Archief

april 2021

Gezondheid

Alles blijkt ‘besmet’

Terwijl de wakkere wereld met spanning de audit volgt in Arizona (waarbij alle stemmen van de laatste verkiezingen in de VS opnieuw worden geteld en gecontroleerd) haast de Corona-gelovige zich naar de test- of vaccinatie-locatie. De belevingswereld van de Corona-gelovigen en van de ‘complotdenkers’ ligt nog steeds ver uiteen. De eerste groep blijft luisteren de (gefakete) paniekzaaierij van de massamedia, en de tweede groep maakt zich steeds meer zorgen over de goedgelovigheid van deze groep. Want alle middelen die met Corona te maken hebben, blijken namelijk ‘besmet’.

Spike-eiwit, nanobot, morgellon, toxische stoffen

In de ‘biologische oorlogsvoering’ van de Deep State, genaamd Corona-crisis, wordt er geen middel onbenut gelaten om te mens te infecteren. Hun doel om ons te verzwakken en uit te dunnen, zal en moet gehaald worden. Geen enkel middel is dan ook zuiver op de graad. Door het werk van gewetensvolle (in plaats van gewetenloze) onderzoekers wordt steeds duidelijker dat zowel de PCR-test als de mondmaskers en de vaccins vol ellende zitten.

In de afgelopen maanden heb ik vooral op mijn FB-pagina van alles gepost over dit onderwerp, maar hier nog een paar (afsluitende) video’s (helaas allemaal in het Engels):

5 experts in gesprek met elkaar: https://bestnewshere.com/alert-the-vaccine-is-a-bioweapon-5-doctors-testify/

Het ‘chippen’ van ons als mens met nano-deeltjes:

 

Morgellons via PCR en/of vaccin:  https://www.bitchute.com/video/71iA0sh8KWam/

Gifstoffen op de mondkapjes https://www.theubernews.com/bombshell/

Spike proteïne e.d. in vaccins: https://www.bitchute.com/video/AAtRDvFe6fvN/

Wil dit zeggen dat alle middelen op dezelfde manier besmet zijn? Dat denk ik niet. Maar dat we in een reusachtig spel van Russische Roulette zitten, is wel duidelijk.

“Ik heb er geen last van gehad”

Alle mensen, die ik gehoord heb over zowel de testen als de maskers of het vaccin, roepen dat ze er geen last van hebben (gehad). Maar daar zit hem nou net het probleem. Alles, wat er in de genoemde middelen zit, ontplooit zijn werking pas vele maanden later!
Als mensen er namelijk meteen last van hebben, gaat dit als een lopend vuurtje rond zodat niemand zich meer laat testen of injecteren. Bovendien is het de bedoeling dat we klachten, die we na maanden (of misschien pas een/twee jaar) ontwikkelen, dan niet meer koppelen aan de test of het vaccin dat we zelf hebben gehad. Laat staan aan het nauwe contact dat we misschien hebben gehad met iemand anders die getest of gevaccineerd is (want die functioneren dan als besmettingshaard).

Met andere woorden: ‘ze’ gaan uit van onze naïviteit en zorgen er wel voor dat er niks te bewijzen valt.

Bloed, longen, de huid, onvruchtbaarheid

Iedereen, die klachten krijgt met betrekking tot het bloed (vooral klontering en stollingsproblemen), de longen/luchtwegen (wat ze Corona zullen noemen), immense uitslag op de huid of onvruchtbaarheid, mag wat mij betreft de relatie leggen met bovenstaande middelen. En allerlei ‘nanodeeltjes’ zullen op termijn de hersenen en het zenuwstelsel aan (kunnen) tasten.

De complotdenkers hebben hun best gedaan, maar ‘niemand wordt zo gehaat als degene, die de waarheid spreekt’ (Plato).

Waren de Goden Kosmonauten

 

Gezondheid

De oorlog tussen goed en kwaad: een Goddelijke plan

In de huidige -en onzichtbare- oorlog tussen goed en kwaad duurt het wachten lang. De digitale soldaten, die weten waar ze op moeten letten, vinden het tijd voor de laatste en beslissende slag. Want zij hebben het plaatje wel compleet. Zij weten wat werkelijk fake is, en wat niet. Maar de mensen die alleen de massamedia volgen, willen dat nog steeds niet geloven.

De meeste ingrediënten van deze oorlog heb ik in het afgelopen jaar al genoemd. En ze zijn alles omvattend! Voor de grote ontknoping van deze oorlog (die onderdeel is van een Goddelijk plan) noem ik ze hier nog even kort, zodat iedereen verder kan gaan zoeken op het internet om datgene te bestuderen wat hij/zij zelf interessant vindt:

De vijand en zijn wapens

 • De Illuminati, de Satanisten, Deep State, Cabal met hun bloeddorstige verslaving (Adrenochrome) en een handel in kinderen/mensen die jaarlijks lucratiever is dan de hele drugshandel. Dit is dus de vijand in deze oorlog, naar schatting 500 miljoen ‘mensen’ omvattend, aangevoerd door de elite/politici van deze wereld.
 • De DUMB’s: diep ondergrondse tunnelsystemen over heel de wereld waar alle duivelse praktijken plaatsvinden (met veel havens en vliegvelden als knooppunten)
 • De essentiële rol van het containertransport (vooral de 125 Evergreen schepen) waarmee zowel kinderen als allerlei illegale biologische- en nucleaire wapens worden getransporteerd
 • De MK Ultra-techniek om de mensheid te indoctrineren en te manipuleren
 • De massamedia, die allemaal in handen zijn van de Deep State en alleen hun idealen mogen uitdragen
 • Chemtrails en weermanipulatie die er al decennialang op gericht zijn ons klimaat te vervuilen en te verstoren (er is van nature GEEN klimaatprobleem)
 • Direct Energy Weapons die worden ingezet om aardbevingen, overstromingen en branden te veroorzaken
 • Genetische manipulatie van alles wat er op aarde is! Niet alleen van voeding en gewassen, maar ook in medicijnen en vaccins zodat de mens steeds minder mens is (oneindige experimenten ondergronds)
 • DNA-experimenten en kruisingen tussen allerlei soorten leven op aarde (mens en dier)
 • Clonen van mensen, de cyborg, transhumanisme (kruising machine/mens), supersoldaten en andere hybride vormen die AI gestuurd worden
 • 5G, 6G en andere ‘stralingstechnieken’ die als dodelijk wapen kunnen functioneren (bedacht door de Deep State)
 • Stemmachines (Dominion, SmartMatic e.d.) die alle verkiezingen al decennialang met logaritmes bewerken om hun poppetjes op de juiste plek te krijgen
 • NASA, CIA, FBI, MI5, MI6, Mossad, Federal Reserve, VN, WEF, WHO en andere satanisch gestuurde organisaties

De aanvaller en zijn wapens

 • De White Hats/Q die zich al decennialang hebben voorbereid op het –voorgoed- elimineren van deze duivelsaanbidders. Voortgekomen uit militaire kringen, na de moord op Kennedy senior en nu aangevoerd door Donald J. Trump.
 • Quantum-computers en andere zeer geavanceerde technieken (c.q. middelen) om de vijand te traceren, te volgen, te hacken (zoals de Evergreen in het Suezkanaal) en te elimineren
 • Het Quantum Voting System, Quantum Financieel Systeem (komende) en andere nieuwe, niet te hacken systemen
 • SpaceForce: met een zeer geavanceerd intergalactisch arsenaal aan middelen en technieken om ook diep ondergronds te kunnen werken
 • Het leger aan digitale soldaten dat de mensheid informeert en wakker schudt (ingezet door de zogenaamde Q-posts vanaf 2017)
 • De NSA die alle informatie heeft van iedereen
 • De wereldwijde Alliantie, een hechte samenwerking van gelijkgestemde en meewerkende militairen uit allerlei landen
 • De ‘social media’ met talloze kanalen en zenders over de dagelijkse ontwikkelingen op elk willekeurig gebied: militaire bewegingen (in de lucht, ter land, op zee), containertransport, medisch/chemisch, geologisch (van aardbevingen tot aan zonnestormen), politiek, financieel/economisch, spiritueel (van bijbels tot aan tarot en mediumschap) en allerlei mengvormen daartussen. Door de constante censurering van de meest bekende kanalen, worden er steeds nieuwe kanalen aangeboord/opgezet (met vele miljoenen volgers wereldwijd).
 • Een nieuwe ‘medbed’techniek om de bevrijde en levensvatbare mensen/kinderen te helen op basis van frequentie (tallozen hiervan zijn niet levensvatbaar boven de grond)
 • Hulp van God en een grote galactische federatie (die wel degelijk bestaat, maar waarvan het bestaan altijd geridiculiseerd, ontkend of verzwegen is door de satanische wereldtop)

Ons heelal

Met name dit laatste punt zullen veel mensen niet kunnen bevatten, evenmin als dat ze een ‘God’ kunnen begrijpen. Maar nogmaals: bereid je er op voor dat alles anders is dan je denkt. De geschiedenis zal in alle opzichten moeten worden herschreven, want geen enkele ramp is geschied zoals die ons is voorgesteld. Geen enkele uitleg over ons heelal is conform de waarheid, en het reizen tussen planeten bestaat al sinds de oorsprong van ons bestaan (met lichtportalen, tele-portatie, levitatie, tijdreizen en zo meer). Elke film, die ons als Science Fiction is gepresenteerd, was namelijk gewoon een documentaire!

Al deze informatie zal binnenkort naar buiten komen als de slag geslagen is. In de bijbel, het boek van de Openbaring, heet deze periode dan ook het Grote Ontwaken en de tijd die we ingaan, is het Gouden Tijdperk (met onder meer het Quantum Financiële Systeem gebaseerd op goud). Alles conform het Goddelijke plan dat in meer heilige geschriften wordt uitgelegd.

We zijn er dus bijna …. maar de laatste veldslagen moeten nog door de White Hats geleverd worden. Wat deze slagen precies inhouden, is voor ons allen de vraag. Maar raak niet in paniek als er grote gebieden op aarde ineens overstromen door een ‘zondvloed’.

Alles blijkt ‘besmet’

 

 

 

Gezondheid

Van graaien naar groeien

Tijdens deze Corona-crisis wordt des te meer duidelijk hoe het met onze economie is gesteld. Het grote geld komt weer terecht bij de top van het (internationale) bedrijfsleven en de ‘gewone man’ (de belastingbetaler) kan het vergeten.
De grote multinationals zitten nog steeds in hun eigen belastingparadijs, maken zich nog altijd schuldig aan de uitputting en vervuiling van de aarde, en houden hun eigen witwaspraktijken. De overheid en nutsinstellingen barsten intussen uit hun voegen door hun alsmaar uitdijende organisatie (met een flink waterhoofd), terwijl ze geen enkel risico lopen en hun inkomen volledig verzekerd is. En geen enkel bedrijf kan zich zoveel miskleunen of zo’n extravagante bonuscultuur permitteren dan deze zogenaamde ‘non-profit instellingen’.

Dit allemaal op rekening van de gewone burger die ieder jaar geconfronteerd wordt met nog meer belastingen, en nog minder armslag.

Het ‘kapitalisme’ aan zijn eind

Het kapitalisme, met zijn accumulatie van geld en kapitaal(goederen), heeft nu zijn top bereikt. Alles op deze wereld is inmiddels in handen van een kleine elite die het in elke sector op aarde voor het zeggen heeft. Op geen enkele manier komen de werkelijke behoeften van het volk nog aan bod. Met de belofte van een toekomstige rijkdom wordt de gewone man alleen maar aangemoedigd om schulden te maken, zodat hij zijn leven lang moet hollen en rennen om alleen al de rente daarvan te kunnen betalen. En dat terwijl de elite zelf de beurzen en banken beheert, om deze voortdurend in eigen voordeel te manipuleren met koersen, rentestanden, misleidende producten en berichten.

Hier het ‘X22 report’ van vandaag met de stand van zaken op dit moment: https://rumble.com/vfocy7-ep.-2452b-strength-in-numbers-the-power-of-the-people-trump-sends-message-p.html?mref=2hzb1&mc=fcbfy

Geestelijke armoe

Voor de praktijk van alledag betekent dit dat iedereen alleen maar bezig is met het vergaren van geld en goederen, om daar vervolgens ieders status aan af te meten. Het graaien kent geen grenzen meer, met als treurig gevolg dat iedereen ‘vooral aan zichzelf denkt’ en ‘pakt wat hij pakken kan’. Alle andere waarden en normen zijn daarbij -min of meer automatisch- ondergesneeuwd.

Moeders is geleerd –onder de valse vlag van emancipatie- om haar kinderen meteen onder de hoede van de ‘indoctrinerende’ elite te stellen. En ieder kind moest vooral studeren voor de zogenaamde kenniseconomie. Alleen op die manier kon de elite de mensheid in de door haar gewenste richting (mind control) vormen. De grote miljardair Soros heeft niet voor niets (nagenoeg) elke uitgeverij van schoolboeken in zijn beheer, en via de WHO (bestuurd door dezelfde elite) worden alle maatregelen uitgevaardigd voor de ‘geestelijke gezondheid’ van de mens.
Daarnaast hebben Big Pharma, Big Banks en Big Tech alle universiteiten, onderzoeksinstellingen en media in hun macht waardoor zij het hogere onderwijs en de opinie van volwassenen (hebben) kunnen bepalen.

Voor de psyché en sociale aspecten van de mens werd amper ruimte vrij gemaakt, waardoor vooral de jongste generaties in een soort geestelijke armoe zijn opgegroeid.

Grote omwenteling nodig

Met het leven zelf heeft dit alles niets meer te maken. Als een automatische piloot beweegt de moderne mens zich in de maatschappij. Vol stress om alles op de rit te houden, bang om er niet bij te horen en bang om iets te missen.

Het is dus geen toeval dat we in een crisis zitten, want de rek is er in alle opzichten uit. Nu is het er op, of er onder. Kiezen we voor de kwaliteit van het leven (het goede, het menselijke) of voor de kwantiteit (de robot of Cyborg). Kiezen we voor gelijkheid en vrede, of blijven we onderling vechten omdat we andersdenkenden niet tolereren? Eén ding is zeker: wij zullen zelf voor een omwenteling moeten zorgen!

Er is meer tussen hemel en aarde

Kort en goed komt het er op neer dat weer terug moeten naar de essentie van ons bestaan. Een bestaan, dat niet zomaar toevallig en eenmalig is, maar een diepere betekenis heeft. Want geloof het of niet, er is veel meer tussen hemel en aarde dan we ooit hebben kunnen vermoeden.

Natuurlijk heeft de (satanische) elite er alles aan gedaan om elk buitenaards aspect uit ons vizier te houden en elke vorm van spiritualiteit te kleineren. Ze hebben niet alleen de Bijbel een reeks van keren herschreven maar ook gemaakt dat we de inhoud ervan ‘zweverige nonsens’ zijn gaan vinden. Maar zodra je je werkelijk verdiept in dit soort wijze boeken gaat de wereld (ons bestaan als mens) werkelijk voor je open. Hier een paar mooie gesprekken voor iedereen die daar aan toe is: van Scott McKay, ‘de Patriot Streetfighter’ van de VS:

deel 1 https://rumble.com/vfks9v-3.12.21-interview-with-the-brilliant-miki-klann.html
deel 2 https://rumble.com/vfkvcj-3.12.21-interview-with-the-brilliant-miki-klann-part-2.html

Nu is dus het moment om het leven op aarde te veranderen, en van graaien naar groeien te gaan.

De oorlog tussen goed en kwaad: een Goddelijke plan

 

Gezondheid

De ondergrondse oorlog: nog niet klaar

Het eindgevecht tussen goed en kwaad

Voor iedereen, die weet dat de Corona-crisis deel uitmaakt van een veel groter complot tegen de mensheid, weet ook dat er –letterlijk- een ondergrondse oorlog plaatsvindt op dit moment. Een onzichtbare oorlog, die definitief moet afrekenen met het kwaad op deze wereld.

Deze oorlog is -helaas- nog niet klaar. Maar hier geeft Gene Decode in gesprek met Cirsten W even de laatste stand van zaken https://www.bitchute.com/video/3DfmleqoCagn/

In deze video gaat het onder andere over de (voortgaande) opruiming van de DUMB’s, over de moedwillige ontploffing van een DUMB in Stuttgart, Merkel en de KURU ziekte (die je krijgt als je aan Adrenochrome verslaaft bent maar het niet meer kunt gebruiken), de Paus, Het Vaticaan met de daaruit weggehaalde goudvoorraad, Washington DC met haar compleet Satanische stadsplan en zo meer.

Ook veel DUMB’s in Nederland

Dat ook Nederland een groot ondergronds bunker-/tunnelnetwerk bevat, wordt door deze zelfde Gene Decode verwerkt in een omvangrijke documentaire. Hier zijn de eerste delen van klaar, maar ik zal deze pas plaatsen als de serie compleet is. Hierin komt ook de geschiedenis van Nederland aan de orde, met de vestiging van ‘forten’, de rol van de aristocratie en het Koningshuis en alle satanische symboliek die door de eeuwen heen is verwerkt in onze gebouwen en steden.

De Koninklijke families: Satan-aanbidders

Dat juist ook de Koninklijke families tot de grote Satan-aanbidders (Illuminatie) behoren, wordt haarfijn uitgelegd in deze video (bijna 3 uur lang): https://www.youtube.com/watch?v=srKMJR0rr4U

Wie specifiek wil weten hoe het met (de geschiedenis van) ons Nederlandse Koningshuis zit, zal deze even zelf moeten gaan zoeken op het internet. Want de video’s die ik had opgeslagen, zijn helaas intussen door/van You Tube verwijderd. In ieder geval kom ik hier nog wel op terug als we wat verder zijn in de tijd der ‘openbaringen’.

Betekenis van dit alles?

Wat dit alles voor ons als mensheid betekent, is dat wij op allerlei manieren voor de gek gehouden zijn. Bereid je er op voor dat de hele geschiedenis is ‘ingekleurd’ door de zogenaamd 13 satanische bloedlijnen en dat de (naakte) waarheid altijd voor iedereen verborgen is gebleven. In alle opzichten! Wie zich hier alvast in wil verdiepen, verwijs ik naar het uitermate heldere boek van Robin de Ruiter, “Tetralogie, de 13 satanische bloedlijnen”.

En dat alles zal gaandeweg duidelijk worden, als de ondergrondse oorlog –min of meer- is beëindigd.

Van graaien naar groeien

 

 

 

 

Gezondheid

MK Ultra: het bepalen van ons denken en handelen

Intussen leven we in een tijd dat we niet meer zelf(standig) mogen denken, en niet meer afwijkend mogen zijn. De ‘eenheidsworst’ waar de globalisten (wereldleiders) naar streven, is bijna gereed. Heel systematisch hebben ze er naar toe gewerkt dat iedere andersdenkende van het toneel wordt verwijderd en dat de massa blindelings volgt.

Hier een uitleg wat MK Ultra is: https://www.youtube.com/watch?v=Ghq6rCV9kvc

Hoe ze ons zover krijgen: massamedia en propaganda (hersenspoelen)

Zo’n 75 jaar geleden hebben de Rockefellers zich de volledige controle over de massamedia toegeëigend. Alle nationale RTV-zenders en dagbladen zijn toen door hen opgekocht om de berichtgeving in de hele wereld naar hun hand te kunnen zetten. Want die ene grote Wereldorde met hun bloedlijnen aan de top, moest en zou er komen. En dat betekende dat zij zijn gaan bepalen welke informatie wij tot ons mochten nemen (censuur) om het door hen gewenste denken en handelen te bewerkstelligen.

Hier een stukje van Rockefeller zelf, uit een speech in 1991: https://t.me/DeclassifyTheNation/1006 en een uitleg over hoe propaganda werkt: https://www.youtube.com/watch?v=1OgEhvj0kD8

Waar dit toe heeft geleid, zien we elke dag om ons heen. Men creëert een (fictieve) crisis met een nauw omschreven plan van aanpak (WEF/WHO), door middel van de media wordt er paniek gezaaid, elk tegengeluid wordt weggehouden uit de media en iedere andersdenkende wordt de mond gesnoerd of belachelijk gemaakt (de wappies of complotdenkers) zodat de massa zich tegen deze groep keert.
En zie daar het gewenste resultaat: iedereen volgt het uitgewerkte scenario zonder nog een kritische vraag te stellen bij het doel en de middelen die er worden ingezet. De dictatuur heerst.

Hunger Games

Bijna een jaar geleden, op de eerste grote demonstratie in Berlijn tegen de Corona-maatregelen, trok de Duitse Professor Homburg al de vergelijking tussen de situatie waarin we beland zijn en de Hunger Games. Wie de film(reeks) niet gezien heeft, moet dat zeker nog eens doen. Dan zie je hoe verschillende ‘mindsets’ tegen elkaar worden opgezet en uitgespeeld, en er eigenlijk maar 1 gewenst type mag overblijven.

Daarbij maken ze gebruik van diverse electro shocks, die de mens ook kunnen programmeren om te doden. Dat dit allerminst ‘science fiction’ is, blijkt ook de talloze MK Ultra projecten die onze geschiedenis al kent. Ik geef hier een kleine greep uit de veelheid aan informatie die er is (allemaal Engelstalig):

Project Fifth Estate/ CIA: https://www.youtube.com/watch?v=990k-5Jm5aA
Een bijeenkomst in verband met project Monarch, 2013/Toronto (3 uur lang) https://youtu.be/uj1xFP80OlM
MK Ultra symbolisme: https://t.me/DeclassifyTheNation/4588 (waaruit blijkt dat ook muziek een belangrijke rol speelt in de MK Ultra aanpak)

De laatste kans

We hebben nog één kans om dit tij voorgoed te keren, en dat is NU. Als we nu niet afrekenen met de ongewenste dictatuur waarin we beland zijn, dan gaat het nooit meer gebeuren. En dan zijn we voorgoed overgeleverd aan een stelletje wereldleiders die alles voor ons bepalen.

Leiders, die het volk alleen maar minachten en op allerlei manieren manipuleren en chanteren om hun slaaf te zijn. Is dat te sterk uitgedrukt? Zeker niet. Want hoe wil je deze situatie dan willen noemen waarin we niet meer kunnen doen en laten, of gaan en staan waar we willen?
Met een open en vrije samenleving heeft dit namelijk niets meer van doen.

De ondergrondse oorlog: nog niet klaar

 

 

 

 

Powered by themekiller.com