Gezondheid

De finale: verwarring, helderheid en paniek

Nog even, en dan vindt de finale plaats van de wereldwijde crisis die gaande is en zullen alle puzzelstukjes in elkaar vallen.

Hier Phil Godlewski, met veel relevante informatie: https://rumble.com/v15cukr-current-events-may-19th-2022.html

Daar is niets aan toe te voegen, anders dan dat we rustig moeten blijven, in de wetenschap dat dit de opmaat is naar onze ‘Gouden Tijd’. Maak je stoelriemen vast, voor een ‘bumpie’ landing.

De tragische slotsom van het oude normaal

 

Gezondheid

Marcel Messing: de verbinding tussen al wat is

Om zicht te krijgen op waar we nu staan, hoe de wereld en het leven in elkaar steken, is dit een absolute MUST om te luisteren: Marcel Messing met zijn uitleg over alles wat er op dit moment plaatsvindt in de wereld: https://www.youtube.com/watch?v=fmIGg-go0gc

Hij weet als geen ander de verbinding te leggen tussen alles wat zich in de mensheid heeft afgespeeld, tussen ‘al wat is’ en wat er nog komen gaat.

Ga er lekker voor zitten, want het zal je helpen om te begrijpen waar we naar toe gaan, en waarom.

De finale: verwarring, helderheid en paniek

Gezondheid

Het convenant van de ‘Secret Society’ (Illuminati)

In de afgelopen twee jaar heb ik alle elementen van de huidige wereldcrisis aangeroerd: biolabs, chemtrails, weer-manipulatie, medicatie en vaccinatie, voedsel en water, Fema-kampen en guillotines, oorlogen en valse vlag operaties, medicijnen en vaccinaties, DUMB’s, de ondergrondse duivelse activiteiten van de Cabal en vooral ook het menselijk bloed (adrenochrome) dat door het folteren van kinderen wordt gewonnen. En de meeste mensen kunnen zich nog steeds niet voorstellen dat dit allemaal met elkaar te maken heeft, in een voor opgezet plan.

Ik raad iedereen aan om toch maar snel aan dit idee te wennen. Sinds het begin van de geschiedenis is dit alles namelijk het werk van een ‘Secret Society’ om de totale mensheid te domineren en een ‘normaal’ leven onmogelijk te maken. Stiekem, onopgemerkt, in het geheim zodat iedereen op een dwaalspoor wordt gebracht en denkt dat alles ‘voor ons bestwil’ is.

Illuminati, Cabal, Deep State

Dit geheime genootschap bestaat uit Reptilians, Draco’s, de 13 bloedlijnen, Jezuïeten, Koningshuizen, Rothschilds, Rockefellers, Antifa, BLM, de Bilderberg groep, en de top van regeringen, banken, corporaties, onderwijs, gezondheidszorg en wetenschap. Duivelse geesten, met een convenant dat ‘heilig’ is voor henzelf en alles bepaalt wat zij doen. Met het ‘alziende derde oog’ als meest duidelijke symbool (zie afbeelding), maar talloze andere logo’s, outfits, gebaren, rituelen en teksten die naar de duivel verwijzen (let maar weer eens op het Songfestival, dat compleet onder hun invloed staat).
Grofweg wordt deze groep geschat op 1% van de ‘mensheid’, mede door een zorgvuldige bewaking van hun bloedlijnen en eigen ‘broed’programma’s.

Hier het complete en schrikwekkende ‘convenant’, op tafel getoverd en besproken door onderzoekster Linda Paris / McAllister TV:  https://www.bitchute.com/video/W3MUBx45DCLl/

Laat dit op je inwerken, dan zul je straks niet meer zo verbijsterd zijn.

Marcel Messing: de verbinding tussen al wat is

 

Gezondheid

“2000 muilezels”: tracing & tracking van de verkiezingsfraude VS

Dat de verkiezingen in de VS van 2020 volledig ‘gekaapt’ zijn door de Biden-clan (CCP), was meteen al bekend (zie mijn blog van anderhalf jaar geleden). Vorig jaar is die fraude al bewezen door de analyses van de Dominion en Smartmatic stemmachines, en nu is ook alles duidelijk over de gigantische hoeveelheid valse stembiljetten, door wie en waar die precies zijn afgeleverd. Want  duizenden ‘muilezels’ hebben elk grote pakketten afgeleverd bij tientallen depots!

Geo-tracking

Dat we via de huidige digitale en mobiele communicatie iedereen en alles kunnen traceren, is geen geheim meer. Hoe diep en ver het gaat is nauwelijks te bevatten. Want elke beweging en elke communicatie tussen mensen en organisaties onderling, kan haarfijn worden vastgelegd (Geo-tracking).
Zie hier de gedetailleerde documentaire over hoe dat alles in zijn werk ging met de Amerikaanse verkiezingen van 2020, die afgelopen weekend in première ging: “2000 Mules” https://bestnewshere.com/2000-mules-by-dinesh-dsouza-documentary/ of https://www.bitchute.com/video/pFelUfbaQzRm/

En hier Phil Godlewski, die de essentie van de documentaire samenvat en toelicht (vanaf 20 minuten ongeveer): https://rumble.com/v145dhp-prism-may-9th-2022.html
Volgens Phil is dit tegelijkertijd een bevestiging van de uitgebreide devolutie-serie van Patel Patriot, die gaat over de continuering van de regering als een natie wordt bedreigd door aanvallen van buitenaf. Dus van het feit dat Trump in ballingschap is, en nog functioneert als de ‘commander in chief’.

“We hebben alles” (NSA)

Normaal gesproken is de NSA (National Securancy Agency) niet betrokken bij het volgen van de verkiezingen en vooral gericht op de acties van het buitenland. Maar omdat alles met elkaar te maken heeft in deze “oorlog” (de geplande ‘overname’ van de wereld waar al decennia aan gewerkt wordt) is er helemaal NIETS puur nationaal. Vanaf het begin van de p(l)andemie hebben we dan ook te horen gekregen “We have it all”.

Nu is het dus nog even afwachten wat de definitieve slag gaat inhouden, welke pion daarvoor gebruikt gaat worden. Alles staat er klaar voor: de enorme hoeveelheid Durham Files en Hunter Biden’s laptop (beiden vol met criminele actitviteiten van de Bidens, Clintons en Obama), de omvangrijke resultaten van de verkiezingsfraude en ook de ‘opgeschoonde’ Supreme Court (Scotus) in de VS.

Tot dat ultieme moment wordt er nog de nodige oorlogsretoriek gebruikt, worden voedseltekorten geveinsd, onzinnige wetten voorbereid en banken gestuurd in de richting van een grote ‘crash’. Want dit alles maakt onderdeel uit van de grote hervorming die op stapel staat met de introductie van de ‘Gouden Tijd’.

Het convenant van de ‘Secret Society’ (Illuminati)

 

 

 

Gezondheid

De Zondvloed en ons DNA

Streng gelovigen houden zich angstvallig vast aan de Bijbel om hun leven vorm te geven terwijl veel ongelovigen geen enkele waarde hechten aan een spirituele gids. Voor de eerste groep heeft het leven een serieuze betekenis, voor de tweede is het meer een éénmalige ervaring die zoveel mogelijk gevierd moet worden. Daar tussenin zitten mensen die op één of andere manier wel spiritueel zijn, maar daar geen bewijzen voor nodig hebben. In ieder geval is het zo, dat alles wat we menen te weten over het ontstaan van de schepping en het leven als geheel, niet alleen incompleet is, maar ook bewust verdraaid of verkleurd.

DNA: het ‘bouwpakket’ van de schepper (God)

Gelukkig zijn alle wijsheden over het ontstaan van aarde, de ruimte, God en de schepping wel degelijk bewaard gebleven. Langzaam maar zeker komen die nu massaal in het voetlicht te staan. We zijn constant op het verkeerde been gezet wat betreft onze geschiedenis en de werkelijke aard der dingen. En het meest opmerkelijke is wel dat het begrip DNA (het bouwpakket van God) duizenden jaren geleden al bekend was, en ook de manipulatie ervan en het ‘mixen van soorten’.
Dat wat er nu gebeurt met de mRNA vaccins is dan ook niets nieuws, en past geheel in de strategie van de ‘gevallen Engelen/Luciferians’ om over de mensheid te heersen en elk ‘geweten’ en godsbesef (Christus bewustzijn) uit ons te slaan.

Hier de eerste episode onder de titel ‘De grote vloed’ van ‘Ewaranon’ (die vier delen heeft gemaakt), gepresenteerd door Phil Godslewski (begint ongeveer bij 20 minuten): https://rumble.com/v12jpka-the-great-flood-ewaranon-vol.-2-episode-1-april-26th-2022.html

In dit deel komen de ‘bloedlijnen’ aan de orde, waarom de ‘grote vloed’ nodig was, hoe DNA/mRNA werkt, waarom de bijbel die wij kennen NIET de originele versie is, waarom ‘vrijmetselaars’ nooit op de bijbel zweren, waarom ‘God’ niet altijd of eerder ingrijpt en zo meer. Ook wordt het belang van nummer 666 voor ‘de duivels’ uitgelegd, en hoe ze de werkelijkheid hierop (in)gericht hebben.

Ons morele kompas: het besef van goed en kwaad

In bovengenoemde video wordt een aantal keren herhaald dat ‘elke actie consequenties heeft’ (wat we ook wel karma noemen) en dat de VRIJE WIL essentieel is in het bestaan. Onze vrijheid in doen en laten is simpelweg een geboorterecht, ook al zijn ze hard bezig ons daarvan te beroven. We moeten zelf onderscheid maken tussen goed en kwaad, en zelf een keuze maken welke ‘leider’ we volgen.

Om dat te kunnen moeten wij ons informeren, de waarheid der dingen achterhalen en ons eigen ‘geloof’ gestalte geven. Want hoe anders kun je bepalen in welke richting je wilt varen als je niet alle kanten van een verhaal kent? Hoe kun je een gefundeerde mening vormen als je zomaar aanneemt wat een ander je vertelt (of moet vertellen)?

Het mag duidelijk zijn dat je dan in de valkuil trapt van de misleiding. Dat is nu niet meer moeilijk om te zien. Dus als er één lering is te trekken uit de (C)crisis, dan is het wel dat we –voor eens en altijd- het heft in eigen handen moeten nemen en nooit meer moeten afgaan op wat ‘regeerders’ ons vertellen. Sterker nog: we hebben helemaal geen ‘regeerders’ nodig als ons morele kompas en het besef van goed en kwaad op orde zijn!

“2000 muilezels”: tracing & tracking van de verkiezingsfraude VS

Gezondheid

Wat dokters tot moordenaars maakt

Dat de ‘medische staf’ in onze gezondheidszorg collectief deelneemt aan malafide praktijken, en dus meewerkt aan criminele activiteiten (experimentele vaccins, valse diagnoses en zo meer), is van het begin af duidelijk geweest in deze Corona-crisis. Ze zijn stuk voor stuk omgekocht of verleid door praktisch financieel gewin, en zullen dus straks verantwoording moeten afleggen aan het Neurenberg Tribunaal (in ieder geval de top van de organisaties, maar ook menig arts).

Met de Eed van Hippocrates heeft het medisch handelen al lang niets meer van doen (vóór alles: NIET schaden!). Hier een video waarin dit alles goed wordt benoemd: https://rumble.com/v11m943-we-need-a-hippocratic-oath-training-for-doctors.html

En deze echte dokter die de waanzin van het hele Covid-verhaal nog even uit de doeken doet (die nu echt wel bewezen is): https://rumble.com/v10jac3-dr.-lynn-fynn-its-money-laundering-used-to-fuel-fear-harm-and-submission.html

Gif en andere mysterieuze verschijnselen

De lijst openbaringen en klokkenluiders is eindeloos aan het worden, en het wordt steeds duidelijker waar Big Pharma mee bezig is (geweest). Hier nog even twee niet onbelangrijke ‘dingetjes’, die vanzelfsprekend alles te maken hebben met de ‘crisis’ waar we in zitten:

Synthetisch slangengif in Pfizer-injecties, made in Holland: https://herstelderepubliek.wordpress.com/2022/04/19/synthetisch-slangengif-voor-de-pfizer-injectie-made-in-the-netherlands/

Mysterieuze gevallen van Hepatitis bij kinderen: https://www.bndestem.nl/wetenschap/ook-in-nederland-gevallen-van-mysterieuze-hepatitis-opgedoken-bij-kinderen~a7ab3e90/

Het enige advies dat (wat  mij betreft) vóór alles geldt is: NIETS laten inspuiten, nu niet en nooit! En het liefst ook NIETS innemen aan medicijnen. Daar is wat lef voor nodig aangezien ze ons hebben laten geloven dat je zonder medicatie onmiddellijk het loodje zult leggen, maar dat is een bangmakerij die –zeker nu alles boven tafel komt- volledig misplaatst is.

Ga bijvoorbeeld maar eens goed kijken wat de oversterfte door de vaccins is …. daar is het laatste woord absoluut nog niet over gezegd.

De Zondvloed en ons DNA

 

Gezondheid

Alles vergiftigd, decennialang!

Als er iets duidelijk is geworden in de ruim twee jaar ‘studie’ van het hele wereldgebeuren, is het wel dat alles vergiftigd is. Letterlijk of figuurlijk, decennialang. Dat was een bewuste strategie van de Cabal, want de mensheid moest gaan geloven dat ze zichzelf naar de verdoemenis hielp en dat het bestaan van onze planeet gevaar liep.
Niets is minder waar. Als alles zijn natuurlijke gang had kunnen gaan, zonder ingrijpen van de globalistische kapitaalvergaarders, dan was er pais en vree geweest. Maar dat kon de Cabal niet gebruiken, want alles moest kapot voor “the Great Reset”.

Hier een korte samenvatting van alles wat er gaande is (was):

Alles verdeeld

Door het organiseren van oorlogen en vluchtelingenstromen, heeft de Cabal geprobeerd te heersen (met name over de economie van het verwoeste land) en mensheid te verdelen. Niets is effectiever gebleken dan het creëren van ‘vijanden’ (naties, rassen of religies) en ‘invasies van vluchtelingen’ die de natuurlijke orde in de wereld grondig verstoorden. Met de media als hun belangrijkste propagandamachine hebben ze het voor elkaar gekregen dat nagenoeg iedereen in de (volkomen) verkeerde voorstelling van zaken is gaan geloven.

Enerzijds heeft dat gemaakt dat veel mensen zich (inderdaad) racistisch of fascistisch zijn gaan gedragen. En anderzijds heeft dat de weg vrij gemaakt voor min of meer ‘oneindige’ budgetten die –door elk land, van het belastinggeld- moesten worden vrijgemaakt om het vermeende kwaad te bestrijden. Bingo, kassa!
Want wie vandaag de dag nog denkt dat deze financiële middelen ook werkelijk voor het genoemde doel worden gebruikt, die moet beslist nog wat beter leren kijken.

Alles ziek

Tegelijkertijd heeft de Cabal decennialang met geo-engeneering en chemtrails het klimaat en de luchtkwaliteit beïnvloed om ons te doen geloven dat onze planeet de wereldbevolking niet aankan. Maar ook dat laatste is volledig onwaar! Door natuurrampen te creëren zijn mensen niet alleen ontheemd, maar zijn ook landerijen verloren gegaan en talloze oogsten vernietigd. Het manipuleren van zaden en ziekmakende pesticiden op de gewassen zelf zorgden voor de rest: kwalitatief slechte producten met weinig voedingswaarde en een overvloed aan ‘onverteerbare’ chemicaliën. Dit nog afgezien van alle fabrieksmatige voeding/producten, die ‘vergeven’ zijn van de kunstmatige stoffen!

Dat al deze ellende in de lucht en op de gewassen uiteindelijk ook in de watervoorziening belandt, is natuurlijk een bedoeld extraatje in de grondige verstoring van ons natuurlijke immuunsysteem. Met dan uiteindelijk het puntje op de i: het massale medicijngebruik en de vaccinaties die zogenaamd nodig zijn om de chronisch ziek geworden mens te ‘genezen’. Wat een geniaal uitgedokterd verdienmodel!

Alles onmenselijk en onnatuurlijk

Al met al heeft de Cabal geprobeerd om de wereldbevolking behoorlijk te verzwakken en te decimeren, ten voordele van zichzelf. Want alle oplossingen die ze bedacht hebben om het zogenaamde kwaad te bestrijden, kwamen uitsluitend ten goede aan de industrieën die ze zelf ontwikkelden (Big Pharma, Big Tech, Big Food enzovoort). Geen normaal mens die daar baat bij had, anders dan een smerig of geestdodend baantje om aan de georganiseerde ‘rat-race’ mee te kunnen doen.

Voor het welzijn van de mens heeft de Cabal helemaal niets gedaan, nul komma nul. De gewone mens is volgens de NWO een ‘nutteloze uitvreter’ die niet voor zichzelf kan denken en het leven niet waard is. Daarom moet deze zoveel mogelijk worden vervangen door hybrides, humanoids, supersoldiers, robots en andere uitvindingen uit eigen kringen.

Zo moet alles wat natuurlijk is, of ooit was, nu echt uit beeld verdwijnen. Boeren worden opgekocht, nep-vleesfabrieken worden versneld ontwikkeld en al het eigendom moet worden afgeschaft. Bovendien komt de zeggenschap over het menselijk lichaam nu in handen van Big Tech door de gepatenteerde mRNA-vaccins, waardoor het gemuteerde DNA (dus de mens zelf) hun eigendom wordt (ja, heus, zoek het maar op).

Eindstrijd en Eindtijd

De eindstrijd die nu nog steeds wordt geleverd, is heftig en allesomvattend. Maar het komt goed, ondanks dat er nog dagelijks aanvallen plaatsvinden vanuit de Cabal op de ‘White Hats’ (de groep die ons moet behoeden voor de Great Reset).
Hoe weet ik dat het goed komt? Niet alleen door alles nog steeds en constant te volgen. Maar vooral ook door mijn vaste geloof in het grote onzichtbare deel van onze schepping, gemakshalve even de Galactische Federatie genoemd. Als alle oude geschriften al over deze ‘eindtijd’ (van het kwaad) spreken, en ik bijna dagelijks updates uit die kringen krijg (via anderen, maar ook zelf), dan staat het voor mij zwart op wit. Daarom ben ik ook hard bezig met het vormgeven van de nieuwe tijd, die wij straks zelf in mogen richten (voor mij is dat Flower Power 2.0.).

Ga daar dus ook zelf mee aan de slag, en bedenk hoe jij je eigen leven straks socialer, leuker en zinvoller kunt maken!

Nog even een toegift met de laatste kijk op de zaak: https://www.brighteon.com/a472b7c0-673a-4f27-92e5-01a5ce216d07

Wat dokters tot moordenaars maakt

Gezondheid

Slangengif in de Coronacrisis (?)

In de afgelopen twee jaar heb ik al gesproken over de Coronabesmetting via injectie (april 2020), de experts die zeiden dat ze de verkeerde ziekte behandelden (geen griepsymptomen, maar ademproblemen en organen die niet meer werkten alsmede bloedproblemen), de fatale behandeling met intubatie en remdesivir, het verbod van werkende middelen (HCQ en Ivermectine) en alle ellendige stoffen in de vaccins (waaronder grapheen oxide).
Nu is, als klap op de vuurpijl, het meest kwalijke ingrediënt aangetoond: het gif van de King Cobra, mogelijk verspreid door het water!
En daarmee is de samenstelling van de pandemie, inclusief de naamgeving, nagenoeg compleet (Corona=kroon/virus=gif in de Latijnse taal).

De dodelijke werking van slangengif

Slangengif zorgt voor de aantasting van het middenrif (diafragma) waardoor er geen adem kan worden gehaald, bloed dat niet meer stolt en de aantasting van organen (milt, lever, pancreas, longen en hart). Bovendien geeft het verlies van smaak en geur (maandenlang)!
Omdat het gif zich hecht aan de nicotinereceptoren in het lichaam om zijn verlammende werking op de ademhaling te ontwikkelen, wordt meteen ook verklaard waarom rokers min of meer tegen ‘covid’ worden beschermd (dat gaven de eerste rapporten al aan die uit Bergamo kwamen). Met andere woorden: we hebben te maken met een biologische oorlogsvoering van de zuiverste soort!

Hier de uitleg/samenvatting van Phil Godlevski over deze laatste schrikbarende onthullingen: https://rumble.com/v10rsaj-snake-april-12th-2022.html. Daarbij blijkt dat alles gericht is op speciale doelgroepen (zoals in de Oekraïense biolabs), met als ultieme doel van de satanisten om ons DNA te muteren met slangen (HET symbool van de duivel).

De onderliggende, oorspronkelijke video is hier te vinden: https://rumble.com/v10mnew-live-world-premiere-watch-the-water.html

En een vervolg interview met Bryan Adris van 12 april 2022, ter nuancering: https://rumble.com/v10r8pq-dr.-bryan-ardis-snake-venom-update-its-not-about-the-water.html

Genocide onomstotelijk

Nog los van het slangengif, is al ruimschoots bewezen dat er sprake is van een genocide in het hele Corona-verhaal. Hier de laatste informatie van Reiner Fuelmich en het verloop van het Neurenberg tribunaal: https://youtu.be/EHfQinHJdL8

Het goede nieuws is nog steeds dat niet iedereen dezelfde ellende heeft binnengekregen. De frustratie van Phil Godlevski over deze laatste informatie is begrijpelijk, maar ten dele onterecht. De ‘Alliantie’ heeft -voor zover bekend- zoveel mogelijk ellende trachten te voorkomen (tegen te houden) maar dit immense plan van de Deep State heeft zich moeten openbaren. Simpelweg omdat de genadeslag van deze totale groep alleen gerechtvaardigd is bij het ‘onomstotelijke bewijs’ van hun misdaad (volgens het basisrecht van de mensheid).

Zo simpel is het, en zo hoort het te werken in een rechtvaardige wereld. Want als straks de vele, vele handlangers van de Deep State de doodstraf krijgen, dan zal duidelijk moeten zijn waarom dat zo is.

Ooit zullen we dus ook weten hoe het werkelijk allemaal zat.

Alles vergiftigd, decennialang!

 

Gezondheid

Adrenochrome, organen en mensenvlees

Al eerder heb ik hier iets over geschreven, over die vreselijke ‘drug van de elite’ van gefolterde/vermoorde kinderen. Maar de opruiming van het grootste kwaad op deze wereld is nog steeds niet helemaal klaar. In Disney, die grote kweekvijver van Adrenochrome en organen (waar elke dag kinderen verdwenen in de massa met behulp van Mickey Mouse en andere figuren) is net weer een tiental mensen voor ‘kinderhandel’ gearresteerd. Ook onder Walmart, kastelen en paleizen, regeringsgebouwen, kerken en Washington DC is het nodige opgeruimd, met nu –in de afgelopen weken- Tsjernobyl als één van de laatste echt grote bolwerken van deze ellende.

Straks zal hier nog veel meer informatie over naar buiten komen. Maar hier weer even wat ‘voorbereidend materiaal’:

Adrenochrome: de drug van de elite https://www.bitchute.com/video/xDN5zvCmuLev/
De producent van o.a. de Hunger Games, die vertelt hoe alle films over dit onderwerp worden verwijderd/verboden: https://rumble.com/vdkz2n-hunger-games-producer-exposes-all.html (waaronder A Child’s Voice, maar ook de Sound of Freedom). Het is dus wachten op een onafhankelijk platform voor het publiceren van deze films zodat de gehele mensheid hier kennis van kan nemen.

Acties voor vermiste kinderen

In grote lijnen kunnen alle ‘organisaties’ die zich inzetten voor vermiste kinderen, gezien worden als deelnemer aan de wereldwijde kinderhandel. Met andere woorden: daar dekken ze hun kinderroof mee toe! De vermiste kinderen op melkpakken werden (ooit) puur ‘pro forma’ afgedrukt, en in de afgelopen decennia was de Clinton Foundation één van de grootste handelshuizen op dit gebied. Haïti was voor hen het meest winstgevend, maar ook onder Tsjernobyl en in andere delen van de wereld was deze duivelse organisatie actief (bijvoorbeeld in Arizona/VS): https://www.thegatewaypundit.com/2018/06/update-child-trafficking-camp-discovered-in-arizona-is-located-on-clinton-foundation-donor-cemex-property/

Dat ook politici in de kern van deze criminele organisaties zaten is al lang geen geheim meer:  https://www.stopworldcontrol.com/abuse en over de rol van de beruchte zoon van Biden (Hunter) in deze: https://rumble.com/vy50ij-march-22-2022-hunter-bidens-laptop-from-hell-with-jack-maxey-is-the-end-of-.html
Dan laat ik Moeder Theresa nog maar even buiten beschouwing, want die? Jazeker, die was hofleverancier van de Deep State (maar dat komt nog wel).

Abortus: producten voor de Deep State

Hoe kleiner het kind, des te aantrekkelijker is het daaruit verkregen bloed/de adrenochrome. Want daarin zit de ultieme levenskracht van de mens, die de Deep State zo graag wil ‘stelen’/overnemen.
Maar niet alleen het bloed, ook de organen van foetussen zijn uitermate gewild. Die worden niet alleen gegeten maar ook gebruikt voor de DNA-databank en alle mogelijke (geheime) genetische experimenten.
Voor de Deep State draait alles om de essentie van het menselijke bestaan, het DNA en de ziel. Daarom zijn er ook programma’s ontwikkeld als ‘DNA onbekend’ en ‘Wat is uw DNA’, om vervolgens te stoeien en te knoeien met het verkregen DNA en biologische wapens te ontwikkelen die specifiek ‘aanslaan’ op een bepaald ‘ras’ (dit gebeurde onder meer in de Oekraïense labs).

Tsjernobyl

Dus de rol van Tjsernobyl in dit verhaal? ….. luister naar deze podcast van Phil Godlewski en je weet hoe het in grote lijnen zit: https://dlive.tv/p/philgodlewski+mJPt56Png (eerste 10 minuten alleen muziek/dan nog een goeie 10 minuten huishoudelijk). Kun je deze video via deze link niet meer luisteren, ga dan naar Rumble (daar zet hij hem ook altijd op).

Slangengif in de Coronacrisis

Gezondheid

ET’s en meer

Wat als heel onze geschiedenis ‘gelogen’ is
Wat als elke wetenschap gebaseerd is op valse uitgangspunten (bewust gestuurd)
Wat als onze aarde inderdaad niet rond is
Wat als ziektekiemen niet bestaan maar onderdeel zijn van ons ‘organisme’
Wat als er ‘buitenaards’ leven is (van buiten het stuk dat wij kennen)
Wat als zowel God als de Duivel ‘bestaan’
Wat als contact met ‘overledenen’ en Engelen heel goed mogelijk en redelijk normaal is
Wat als onder het aardoppervlak inderdaad nog een ‘onderwereld’ is
Wat als de Noordpool en Antarctica een ‘bijzonder geheim’ herbergen
Wat als alle koningshuizen ‘fake’ en volledig fout zijn
Wat als maar weinig landen ‘soeverein’ zijn (en slechts een bedrijf)
Wat als er inderdaad heel grote mensen hebben bestaan (en heel grote bomen/de giants)
Wat als ons DNA niet uit 2 strengen bestaat maar uit minstens 12
Wat als er al minstens 6000 jaar met de mens geëxperimenteerd wordt
Wat als elke science fiction film een documentaire is (weergave van dat wat al bestaat)

Wat gebeurt er dan met de mens, met ons?

Denk daar maar vast over na, want alles is werkelijk anders dan wij (moesten gaan) denken.

Hier alvast een boeiend interview van Kerry Cassidy van Project Camelot (zij doet al 17 jaar grondig onderzoek) met William Tompkins: https://projectcamelotportal.com/2022/02/13/william-tompkins-selected-by-extraterrestrials-part-one/

En Tompkins is niet de enige met dit soort informatie. Dus bereid je voor op de noodzaak om grondig te gaan ‘omdenken’.

Adrenochrome, organen en mensenvlees

 

 

 

%d bloggers liken dit:

Powered by themekiller.com