Archief

augustus 2020

Gezondheid

De spoedwet in Jip & Janneke taal

(deze tekst heb ik van Miranda van Driel, die zo simpel mogelijk heeft verwoord waar het in de ‘herziene’ spoedwet om draait)

“17 miljoen mensen op dit hele kleine stukje aarde. Die schrijf je niet de wetten voor, die laat je in hun waarde….”
Maar niets is minder waar met de onnodige spoedwet/noodwet ‘tegen Corona’ op komst.

Over een paar dagen

Op 4 september komt de regering bijeen om de SPOEDWET te bespreken. De spoedwet die alles wat we normaal vinden in Nederland voorgoed gaat veranderen. Maar waarom nu nog een spoedwet? We weten toch al lang dat er geen gezondheidscrisis is, dat ze alle cijfers en alle berichten manipuleren?

Een noodverordening of ‘spoedwet’ wordt normaal ingezet als er een serieuze vrees bestaat voor ernstige wanordelijkheden. Zoals bij rampen, zware ongelukken en rellen. Maar er is geen vrees meer voor ernstige wanordelijkheden (behalve de wanordelijkheden die de overheid zelf veroorzaakt). De maatregelen zijn dus gewoon illegaal. Bovendien schenden ze ook de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die in 1948 zijn opgesteld om het ontnemen van onze vrijheden nooit meer te laten gebeuren. Deze mensenrechten zijn er niet voor niets!
Om de gewenste ‘anderhalvemeter-samenleving’ juridisch waterdicht te kunnen timmeren moet dus de grondwet worden aangepast. Maar dat wordt nu omzeild met de spoedwet. Dit met de bedoeling om ‘tijdelijk’ te zijn, maar ze kunnen hem telkens weer verlengen! En in deze wet spreken ze niet meer van ‘pandemie’, maar van ‘epidemie’. Dat betekent dus dat deze spoedwet in werking gezet kan worden bij elke epidemie! Want wat is een epidemie? Volgens Wikipedia dit:

“Een epidemie (Grieks: epidémios, wat betekent: “over de (gehele) bevolking”) is een verschijnsel dat meestal in ongunstige zin optreedt in een kleiner of groter gebied van mens of dier. Het begrip wordt in het bijzonder gebruikt wanneer een ziekte in een grotere frequentie dan normaal voorkomt. In eerste instantie werd het begrip uitsluitend voor besmettelijke ziekten gebruikt, maar later ook voor niet-besmettelijke aandoeningen zoals bronchitis, maagzweren, hart- en vaatziekten en allerlei (kwaadaardige) gezwellen, en in overdrachtelijke zin voor verschijnselen als alcoholisme, zelfdoding en jeugdcriminaliteit.”

Laat vooral de laatste zin even tot je doordringen waarbij epidemie ook gebruikt wordt voor o.a. bronchitis, maagzweren, hart- en vaat ziekten maar ook alcoholisme et cetera. Dat betekent dus dat deze spoedwet om de haverklap in werking kan treden. Een borreltje teveel op kan al snel veranderen naar alcoholisme. Want onze machthebbers houden van goochelen met woorden zoals we gezien hebben met: positief getest naar –>> besmettingen naar –>> patiënten

De spoedwet samengevat

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport krijgt het voor het zeggen in Nederland. In dit geval dus Hugo de Jonge (maar ook zijn opvolger, wie dat dan ook mag zijn). Hij krijgt dan volledige vrijheid om ons iedere willekeurige maatregel wettelijk op te leggen, onder het mom van een epidemie (en denk dan even terug naar die beschrijving van een epidemie). Als hij vindt dat een besmettelijke of niet-besmettelijke ziekte of zelfs het gebruiken van alcohol gevaarlijk is, dan is zijn wil WET.

Hugo kan deze tijdelijke wet, die 6 maanden geldig is, steeds weer verlengen. Zonder tussenkomst van de eerste en tweede kamer. Iedere keer weer voor 2 maanden. Als hij vindt dat het weer verlengd moet worden, dan is zijn wil WET.

Hugo bepaalt dan zelf welke afstand en hygiëne maatregelen hij nodig acht. Nu is dat 1,5 meter maar hij kan er net zo gemakkelijk 8 meter van maken. Dan is zijn wil WET.

Nu worden er experimenten met niet-werkende mondkapjes gedaan maar hij kan ons ook verplichten om allemaal in witte maanmannetjes-pakken te gaan rondlopen. Als hij vindt dat onze huidschilfers een gevaar voor de volksgezondheid zijn, en wij alles moeten bedekken, dan is zijn wil WET.

Hugo heeft hiervoor torenhoge boetes en zelfs een paar maanden hechtenis in gedachten. Op deze manier durft niemand meer tegen de meest bizarre maatregelen in te gaan. En hij kan ze ook op ieder moment wijzigen. Als hij vindt dat boetes hoger moeten worden of celstraffen langer, dan is zijn wil WET.

Hugo mag zonder toestemming van het parlement besluiten om complete bedrijfssectoren, scholen, gebouwen, verpleeghuizen, openbare plaatsen en gebieden te sluiten.
Als hij vindt dat een restaurant bezoeken levensgevaarlijk is, dan is zijn wil WET.
Als hij vindt dat een bibliotheek levensgevaarlijk is, dan is zijn wil WET.
Als hij vindt dat het strand of bos levensgevaarlijk is, dan is zijn wil WET.

Hugo mag demonstraties, vergaderingen en samenscholingen verbieden. Dat kan ook een gezellig samen zijn met je vrienden of familie. Of een onschuldig kinderfeestje in je eigen huis. Als hij vindt dat 3 mensen bij elkaar levensgevaarlijk zijn voor onze samenleving, dan is zijn wil WET.

Hugo kan onze kwetsbaren eenzaam de laatste levensfase in laten gaan en eenzaam laten sterven. Hij kan complete verzorgingshuizen en bejaardentehuizen laten afsluiten. Als hij vindt dat er een risico is bij bezoek, dan is zijn wil WET.

Hugo kan kinderen uit huis laten plaatsen. En in een, volgens hem betere, situatie plaatsen (zoals een quarantaine locatie/instelling). Denk aan die beschrijving van de epidemie en je ziet hoe gemakkelijk dit kan. Als hij vindt dat jouw kind zich bevindt in een gevaarlijke omgeving, dan is zijn wil, wet.

Hugo kan ons verplicht te laten testen, vaccineren en in quarantaine laten plaatsen. Binnenshuis of buitenshuis. Goedschiks of kwaadschiks. Hij kan ons dit zelfs onder dwang laten toe dienen. Als hij vindt dat mensen dagelijks gevaccineerd moeten worden tegen schimmeltenen, dan is zijn wil WET.

Hugo kan ons opsluiten in onze eigen regio. Hij kan ons verbieden om te reizen naar andere landen, regio’s of zelfs andere steden. Hij kan steden volledig in lockdown zetten als er een te hoge criminaliteit is of teveel mensen met maagzweren. Als hij vindt dat Rotterdammers niet meer hun stad uit mogen, dan is zijn wil WET.

Hugo kan de verkiezingen uitstellen. Onder het mom van de besmettelijke epidemie en de anderhalve meter afstand die het niet mogelijk maken om naar het stemlokaal te gaan. En het CDA heeft ook al laten zien dat digitaal stemmen gemakkelijk te beïnvloeden is. Als hij vindt dat verkiezingen niet plaats kunnen vinden, dan is zijn wil WET. De spoedwet geeft hem namelijk het recht om alles wat niet in deze wet benoemd staat naar eigen inzicht uit te voeren.

Geen baas meer over eigen leven

Dan kunnen wij wel heel stoer zeggen:

“Ik ben de baas in mijn eigen huis.”
“Ik laat mijn kinderen niet afpakken.”
“Ik ga mij niet laten inspuiten met stoffen waarvan ik niet weet wat ze doen.”

Maar doordat dit wet is, heeft Hugo handige machtsmiddelen zoals boetes, celstraffen, de inzet van politie en zelfs het leger om dit te kunnen afdwingen. Inmiddels weten we hoe onze rechtstaat er totaal geen problemen mee heeft om onze mensenrechten te schenden voor een experimentje. Inmiddels weten we hoe onze machthebbers zelf de maatregelen, die ze op ons toepassen, aan de laars lappen omdat ze onnodig zijn. Inmiddels weten we hoe de machthebbers een tegengeluid met geweld de kop indrukken.

De afgelopen 5 maanden zijn er vooral angst, verwarring en verdeeldheid gecreëerd. Mensen zijn voorgelogen door de media, die ons bewust hebben gemanipuleerd in opdracht van de machthebbers. Sensationele koppen zorgden voor een bewuste verdraaiing van de feiten en cijfers. En het opzwepen van het angstgevoel.

En de politiek, onze volksvertegenwoordigers? Die laten ons gewoon in de steek. Waar waren ze bij de stemming over de salarisverhoging voor de zorg? Waar waren ze toen het aantal IC bedden werden afgeschaald? Waar zijn ze nu, nu wij ze nodig hebben?

Weiger de nieuwe dictatuur

Deze spoedwet maakt van Nederland een dictatuur. Want met deze wet bepaalt Hugo alles wat jij doet in jouw dagelijks leven. Dat kan en mag toch niet gebeuren!

Vertel de mensen om jou heen over dit gedrocht. We moeten nú onze stem massaal laten horen, nu het nog kan. Want deze spoedwet raakt elk aspect van ons leven! Kom vrijdag 4 september 10 uur naar Den Haag. Dit kan wel eens de laatste keer zijn dat jij zelf over jouw toekomst beslist. Het zou toch onverteerbaar zijn als jij -nu of later- aan je kinderen of kleinkinderen moet zeggen dat je dit gewoon hebt laten gebeuren.

De Nieuwe Wereldorde deel 3

Gezondheid

The Great Awakening: massaal ontwaken

Door de aanhoudende Corona-crisis zijn veel leergierige en nieuwsgierige mensen op zoek gegaan naar antwoorden. Antwoorden op het wat, waarom en hoezo van deze crisis. Deze mensen worden door iedereen, die zich daar niet mee bezighoudt, weggezet als complotdenker. Maar dankzij ‘hun alternatieve media’ wordt nu toch heel duidelijk in welke wereldwijde crisis wij zitten. En dat is geen gezondheidscrisis, maar een allesomvattende existentiële crisis.

Luister naar deze bondige video (Engels/Duits) om -in vogelvlucht- kennis te maken met datgene wat ons bedreigt: https://www.facebook.com/100010268911103/videos/1244703579215261

Technologie om alles te manipuleren

Op veel vlakken houden ‘de geleerden’ ons liever dom dan wijs. En dat geldt zeker voor de technologie. Want zolang deze vooral wordt gebruikt om ‘foute dingen’ te doen, mogen we er niet al te veel over weten. Om er maar eens een paar te noemen:

De lasers (de zogenaamde Direct Energy Weapons) die bosbranden kunnen creëren (zie foto/deze is uit Californië)
Superkleine drones, niet groter dan een forse spin, die als wapen (op een kwetsbare plek op het hoofd) kunnen worden ingezet tegen een enkele persoon (op basis van de herkenning van de persoonsgegevens uit de chip/id-kaart): https://bit.ly/3hxp51P
Chemtrails en andere manipulatie technieken (inclusief straling/5G) om zowel het weer als de luchtkwaliteit te beïnvloeden (geo-engineering). Een techniek die natuurlijk ook gebruikt kan worden voor elke vorm van biologische oorlogsvoering: https://bit.ly/31Zq0Sg
De nanotechnologie, die ook via vaccins bij de mens kan worden ingebracht om ons hele doen en laten te beïnvloeden (zie eerder over het nieuwe Corona-vaccin)
De gen-manipulatie die de natuur en de kwaliteit van ons voedsel al decennialang bedreigt (inclusief het clonen)
De farmaceutische industrie, die steeds ‘raadselachtiger’ medicijnen ontwikkelt zonder precies te vertellen wat er in zit en wat de effecten ervan zijn. Het werken aan de ‘gender-neutrale’ mens is in dit kader zeker het melden waard!

Sociaal-maatschappelijke ontwrichting

Ook in sociaal-maatschappelijk opzicht vindt er veel manipulatie plaats van hogerhand. Wat te denken van:

Het fictieve geld, waarvan de voorraad oneindig is nu het niet meer aan een gouden standaard verbonden is
Het gesjoemel met cijfers, op allerlei terreinen van de samenleving
Het stiekem werken aan wetswijzigingen (waar ze bewust over zwijgen)
Het verbannen van elk natuurlijk geneesmiddel, en het ‘pappen en nathouden’ van zieken
De afbrokkeling van de werkelijke zorg voor mensen (zeker voor ouderen)
Het kunstmatig in stand houden van de woningnood
De pogingen om allerlei sectoren ‘ten val’ te brengen (boeren, horeca, mkb)
De verdeel- en heersstrategie die al decennialang wordt gevoerd: tussen zwart en wit, rijk en arm, gelovend of niet (let wel: in een paar jaar tijd zijn er meer dan 15 kathedralen in Frankrijk in vlammen op gegaan), man en vrouw, jong en oud
Een steeds verdergaande regelgeving waardoor al onze vrijheden op de helling gaan (het doel van deze crisis/zie nieuwe wereldorde)
De toenemende corruptie in alle gelederen van onze maatschappij (maar zeker in de politiek, fiscus, ziektekostenverzekeraars, energiebedrijven en de zogenaamde NGO’s)
De grote pedofiele netwerken, die er bestaan (over de hele wereld verspreid) en die niet alleen tot een lucratieve kinderhandel leiden, maar nog tot veel erger: orgaan-roof en het adrenochrome (een letterlijk doodeng pepmiddel/waarover later).

En dan heb ik het nog niet over de teloorgang van het onderwijs, waarin alles gericht is op de kennis-reproductie en nagenoeg niets meer op de ‘algemene ontwikkeling’. Sterker nog: eerdaags wordt alles volledig uit de historische context gerukt, waardoor niemand meer kan leren van de fouten van weleer (standbeelden worden al verwijderd en straatnamen van vroegere helden worden vervangen) en er geen traditie meer zal bestaan (Sinterklaas, Carnaval etc).

De overheid heeft het (niet) goed met ons voor

Als je dit allemaal overziet, kunnen we dan stellen dat de overheid het goed met ons voor heeft? Is dit de rol die onze bestuurders zouden moeten spelen?

Mijn antwoord is simpel: NEE. Dus het is hoog tijd dat we massaal ontwaken uit de droom van onze zaligmakende (zogenaamde) democratische maatschappij. En het wordt tijd dat we onze materiële welvaart eens inruilen voor het welzijn van iedereen, voor een harmonieuze en gelijkwaardige samenleving waarin niemand wordt onderdrukt.

Volg de massamedia niet meer, die alleen maar in dienst staat van de grote kapitalisten en die ons letterlijk op het gewenste (dwaal)spoor houden. Want als er iets in deze crisis is duidelijk geworden, dan is het wel het domme en oppervlakkige geklets van onze massamedia.

De spoedwet in Jip & Janneke taal

Gezondheid

Vaccinazi: de destructieve plannen van onze Minister voor Volksgezondheid

Zonder enige kennis over het Corona-virus wist de overheid in maart al zeker dat we ‘nooit terug zouden kunnen naar normaal’ als we geen vaccin zouden krijgen. Meteen na de lockdown werden er dan ook al vele miljoenen vaccins besteld, met een bijbehorende rekening van het 10-voudige aan euro’s. En meteen werden de afspraken met de farmaceutische industrie tot staatsgeheim verklaard. Het is dus duidelijk niet de bedoeling dat wij weten wat er allemaal in het vaccin zit, en welke hoeveelheden er in het spel zijn.

Het enige wat intussen meer dan duidelijk is gemaakt, is dat farmaceutische industrie zich niet aansprakelijk stelt voor de negatieve gevolgen van dit vaccin. Dus wie krijgt te maken met ernstige bijwerkingen, blijvend letsel of de dood, die is daar dan helemaal ZELF verantwoordelijk voor.

Als een drone

Vanwege de ernst van deze situatie is het dan ook noodzakelijk om nu echt even stil te staan bij dit alles. Hier twee dingen om nog eens goed op je te laten inwerken:

Het officiële verslag van de vergadering gisteren (ook in EU verband) over het vaccin van Moderna (onze bestelling): https://bit.ly/34v7Meg

De inhoud van het uitermate gevaarlijke vaccin van Moderna (in het Engels/NL ondertiteld), met nanotechnologie en ‘transhumanisme’ als resultaat: https://bit.ly/32kRsdq (vooral ook video bekijken).
Dit vaccin heeft niet alleen alle ingrediënten in zich om ons ‘bouwmateriaal’ (het DNA) te veranderen, maar bevat ook nano-deeltjes die ons lichaam nooit meer zullen verlaten en die alle informatie (in zowel ons lichaam als onze geest) kunnen beïnvloeden. In het extreme geval kunnen we daarmee als een ‘drone’ bestuurd worden!

Liever een paar jaar wat moeilijk, dan een leven verknald

Dus denk heel goed na over dit alles. Het wordt -in eerste instantie- kiezen tussen twee kwaden: verlies van je werk of verlies van je zelfbeschikking. Veel werkgevers zijn nu al bezig om de griepprik te verplichten, en dat Corona-vaccin zal snel aan de lijst van ‘gezondheidseisen’ worden toegevoegd. Daarna zullen andere organisaties worden verplicht om dezelfde toelatingseis te stellen, misschien wel tot de supermarkt aan toe.

Maar de keuze in dit dilemma wordt al een stuk makkelijker als je weet dat

a. bij de huidige ontwrichting van de maatschappij niemand, maar dan ook niemand meer zeker is van zijn vertrouwde baan
b. vaccinatie ook geen garantie biedt op blijvend werk omdat je mogelijk arbeidsongeschikt wordt door alle daaruit voortkomende ellende

Volgens mij is de keuze dan snel gemaakt 😊

The Great Awakening: massaal ontwaken

 

 

Gezondheid

Sinterklaas en James Bond

Iedereen kan het zich nog wel herinneren: het gevoel van ongeloof en verbijstering nadat ons als kind duidelijk werd gemaakt dat Sinterklaas niet bestaat. Veel kinderen konden het niet bevatten, die weigerden deze informatie tot zich te nemen, of bleven nog een tijd lang ‘half geloven’. En sommigen hebben jarenlang met een trauma gelopen omdat ze niet konden begrijpen dat hun ouders hen iets hadden voorgelogen: “waarom hebben ze dat gedaan”?

Maar een kleine groep kinderen had al nagedacht over Piet en die Schoorsteen, en het paard op een dak. “Dat kon toch niet, in hun huis?”. “Dat paard valt toch van het dak af”, “die schoorsteen komt toch uit in de kachel”.en “ouders liegen toch niet?”.

Ongeloof omtrent een kwaadwillende overheid

Nu alsmaar duidelijker wordt dat die Corona-crisis een ‘verzinsel’ is, zitten we -wereldwijd- in eenzelfde situatie. De groep die zelf al heeft nagedacht, en alles heeft onderzocht, weet zeker dat Sinterklaas (de zorgzame overheid) niet bestaat. Maar een groot deel van de mensen denkt nog dat onze overheid alleen maar goedheid is, en weigert te geloven dat er iets anders in het spel is.

Want waarom zou de overheid de hele economie naar de knoppen helpen als het niet nodig is?
Waarom zouden ze het slecht met ons voor hebben?
Waarom zouden ze überhaupt liegen?

Zorgvuldig voorbereide plannen van de VN

Veel mensen hebben wel door dat hier gaat om de zorgvuldig voorbereide plannen van de VN: The Great Reset, op weg naar een nieuwe wereldorde (NWO). Een operatie op wereldschaal die zijn weerga niet kent, en waar ‘iedereen’ over moet liegen. Met vreselijke gevolgen voor de mensheid, in zowel bestuurlijke zin als qua leefbaarheid. Een operatie ook waar ieder land voor getekend heeft, zodat ze de uitgestippelde strategie wel moeten volgen. Met als einddoel de volledig traceerbare en controleerbare mens (zie mijn eerdere artikelen).

Geen wonder dat er alle middelen worden aangewend om ons te doen geloven dat er een ‘killervirus’ is.

James Bond en ‘Q’ in optima forma

Ondanks dat veel mensen het nog niet kunnen geloven, leven we in de meest complexe James Bond-film ooit. Het complot is gevaarlijker en ingrijpender dan we in onze ergste nachtmerrie hadden kunnen beleven.
Maar in elke James Bond-film werkt er een man achter de schermen, Mayor Boothroyd, alias Q. Deze man doorgrondt de vijand en geeft James Bond steeds de juiste informatie en middelen om het kwaad te kunnen verslaan. Deze man laat zich nooit zien, en is in maar 3 films bij naam genoemd.

Gelukkig is er in de echte film, waar we nu in zitten, ook een Q. En Q is meer dan één man (hier kom ik later op terug). Dus op het moment dat onze hedendaagse James Bond-film tot een climax komt en dat alles dreigt fout te lopen, mogen we hier op vertrouwen.
Helaas zal de verbijstering dan nog vele malen groter zijn dan toen we te horen kregen dat Sinterklaas niet bestaat.

Wordt uiteraard vervolgd. Maar eerst even iets leuks uit de oude doos: Toon Hermans met ‘Snieklaas’ https://www.youtube.com/watch?v=Qc5xHHBp6Hs

Vaccinazi: de destructieve plannen van onze Minister voor Volksgezondheid

 

Gezondheid

De Nieuwe Wereldorde (deel 2)

Mocht iemand het nog niet duidelijk zijn: de overheid laat zich niets aan iets of iemand gelegen liggen. We kunnen protesteren tot we een ons wegen, er zal niets veranderen aan de koers van de Nieuwe Wereldorde (NWO) die zij volgen. De rechtstaat bestaat gewoon niet meer, met alle dictatuur van dien. Ordnung muss sein!

Alle landen moeten volgen in de plandemie

Deze week werd op een mooie manier bevestigd hoe alle maatregelen rondom deze wereldwijde ‘plandemie’ zorgvuldig in de gaten worden gehouden, en bijgestuurd waar nodig. Loekasjenko (ja, die) kwam naar buiten met het verhaal hoe de WHO hem heeft trachten te dwingen tot strakkere maatregelen en meer ‘drama’ in deze crisis: https://bit.ly/3gme6al.

De grote vraag is dus welke regeringsleiders er nog meer en hoeveel geld hebben ontvangen om hun beste beentje voor te blijven zetten. Australië en Nieuw Zeeland zijn bijvoorbeeld overdreven fanatiek in het nemen van de meest krankzinnige maatregelen, terwijl er nauwelijks Corona is geweest (Australië 463 sterfgevallen, Nieuw Zeeland 33!). Toch gaat Nieuw Zeeland nu als een gek testen (opdracht) en nemen ze ‘weigeraars’ daarvan in quarantaine. In Australië (Melbourne) hebben ze nog steeds de meest strenge lockdown die je maar kunt bedenken, en snode plannen zijn al gesmeed om kinderen uit het huis te plaatsen op het moment dat er in het gezin een (zogenaamde) besmetting is (geldt overigens ook voor Duitsland). Wat is daarvan de logica?

De noodwet 2020 = machtigingswet 1933

De logica hierachter is dat de chaos compleet moet zijn voordat de Nieuwe Wereldorde met zijn nieuwe struktuur kan komen. Daarbij is het belangrijk dat het volk flink verdeeld is, en al gewend aan enige gehoorzaamheid. Ook wordt op allerlei manieren voorkomen dat mensen andere informatie tot zich kunnen nemen dan via de massamedia, en dat mensen zich kunnen verenigen! Isolatie van een ieder is dan natuurlijk het meest effectief.

Onder het motto: ‘voor uw eigen bestwil’ (eigen gezondheid) wordt er in Nederland eerdaags ‘gestemd’ over de ‘noodwet’, die ons zal leren wat het is om in een dictatuur te leven. Want in die noodwet kan onze minister van volksgezondheid (die dus ook zijn eigen verkiezing heeft beïnvloed) ons volkomen zelfstandig de meest krankzinnige maatregelen opleggen.
Voor de schone schijn is de verplichte Corona-app er wel uitgehaald, maar De Jonge spreekt bijna dagelijks over deze verplichting. En de ‘handhaving achter onze voordeur’: precies hetzelfde verhaal. Maar deze twee maatregelen kunnen in het kader van de wet te allen tijde worden toegevoegd als ‘dat noodzakelijk blijkt’.

Voor wie naar de machtigingswet uit 1933 wil kijken: https://histobron.nl/machtigingswet-1933-tekst 
Hou deze in gedachten als de noodwet van kracht wordt, en vergelijk!

Trump en Poetin: niet zoals ze worden afgeschilderd

Mochten jullie denken dat Trump en Poetin de boosdoeners zijn van deze wereld? Laat ik dan ieder geval zeggen dat jullie dan op het verkeerde paard wedden. Want deze twee ‘maatjes’ boksen samen op tegen de eerder genoemde Deep State (Cabal) en spelen een schaakspel op het allerhoogste niveau (zie ook de video in mijn vorige artikel over de rol van de media).

Om de geloofwaardigheid van de WHO en BG over hun veelbelovende (maar zeer kwalijke) vaccin onderuit te halen, heeft Poetin nu zijn eigen vaccin aangekondigd. Ronduit een meesterzet! Daarom heeft zowel de WHO als de media het weer heel erg druk om Poetin in diskrediet te brengen, niet alleen met betrekking tot het vaccin maar ook rondom de eerder genoemde Loekasjenko/Wit Rusland.

En Trump? Daar heeft niemand een goed woord voor over. Maar luister eens naar alle speeches en persconferenties die hij geeft (doe ik dagelijks), dan wordt je heel veel duidelijk! Achter de schermen is hij namelijk bezig met grote opruimacties in het grotere belang: het ten val brengen van de Deep State. Wees ervan overtuigd dat Lange Frans en Janet Ossebaard niet zomaar uit hun nek kletsen.

Dit is wat ik hier voorlopig over wil zeggen. Er is veel meer, maar dat komt wel.

Zorg ervoor dat je bent voorbereid op het ergste …. want onze maatschappij wordt tot op zijn grondvesten afgebroken. En wie denkt dat economie en geld nog een belangrijke afweging zijn in alles wat er nu gebeurt: die kan dat vergeten. De eerste bitcoin-pinmachine is geïnstalleerd in Zundert (NL), overal ter wereld verdwijnen er pinautomaten en bankfilialen (259 in 1 dag in Duitsland) en de betalingen met cashgeld worden met gezwinde spoed onmogelijk gemaakt. Ook worden er op sommige plaatsen al ‘schulden kwijtgescholden’. Waarom? Ook dat komt later.

In ieder geval mag duidelijk zijn dat deze hele crisis niets, maar dan ook helemaal niets met een gevaarlijk griepvirus te maken heeft.

Dus weiger deze nieuwe vlag van Nederland te accepteren!

Sinterklaas en James Bond

 

 

 

Gezondheid

De geplande pandemie (plandemic): het hele verhaal

In dit artikel ga ik niet al te veel uitleggen. Door London Real is een geweldige documentaire gemaakt van 1 uur en 25 minuten waar alles, maar dan ook alles in staat over deze geplande pandemie. Mooi alles op een rijtje, prachtig samengevat!

Hij is helaas NIET ondertiteld. Maar zodra dat komt, zal ik de link die daarbij hoort geven.

Ga gewoon naar FreedomPlatform.tv/plandemic. Misschien moet je even het email-adres opgeven, maar er zijn geen kosten aan verbonden. 

Deze video gaat over de machtswellust van de Rockefellers, de architecten van het monopolie in allerlei sektoren van het bedrijfsleven. Over hoe alle media al begin jaren ’90 al zijn opgekocht door Rockefeller om zo alle berichtgeving te censureren en ‘het volk’ in de door hen gewenste richting te laten denken. Hoe ze ook Google en de sociale media hebben ‘omgekocht’ en aangestuurd op het manipuleren of bewerken van het echte nieuws.

Het gaat over Bill Gates die zelf niets heeft uitgevonden maar alleen ‘gekocht’ om het daarna zelf op de markt te brengen.

Het gaat natuurlijk ook over de bio-technologie en het jarenlange ‘rommelen met het coronavirus’ in laboratoria, en hoe ze hier aan konden verdienen. Over alle inspanningen om een pandemie te veroorzaken waardoor de hele wereld aan medicamenten en vaccins zou moeten. Waarbij B (ill) G (ates) volmondig toegeeft dat geen enkele business zo lucratief is als de vaccinindustrie!
Ook wordt duidelijk waarom diezelfde vaccinindustrie nooit aansprakelijk is voor de ellende die de vaccins veroorzaken.

En de WHO? Natuurlijk komt die ook voorbij, met de voorzitter Tedros en zijn misdadige verleden. En het gegeven dat de 7.000 werknemers van de WHO (!) méér geld verspillen met hun reis- en onkosten dan er wordt besteed aan het bevorderen van de gezondheid van de wereldbevolking.

GA DIT LUISTEREN en verspreid het op een slimme manier, want via FB lukt het niet zomaar!

De Nieuwe Wereldorde (deel 2)

Gezondheid

De Nieuwe Wereldorde (deel 1)

Waar zijn ‘ze’ mee bezig

Wie de alternatieve (sociale) media volgt, heeft misschien al door waar ‘ze’ mee bezig zijn. Maar de massamedia zwijgt in alle talen omdat ze gehouden is aan een ‘pandemie-protocol’. Dat hier geen enkele dissident tussen zit, is werkelijk opmerkelijk. Want iedere zichzelf respecterende journalist zou toch onmiddellijk van zich moeten laten horen als hij (of zij) zou weten wat er allemaal speelt. En niemand zou nog op TV moeten durven komen als die werkelijk door zou hebben wat er aan de hand is.

Het duivelse plan

Terwijl Lange Frans en Janet Ossebaard collectief worden ‘afgemaakt’ door de massamedia nadat hun video met ‘ongewenste informatie’ (zie youtube) aan het licht is gekomen, gaat de Deep State lekker verder met zijn duivelse plannen. En ze hebben haast!

In feite zijn ze bezig met een machtsgreep op wereldschaal onder het mom van ‘duurzaamheid’ en ‘klimaatbeheersing’. Daarbij krijgen de high-tech-industrie en de wereldorganisaties alles voor het zeggen en blijft er van de mensenrechten bar weinig over. Voor het midden- en kleinbedrijf is geen ruimte meer, het privébezit moet op de schop en het sociaal-maatschappelijke verkeer zal op allerlei manieren worden gefrustreerd of onmogelijk gemaakt.
En door iedereen (liefst ongemerkt) te ‘chippen’ (nano-chip via vaccinatie) zullen ze de hele bevolking niet alleen kunnen controleren maar ook manipuleren en corrigeren.

“Creëer een pandemie, maak de mensen bang en ze zijn als was in onze handen”

Al enige decennia wordt er -binnen de VN- concreet gewerkt aan deze plannen voor de Nieuwe Wereldorde van de Deep State (Cabal).
B(ill) G(ates) heeft -samen met zijn kornuiten- alleen maar geïnvesteerd in de bio-chemische en de ‘chip’industrie en praat al jaren over ‘de mogelijkheid’ van een pandemie. Zo is er systematisch toegewerkt naar deze situatie, waarin het kunstmatig oproepen van een wereldgezondheids-probleem gekoppeld is aan een ‘infodemie’: een volledige controle (met extreme censuur) op de media en berichtgeving omtrent datgene wat er gaande is. Dit met de bedoeling om de wereldbevolking massaal te sturen in de door hen gewenste richting.

Ik geef hier 3 video’s die -elk voor zich- heel helder zijn:

In het Engels: ‘de pandemie-oefening in oktober 2019 en meer’: https://bit.ly/31Zq0Sg

In het Nederlands: het meest recente en uitermate boeiende interview met Karel van Wolferen (een oude rot in de journalistiek), door Lange Frans https://bit.ly/2E5Dh3s

En -voor de volhouder- een video van de Nederlandse Marcel Messing (van vele jaren geleden!), die dit gebeuren plaatst in een historisch, filosofisch en theologisch kader: https://bit.ly/31Xx15Z

Mochten jullie hierdoor ontmoedigd raken, weet dan dat elke kracht ook een tegenkracht oproept en dat het goede -uiteindelijk- van het kwade zal winnen. We hebben het geloof en de spiritualiteit wel opzij geschoven in deze tijd van macht en geld, maar wees ervan overtuigd dat er gerechtigheid komt als wij massaal weigeren mee te werken aan deze duivelse zet.

Op dit moment zijn veel (te veel) mensen nog in de ban van het ‘killer virus’ en volgen zij onze corrupte leiders in hun waanzin. Maar in de loop van de komende maanden zullen er -noodgedwongen- steeds meer kwartjes vallen 😊

 

 

 

Gezondheid

Totale lockdown op komst!

WO III ?

Hier het verhaal van de Duits-Syrische burgerjournalist Hamudi Ebalz (met dank aan HennyVdlem en Dutch Patriots) dat verder geen uitleg behoeft. Ik had dit nog even voor wat later willen bewaren, maar alle ontwikkelingen zijn intussen in een angstwekkende versnelling geraakt waardoor dit nu belangrijk is. Lees dit dus (!) en wees voorbereid als dit inderdaad het geval blijkt te zijn. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.

Alle landen voor eind september een half jaar lang in totale lockdown waarbij complete steden en gebieden hermetisch zullen worden afgegrendeld (zoals in Melbourne al het geval is) en iedere burger gedwongen zal worden getest, positief bevonden en gevaccineerd zal worden, met behulp van het leger.

De door onder meer Bill Gates aangevoerde internationale ‘Deep State’ (de top van de miljardairs, waar Trump NIETS mee te maken heeft!) heeft de regeringen van de VN een internationaal ultimatum gesteld, zo zegt de Duits-Syrische burgerjournalist Hamudi Ebalz op basis van directe informatie van militaire politici. Alle landen moeten tussen 18 en 30 september een totale lockdown afkondigen, en die met het leger gaan afdwingen. Tot die tijd moeten de volken via de mainstream media eerst nog banger worden gemaakt voor de (fake) ‘tweede golf’. Gedurende de nieuwe lockdowns gaan alle remmen los, en zal iedereen zich moeten laten testen op corona. Hierdoor zal het aantal ‘besmettingen’ kunstmatig exploderen, wat het excuus zal zijn om iedereen te vaccineren.

Ebalz zegt een gesprek te hebben gehoord tussen enkele deelstaat politici en een militair, die bevestigden waar hij al vier maanden geleden voor waarschuwde, namelijk dat er een plan klaarligt om op zeer korte termijn in Duitsland en de meeste andere landen in Europa een tweede, nog veel strengere lockdown af te kondigen, die zeker tot en met maart 2021 gaat duren.

Project Under the Dome

‘De tweede lockdown moet op 18 september 2020 beginnen,’ zegt Ebalz. ‘De Deep State heeft een ultimatum gesteld om de ‘tweede golf’ te implementeren. Daar krijgen Duitsland en de andere landen tot 30 september de tijd voor’. Dat komt behoorlijk overeen met ons recente artikel over de Duits gemeenteraadlid die waarschuwde dat hij in raadsvergaderingen te horen heeft gekregen dat de tweede lockdown vanaf 30 augustus staat gepland.

‘Duitse soldaten hebben verteld dat er lokale lockdowns met checkpoints komen. Ze willen steden en gemeenten compleet afgrendelen. Met een zogenaamde ‘test epidemie’ willen ze de aantallen (besmettingen) snel op laten lopen, om dan alles af te sluiten’. Soldaten hadden het over project ‘Under The Dome’, vernoemd naar de sf/fantasy serie die tussen 2013 en 2015 veel kijkers trok.

Iedereen moet worden getest en gevaccineerd

Een van de politici die Ebalz hoorde zei dat ze dit wel ‘moeten doen, omdat op dit moment niemand zich zou laten vaccineren.’ Daarom gaat de politiek eerst ‘de crisis maximaliseren, om de mensen onder druk te zetten om zich te laten vaccineren. Daar gaat het ze om.’ Een collega politicus zou hebben bevestigd dat ze inderdaad een ‘genetisch kadaster’ (DNA register) van ALLE mensen willen hebben, en dat willen gaan doen door iedereen te dwingen zich op corona te laten testen.

De regionale lockdowns zouden in het aan Nederland grenzende Nordrhein-Westfalen gaan beginnen, waarna Badem Württemberg (grenzend aan Frankrijk) en Bayern aan de beurt zijn. ‘Als dit echt zo gedaan wordt, en als ze met niet hebben belazerd, begint het dus op 18 september, en moeten we onmiddellijk de straat op gaan,’ vervolgt de burgerjournalist. We moeten er volgens hem ook rekening mee houden dat aanvoerlijnen (en dus de bevoorrading van fabrieken en winkels) zullen worden verstoord.

‘Ze willen deze crisis veroorzaken om hun nieuwe systeem te installeren’

‘Als het echt zover komt dat ze het leger gaan inzetten om steden en gemeenten af te grendelen, moeten wij ons verzetten,’ vervolgt hij. ‘De vrijheid om te reizen zal compleet worden ingeperkt. Je kunt er niet meer in of uit’. Een van de politici zou hebben gezegd dat het bewust wordt gedaan in gebieden met industrie, zodat er niets meer kan worden geproduceerd. ‘Werknemers zullen dan werkeloos worden, en dat betekent dat ze deze crisis veroorzaken om hun nieuwe (communistische) systeem te installeren’.

‘We zullen zien of ze me hebben voorgelogen. Mensen, ga dus de straat op en kom in verzet. Ik laat me mijn vrijheid niet afpakken. Als soldaten menen dat ze onze steden moeten afgrendelen en checkpoints moeten oprichten, waardoor ik er niet meer uit mag, dan zal ik mij verzetten’.
Hij balt zijn vuist: ‘Dan komt het gevecht dat jullie willen. Het maakt me niets meer uit. Dit laat ik niet lang meer over me heenkomen. Waar leven we nu in? Zelfs in Syrië werden we niet zó opgesloten! Wat gebeurt er? En de mensen vinden het nog goed ook! Hou dus je ogen open. Wij zullen vechten’.

Binnenkort definitief in een bezettingstoestand?

Het zal iedereen inmiddels wel duidelijk zijn dat er daadwerkelijk een staatsgreep tegen onze vrijheid, democratie en grondrechten gaande is, en dat we bij zo’n eventuele tweede lockdown letterlijk van een bezettingstoestand kunnen spreken, waarbij we ook razzia’s kunnen verwachten tegen alle mensen met een ‘mening die ze niet aanstaat’.

Van onze regering en het parlement verwacht ik de opperste gehoorzaamheid aan het ‘befehl’. Maar iedere agent en militair zal nu toch echt moeten kiezen wie hij of zij werkelijk gaat dienen: de waarheid (het volk/de eigen familie) of de leugen (het geld en de hoge heren van de nieuwe wereldorde)! Valt die keuze op het laatste, dan kunnen wij alleen nog als volk massaal in het geweer komen om onze toekomst proberen te redden en onze vrijheid terug te krijgen.

De Nieuwe Wereldorde (deel 1)

 

 

 

 

 

 

 

Gezondheid

Explosies, quarantaine, uit huis plaatsing, inrichtingen : alles nog goed?

Wie alleen de massamedia volgt en elke dag gewoon zijn ding doet, zal zich best goed voelen. En wie de massamedia niet meer volgt omdat het nog steeds Corona is wat de klok luidt, die kan zich zelfs in het ‘oude normaal’ wanen. Op de zogenaamde complotgekkies wordt dan ook steeds harder ingehakt omdat ‘er toch niets aan de hand is’?

Maar al diegene, die hier in meegaan, zou ik toch adviseren om het onderstaande te lezen. Niet omdat ik het zelf bedacht heb, niet omdat ik wil dat het zo is, maar gewoon omdat ik nog steeds 24/7 alle gebeurtenissen op de wereld volg.

Deze keer zonder moeilijke ‘links’, alleen maar een korte samenvatting van de werkelijkheid.

De wereld in vuur en vlam

In de afgelopen week hebben zich al minstens 15 mysterieuze ontploffingen voorgedaan over de hele wereld (waarvan 13 stuks op de foto). Beiroet was geen uitzondering, maar dat is ongeveer de enige die in het nieuws gekomen is. Niemand weet wat er precies aan de hand is, maar dat er veel bunkers en ondergrondse gangenstelsels worden vernietigd, is zeker.

Tegelijkertijd worden de protesten over de hele wereld groter en feller. In Servië ramt de politie de massa uit elkaar, in Israël gaat het er vurig aan toe en ook in het brave Canada protesteren ze nu massaal tegen de Corona-maatregelen.
In Duitsland is een hoofdcommissaris van de Criminalpolizei (Dortmund) opgestaan om in betoog van 20 minuten al deze onzinnige maatregelen -met de wet in de hand- als ‘volkomen ridicuul’ onderuit te halen. “Ik ben een patriot, geen idioot”, en hij riep alle collega’s op om zich bij het volk te scharen omdat ze een criminele daad begaan wanneer ze klakkeloos regels opvolgen die tegen alle wetten ingaan. De vergelijking met de tweede wereldoorlog kon (ook hier) niet uitblijven.

Dat hij daarna uit zijn functie is gezet, was natuurlijk al lang te verwachten. Hier een korte samenvatting op papier, in het Nederlands: https://bit.ly/2PHSvhD

Kinderen: de speelbal van de politiek

In Duitsland zijn er intussen regels ingesteld waarbij kinderen uit huis worden gehaald als er thuis iemand is die besmet is met Corona (positief getest dus, wat heel iets anders is dan besmet of ziek!). Vooralsnog lijkt dit alleen te gelden als ‘er niet gegarandeerd kan worden dat het kind alleen op een kamer kan zitten, eten en slapen’. Maar niets is zeker in deze tijd, want intussen hebben ze al de nodige ‘instellingen’ ingericht voor de opvang van veel mensen en worden maatregelen nog elke dag aangescherpt.

Daarnaast is de wet op de verplichte vaccinatie van kinderen in de meeste landen al een feit. In Nederland is het de bedoeling dat dit gewoon ‘op school’ mag gebeuren zonder toestemming (en zonder aanwezigheid) van de ouders. Ook zijn ze van plan om kinderen en jong volwassenen straks als ‘eerste’ te vaccineren met het doodenge en experimentele Corona-vaccin!

En als kinderen een beetje ouder zijn, worden ze doodleuk ingezet als ‘boa’ om de mensen op straat te berispen als ze zich niet aan de regels houden (o.a. al gesignaleerd in Zwolle en Den Haag). De nieuwe Hugo-Jugend in wording!

Quarantaine, enkelbanden of afgevoerd worden

En natuurlijk wil onze eigen Hugo de Jonge zich blijven manifesteren als de grote dictator, die precies weet wat het beste voor ons is. Gisteren kwam hij met de onzinnige regel dat mensen, die in nauw contact zijn geweest met coronapatiënten (let wel: een positief getest iemand is nu ineens patiënt!), verplicht in thuisquarantaine moeten. En als ze daar niet vrijwillig aan meewerken, dan kunnen ze daar op advies van de GGD door de voorzitter van de veiligheidsregio toe gedwongen worden. Bovendien zal het leger (!) worden ingezet om alles ‘goed te doen verlopen’.

Wie zich er niet aan houdt, pleegt bovendien een strafbaar feit. “Een passende strafeis wordt de komende tijd uitgewerkt door het Openbaar Ministerie”, aldus De Jonge. “De strafmaat wordt uiteindelijk door de rechter bepaald”.

Om het scenario compleet te maken, is in België al voorgesteld om maar een ‘enkelband’ aan te leggen als het niet anders kan.

Noodwet versneld in behandeling

De behandeling van de beruchte nood- of spoedwet ’tegen Corona’ is met drie weken vervroegd. Aanvankelijk zou de Kamer het wetsvoorstel op 10 september bespreken, maar nu is dat al over een aantal dagen, namelijk op 20 augustus aanstaande. Dit onder het motto dat ‘de Tweede Kamer wil voorkomen dat de minister noodgedwongen terugvalt op de noodverordeningen als het virus opleeft’.

Deze versnelde procedure is in het leven geroepen nadat het aantal positieve testen volgens het RIVM de laatste weken flink stijgt. Maar het RIVM verdubbelde het aantal testen de afgelopen maand tot ongeveer 14 duizend per dag, zodat ze elke dag konden blijven praten over voldoende ‘besmettingen’. Het percentage positieve testresultaten is echter maar 1% (!) en blijft ook nog eens redelijk stabiel.

Politiestaat: verzet je ertegen!

Mochten jullie vinden dat ‘alles nog goed is’, dan wil ik jullie toch vragen -voor deze keer- maar eens flink wat tijd vrij te maken om te googelen op de diverse onderwerpen! Want de politiestaat is -wereldwijd- al de praktijk van alledag. En met de noodwet kunnen ze ons straks niet alleen alle rechten ontnemen, maar ook nog eens chanteren, opsluiten en zo meer (ik kom daar later op terug).

Je zult je dan ook geestelijk en materieel moeten voorbereiden op datgene wat je nooit dacht mee te zullen maken (kom ik ook op terug). Want de beelden en gevoelens die bovenstaande ontwikkelingen bij ons oproepen, komen ons maar al te bekend voor.

Totale lockdown op komst!

 

Gezondheid

Niet te geloven, maar waar (plandemie deel 3)

Ze verzinnen de verhaaltjes waar je bij staat! Nu doen de hoge heren net of ze versneld terug moeten komen van hun vakantie omdat de Corona-crisis weer uit de hand loopt. Alle ‘deskundigen’ worden weer om de tafel geroepen om hetzelfde liedje te kraaien. Want help, het aantal besmettingen loopt uit de hand, en de jongeren hebben het gedaan!
Dit is het steeds voortdurende drama dat door de politiek en het RIVM wordt opgevoerd.

Waarom gaan zoveel mensen de straat op?

Waarom gingen er het afgelopen weekend meer dan 2 miljoen Duitsers de straat op in Berlijn? Omdat het allemaal gekkies zijn? Of omdat ze zich ongelooflijk veel zorgen maken?
Waarom negeren Radio en TV dit soort dingen, of doen ze het af als ‘onbeduidend’?
Waarom gebeuren er in alle landen binnen de VN dezelfde dingen?
Waarom mag niemand een kritisch geluid laten horen, en waarom wordt die meteen voor gek verklaard als die daartoe het lef heeft? (zoals Doutzen Kroes)
Waarom wordt alle artsen de mond gesnoerd? Want waarom is dit complete en belangrijke verhaal van een reeks protesterende artsen niet op TV geweest: https://www.youtube.com/watch?v=c_tlsJBrIWc&t=851s
Waarom wordt het volk gewoon murw geslagen met Corona en gaat het nergens anders meer over?

Gewoon omdat er een geheim plan moet worden uitgevoerd.

World Economic Forum: het web dat zich om ons heen gaat sluiten

Zo worden we in een groot web gevangen. Hoe dit web eruit ziet, met alle verbindingen van dien, zie je heel duidelijk op dit plaatje van het Wereld Economisch Forum: https://intelligence.weforum.org/topics/a1G0X000006O6EHUA0?tab=publications 

Vergroot dit plaatje en bestudeer het! Klik op de onderdelen en dan zie je waar alle lijnen van dit grote toneelspel toe leiden.

Als wij de regeringen niet massaal een halt toeroepen, dan gaat dit gewoon plaatsvinden. Dan zullen ze ons als makke schapen naar de slachtbank leiden. Dus verzet je tegen de onzinnige maatregelen die er alleen maar op gericht zijn mensen tegen elkaar op te zetten. Maatregelen ook die je gezondheid stuk voor stuk schaden: testen, mondkapjes, afstand houden, en zo meer. Om nog maar niet te spreken van de komende vaccinatie, die als sluitstuk van dit spel wordt opgevoerd als ‘de redding van dit alles’.
Maar niets is minder waar, want intussen hebben ze ons volledig onder controle (daar waar ze ons hebben willen) en is het oude normaal voorgoed verleden tijd.

Lange adem nodig: paar jaar chaos

Ons verzet zal niet meteen resultaat opleveren, dat is al lang duidelijk. Daarvoor zit dit plan al veel te lang in de pijplijn en weet iedere ‘regeerder’ waar hij zich aan te houden heeft. Bovendien is de protestgroep nog (net) niet groot genoeg.
Dus bereid je voor op  een tijd van chaos, allerlei politieke en psychologische spelletjes. Denk niet dat de verkiezingen ons volgend jaar wel zullen helpen, want ze zullen er alles aan doen om die uit te stellen en de noodwet (die ongetwijfeld aangenomen wordt) nog verder de toekomst in te trekken.

Tref je eigen maatregelen om je voor te bereiden op de nieuwe en langdurige lockdown (waar niets intelligents meer aan is), een mogelijke avondklok (hoe krankzinnig die ook is), het einde van het cashgeld (conform het plan, al per 1/1/2021) en alle mogelijke beperkingen die ze nog voor ons gaan bedenken!
Laat je geen fabeltjes meer vertellen door de overheid, en zorg dat je niet meer afhankelijk bent van bepaalde media. Want het wordt tijd dat wij, als volk, de toekomst, en die van de wereld, in onze eigen hand nemen.

Werk aan je immuunsysteem

En vergeet vooral niet om aan je eigen immuunsysteem te werken door voldoende buitenlucht, een goede ventilatie, gezond eten en de nodige beweging. Dus was je handen alsjeblieft niet stuk! Neem geen vaccinatie(s) en kies voor de zelfzorgmethode die prima werkt (Rob Elens): https://zelfzorgcovid19.nl/

Ter illustratie van het belachelijke ontsmettingsverhaal nog even deze 2 video’s uit de reeks van de Universiteit van Nederland met Professor immunoloog Paul Savelkoul (ca. kwartier):
Hoe versla je elke dag 7 infecties en 10 tumoren: https://bit.ly/3kay4HX
Kun je kinderen beter schoon opvoeden, of juist niet: https://www.youtube.com/watch?v=Vg59i2bjpVI&t=239s

Explosies, quarantaine, uit huis plaatsing, inrichtingen : alles nog goed?

 

 

 

Powered by themekiller.com