Gezondheid

Homeopathie 2

Duizenden middelen, van de hele aarde en daarbuiten

De homeopathische middelen zijn gerangschikt naar hun oorsprong, het zogenaamde ‘rijkdom’. De meest bekende hiervan zijn de planten (complete flora inclusief schimmels), dieren (hele fauna, van eencellige tot aan de grootste soort), mineralen (alle elementen en hun onderlinge verbindingen, dus inclusief de gassen), nosoden (afkomstig van ziek weefsel of uitscheidingen) en imponderables (allerlei niet tastbare stoffen zoals licht, kleuren, geluid, stralingen, zwaartekracht en dergelijke).

Daarnaast zijn er nog wat kleinere categorieën van menselijk materiaal (zoals de placenta), medicijnen en vaccinaties (voor de ontstoring van de bijwerkingen), watersoorten, bacteriën en virussen, en enkele andere specifieke stoffen. Dit betekent dat het aantal in te zetten middelen nagenoeg ontelbaar is.

De energie van elk middel is kenmerkend

Elk middel kent zo zijn eigen specifieke ‘energie’. Dat is logisch, want een plantje dat in de ruimte staat maar tegelijkertijd plaats gebonden is kent een heel andere energie dan een dier dat volop beweegt of een mineraal dat vastzit in een bepaalde structuur. In het homeopathische gesprek zal duidelijk worden in welk rijkdom het juiste middel voor een patiënt gezocht moet worden. Want de patiënt zal -bij het vertellen van zijn essentiële gevoelens- de taal van dit rijkdom gaan spreken.

Heel kort samengevat komt het hier op neer:

Het plantenrijk
Het plantenrijk kenmerkt zich door zijn grote gevoeligheid voor weer en wind (letterlijk en figuurlijk). De patiënt, die hier een middel uit nodig heeft, raakt van slag als er iets om hem heen gebeurt, of als er ‘situaties’ veranderen. ‘Dat’ raakt hem of brengt hem uit het evenwicht, ‘dat’ heeft hem gebroken of gekwetst, ‘dat’ doet hem trillen, groeien of bloeien.

Het dierenrijk
Het dierenrijk kenmerkt zich door competitiedrang, een energie en beweging die inherent is aan dieren. De patiënt in kwestie is dan heel expressief, gebruikt termen over mooi en lelijk en is bezig met een onderlinge vergelijking tussen hem en andere mensen. Hij geeft aan dat ‘die ander’ maakt dat hij zich niet meer kan gedragen of bewegen zoals hij wil.

Het mineralenrijk
In het mineralenrijk draait alles om de eigen persoon die niet als compleet ervaren wordt (de eigen structuur hapert). De patiënt met deze karakteristieken geeft aan dat ‘hijzelf’ niet goed genoeg is, geen relaties weet aan te gaan, incompetent is in zijn werk of faalt in zijn bijdrage aan het grotere geheel.

Een praktijkvoorbeeld ter illustratie

Planten
Er komt iemand bij een homeopaat met een depressie, veel hoofdpijn en last van de ingewanden. Hij heeft deze klachten al jarenlang, maar ze worden van tijd tot tijd zo belastend dat hij zijn huis niet meer uitkomt. In het homeopathische gesprek komt naar voren dat ‘alles anders werd’ nadat hij moest verhuizen voor een nieuwe baan. Hij zegt onder meer: ‘In mijn nieuwe omgeving kan ik niet aarden’, ‘de sfeer op het werk is benauwend’, ‘ik word al nerveus als ik daar binnen kom’ en ‘ik ben gebroken als thuiskom’. Ook springt hij in het gesprek van de hak op de tak, en wordt hij afgeleid door alles wat de homeopaat doet of zegt. Dit is duidelijk een patiënt waarvoor het middel moet worden gezocht in het plantenrijk.

Dieren
Als diezelfde patiënt er blijk van geeft dat hij last heeft van een bepaalde collega die hem de vliegen probeert af te vangen, dat alles draait om concurrentie en haantjesgedrag, dat hij zoveel waarde hecht aan een teamgeest maar dat er geen enkele vorm van samenwerking mogelijk is: dan moet het middel gezocht worden in het dierenrijk. Daarbij zal de patiënt sterk gefocust zijn op de homeopaat (met dwingende en open blik), met veel emoties en gebaren in zijn betoog.

Mineralen
En als diezelfde patiënt steeds aangeeft dat hij niet past in de nieuwe organisatie, dat hij vastloopt in de onderlinge relaties, dat hij niet voldoende capaciteiten heeft om zich aan te passen of gewoon tekort schiet in ervaring: dan moet het middel gezocht worden in het mineralenrijk. In dat geval zal de patiënt behoorlijk onbeweeglijk op de stoel zitten, op gestructureerde en analytische wijze antwoorden en controle proberen te houden over zijn emoties/gevoelens.

En dan? Dan zal de homeopaat nog op zoek moeten gaan naar de subcategorie in het betreffende rijkdom (iets wat nog om veel meer details vraagt). Want een mos is iets heel anders dan een bloem of een boom, een vlinder heel wat anders dan een pinguïn of een leeuw, en een edelgas weer heel iets anders dan fosfor, arsenicum of plutonium.

De homeopathische praktijk

 

 

 

Gerelateerde berichten

Geen reacties

Reageer op dit bericht

Powered by themekiller.com