Gezondheid

De zon in de horoscoop: symbool voor onze persoonlijkheid

Bij het beschrijven van de elementen in de astrologie heb ik al iets aangegeven over de verschillende ‘types’ die we in de mensheid kennen. Sommige behoeften -en de daarbij behorende levensinstelling- horen namelijk bij jouw astrologische element. Vandaag ga ik een stapje verder met de planeet die symbool staat voor onze persoonlijkheid: de Zon. Dit is de planeet die ons sterrenbeeld bepaalt (van Ram tot Vissen) en van grote invloed is op de manier waarop wij met onszelf omgaan.

Bij alle astrologische berichten maak ik overigens gebruik van de kennis van Drs. Karen M. Hamaker-Zondag, een astrologe die daar talloze boeken over geschreven heeft en waar ik een aantal jaren les van heb gehad.

De zon: centrum van onze persoonlijkheid

Zoals de zon het centrum is van ons (kleine) universum op aarde, zo is de zon in de horoscoop het centrum van ons bewuste zijn, ons zogenaamde Ego (persoonlijkheid). Hij vertegenwoordigt de aangeboren drijfveer in elk mens om zichzelf te worden, zichzelf te verwerkelijken en tot zelfbewustzijn te komen. Het sterrenbeeld waarin de zon geplaatst staat, geeft aan op welke wijze iemand tracht zijn doelen en idealen te verwezenlijken en hoe iemand zijn eigen complexe geheel aan mogelijkheden  organiseert.

De sterrenbeelden op een rij (in grote lijnen)

Ram: dit teken uit het vuurelement treedt het meest naar buiten van allemaal: hij heeft het het hardst nodig om er op uit te trekken en nieuwe avonturen aan te gaan, hoe klein die avonturen ook kunnen zijn. Hij verwerkt zijn ervaringen door in de buitenwereld actief te zijn, met een vol vertrouwen in de toekomst en de mogelijkheden die er in het leven zijn. Hij hoeft die mogelijkheden niet allemaal te benutten, maar hij wil vooral weten dat die er zijn (voor als hij weer aan iets nieuws toe is). Ram is daardoor synoniem met  impulsiviteit, initiatief nemen, strijdlust,  afwisseling en nieuwe belevenissen.

Probeer je een Ram af te remmen, dan neemt hij jou op zijn hoorns.

Stier: dit teken uit het element aarde weet van nature het best waar het heen wil en zoekt zijn zekerheden vooral in tastbare dingen. Het hebben van dingen verschaft hem de innerlijke rust die hij nodig heeft, en zijn reactie is doorgaans traag en weloverwogen. Weinig tekens zijn zo betrouwbaar en solide als een Stier. Teveel verandering brengt hem maar al te vaak van slag, en het (eigen) huis is zijn vaste basis. Het creatief zijn met de ‘stof’ (materie) behoort eveneens tot het domein van de Stier, die niet zelden kunstzinnig  en vormgevend bezig is.

Kom je aan de spullen van een stier, dan kan dat al snel als een rode lap op hem werken.

Tweeling: Dit luchtteken is van nature toegerust met een sterk beweeglijk denken en floreert het best als hij blijk kan geven van zijn vermogen een grote hoeveelheid dingen te kunnen behandelen en door te geven. Het onderwijs is dan ook een veel gekozen professie van een Tweeling. Dit teken kent een grote nieuwsgierigheid en heeft behoefte aan steeds nieuwe theorieën en feiten, ook al voelt hij er niet voor daar al te lang bij stil te staan. Een visie mag elke dag veranderen. Zijn aanpassingsvermogen is groot en omdat hij zoveel in zich op wil nemen, is hij vaak handig, behendig en snel in het uitvoeren van dingen.

Geef je een interessant contact door aan een Tweeling, dan kun je op zijn enthousiasme rekenen.

Kreeft: dit waterteken (met een harde buitenkant en zachte kern) loopt via de weg van het gevoel, waarbij de buitenwereld zijn spiegel is. Door te voelen wat zich daar buiten afspeelt kan hij zijn eigen persoonlijkheid ontwikkelen. Hij stelt zich graag koesterend en zorgzaam op en is erg gevoelig voor de rol en de betekenis die hij kan hebben. Moeilijk beslissingen kunnen nemen en voor zijn gevoelens uitkomen maken deel uit van de kwetsbaarheid die hij in zichzelf ervaart. Gezin en kinderen, met de bijbehorende warmte en gezelligheid, zijn het domein bij uitstek waar de Kreeft van kan genieten.

Weet je geen rekening te houden met de gevoelens van een kreeft, dan rent hij hard van je weg (achteruit).

Leeuw: het tweede vuurteken is niet zozeer naar buiten gericht maar vooral naar binnen, bezig om alle ervaringen in zichzelf te verwerken (met zichzelf bezig).  Omdat dat met de nodige energie en dynamiek gepaard gaat is er vaak weinig ruimte voor anderen. Hij heeft het nodig om alles in het leven wat mooier en beter te maken. Erkenning te krijgen, als autoriteit worden gezien en een zekere macht te bezitten horen daarbij als tegenwicht voor de innerlijke worsteling met zijn zelfvertrouwen. Als dat innerlijke werken aan zijn zelfvertrouwen op rolletjes loopt, dan zien we een Leeuw waar begrippen als leider, waardigheid (trots), edelmoedigheid en loyaliteit bij passen.

Laat je een Leeuw niet in zijn waarde, dan keert hij zich hooghartig van je af.

Maagd: dit aardeteken kent een grote voorliefde voor het zintuiglijke waarnemen op een heel praktische wijze. Dingen moeten vooral nuttig en doelmatig zijn, neutraal en zo objectief (reëel) mogelijk. Daarbij hoort een zekere dienstbaarheid als uiting van zijn manier van bezig zijn (het aantonen van praktische waarde). Een Maagd voelt zich niet prettig als hij geen concrete oplossingen aan kan bieden, en hij zal het naadje van de kous willen weten om er ‘zeker’ van te zijn of hij het wel goed gezien heeft (kritisch/analytisch).

Vraag je een Maagd om zomaar iets nieuws te proberen, dan kom je van een koude kermis thuis.

Weegschaal: het tweede luchtteken floreert het best met veel contacten in de buitenwereld, communicatie en gezelligheid. Het is een teken dat streeft naar vredelievendheid en harmonie in de buitenwereld (de vredestichter), maar van binnen zit er veel twijfel en een onvermogen om te kiezen. Hierdoor lijkt het alsof de Weegschaal met alle winden mee waait. Schoonheid en genieten staan hoog in het vaandel  van de Weegschaal, en hij heeft op alle fronten behoefte aan zijn eigen kleur en geur (harmonische sfeer).

Stel een Weegschaal nooit iets voor waar hij geen eigen belang bij heeft, want dat wordt te licht bevonden.

Schorpioen: dit waterteken is sterk naar binnen gericht en herkauwt alle gevoelens telkens opnieuw vanuit zijn behoefte om de dingen zo diep en intens mogelijk te ervaren. Dit is een puur innerlijk proces, waardoor anderen zelden zicht krijgen op de gevoelens van een Schorpioen en het lijkt alsof hij alleen maar mentaal bezig is. Hij voelt zich echter uitermate kwetsbaar en onzeker over zichzelf en heeft voortdurend het gevoel op zijn hoede te moeten zijn en zichzelf te moeten verdedigen. Heeft hij eenmaal een bepaald idee gevormd of besluit genomen, dan staat hij er ook voor en is hem niets teveel om dit uit te dragen.

Probeer je in het innerlijk van een Schorpioen te graven, dan roert hij zijn venijnige staart.

Boogschutter: dit derde vuurteken is gedeeltelijk op de buitenwereld georiënteerd, en gedeeltelijk op de binnenwereld. Op beide fronten houdt hij van de nodige afwisseling. Dit maakt dat hij wisselvallig overkomt, terwijl  hij alleen maar bezig is met het scheppen van de overgang tussen die beide werelden. Dat leidt vaak tot levenswarme wijsheden. Hij houdt ervan zijn horizon te verbreden door te reizen, te lezen en te filosoferen. Hier horen begrippen bij als vrijheid, optimisme, verbinden, tot een synthese komen en het ontdekken van een rode draad.

Wil je een goed persoonlijk gesprek voeren, dan kun je bij de Boogschutter rekenen op een warm onthaal.

Steenbok: dit  is het meest naar buiten tredende aardeteken om voor zichzelf zekerheden in de buitenwereld te scheppen. Hiertoe wordt hij liever uitgenodigd of gestimuleerd dan zelf het initiatief te nemen. Hij houdt van concrete en vastomlijnde vormen (in alles), wetten en structuren, van orde en regelmaat. Met betrekking tot zijn positie in de buitenwereld kan hij heel erg streberig zijn, koel en ongenaakbaar. Maar er is geen teken dat doelgerichter is ingesteld, iets wat hem tot een harde en betrouwbare werker maakt. Woorden die daar bij passen zijn degelijk, sober, eenvoudig, zonder tierlantijnen.

Kom bij een Steenbok niet met overbodige franjes aan, want dan vlucht hij naar de top van de rots.

Waterman: dit laatste luchtteken is de analyticus onder de luchttekens. Feiten worden in een theoretisch verband geplaatst en patronen worden op hun samenhang bezien. Maar hij theoretiseert niet in het wilde weg en wordt pas echt aan het denken gezet als hij zich kan identificeren met een onderwerp. In zekere zin is dit een revolutionair denker, met vernieuwende inzichten. Hij geeft weinig om uiterlijk vertoon, behalve als het een bepaald innerlijk doel dient. De Waterman is het teken bij uitstek dat gericht is op vrijheid, gelijkheid en broederschap. Tolerantie en een ander pad kunnen lopen zijn voor hem het grootste goed.

Heb je een Waterman als partner?  Neem hem dan nooit zijn vrienden af!

Vissen: dit teken is de geboren idealist, en het teken dat het minst affiniteit heeft met de(harde) werkelijkheid. Hij is de romanticus onder de sterrenbeelden, aanpassend en begripvol. In zijn verbeelding kan dit sterrenbeeld alle kanten op, en met zijn beïnvloedbaarheid zal hij vaak geneigd zijn een weg te volgen die niet bij hem hoort. Daar moet hij dan later op terugkomen. Zijn gevoeligheid voor stemmingen en sferen gelden niet alleen het aardse, maar ook de wereld van mystici en religies.  Niet het eigen IK is van belang, maar de rol in het grotere geheel. Niet zelden voelt dit sterrenbeeld de neiging anderen te bewegen tot een kijkje in dit collectieve onbewuste (bekeren).

Ben je ineens het contact met een Vissen kwijt? Dan is hij er tussenuit geglipt naar andere sferen.

Tot zover de grote lijnen (de onderstromen) per sterrenbeeld. Maar deze worden vanzelfsprekend verder genuanceerd door de stand van de andere planeten in een horoscoop. Dus in hoeverre bepaalde eigenschappen ook uit de verf komen, hangt af van alle (tegen)krachten die er verder in een horoscoop zitten (wordt vervolgd).

slapeloosheid: ergens van wakker liggen

 

Gerelateerde berichten

Geen reacties

Reageer op dit bericht

%d bloggers liken dit:

Powered by themekiller.com