathoek beveiligingscamera’s en zijn er doelbewust vluchtelingenstromen op gang gebracht (ja, die worden gestimuleerd door het grote geld van de Deep State).

LHGB Troep: de opstap naar transhumanisme

Door het moederschap en het ‘vrouw zijn’ versneld onderuit te halen onder het mom van emancipatie en gelijkwaardigheid (alleen maar moeder/vrouw zijn was not done), is er toegewerkt naar zowel man-wijven als vrouw-kerels (watjes). Met behulp van de nodige hormonen in de voorbehoedsmiddelen en vaccinaties is daar nog een stuk onvruchtbaarheid/steriliteit aan toegevoegd zodat de hoeksteen van onze samenleving (man/vrouw/kinderen) voorgoed dreigt te verdwijnen.

Tegelijkertijd is de transgender (in welke vorm dan ook) opgevoerd om de seksuele verwarring nog groter te maken en de ‘gelijkheid’ ook in lichamelijk opzicht te bewerkstelligen. Want een echte man of – vrouw met de bekende archetypische kwaliteiten is sowieso niet meer gewenst. Die hebben namelijk de kracht om de wereld in balans te houden, kunnen een tegenwicht bieden tegen alle ongeoorloofde praktijken van de Deep State (van corruptie tot aan het misbruik van kinderen) en zijn veel te vredelievend van aard.

Met andere woorden: de echte man en vrouw moeten wijken voor een ‘zooitje ongeregeld’ dat van onderen niet meer weet wat het van boven is. En dat is de opstap naar de transhumaan: een soort androgyne mens die met een chip in hersenen precies doet wat Big Brother wil.

Intussen worden kinderen dan ook al klaar gestoomd om elke seksuele vorm te accepteren (zelfs na te jagen), worden ze meegenomen in de  meest bizarre seks spelletjes en krijgen ze van onze ‘Koningin’ te horen hoe interessant een chip in hun hoofd is.
Hier nog even iets wat daar mee te maken heeft: https://youtu.be/5n3kvD3adxo  alsmede deze: https://t.co/Eq9E9iOziz

Psychologische oorlogsvoering 2: de waarheid ontkennen

 

 

 

 

 

 

Gezondheid

De tragische slotsom van het oude normaal

Het oude normaal moeten wij nooit meer willen. Dat is méér dan duidelijk. Want de ‘wereldorde’ is op een gigantische schaal bezig geweest om ons welzijn in de afgelopen 50 jaar naar de knoppen te helpen.

De zogenaamde wetenschap toonde aan dat natuurlijke producten (eieren, boter, koffie en zo meer) ongezond waren om er vervolgens ‘nepproducten’ voor in de plaats te zetten. De alternatieve geneeskunde werd verbannen (want die werkt te goed), alle laboratoriumwaarden werden constant bijgesteld (om nog eerder medicijnen te kunnen voorschrijven), bevolkingsonderzoeken werden opgezet om zo snel mogelijk een ‘aanleiding’ te vinden iemand aan een pil/behandeling te krijgen (en dan alles nog eens extra te verpesten) en de vaccinatiedruk werd steeds groter om ons immuunsysteem (alsmede DNA) voorgoed onderuit te halen.

Roken werd enerzijds verboden omdat de nicotine-pleisters en kauwgom alsmede de E-sigaret méér geld in het laadje brachten voor ‘big pharma’, anderzijds omdat de gezelligheid uit de samenleving moest verdwijnen, mensen tegen elkaar moesten worden opgezet en de Horeca uiteindelijk het loodje moest gaan leggen.

Boeren werd het alsmaar moeilijker gemaakt onder het mom van ‘milieu’ en ‘dierenwelzijn’ terwijl het enige agendapunt dat ze nastreefden het gebruik van ‘nepvlees’ en andere meuk was dat in (hun) fabrieken gemaakt moest worden.

En het klimaatfabeltje? Dat mag meer dan duidelijk zijn. Want als er ergens voortdurend mee geknoeid is, dan is het wel het klimaat! (doe je eigen onderzoek, hoe ze dit al sinds jaar en dag manipuleren).

Mijn slotsom van onze miserabele volksgezondheid in het oude normaal is simpel deze:

Allergieën: maag/darmkanaal door genetisch gemodificeerde producten en pesticiden, luchtwegen door chemtrails (zogenaamde hooikoorts)

Klimaatschommelingen en voedselgebrek (mislukte oogsten etc): bewust gecreëerd door noodweer en extreme droogte als gevolg van chemtrails

Bosbranden: door Direct Energy Wapens/lasers (die kunnen ook vulkanen activeren, aardbevingen en tsunami’s veroorzaken)

Epidemieën (voor zover ze niet verzonnen zijn): veroorzaakt door vaccinaties (ja, allemaal: van Spaanse Griep tot AIDS en ZIKA maar ook de Q-koorts, varkenspest en vogelgriep)

Chronisch zieken: door de optelsom van alle chemische ellende in het lichaam, niet in de laatste plaats door medicijnen en vaccinaties (inclusief kinderen!)

Drugsverslaving: veroorzaakt door de ‘Deep State’ die alle productie van opiaten, cocaïne en ‘wiet’ heeft opgeëist en chemisch bewerkt, met bijbehorende kartels om te zorgen dat er niet alleen veel geld verdiend werd maar dat de mensen er ook verslaafd aan raakten (van de natuurlijke producten wordt niemand verslaafd).

Toenemende onvruchtbaarheid/toename IVF: door vaccinaties (en zeker door HPV) en door de grote hoeveelheid ‘hormoon-achtige’ stoffen in het afvalwater (kwaliteit drinkwater gewoon slecht)

Armoede: door oorlogen en (oneigenlijke) belastingen: alles afnemen van de massa ten voordele van de 1% rijken

Jeugdzorg/uithuisplaatsing: veroorzaakt door het bureaucratische systeem waarbij een gezin onvoldoende geld overhield zichzelf te onderhouden, en een dekmantel voor de kinderhandel (want waar zijn de kinderen van de toeslagaffaire?).

Terug naar de natuur

Al met al is de hoogste tijd om ‘terug te gaan naar de natuur’. Want die biedt ons alles om gezond en wel te zijn. En dat wil zeggen: alles dicht bij huis/lokaal produceren en verkopen. Géén ellenlange keten van groot- en tussenhandelaren (die de prijs opdrijven) maar gewoon: direct vanaf de fabriek naar de consument.

Dit zal een belangrijk onderdeel worden van de nieuwe tijd, die ons te wachten staat. En dan zal de volksgezondheid meteen ook met sprongen vooruit gaan. Geen ellende en armoe meer, géén oorlogen en misdaden, géén zombies meer.

Psychologische oorlogsvoering: verdeel en heers

Gezondheid

De finale: verwarring, helderheid en paniek

Nog even, en dan vindt de finale plaats van de wereldwijde crisis die gaande is en zullen alle puzzelstukjes in elkaar vallen.

Hier Phil Godlewski, met veel relevante informatie: https://rumble.com/v15cukr-current-events-may-19th-2022.html

Daar is niets aan toe te voegen, anders dan dat we rustig moeten blijven, in de wetenschap dat dit de opmaat is naar onze ‘Gouden Tijd’. Maak je stoelriemen vast, voor een ‘bumpie’ landing.

De tragische slotsom van het oude normaal

 

Gezondheid

Marcel Messing: de verbinding tussen al wat is

Om zicht te krijgen op waar we nu staan, hoe de wereld en het leven in elkaar steken, is dit een absolute MUST om te luisteren: Marcel Messing met zijn uitleg over alles wat er op dit moment plaatsvindt in de wereld: https://www.youtube.com/watch?v=fmIGg-go0gc

Hij weet als geen ander de verbinding te leggen tussen alles wat zich in de mensheid heeft afgespeeld, tussen ‘al wat is’ en wat er nog komen gaat.

Ga er lekker voor zitten, want het zal je helpen om te begrijpen waar we naar toe gaan, en waarom.

De finale: verwarring, helderheid en paniek

Gezondheid

Het convenant van de ‘Secret Society’ (Illuminati)

In de afgelopen twee jaar heb ik alle elementen van de huidige wereldcrisis aangeroerd: biolabs, chemtrails, weer-manipulatie, medicatie en vaccinatie, voedsel en water, Fema-kampen en guillotines, oorlogen en valse vlag operaties, medicijnen en vaccinaties, DUMB’s, de ondergrondse duivelse activiteiten van de Cabal en vooral ook het menselijk bloed (adrenochrome) dat door het folteren van kinderen wordt gewonnen. En de meeste mensen kunnen zich nog steeds niet voorstellen dat dit allemaal met elkaar te maken heeft, in een voor opgezet plan.

Ik raad iedereen aan om toch maar snel aan dit idee te wennen. Sinds het begin van de geschiedenis is dit alles namelijk het werk van een ‘Secret Society’ om de totale mensheid te domineren en een ‘normaal’ leven onmogelijk te maken. Stiekem, onopgemerkt, in het geheim zodat iedereen op een dwaalspoor wordt gebracht en denkt dat alles ‘voor ons bestwil’ is.

Illuminati, Cabal, Deep State

Dit geheime genootschap bestaat uit Reptilians, Draco’s, de 13 bloedlijnen, Jezuïeten, Koningshuizen, Rothschilds, Rockefellers, Antifa, BLM, de Bilderberg groep, en de top van regeringen, banken, corporaties, onderwijs, gezondheidszorg en wetenschap. Duivelse geesten, met een convenant dat ‘heilig’ is voor henzelf en alles bepaalt wat zij doen. Met het ‘alziende derde oog’ als meest duidelijke symbool (zie afbeelding), maar talloze andere logo’s, outfits, gebaren, rituelen en teksten die naar de duivel verwijzen (let maar weer eens op het Songfestival, dat compleet onder hun invloed staat).
Grofweg wordt deze groep geschat op 1% van de ‘mensheid’, mede door een zorgvuldige bewaking van hun bloedlijnen en eigen ‘broed’programma’s.

Hier het complete en schrikwekkende ‘convenant’, op tafel getoverd en besproken door onderzoekster Linda Paris / McAllister TV:  https://www.bitchute.com/video/W3MUBx45DCLl/

Laat dit op je inwerken, dan zul je straks niet meer zo verbijsterd zijn.

Marcel Messing: de verbinding tussen al wat is

 

Gezondheid

“2000 muilezels”: tracing & tracking van de verkiezingsfraude VS

Dat de verkiezingen in de VS van 2020 volledig ‘gekaapt’ zijn door de Biden-clan (CCP), was meteen al bekend (zie mijn blog van anderhalf jaar geleden). Vorig jaar is die fraude al bewezen door de analyses van de Dominion en Smartmatic stemmachines, en nu is ook alles duidelijk over de gigantische hoeveelheid valse stembiljetten, door wie en waar die precies zijn afgeleverd. Want  duizenden ‘muilezels’ hebben elk grote pakketten afgeleverd bij tientallen depots!

Geo-tracking

Dat we via de huidige digitale en mobiele communicatie iedereen en alles kunnen traceren, is geen geheim meer. Hoe diep en ver het gaat is nauwelijks te bevatten. Want elke beweging en elke communicatie tussen mensen en organisaties onderling, kan haarfijn worden vastgelegd (Geo-tracking).
Zie hier de gedetailleerde documentaire over hoe dat alles in zijn werk ging met de Amerikaanse verkiezingen van 2020, die afgelopen weekend in première ging: “2000 Mules” https://bestnewshere.com/2000-mules-by-dinesh-dsouza-documentary/ of https://www.bitchute.com/video/pFelUfbaQzRm/

En hier Phil Godlewski, die de essentie van de documentaire samenvat en toelicht (vanaf 20 minuten ongeveer): https://rumble.com/v145dhp-prism-may-9th-2022.html
Volgens Phil is dit tegelijkertijd een bevestiging van de uitgebreide devolutie-serie van Patel Patriot, die gaat over de continuering van de regering als een natie wordt bedreigd door aanvallen van buitenaf. Dus van het feit dat Trump in ballingschap is, en nog functioneert als de ‘commander in chief’.

“We hebben alles” (NSA)

Normaal gesproken is de NSA (National Securancy Agency) niet betrokken bij het volgen van de verkiezingen en vooral gericht op de acties van het buitenland. Maar omdat alles met elkaar te maken heeft in deze “oorlog” (de geplande ‘overname’ van de wereld waar al decennia aan gewerkt wordt) is er helemaal NIETS puur nationaal. Vanaf het begin van de p(l)andemie hebben we dan ook te horen gekregen “We have it all”.

Nu is het dus nog even afwachten wat de definitieve slag gaat inhouden, welke pion daarvoor gebruikt gaat worden. Alles staat er klaar voor: de enorme hoeveelheid Durham Files en Hunter Biden’s laptop (beiden vol met criminele actitviteiten van de Bidens, Clintons en Obama), de omvangrijke resultaten van de verkiezingsfraude en ook de ‘opgeschoonde’ Supreme Court (Scotus) in de VS.

Tot dat ultieme moment wordt er nog de nodige oorlogsretoriek gebruikt, worden voedseltekorten geveinsd, onzinnige wetten voorbereid en banken gestuurd in de richting van een grote ‘crash’. Want dit alles maakt onderdeel uit van de grote hervorming die op stapel staat met de introductie van de ‘Gouden Tijd’.

Het convenant van de ‘Secret Society’ (Illuminati)

 

 

 

Gezondheid

De Zondvloed en ons DNA

Streng gelovigen houden zich angstvallig vast aan de Bijbel om hun leven vorm te geven terwijl veel ongelovigen geen enkele waarde hechten aan een spirituele gids. Voor de eerste groep heeft het leven een serieuze betekenis, voor de tweede is het meer een éénmalige ervaring die zoveel mogelijk gevierd moet worden. Daar tussenin zitten mensen die op één of andere manier wel spiritueel zijn, maar daar geen bewijzen voor nodig hebben. In ieder geval is het zo, dat alles wat we menen te weten over het ontstaan van de schepping en het leven als geheel, niet alleen incompleet is, maar ook bewust verdraaid of verkleurd.

DNA: het ‘bouwpakket’ van de schepper (God)

Gelukkig zijn alle wijsheden over het ontstaan van aarde, de ruimte, God en de schepping wel degelijk bewaard gebleven. Langzaam maar zeker komen die nu massaal in het voetlicht te staan. We zijn constant op het verkeerde been gezet wat betreft onze geschiedenis en de werkelijke aard der dingen. En het meest opmerkelijke is wel dat het begrip DNA (het bouwpakket van God) duizenden jaren geleden al bekend was, en ook de manipulatie ervan en het ‘mixen van soorten’.
Dat wat er nu gebeurt met de mRNA vaccins is dan ook niets nieuws, en past geheel in de strategie van de ‘gevallen Engelen/Luciferians’ om over de mensheid te heersen en elk ‘geweten’ en godsbesef (Christus bewustzijn) uit ons te slaan.

Hier de eerste episode onder de titel ‘De grote vloed’ van ‘Ewaranon’ (die vier delen heeft gemaakt), gepresenteerd door Phil Godslewski (begint ongeveer bij 20 minuten): https://rumble.com/v12jpka-the-great-flood-ewaranon-vol.-2-episode-1-april-26th-2022.html

In dit deel komen de ‘bloedlijnen’ aan de orde, waarom de ‘grote vloed’ nodig was, hoe DNA/mRNA werkt, waarom de bijbel die wij kennen NIET de originele versie is, waarom ‘vrijmetselaars’ nooit op de bijbel zweren, waarom ‘God’ niet altijd of eerder ingrijpt en zo meer. Ook wordt het belang van nummer 666 voor ‘de duivels’ uitgelegd, en hoe ze de werkelijkheid hierop (in)gericht hebben.

Ons morele kompas: het besef van goed en kwaad

In bovengenoemde video wordt een aantal keren herhaald dat ‘elke actie consequenties heeft’ (wat we ook wel karma noemen) en dat de VRIJE WIL essentieel is in het bestaan. Onze vrijheid in doen en laten is simpelweg een geboorterecht, ook al zijn ze hard bezig ons daarvan te beroven. We moeten zelf onderscheid maken tussen goed en kwaad, en zelf een keuze maken welke ‘leider’ we volgen.

Om dat te kunnen moeten wij ons informeren, de waarheid der dingen achterhalen en ons eigen ‘geloof’ gestalte geven. Want hoe anders kun je bepalen in welke richting je wilt varen als je niet alle kanten van een verhaal kent? Hoe kun je een gefundeerde mening vormen als je zomaar aanneemt wat een ander je vertelt (of moet vertellen)?

Het mag duidelijk zijn dat je dan in de valkuil trapt van de misleiding. Dat is nu niet meer moeilijk om te zien. Dus als er één lering is te trekken uit de (C)crisis, dan is het wel dat we –voor eens en altijd- het heft in eigen handen moeten nemen en nooit meer moeten afgaan op wat ‘regeerders’ ons vertellen. Sterker nog: we hebben helemaal geen ‘regeerders’ nodig als ons morele kompas en het besef van goed en kwaad op orde zijn!

“2000 muilezels”: tracing & tracking van de verkiezingsfraude VS

Gezondheid

Wat dokters tot moordenaars maakt

Dat de ‘medische staf’ in onze gezondheidszorg collectief deelneemt aan malafide praktijken, en dus meewerkt aan criminele activiteiten (experimentele vaccins, valse diagnoses en zo meer), is van het begin af duidelijk geweest in deze Corona-crisis. Ze zijn stuk voor stuk omgekocht of verleid door praktisch financieel gewin, en zullen dus straks verantwoording moeten afleggen aan het Neurenberg Tribunaal (in ieder geval de top van de organisaties, maar ook menig arts).

Met de Eed van Hippocrates heeft het medisch handelen al lang niets meer van doen (vóór alles: NIET schaden!). Hier een video waarin dit alles goed wordt benoemd: https://rumble.com/v11m943-we-need-a-hippocratic-oath-training-for-doctors.html

En deze echte dokter die de waanzin van het hele Covid-verhaal nog even uit de doeken doet (die nu echt wel bewezen is): https://rumble.com/v10jac3-dr.-lynn-fynn-its-money-laundering-used-to-fuel-fear-harm-and-submission.html

Gif en andere mysterieuze verschijnselen

De lijst openbaringen en klokkenluiders is eindeloos aan het worden, en het wordt steeds duidelijker waar Big Pharma mee bezig is (geweest). Hier nog even twee niet onbelangrijke ‘dingetjes’, die vanzelfsprekend alles te maken hebben met de ‘crisis’ waar we in zitten:

Synthetisch slangengif in Pfizer-injecties, made in Holland: https://herstelderepubliek.wordpress.com/2022/04/19/synthetisch-slangengif-voor-de-pfizer-injectie-made-in-the-netherlands/

Mysterieuze gevallen van Hepatitis bij kinderen: https://www.bndestem.nl/wetenschap/ook-in-nederland-gevallen-van-mysterieuze-hepatitis-opgedoken-bij-kinderen~a7ab3e90/

Het enige advies dat (wat  mij betreft) vóór alles geldt is: NIETS laten inspuiten, nu niet en nooit! En het liefst ook NIETS innemen aan medicijnen. Daar is wat lef voor nodig aangezien ze ons hebben laten geloven dat je zonder medicatie onmiddellijk het loodje zult leggen, maar dat is een bangmakerij die –zeker nu alles boven tafel komt- volledig misplaatst is.

Ga bijvoorbeeld maar eens goed kijken wat de oversterfte door de vaccins is …. daar is het laatste woord absoluut nog niet over gezegd.

De Zondvloed en ons DNA

 

%d bloggers liken dit:

Powered by themekiller.com