Archief

augustus 2016

Gezondheid

Hoofdpijn en migraine: doe ik het wel goed?

Piekeren en peinzen

Het spiegelen kan je duidelijk maken hoe anderen  jou zien,  maar als je alleen maar bezig bent jezelf kritisch te bekijken door de ogen van anderen (of je het wel goed doet in hun ogen), dan zal je hoofd gaan protesteren. Teveel peinzen, piekeren en zorgen maken over die anderen zal  op een zeker moment tot hoofdpijn leiden. Een bekend verschijnsel is het schoolmeisje met hoofdpijn dat zich druk maakt over de vraag of haar leerprestaties wel goed genoeg zijn, en de altijd zorgende moeder die de hele dag bezig is om alles in huis op orde te houden. Ze hebben de lat hoog gelegd voor zichzelf en doen het in hun eigen ogen niet snel goed genoeg.

Migraine: doen zoals het hoort

Migraine, de meer dwingende hoofdpijn, geeft veel meer een conflict aan: eigenlijk ‘vrij willen zijn’ maar intussen alleen maar bezig met alles te doen zoals het hoort. Je blijft je eigen daden herkauwen om te kijken of je wel voldaan heb aan de norm: “had ik nog zus” of “moest het niet zo?”. Dat maakt dat het hoofd bijna letterlijk uit zijn voegen barst. Je voelt je alleen maar beter door jezelf op te sluiten in het donker, in een poging om tot ontspanning te komen. Niets meer zien, niets meer horen, gewoon RUST.  Wees je dan bewust van het harnas waarin je jezelf gehesen hebt en gooi het nerveuze denkwerk overboord. En zoek uit met welke personen of dingen de migraine te maken heeft :  wat moest er allemaal zo nodig op dat moment?

Clusterhoofdpijn: duizelingwekkende chaos

Deze hoofdpijn kent eenzelfde houding als de andere hoofdpijnen, maar is meer nerveus en chaotisch van aard. Je voelt je opgezweept van hot naar her, zodat je hoofd niet meer weet waar je staat. Het duizelt je. Je probeert met ieders mening rekening te houden, maar vergeet dat je heel goed zelf kunt beslissen.

En dat brengt me meteen op duizeligheid. Die heeft te maken met een overdreven hoeveelheid indrukken of gegevens, een hele massa die door je hoofd spookt waar je even geen kop of staart aan kunt ontdekken. Je bent in gedachten verdwaald, als in een doolhof, en weet niet welke kant je op zult gaan. Je bent dus letterlijk en figuurlijk uit balans en staat niet meer met beide voeten op de grond.

Weekendhoofdpijn

Net als met alle andere klachten, is hoofdpijn vaak periode gebonden. Hardwerkende mensen kennen soms een weekendhoofdpijn en wijten dit dan aan het minder drinken van koffie. Meer voor de hand ligt dat deze persoon in het weekend te maken heeft met verplichtingen, dingen die ‘moeten’, waar hij geen zin in heeft.  Dat kan op twee manieren uitpakken: oftewel hij ziet op tegen de privé verplichtingen omdat hij het liefst werkt, of hij ziet op tegen het werk dat mee naar huis genomen is om dat in het weekend af te maken.

Bij alle hoofdpijn wordt het dus tijd om je niet meer druk te maken over de vraag of je wel voldoet aan de verwachting van anderen. Laat je hoofd even voor wat het is en volg je hart.

Verwachting: stress en teleurstelling

 

Gezondheid

Astrologie: inzage in jouw eigen aard

Als er één wetenschap is, die vaak belachelijk wordt gemaakt, is het wel de astrologie terwijl dit de oudste wetenschap is op aarde. Maar dit komt, zoals met veel dingen die verguisd worden, alleen voort uit de onbekendheid ermee. Het vraagt namelijk om buiten het normale stramien te denken. Als je het ook maar even voor mogelijk houdt dat alles met elkaar samenhangt en er sprake is van een ziel (iets wat we niet zien maar er wel moet zijn), dan gaat er met de astrologie letterlijk een wereld voor je open.

Geboortehoroscoop: bouwplan voor het nieuwe leven

De essentie van de astrologie is dat elke geboorte en het daarbij behorende leven onder invloed staat van een bepaald krachtenveld in het universum (de stand van de planeten). Dit krachtenveld stelt de ziel/geest in staat om de lessen te leren die voor dit leven ‘gepland staan’. Hierbij wordt vanzelfsprekend uitgegaan van het begrip reïncarnatie, wat letterlijk betekent ‘opnieuw in een lichaam/het vlees treden’. Het krachtenveld van ons geboortetijdstip, ook wel geboortehoroscoop genoemd, speelt dus levenslang een rol.

De geboortehoroscoop is dus een soort bouwplan van ons nieuwe leven waarbij we een bepaald gereedschap tot onze beschikking krijgen (de planeten) om de diverse levensterreinen vorm te geven (de huizen van de horoscoop). De plaats aan de hemel waar de zon staat op het tijdstip van geboorte bepaalt het ‘sterrenbeeld’ dat iemand in de volksmond is (van Ram tot Vissen) en het teken dat aan de horizon tevoorschijn komt bepaalt onze Ascendant. Dit zijn in het algemeen de bekende begrippen uit een horoscoop, maar het mag duidelijk zijn dat geen enkele Ram hetzelfde is en geen enkele Ascendant zich op dezelfde manier manifesteert. Want naast de bovengenoemde factoren spelen de exacte posities van de andere planeten een rol alsmede de onderlinge aspecten, de verbindingen die de planeten met elkaar maken. Deze aspecten maken namelijk dat ‘planeten zich met elkaar bemoeien’ en dat de betreffende planeten minder zuiver of krachtig uit de verf komen dan in hun aard vervat zit. In de praktijk betekent dit dat geen enkele horoscoop hetzelfde is, ook al zijn er een aantal overeenkomstige tendensen.

De vier basiselementen

De astrologie kent 4 groepen sterrenbeelden: Vuur: ram, leeuw, boogschutter; Aarde: stier, maagd, steenbok; Lucht: tweeling, weegschaal, waterman; Water: kreeft, schorpioen, vissen.

Voor een vuurtype zijn de begrippen toekomst, mogelijkheden, ontdekken en dynamiek uitermate belangrijk, alsmede het ‘intuïtief’ te werk gaan. Een vuurtype onderneemt dan ook van alles zonder er eerst over na te denken (impulsief).

Voor een aardetype is het ‘gewaarworden’ (zien en betasten) het belangrijkste, het beoordelen van alles op zijn concrete waarde. Als een aardetype iets niet eerst kan zien, dan zal hij daar in principe niet aan beginnen. Vuur en aarde zijn daarmee tegengesteld in hun basishouding naar het leven toe.

Een luchttype beoordeelt de dingen op basis van logica: het ontdekken van feiten en verbanden, en het theoretiseren daarover met anderen (communicatie). Als deze logica zoek is, dan zal een luchttype geneigd de dingen laten voor wat het is.

Het watertype benadert de dingen vanuit de gevoelswaarde die iets heeft, en is daarmee vaak onbegrijpelijk voor anderen. Dat gevoel is niet uit te leggen, en daarmee is dit type het tegengestelde van het luchttype.

Deze basishouding is altijd aanwezig, ongeacht of iemand dat toont of niet. De stand van de andere planeten maakt namelijk dat bepaalde dingen worden versterkt of afgezwakt.

Vier verschillende kinderen in hun element

Ouders met kinderen verdeeld over deze elementen, zullen grofweg het volgende zien:

Een vuurkind dat van alles wil en overal op afstapt, een aardekind dat graag goede spullen heeft en verzamelt, een luchtkind dat constant wil praten en begrijpen, en een waterkind dat vaak uit zijn doen is omdat er gevoelsmatig iets in de weg zit. Deze ‘eigen aardigheid’ van elk element zal nooit verdwijnen.

Dit onderwerp zal later nog regelmatig aan de orde komen. Maar alleen al deze vier verschillende elementen maken het onmogelijk om allemaal hetzelfde te worden, ook al zouden we dat willen. Vuur wordt geen aarde, lucht of water … de elementen hebben elkaar allemaal nodig voor het leven op aarde.

En wat is er heerlijker als mens om in je element te zijn?

Hoofdpijn en migraine: doe ik het wel goed?

Gezondheid

In de spiegel kijken: niet altijd leuk

Iedereen, die in de spiegel kijkt, heeft wel dingen die hij niet leuk vindt om te zien. Dat ene puistje bij de neus, die tweede rimpel erbij, dat haartje op je kin …. elk dingetje lijkt ineens immens groot. En, oh wee, als je een teek moet zien te ontdekken op de achterkant van je hoofd: dan heb je niets aan de spiegel en moet je iemand anders vragen daar naar te kijken.

Zo is het ook met de spiegel van de ziel. Als je daarin kijkt zie je de helft niet van jezelf.

Spiegelen

In de psychologie betekent ‘In de spiegel kijken’  eerlijk naar jezelf kijken en jouw eigen gedrag goed bestuderen, terwijl het woord ‘spiegelen’ aangeeft  dat je als spiegel functioneert voor elkaar.  Als je echt meer wilt weten over jezelf,  ga dan in gesprek met een paar goede vriend(inn)en om uit te zoeken hoe zij jou zien. Ga op zoek naar je blinde vlekken, eigenschappen waar je nog nooit bij hebt stilgestaan of die jij gemakshalve naar het onbewuste hebt verbannen. En probeer uit te vinden in hoeverre het beeld dat je van jezelf hebt overeenkomt met dat wat anderen hebben.

Een goede spiegel laat elke oneffenheid zien

Zoals een goede spiegel met de juiste belichting elke oneffenheid van ons uiterlijk laten zien, zo kan het proces van spiegelen dingen boven tafel brengen die we liever niet hadden gezien. We zien dat vaak als kritiek of een verwijt (dus negatief) en niet als een objectieve beschrijving van (een aspect) van onszelf. Maar waar het hier om gaat, is dat je jezelf alleen maar bekijkt door de ogen van een ander. Luister dus goed naar alles wat er wordt gezegd, ga er een tijdje op kauwen en trek daar lering uit. Kom niet met verklaringen van jezelf als de ander wat zegt, maar vraag of hij/zij er nog wat meer over kan zeggen. Vraag door totdat je werkelijk begrijpt wat de ander zegt.

Probeer dan vast te stellen welke dingen er vaker worden genoemd en welke dingen mogelijk te maken hebben met die ene persoon die het zegt. En toets dat in alle eerlijkheid met het beeld dat je van jezelf hebt.  Zoek uit in welke mate  jij dingen voor jezelf niet ziet, ontkent of camoufleert. En probeer jouw sterkte en zwakke kanten op een rijtje te zetten.

Voeding voor de Eigen Wijsheid

En wat ga je met die informatie doen? Moet je jezelf veranderen om de ontvangen ‘kritiek’ op te lossen of voor te zijn? Nee, zeker niet. Dit proces van spiegelen is niet bedoeld om de perfectie na te streven en door iedereen lief en aardig gevonden te worden. Integendeel. Het is voeding voor jouw Eigen Wijsheid (bewustwording). En deze kennis zal je van pas komen bij alle keuzes die je in je leven moet maken.

Hierna ga ik nog eerst iets zeggen over astrologie, voordat ik aan het hoofdpijn dossier begin.

Astrologie: inzage in eigen aard

%d bloggers liken dit:

Powered by themekiller.com