Browsing Category

Gezondheid

Gezondheid

Oorlogsrecht: nu in werking getreden

Binnenkort krijgen we ongetwijfeld meer informatie over de werking van het ‘oorlogsrecht’, oftewel de ‘Martial Law’. Dit uitzonderlijke recht wordt zelden gebruikt maar is onvermijdelijk als er sprake is van een ‘noodsituatie’ waarin een land bedreigd wordt door ‘vijanden van buitenaf of van binnenuit’.

Door de inmenging van vreemde mogendheden (o.a. China en Italië) in de verkiezingen van de VS, de corruptie van de eigen regering en het traditionele rechtssysteem (alle ‘courts’ hebben de fraude ontkent) is zo’n noodsituatie een feit. Want de VS is nu als het ware gekaapt/geïnfiltreerd door China (of liever de communistische Nieuwe Wereldorde), die niet alleen voor de foute uitslagen heeft gezorgd maar Biden ook al decennia lang ‘financiert’ en volledig bestuurt in zijn doen en laten.

Als het land dit toe zou laten, zou de grondwet (constitutie) met de voeten getreden worden en het land zijn complete soevereiniteit verliezen. En dat mag een leger, dat bij eed gezworen heeft de belangen van het volk (dus niet van de regering) te dienen, nooit laten gebeuren.

Fake inauguratie

Het is intussen meer dan duidelijk dat de inauguratie van Biden volledig ‘fake’ was. en ruim van te voren opgenomen in de Castle Rock studio in LA (met een namaak Witte Huis). Ook alles wat je nu ziet, is fake. Want het Witte Huis in DC al weken niet meer verlicht, en omringd door vele tienduizenden militairen.
Hieruit blijkt dat het leger het heft in eigen handen heeft genomen en nu functioneert als een soort ‘interim regering’ die er voor moet zorgen dat er orde op zaken wordt gebracht. Hoe ze dat allemaal (zijn) gaan doen zal binnenkort wel duidelijk worden.

Bij wijze van voorinformatie in ieder geval even dit:
In het Nederlands iets over oorlogsrecht: https://bit.ly/2O99k7x
En een video, waarin zowel de situatie in Washington DC als die in Myanmar (waar ook zwaar gefraudeerd is met de verkiezingen op 8 november jongstleden) aan de orde komen: https://youtu.be/G7Q1P4wZRWk

In tegenstelling wat de reguliere media over Myanmar zeggen, is er dus geen sprake van een militaire coup TEGEN de democratie, maar juist VOOR de democratie. Want Myanmar kent dezelfde grondwettelijke principes als de VS, met dezelfde strafbaarheid ten aanzien van een verkiezingsfraude (net als in de VS, door middel van ‘flippende algoritmes’ in de gebruikte stemcomputers).

 

Gezondheid

De ondergrondse wereld en de geheimgehouden technologie (vervolg DUMB’s)

Al eerder heb ik over DUMB’s geschreven, met impressies ervan en de vermelding dat dit de wereld is van duivelse praktijken, het misbruik, de foltering en de offering van kinderen. Het is letterlijk de onderwereld van de Deep State/Cabal. Maar ook is het de wereld van de ‘genetische experimenten’ en het gebruik van allerlei technologieën die voor de mens geheim moesten blijven. Simpelweg omdat de Deep State het meest gebaat was bij de oude technieken waar de grondstoffen der aarde voor nodig waren en waar ze zich oneindig mee konden verrijken (olie, kolen, gas, electriciteit e.d.).

Nog even voor het beeld van deze onderwereld: https://bit.ly/3oLVu7N
En de laatste stand van zaken met betrekking tot de wereldwijde ruiming van DUMB’s waarin ook allerlei activiteiten worden omschreven die daar plaatsvinden: https://bit.ly/39Kc6bz

Nulpunt energie, magnetisme, levitatie, genetische experimenten, hybride technieken, buitenaardse intelligentie en nog veel meer

Dat de ondergrondse wereld meer geheimen verbergt dan de bovenaardse, wordt duidelijk in deze serie gesprekken onder de noemer ‘The Secret Spaceprogram’ met Michael Jaco, een oud Navy Seal die er voor een deel ook mee te maken heeft gehad.

Deel 1: https://www.youtube.com/watch?v=xlMDBEtmmaY
Deel 2: https://www.youtube.com/watch?v=r4LlGwTcLnU met ervaringsdeskundigen die er aan ontsnapt zijn.
Dit tweede deel is wat concreter en feitelijker dan het eerste, maar in beide gevallen geldt dat het zeer ingewikkelde materie is die vraagt om de bereidheid en het vermogen om je blik behoorlijk te verruimen.

Voor degene, die liever iets kalmer willen beginnen, hier wat kortere exemplaren:

Hersenimplantaten & transhumanisme (de bestuurbare mens): https://bit.ly/3pOOHeE
Deep Fake & Clones: https://bit.ly/3oL8ria
De CRISPR-techniek, die ze ook in de Coronavaccins willen toepassen (!) en hier inzetten voor de zogenaamde ‘supersoldiers’: https://bit.ly/39FYVbM
En, last but not least, een van de vele vervormde schepselen die uit de DUMB’s tevoorschijn zijn gekomen (mens/tijgerachtig): https://bit.ly/2YFJMAT

Deze laatste is in ieder geval duidelijk, en tegelijkertijd afschrikwekkend. Zeker met het oog op alle experimenten die ze nu ook op aarde willen toestaan (in onze tweede kamer ligt nu een voorstel om kruisingen tussen mens en varken mogelijk te maken).

Buitenaardse intelligentie

Hoewel de meeste mensen hier niets van moeten weten, is het goed om langzaam aan te wennen aan het idee dat wij echt niet de enigen zijn in het Universum. De raadsels omtrent de Pyramiden, Atlantis, Leimuria, de wereld onder Artarctica, De Bermuda-driehoek en andere ‘oeroude’ culturen of verschijnselen zijn grotendeels wel ontrafeld (maar uiteraard ook geheim gehouden).
Zie hier een stuk dat er enige inzage in geeft: https://bit.ly/36AHZkP

Ben je liefhebber van deze materie, dan is er ongelooflijk veel materiaal op het internet te vinden (en ook -bijvoorbeeld- op History Channel op TV).

Oorlogsrecht: nu in werking getreden

 

Gezondheid

Nog even wachten op de ontmaskering

Langzaam maar zeker komt de ontmaskering van de wereldwijde poppenkast dichterbij, en daarmee ook van het Corona-verhaal. Nu Biden op het wereldtoneel mag meespelen (naar schatting maximaal 3 maanden), wordt snel duidelijk dat deze man niets anders is dan een ‘poppetje aan een touwtje’ van China. Alles wat Trump voor het volk gedaan heeft, wordt nu meteen weer ongedaan gemaakt.

Bedrijven worden al weer verkocht, met alle verlies aan werkgelegenheid van dien. Gevechtstroepen worden gemobiliseerd (o.a. Syrië) en Biden heeft de fake-pandemie (Corona) niet meer nodig omdat die uitsluitend bedoeld was om Trump (en zijn prestaties) naar de afgrond te leiden. Dus nu moeten alle staten uit de lockdown (!), mogen de testcycli omlaag (zodat er minder positieve testresultaten zijn), draagt hij zelf geen masker meer en is hij ineens voorstander van Hydroxychloroquine. Want het economische belang -en dat van de banken- gaat nu voor.

Trump: wel uit het oog maar niet uit het hart

Biden weet echter als geen ander wat er werkelijk aan de hand is en dat zijn ongrondwettelijke presidentschap op basis van de frauduleuze verkiezingen geen lang leven beschoren is. Daarom is hij als de dood voor Trump.
Trump is namelijk nog lang niet klaar met deze corrupte handel en zal niet zomaar uit beeld verdwijnen. Daarvoor was de opdracht, die hij heeft aanvaard, van te groot belang voor de mensheid. Hij is weliswaar met stille trom vertrokken uit DC, maar daar heeft hij een duidelijke reden voor. Want achter de schermen heeft hij de macht overgedragen aan het leger!

Het leger is de aangewezen instantie om het volk te beschermen tegen een ‘staatsgreep’ (inmenging van andere landen in de verkiezingen) als de rechtstaat niet meer functioneert (hetgeen het geval is, want elke ‘court’ heeft de verkiezingsfraude terzijde gelegd). Dat leger is per definitie loyaal aan het volk en de grondwet, en weet als geen ander op welke schaal de fraude heeft plaatsgevonden (rapport van Sidney Powell/270 pagina’s).

Dus vanaf nu gaan we zien welke acties er vanuit het leger gaan plaatsvinden.

De 3 stadsstaten

Wat bijna niemand weet of zich realiseert, is dat de wereld drie belangrijke ‘stadsstaten’ kent: Het Vaticaan in Rome, de City of Londen en Washington DC (DC=district van Columbia). Dit zijn tegelijkertijd de belangrijkste centra van de oppermachtige Deep State/Cabal, die een eigen vlag hebben en los staan van de omliggende natie (en in die zin vreemd grondgebied zijn).

In het vervolg van dit verhaal spelen deze centra een belangrijke rol. In 2017 en 2018 is Trump langs alle grote wereldleiders gegaan om bepaalde afspraken te maken, met als klap op de vuurpijl zijn bezoek aan het Vaticaan en het Engelse Koningshuis met hun immens grote en op oneigenlijke wijze verkregen goudvoorraden. Waar deze bezoeken toe hebben geleid, zal binnenkort dan ook duidelijk worden als er een begin wordt gemaakt met de voorspelde openbaringen.
In ieder geval is het duidelijk dat Washington DC intussen een ‘failliet bedrijf’ is (US Inc.) en dat deze plek nooit meer het centrum zal zijn van de (nieuwe/weer in het leven geroepen) echte Republiek van de Verenigde Staten.

Iedereen die wil weten hoe deze (geo)politieke zaak in elkaar steekt, adviseer ik om de X22 Reports te volgen op rumble.com. Deze worden bijna dagelijks gemaakt, met het laatste nieuws wat hier over te geven is (al met al is het een heel complex verhaal).

Hier in ieder geval de laatste: https://x22report.com/aiovg_videos/ep-2385b-memo-is-just-the-beginning-how-do-you-set-the-stage-public-opinion/

En eentje die gaat over hoe China het systeem in de VS ‘gemanipuleerd’ heeft: https://x22report.com/aiovg_videos/ep-2382a-cb-china-have-rigged-the-economic-system/

De ondergrondse wereld en de geheimgehouden technologie (vervolg DUMB’s)

Gezondheid

Het ‘feestje’ van Biden

Gisteren is Joe Biden ‘geïnaugureerd’, de nieuwe ‘president’ van de Verenigde Staten die de hemel in geprezen is door de media maar behoorlijk wat op zijn kerfstok heeft (zie documenten die ik eerder gaf).

Normaal is dat een echt feest, rondom een plechtige gebeurtenis in aanwezigheid van de scheidende president en een massa aanhangers die de nieuwe president toe komt juichen. Maar niets van dit alles was het geval. Met mondkapjes op en een klein groepje ‘officials’, leek het meer op een begrafenis dan de inhuldiging van een zeer gewenst persoon. Voor het Capitool bevonden zich -in plaats van mensen- allemaal vlaggen en rondom het volledig afgeschermde gebouw stonden tienduizenden militairen ‘op de wacht’. Daarnaast was het hele Capitool omringd met een betonnen barricade, die nog eens extra versterkt was door een rolrand ‘scheermesjesdraad’ die concentratiekamp waardig was (maar dat alles heeft de media natuurlijk niet laten zien).

Is dit niet vreemd?

Is dit geen vreemde gang van zaken bij de inhuldiging van een president die (weliswaar zogenaamd) op de steun van de massa kan rekenen?
En waarom moest Biden een privé-vliegtuig nemen naar Washington, en geen regeringsvliegtuig? Waarom is de Amerikaanse vlag neergehaald na de speech op het Capitool? Waarom vond de inauguratie ‘virtueel’ plaats en was die eerder opgenomen (want de betreffende beelden waren al 11 uur eerder ontvangen in Spanje, door een insider)? Waarom was Trump niet aanwezig? En waarom zei Trump in zijn eigen afscheidswoord elders: ‘we will come back in any form’ en ‘see you soon’?
Allemaal dingen die in geen enkele voorgaande inauguratie aan de orde waren.

Luister naar deze analyse van het laatste X22-report (maar 20 minuten) en je krijgt antwoord op deze vragen: https://x22report.com/aiovg_videos/ep-2382b-military-control-11-3-verifies-as-1st-marker-think-illegitimate/
En dan is het ook duidelijk waarom de verwachte mokerslag uit mijn vorige blog nog niet is gegeven.

Het gaat niet alleen om de VS

Wat we ons allemaal goed moeten realiseren is dat de, strijd tussen Trump en Biden niet alleen betrekking heeft op Amerika! Want we zitten echt in een oorlog, wereldwijd.

De Corona-pandemie is niet meer en niet minder dan de onzichtbare vijand, die de Deep State heeft gecreëerd (en nodig had) om de wereldbevolking angst aan te jagen en ons -stap voor stap- alle vrijheden te ontfutselen zodat we naar een volledige gecontroleerde mensheid konden worden geleid. Het is niet voor niets dat Trump het Corona-virus vanaf het begin ‘China-virus’ heeft genoemd, heel goed wetende dat de ‘pandemie’ bedoeld was om hem en zijn prestaties onderuit te halen. En een president ten tonele te voeren die ‘China-minded’ was.

Avondklok: sluitstuk van het programma

In ons eigen land staat nu de avondklok er aan te komen, het sluitstuk van het programma op dit moment. Want daarmee is ons sociale isolement nagenoeg compleet. En het is ongelooflijk om te merken hoe ‘normaal’ mensen dit al lijken te vinden. De angstaanjagerij is dermate goed en snel geslaagd dat iedereen weer blindelings gaat volgen en nog steeds denkt dat dit zin heeft (en wel weer over zal gaan).
Maar niets is minder waar! Want de Deep State (onder aanvoering van China/Biden en andere elitetroepen), zijn geenszins van plan hun verworvenheden zomaar weer prijs te geven.

Wat wij, als intussen ‘goddeloze’ maatschappij (waarin elke vorm van spiritualiteit is verdwenen), zullen moeten leren en beseffen is dat het leven NIET draait om materie, maar om vrijheid en soevereiniteit: ons geboorterecht als mens.
We zullen voor nu en altijd moeten gaan begrijpen wat er werkelijk aan de hand is op deze planeet. Anders raken we onze menselijkheid kwijt aan de ‘cyborg’ (mengvorm van mens en computer) en is ons een droevig lot beschoren.

Hier de nieuwste uitleg van Juan O Savin, die dit ongelooflijk mooi duidelijk maakt vanuit een spiritueel/filosofisch perspectief: https://www.youtube.com/watch?v=6Pykd-SatM4

We zullen massaal op moeten staan!

Met bovenstaande video wordt ook duidelijk waarom Trump dit karweitje niet in zijn eentje kan klaren, en alsmaar heeft gezegd: “We will fight for you, until you wake up”.
Ook wij zullen als volk massaal op moeten staan tegen dit wereldregiem, elk land voor zich! Want wij hebben geen leiders nodig die alleen voor eigen gewin gaan, wij hebben leiders nodig die de mens(elijkheid) centraal stelt.

Voor Trump is het gevecht nog niet over, en hij zal blijven doen wat hij kan om zijn belofte na te komen ondanks de voortdurende aanval op zijn leven (waarvan de laatste uit de reeks vorige week plaatsvond). Dus het laatste woord is daarover nog niet gezegd.
Maar wanneer staan wij zelf op tegen de hele Rutte-kliek? Tegen onze regering die minstens zo corrupt is als die van andere landen, en als doorgangshaven wordt gezien van de wereldwijde kinderhandel van de Deep State?

Het is echt nu of nooit!

Nog even wachten op de ontmaskering

 

 

 

 

 

 

Gezondheid

De wereldorde: tot op het fundament afgebroken

Eerste mokerslag: vandaag of morgen

Binnenkort gaan we zien hoe de samenleving (de wereldorde) zoals wij hem kennen, tot op het fundament wordt afgebroken. De eerste mokerslag daarvoor zal letterlijk vandaag of morgen gegeven worden. Dit veroorzaakt een grote puinhoop, maar het is -na eeuwen- de hoogste tijd om af te rekenen met alle rottigheid in de wereld. De rottigheid, die tot stand gekomen is door het toedoen van de zogenaamde Deep State, de globalisten met hun perverse voorkeuren, satanische rituelen en zelfverrijkingsmechanisme ten koste van de ‘gewone mens’.

Bijna hadden ze het voor elkaar

Het scheelde niet veel of de Deep State (sterk verbonden met communistisch China) had het voor elkaar: de Nieuwe Wereldorde waarin alleen zij -met hun volgelingen- mochten blijven bestaan en de rest van de bevolking maar moest verdwijnen. De zogenaamde Corona-pandemie was bedoeld als de laatste slag om de totale wereldbevolking onder hun heerschappij te brengen (zie onder andere het boek The Great Reset van Klaus Schwab) en voorgoed te beroven van hun vrijheid.

Maar gelukkig was er een man, Donald J. Trump, die de moed en de wil had om non-stop, samen met de Q-beweging, te werken aan een ingenieuze strategie om de Deep State definitief ten val te brengen.

Sinds de moord op JFK

Deze uitermate complexe ‘quantum-strategie’ (vandaar Q), vindt zijn oorsprong in de moord op JFK in 1963, die door de Deep State is uitgevoerd. JFK was toen namelijk al bezig deze uiterste criminele en corrupte groep te ontrafelen en te bevechten, zodat hij van het wereldtoneel moest verdwijnen. Een reeks van toenmalige militaire kopstukken hebben zich toen verenigd en voorgenomen om dat stokje van JFK over te nemen, samen met John Kennedy junior (die zich later bij hen voegde).

Op hun verzoek heeft Donald J. Trump zich kandidaat gesteld voor het presidentschap, om voor nu en altijd af te rekenen met dit kwaad op de wereld.

De totaal andere werkelijkheid

Wat we de komende tijd gaan zien is een totaal andere werkelijkheid dan die we kennen. Veel mensen zullen het allemaal niet kunnen geloven, en zullen ook blijven steken in dit ongeloof. Maar reken er goed op dat dit alles klopt, dat dit de verborgen inhoud is van ons leven waarin we dachten vrij en goed geïnformeerd te zijn.

De frustratie en de desillusie zullen groot zijn, over het feit dat de mensen en partijen die we vertrouwden hoogst onbetrouwbaar of volledig nep bleken (en nog blijken) te zijn. Dit zal -wereldwijd- leiden tot allerlei woede-uitbarstingen en opstanden om deze frustratie te kunnen uiten. Maar deze zullen zo goed mogelijk begeleid worden om de rust te herstellen.

Het Gouden Tijdperk

En dan? Dan kunnen we gaan bouwen aan het Gouden Tijdperk dat op de stoep staat. Het tijdperk van vrijheid, voorspoed en geluk voor elke aardbewoner. Zonder onderscheid in wat dan ook!

Want in dezelfde decennia heeft Q en Trump het aloude systeem van Nesara/Gesara verder verfijnd, met een herinvoering van de Gouden Standaard in ons financiële systeem. Een revolutionair nieuw systeem dat gebruikt maakt van alle quantum-technieken die er zijn, op elk levensterrein. Met vrije energie, vrije geneeskunde (met de zogenaamde medbeds), een basis vermogen/inkomen en nog vele dingen meer.

Hier ga ik in de toekomst aandacht aan besteden. Maar eerst komt de grote storm, die alles met de grond gelijk moet maken.

Pak de chips en de popcorn, en hou je vast aan dat wat komen gaat!

Het ‘feestje’ van Biden

 

 

 

Gezondheid

Biden krijgt eerst zijn feestje

Het strategische en meesterlijke schaakspel tussen goed (Trump) en kwaad (Biden) is nog volop aan de gang. Iedereen wacht met smart op de zet die tot een definitieve ‘schaakmat’ moet leiden, maar dat gaat nog heel even duren.
Het belang om de bevolking van de VS, en daarmee de hele wereldbevolking, eerst nog verder te doordringen van het kwaad is groter dan een snelle eindsprint. Daarom wordt Biden gewoon geïnaugureerd.

Juan O Savin (een insider van de goeden) zegt hiervan “mensen moeten zich nog veel beter realiseren hoe gemakkelijk ze in de val zijn getrapt van het systematische misbruik” en “het kwaad moet eerst nog beter doordringen in de ziel van de mens …. het moet er zo diep ‘ingegrift’ worden dat dit NOOIT MEER kan gebeuren, in geen enkele toekomstige generatie”. Daarom is het volgens Juan nodig dat de Biden-kliek zijn kwade geest nog duidelijker etaleert voordat “het deksel op de ‘hel’ kan worden gesloten”.
En reken maar dat Biden onmiddellijk zal beginnen met zijn communistische en duivelse praktijken.

Trust the plan

Haal dus diep adem, en heb nog even geduld. En raak vooral niet in paniek want er staat een immens leger klaar om de duivels te vangen als die het volk willen ontwrichten. “Just enjoy the show”!
Hier het uitermate boeiende gesprek tussen Juan O Savin en Michael Jaco https://www.bitchute.com/video/EnLFXRTYENW3/
Luister ook goed naar wat Juan zegt over de termijn/het plan: dit duurt geen jaren meer maar maximaal 45-50 dagen.

Alternatief kanaal voor ‘social media’

Het zong al een tijdje rond dat er een alternatief klaar zou staan voor de ‘oude’ en zeer corrupte social media-kanalen. Nu deze laatste iedereen, inclusief Trump, zodanig sterk censureert dat er nauwelijks nog communicatie mogelijk is, zal er met een paar dagen een alternatief kanaal in de lucht komen! Dan kan iedereen weg van de globalisten (Zuckerberg en co) die in de top van deze criminele wereldorde meespelen.

De wereldorde: tot op het fundament afgebroken

 

Gezondheid

Wat nu? Trump toch weg?

De pers heeft weer vreselijk haar best gedaan om gisteren een verkeerd beeld van Trump neer te zetten. En dat was natuurlijk ook te verwachten. Want in een oorlog (zeker deze, waarin de media een essentiële rol speelt) blijft iedereen zijn eigen strategie volgen.
Het beeld van de ‘onvolwassen en grote looser’ is dan ook weer op allerlei manieren aangedikt. Van de grote massa vreedzame en vastberaden mensen die er in Washington DC waren, is maar een fractie getoond. De speech van Trump is genegeerd of gebagatelliseerd, en de ‘inval’ in het Capitool is natuurlijk flink uitvergroot.

Zo gaat dat elke keer opnieuw, totdat ……

Het leger: het laatste instrument bij een staatsgreep

Als er niets meer werkt in een constitutie en zelfs de rechterlijke macht de grondwet aan zijn laars lapt, dan is er nog maar één middel dat er bij een staatsgreep (want dat is het, een poging van China/Deep State om de VS onder controle te krijgen) kan worden ingezet: het leger.

Nu Trump overduidelijk is dat de grootschalige corruptie ook door de diverse ‘courts’ en ‘governors’ genegeerd wordt, zal hij dat middel dus ook moeten benutten. Hij heeft er alles aan gedaan om dit te voorkomen, maar gisteren is iedereen definitief door de mand gevallen met de keuze die hij of zij maakte. ‘Everybody picked his side’, dus dat is nu duidelijk. En daarmee heeft Trump het bewijs compleet van de grootschalige corruptie waar de VS al decennialang mee te maken heeft.

Bewijsmateriaal te over

Voor alles is er nu meer bewijsmateriaal dan iemand kan verwerken. Want naast de zogenaamde ‘Hunter Biden laptops’ (heb ik al eerder genoemd), zijn nu ook allerlei andere gegevens ‘vrijgelaten’. En daar horen ook de Wikileaks bij als onmetelijke bron van details.

Hier een korte samenvatting:

Voor iedereen die meer wil weten over de verkiezingsfraude: het 270 pagina tellende onderzoeksrapport van Sidney Powell: https://www.washingtonexaminer.com/news/sidney-powell-shares-election-fraud-claims

De Wikileaks: met alles over Hillary Clinton, McCain, de schietpartij in Vegas door een FBI- sluipschutter, Steve Jobs HIV-brief, Pedo Podesta, Afghanistan, Syrië, Iran, Bilderberg, de CIA-agenten die zijn gearresteerd voor verkrachting, de WHO-pandemie etcetera: https://file.wikileaks.org/file/ met dit deel over Hillary Clinton https://file.wikileaks.org/file/clinton-emails/

Een uitgebreide live-stream van gisteren in Washington DC: https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR1woyajeTWQfbGOTliSTsbKWX4cYVOhUKypQXlSDbAzt51sxhN2f5Pun6I&v=vTXOkcwYxvE&feature=youtu.be

Een nabeschouwing van Juan O Savin, een topper uit de hoogste kringen: https://www.youtube.com/watch?v=Mrur0Es9rBo

Heb je weinig tijd of zin, luister dan vooral naar deze laatste video!

Wereldwijde betrokkenheid

Mocht je nog denken dat dit alleen over de VS gaat, dan heb je het goed fout. Want let eens op de Bilderberg-groep in de Wikileaks, op de soortgelijke aanpak van de Coronacrisis en hetzelfde gedrag van alle reguliere media op aarde. En let ook eens op alle doofpotten in onze eigen maatschappij (met Rutte aan het front). Bereid je er dus op voor dat ook ons land van ‘brave burgers’ straks te maken krijgt met hele, hele nare onthullingen. Want WWG1WGA (where we go one, we go all) is niet voor niets al jarenlang de strijdkreet van de ‘good guys’, en Gitmo (Guantánamo Bay) is niet voor niets uitgebouwd tot een kleine stad.

Hoe het precies verder gaat, zullen we zien. Want niemand kent de exacte kaart die Trump nog in handen heeft.

Biden krijgt eerst zijn feestje

 

Gezondheid

Trump heeft het gefikst!

De massamedia hebben het allemaal verdraaid of verzwegen: de verkiezingsfraude die door Biden & Co gepleegd is.
Maar op woensdag 6 januari (overmorgen) zal duidelijk worden dat de Democratische Partij is ‘omgekocht’ door China/Deep State en miljoenen valse stemmen in het spel heeft gebracht.
Dit betekent natuurlijk dat Trump met een overgrote meerderheid heeft gewonnen en de president zal blijven!

Historische dag

Ook al zullen velen het niet geloven: dit wordt de meest belangrijke dag in de moderne geschiedenis van de mensheid! Want dit is het begin van het ‘Gouden Tijdperk’ waarin er geen corruptie en misbruik meer zal bestaan.
Voor we die tijd werkelijk ingaan, zal er echter eerst een storm aan verbijsterende berichten komen die we liever niet willen horen. Het zal duidelijk worden dat Corona allemaal ‘fake’ is, wie er allemaal tot de Deep State behoorden en welke instituten of organisaties voorgoed zullen verdwijnen. Daarmee is de gevreesde Nieuwe Wereldorde naar Chinees model definitief van de baan.
Ook zullen we vrij snel kennismaken met Nesara/Gesara, een compleet nieuw economisch en financieel systeem waar de hele wereld wel bij zal varen.
Vanzelfsprekend kom ik daar later op terug.

Maar luister eerst naar deze video van Charlie Freak en Mark Devlin, waar het hele ‘complot’ (ja, dat was het dus) wordt samengevat. Helaas in het Engels, maar het wordt rustig uitgelegd: https://www.youtube.com/watch?v=eMP1C7ImjjQ

Intussen zijn er miljoenen mensen onderweg naar Washington DC, op uitnodiging van Trump. En dat doe hij niet omdat hij ‘niets te melden’ heeft. Geen idee wat de massamedia hiervan zullen maken (want die zijn nog steeds onderdeel van het corrupte systeem), maar ik zal zelf de hele dag de live-streams uit de VS volgen.

Lang leve Trump, onze redder!
Want de onmogelijke opgave die hij 4 jaar geleden aanvaard heeft, nadert zijn einde. Hij heeft het ongelooflijk ingewikkelde schaakspel dat definitief moest afrekenen met al het kwaad op de wereld gewonnen. God zij dank.

 

 

 

Gezondheid

Klaar met onze ‘instant’ maatschappij: niets is meer de moeite waard

Voorgekauwde kennis, een korte nieuwsflits, kant-en-klaar eten, all-in-vakanties, multifunctionele apparaten, zelfrijdende auto’s, afstandsbedieningen, korte appjes met zoveel mogelijk smiley’s … je vraagt je af waar wij onze tijd nog aan besteden. Alles moet met één druk op de knop voor elkaar zijn, en het enige wat onze aandacht nog lijkt te vragen is de jacht op geld en goederen. En als daar iets fout in gaat, dan had die ‘ander’ (het bedrijf of de overheid) dat eigenlijk moeten voorkomen.

Zo leunen we graag gemakzuchtig achterover, zonder nog moeite te doen om ons als mens te ontwikkelen. En zonder nog te weten waar het in het leven om draait.

Kritiekloos, argeloos en toch ineens boos

Als er iets is duidelijk geworden in het afgelopen jaar, dan is het wel de veelvoorkomende eigenschap om alles kritiekloos te volgen wat ons wordt voorgekauwd door Overheid en media. Argeloos nemen wij aan wat er gezegd en geschreven wordt, zonder ook maar een moment stil te staan bij datgene wat er nu werkelijk aan de orde is. Nog nooit hebben mensen zoveel tijd gehad (lockdowns) om zich werkelijk in iets te verdiepen, en nog nooit is daar zo weinig van terecht gekomen.
In plaats van in actie te komen, heeft het volk zich lam laten slaan en nog verder in de passiviteit laten drukken.

En het meest opmerkelijke is nog dat de massa ineens boos is! Boos op mensen die wel nadenken, wel op onderzoek uit gaan, wel vragen stellen, wel de strijdbijl ter hand nemen. Want voor die massa is blijkbaar niets meer de moeite waard, zelfs onze vrijheid niet.

“Ik kan het toch niet veranderen” (dus dat moeten anderen maar doen)

In de heftige discussies, waar we in deze crisistijd mee te maken hebben, gaat de opmerking “dat ze wel het beste met ons voor zullen hebben” hand in hand met de uitspraak: “ik kan het toch niet veranderen”. Maar een ketting is alleen wat waard door zijn vele, gelijkwaardige schakels. En in zijn uppie kan niemand de wereld veranderen. Iets is pas bruikbaar en sterk als het een zekere ‘kritische massa’ heeft, voldoende gewicht om iets te verplaatsen. Samen sterk, samen uit & thuis, samen aan het werk.
Als we alleen maar dingen voor onszelf blijven doen, dan zullen we alleen maar verder afglijden in het moeras der matheid.

Daarom wordt het tijd om uit onze luie stoel te komen, ons falen onder ogen te zien en plannen te maken voor een betere toekomst. Want dit is de situatie waar we nu in zitten: http://www.marcelmessing.nl/nl/artikelen/artikelen/p389?fbclid=IwAR3NCRV-8bXH727zoLxqZ6ze1-s0SsWrVAh7F86J4vcEsOpTDLWnZA5lht8 (een helder Nederlandstalig Manifest van Marcel Messing)

Waar het echt om draait: “jij blij, ik blij”

Nog steeds uitgaande van een positieve wending van de crisis waar we nu in zitten, is het aan ons om te zorgen dat de geschiedenis zich NOOIT MEER herhaalt. Weg met de corruptie, het misbruik, de uitbuiting, de hebzucht en de zelfverrijking. Weg met de grote verschillen in welvaart en welzijn. Geen racisme meer, of vooroordelen. Nooit meer toewerken naar een eenheidsworst die steeds onsmakelijker wordt. En niet alleen onze aandacht richten op de materie.

Op naar samenhang en saamhorigheid, respect, menselijkheid, inventiviteit, creativiteit, pluriformiteit, werkelijke zorg en aandacht voor mens en natuur. Delen in plaats van verdelen, meewerken in plaats van tegenwerken, beheersen in plaats van overheersen, (mee)leven in plaats van overleven. Ambitie maar geen competitie, vrede in plaats van haat en nijd.
Niet meer ieder voor zich, maar ieder voor allen. Dit alles onder het motto “Jij blij, ik blij”.

2021: het jaar van de grote ommekeer?

Als het een beetje wil, gaat dit lukken. Want als Nesara/Gesara (eerder artikel) werkelijkheid wordt, dan kunnen we eindelijk genieten van de vrijheid, gelijkheid en broederschap die het nieuwe Aquarius tijdperk (nu echt aangebroken) ons aanreikt. En daarmee kunnen we voorgoed afrekenen met de surrogaat instant maatschappij waar we in terecht gekomen zijn.

Laat 2021 het jaar zijn van de grote ommekeer!

Trump heeft het gefikst!

 

 

Gezondheid

Het PLOT van de spannendste thriller ooit

Iedereen die verzot is op thrillers, kan zich straks verheugen op de ontknoping van het meest langdurige en ingewikkelde complot tegen de mensheid. Agatha Christie, Ludlum, Forsyth of Dan Brown zijn daar niets bij. Want in dit geval is er sprake van een soort ‘inter-dimensionale’ oorlog die de mensheid als geheel op het juiste spoor zal brengen.

Alles was een leugen

Hoe moeilijk het ook te geloven is, alles wat we geleerd hebben blijkt een leugen. Luister naar deze korte video (Engelstalig) https://www.youtube.com/watch?v=l5baKXjdSjg&feature=youtu.be
De opgebouwde leugens gaan zelfs duizenden jaren terug in de tijd en komen voor rekening van de zogenaamde ‘Cabal’: de 13 satanische bloedlijnen die onverminderlijk streefden naar macht en geld. Hun strategie was altijd verdeel en heers, de goede dingen weghouden bij de massa en maken dat het ‘gewone volk’ steeds armer en noodlijdend werd. Ons spirituele besef is vorm gegeven in religies, die vervolgens zijn ontwikkeld tot dogma’s vol beperkingen. En oorlogen tussen diverse religies zijn constant aangewakkerd om het volk te ontwrichten.

Door het instellen van belastingen, en later door het zelf creëren van ‘fictief’ geld waar geen goud meer aan ten grondslag lag, heeft deze elite zichzelf steeds verder verrijkt. Door het opkopen van alle grondstoffen ter wereld en de zeggenschap te krijgen over nagenoeg elke bedrijfstak, hebben ze zich de wereldwijde macht toegeëigend over alles wat er op aarde gebeurt. Het jaar 2020 en de nep-pandemie was bedoeld als ‘finale’ om de wereldwijde dictatuur te vestigen met de zogenaamde ‘Great Reset’ en de ‘Nieuwe Wereldorde’ (VN agenda 20-30): de nekslag voor het vrije leven van de mens op aarde.

Een reeks van video’s die ik voor dit onderdeel bewaard had, zijn inmiddels door Youtube geblokkeerd. Want zowel Google als Youtube en alle andere massamedia (dus ook onze TV en pers) zijn in handen van de Deep State/Cabal die het afgelopen half jaar alles is gaan censureren wat niet in hun kraam te pas kwam. Maar de (natuurlijk zo verguisde) video van Janet Ossebaard over de val van de Cabal is nog te vinden, dus ga die bekijken als je je de komende weken dreigt te vervelen.

Geloof

Met Kerst voor de deur, is het de vraag waar we als mensheid nog in geloven. Ons Christendom mag geen naam meer hebben, en alle andere religies worden om bovengenoemde redenen eveneens afgewezen. Systematisch is ons ingeprent dat alleen de zichtbare, materiële wereld met de bijbehorende hebzucht en status de graadmeters zijn voor een geslaagd leven. En met succes. Want we kennen God noch gebod, hebben geen idee meer hoe ons lichaam werkt, geen contact meer met ons innerlijk weten (intuïtie en gevoel) en moeten al helemaal niets hebben van astrologie, of de gedachte dat er buitenaards leven is.

Toch is het universum, met alles wat zich daar afspeelt, van invloed op alles wat er nu op aarde plaatsvindt. Alle oude kleitabletten en geschriften geven aan dat we in deze zogenaamde ‘eindtijd’ komen waarin definitief zal worden afgerekend met het kwaad op de wereld. Alle astrologische boeken komen uit op het belangrijke moment van nu, waarin alle planeten op een rijtje staan in het teken Waterman en een sprong in ons bewustzijn veroorzaken. En alle spirituele leiders die in contact zijn met ‘de onzichtbaren hierboven’ (in zowel etherische als fysieke vorm), moedigen ons aan om allemaal te ontwaken en de bredere werkelijkheid onder ogen te zien (the Great Awakening).
Hier een korte impressie van deze laatste soort: https://www.youtube.com/watch?v=nqkUbXsOExM&feature=share&fbclid=IwAR0p7m-PwybpnjertcE3CH8AazFgiXH6KPBgqKjnYd1hKsmbC5ZeIHHqv4I

Het plot

Alles wat er nu gaande is, zit dus al lang in de pijplijn en valt niet meer te keren. Het boek is al geschreven. Maar we zullen allemaal getuige zijn van het plot. Het plot waarin blijkt dat Trump de ‘good guy’ is die de ommekeer tot stand moest brengen, dat het Christendom voornamelijk ‘satanisch’ is (deze Paus zal de laatste zijn), dat veel beroemde personen niet ‘verongelukt’ zijn maar aan de Deep State ontsnapt en ondergedoken om zich aan bepaalde taak te wijden. Dat de overheden al lang niet meer voor het volk staan, maar uitsluitend het kapitaal dienen. Dat sommige wereldleiders niet zijn wie ze lijken te zijn. Dat Hollywood altijd gebruikt is door de Deep State om muziek te maken met een ziekmakende frequentie en films die uitsluitend onze ‘mind control’ tot doel hadden. En het zal duidelijk worden dat er ongelooflijk veel geschiedenis zal moeten worden herschreven!

Om je hier op voor te bereiden, geef ik een paar video’s:

Bijna 3 uur lange video over de Bilderberg groep op weg naar de leiding over de wereld/uit 2018, met Nederlandse ondertiteling: https://www.youtube.com/watch?v=ZxkqVXFQpgk&feature=youtu.be

De oorlogen in historisch perspectief (uit 1967, Engelstalig) https://www.youtube.com/watch?v=kQIoJ3P9jsw&feature=youtu.be&fbclid=IwA

Een stuk over de Paus, als zijnde de Antichrist: https://www.facebook.com/adi.godijn/videos/3610036012423550

Daarnaast verwijs ik graag naar History Channel, waar allerlei interessante onderwerpen aan de orde komen, inclusief (op maandag) alles over ‘buitenaardsen’ (extra terrestrials/ET’s) en verloren gegane beschavingen. Want over dit laatste is het spreekwoordelijke laatste woord nog lang niet gesproken 😊

Weet dat de zogenaamde Galactische Federatie de mensheid altijd gediend heeft, en nooit zal zorgen voor de destructie van onze planeet of de mens. Dus als het restje Deep State, dat nu nog moet worden opgeruimd, binnenkort zal dreigen met een aanval van buitenaardsen (of een kernaanval zal suggereren bij de komende Solar Flash op 21/12), blijf dan rustig. Want dat is NIET het geval.

Na de lockdown, op 20 januari 2021, zal het nodige helder zijn. Dit is namelijk de datum waarop in ieder geval duidelijk is dat Biden NIET de zo begeerde troon gaat bestijgen, dat de staatsgreep van China op de VS (en dus de wereld) mislukt is, dat het hele Corona-verhaal fake is en dat die schrikbarende vaccinatie niet nodig is. Dan kunnen we puin gaan ruimen en bouwen aan het Gouden Tijdperk dat hieruit voortkomt.

Klaar met onze ‘instant’ maatschappij: niets is meer de moeite waard

 

 

 

 

 

%d bloggers liken dit:

Powered by themekiller.com