Gezondheid

De spoedwet in Jip & Janneke taal

(deze tekst heb ik van Miranda van Driel, die zo simpel mogelijk heeft verwoord waar het in de ‘herziene’ spoedwet om draait)

“17 miljoen mensen op dit hele kleine stukje aarde. Die schrijf je niet de wetten voor, die laat je in hun waarde….”
Maar niets is minder waar met de onnodige spoedwet/noodwet ‘tegen Corona’ op komst.

Over een paar dagen

Op 4 september komt de regering bijeen om de SPOEDWET te bespreken. De spoedwet die alles wat we normaal vinden in Nederland voorgoed gaat veranderen. Maar waarom nu nog een spoedwet? We weten toch al lang dat er geen gezondheidscrisis is, dat ze alle cijfers en alle berichten manipuleren?

Een noodverordening of ‘spoedwet’ wordt normaal ingezet als er een serieuze vrees bestaat voor ernstige wanordelijkheden. Zoals bij rampen, zware ongelukken en rellen. Maar er is geen vrees meer voor ernstige wanordelijkheden (behalve de wanordelijkheden die de overheid zelf veroorzaakt). De maatregelen zijn dus gewoon illegaal. Bovendien schenden ze ook de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die in 1948 zijn opgesteld om het ontnemen van onze vrijheden nooit meer te laten gebeuren. Deze mensenrechten zijn er niet voor niets!
Om de gewenste ‘anderhalvemeter-samenleving’ juridisch waterdicht te kunnen timmeren moet dus de grondwet worden aangepast. Maar dat wordt nu omzeild met de spoedwet. Dit met de bedoeling om ‘tijdelijk’ te zijn, maar ze kunnen hem telkens weer verlengen! En in deze wet spreken ze niet meer van ‘pandemie’, maar van ‘epidemie’. Dat betekent dus dat deze spoedwet in werking gezet kan worden bij elke epidemie! Want wat is een epidemie? Volgens Wikipedia dit:

“Een epidemie (Grieks: epidémios, wat betekent: “over de (gehele) bevolking”) is een verschijnsel dat meestal in ongunstige zin optreedt in een kleiner of groter gebied van mens of dier. Het begrip wordt in het bijzonder gebruikt wanneer een ziekte in een grotere frequentie dan normaal voorkomt. In eerste instantie werd het begrip uitsluitend voor besmettelijke ziekten gebruikt, maar later ook voor niet-besmettelijke aandoeningen zoals bronchitis, maagzweren, hart- en vaatziekten en allerlei (kwaadaardige) gezwellen, en in overdrachtelijke zin voor verschijnselen als alcoholisme, zelfdoding en jeugdcriminaliteit.”

Laat vooral de laatste zin even tot je doordringen waarbij epidemie ook gebruikt wordt voor o.a. bronchitis, maagzweren, hart- en vaat ziekten maar ook alcoholisme et cetera. Dat betekent dus dat deze spoedwet om de haverklap in werking kan treden. Een borreltje teveel op kan al snel veranderen naar alcoholisme. Want onze machthebbers houden van goochelen met woorden zoals we gezien hebben met: positief getest naar –>> besmettingen naar –>> patiënten

De spoedwet samengevat

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport krijgt het voor het zeggen in Nederland. In dit geval dus Hugo de Jonge (maar ook zijn opvolger, wie dat dan ook mag zijn). Hij krijgt dan volledige vrijheid om ons iedere willekeurige maatregel wettelijk op te leggen, onder het mom van een epidemie (en denk dan even terug naar die beschrijving van een epidemie). Als hij vindt dat een besmettelijke of niet-besmettelijke ziekte of zelfs het gebruiken van alcohol gevaarlijk is, dan is zijn wil WET.

Hugo kan deze tijdelijke wet, die 6 maanden geldig is, steeds weer verlengen. Zonder tussenkomst van de eerste en tweede kamer. Iedere keer weer voor 2 maanden. Als hij vindt dat het weer verlengd moet worden, dan is zijn wil WET.

Hugo bepaalt dan zelf welke afstand en hygiëne maatregelen hij nodig acht. Nu is dat 1,5 meter maar hij kan er net zo gemakkelijk 8 meter van maken. Dan is zijn wil WET.

Nu worden er experimenten met niet-werkende mondkapjes gedaan maar hij kan ons ook verplichten om allemaal in witte maanmannetjes-pakken te gaan rondlopen. Als hij vindt dat onze huidschilfers een gevaar voor de volksgezondheid zijn, en wij alles moeten bedekken, dan is zijn wil WET.

Hugo heeft hiervoor torenhoge boetes en zelfs een paar maanden hechtenis in gedachten. Op deze manier durft niemand meer tegen de meest bizarre maatregelen in te gaan. En hij kan ze ook op ieder moment wijzigen. Als hij vindt dat boetes hoger moeten worden of celstraffen langer, dan is zijn wil WET.

Hugo mag zonder toestemming van het parlement besluiten om complete bedrijfssectoren, scholen, gebouwen, verpleeghuizen, openbare plaatsen en gebieden te sluiten.
Als hij vindt dat een restaurant bezoeken levensgevaarlijk is, dan is zijn wil WET.
Als hij vindt dat een bibliotheek levensgevaarlijk is, dan is zijn wil WET.
Als hij vindt dat het strand of bos levensgevaarlijk is, dan is zijn wil WET.

Hugo mag demonstraties, vergaderingen en samenscholingen verbieden. Dat kan ook een gezellig samen zijn met je vrienden of familie. Of een onschuldig kinderfeestje in je eigen huis. Als hij vindt dat 3 mensen bij elkaar levensgevaarlijk zijn voor onze samenleving, dan is zijn wil WET.

Hugo kan onze kwetsbaren eenzaam de laatste levensfase in laten gaan en eenzaam laten sterven. Hij kan complete verzorgingshuizen en bejaardentehuizen laten afsluiten. Als hij vindt dat er een risico is bij bezoek, dan is zijn wil WET.

Hugo kan kinderen uit huis laten plaatsen. En in een, volgens hem betere, situatie plaatsen (zoals een quarantaine locatie/instelling). Denk aan die beschrijving van de epidemie en je ziet hoe gemakkelijk dit kan. Als hij vindt dat jouw kind zich bevindt in een gevaarlijke omgeving, dan is zijn wil, wet.

Hugo kan ons verplicht te laten testen, vaccineren en in quarantaine laten plaatsen. Binnenshuis of buitenshuis. Goedschiks of kwaadschiks. Hij kan ons dit zelfs onder dwang laten toe dienen. Als hij vindt dat mensen dagelijks gevaccineerd moeten worden tegen schimmeltenen, dan is zijn wil WET.

Hugo kan ons opsluiten in onze eigen regio. Hij kan ons verbieden om te reizen naar andere landen, regio’s of zelfs andere steden. Hij kan steden volledig in lockdown zetten als er een te hoge criminaliteit is of teveel mensen met maagzweren. Als hij vindt dat Rotterdammers niet meer hun stad uit mogen, dan is zijn wil WET.

Hugo kan de verkiezingen uitstellen. Onder het mom van de besmettelijke epidemie en de anderhalve meter afstand die het niet mogelijk maken om naar het stemlokaal te gaan. En het CDA heeft ook al laten zien dat digitaal stemmen gemakkelijk te beïnvloeden is. Als hij vindt dat verkiezingen niet plaats kunnen vinden, dan is zijn wil WET. De spoedwet geeft hem namelijk het recht om alles wat niet in deze wet benoemd staat naar eigen inzicht uit te voeren.

Geen baas meer over eigen leven

Dan kunnen wij wel heel stoer zeggen:

“Ik ben de baas in mijn eigen huis.”
“Ik laat mijn kinderen niet afpakken.”
“Ik ga mij niet laten inspuiten met stoffen waarvan ik niet weet wat ze doen.”

Maar doordat dit wet is, heeft Hugo handige machtsmiddelen zoals boetes, celstraffen, de inzet van politie en zelfs het leger om dit te kunnen afdwingen. Inmiddels weten we hoe onze rechtstaat er totaal geen problemen mee heeft om onze mensenrechten te schenden voor een experimentje. Inmiddels weten we hoe onze machthebbers zelf de maatregelen, die ze op ons toepassen, aan de laars lappen omdat ze onnodig zijn. Inmiddels weten we hoe de machthebbers een tegengeluid met geweld de kop indrukken.

De afgelopen 5 maanden zijn er vooral angst, verwarring en verdeeldheid gecreëerd. Mensen zijn voorgelogen door de media, die ons bewust hebben gemanipuleerd in opdracht van de machthebbers. Sensationele koppen zorgden voor een bewuste verdraaiing van de feiten en cijfers. En het opzwepen van het angstgevoel.

En de politiek, onze volksvertegenwoordigers? Die laten ons gewoon in de steek. Waar waren ze bij de stemming over de salarisverhoging voor de zorg? Waar waren ze toen het aantal IC bedden werden afgeschaald? Waar zijn ze nu, nu wij ze nodig hebben?

Weiger de nieuwe dictatuur

Deze spoedwet maakt van Nederland een dictatuur. Want met deze wet bepaalt Hugo alles wat jij doet in jouw dagelijks leven. Dat kan en mag toch niet gebeuren!

Vertel de mensen om jou heen over dit gedrocht. We moeten nú onze stem massaal laten horen, nu het nog kan. Want deze spoedwet raakt elk aspect van ons leven! Kom vrijdag 4 september 10 uur naar Den Haag. Dit kan wel eens de laatste keer zijn dat jij zelf over jouw toekomst beslist. Het zou toch onverteerbaar zijn als jij -nu of later- aan je kinderen of kleinkinderen moet zeggen dat je dit gewoon hebt laten gebeuren.

De Nieuwe Wereldorde deel 3

Gerelateerde berichten

Geen reacties

Reageer op dit bericht

Powered by themekiller.com