Gezondheid

Astrologie: inzage in jouw eigen aard

Als er één wetenschap is, die vaak belachelijk wordt gemaakt, is het wel de astrologie terwijl dit de oudste wetenschap is op aarde. Maar dit komt, zoals met veel dingen die verguisd worden, alleen voort uit de onbekendheid ermee. Het vraagt namelijk om buiten het normale stramien te denken. Als je het ook maar even voor mogelijk houdt dat alles met elkaar samenhangt en er sprake is van een ziel (iets wat we niet zien maar er wel moet zijn), dan gaat er met de astrologie letterlijk een wereld voor je open.

Geboortehoroscoop: bouwplan voor het nieuwe leven

De essentie van de astrologie is dat elke geboorte en het daarbij behorende leven onder invloed staat van een bepaald krachtenveld in het universum (de stand van de planeten). Dit krachtenveld stelt de ziel/geest in staat om de lessen te leren die voor dit leven ‘gepland staan’. Hierbij wordt vanzelfsprekend uitgegaan van het begrip reïncarnatie, wat letterlijk betekent ‘opnieuw in een lichaam/het vlees treden’. Het krachtenveld van ons geboortetijdstip, ook wel geboortehoroscoop genoemd, speelt dus levenslang een rol.

De geboortehoroscoop is dus een soort bouwplan van ons nieuwe leven waarbij we een bepaald gereedschap tot onze beschikking krijgen (de planeten) om de diverse levensterreinen vorm te geven (de huizen van de horoscoop). De plaats aan de hemel waar de zon staat op het tijdstip van geboorte bepaalt het ‘sterrenbeeld’ dat iemand in de volksmond is (van Ram tot Vissen) en het teken dat aan de horizon tevoorschijn komt bepaalt onze Ascendant. Dit zijn in het algemeen de bekende begrippen uit een horoscoop, maar het mag duidelijk zijn dat geen enkele Ram hetzelfde is en geen enkele Ascendant zich op dezelfde manier manifesteert. Want naast de bovengenoemde factoren spelen de exacte posities van de andere planeten een rol alsmede de onderlinge aspecten, de verbindingen die de planeten met elkaar maken. Deze aspecten maken namelijk dat ‘planeten zich met elkaar bemoeien’ en dat de betreffende planeten minder zuiver of krachtig uit de verf komen dan in hun aard vervat zit. In de praktijk betekent dit dat geen enkele horoscoop hetzelfde is, ook al zijn er een aantal overeenkomstige tendensen.

De vier basiselementen

De astrologie kent 4 groepen sterrenbeelden: Vuur: ram, leeuw, boogschutter; Aarde: stier, maagd, steenbok; Lucht: tweeling, weegschaal, waterman; Water: kreeft, schorpioen, vissen.

Voor een vuurtype zijn de begrippen toekomst, mogelijkheden, ontdekken en dynamiek uitermate belangrijk, alsmede het ‘intuïtief’ te werk gaan. Een vuurtype onderneemt dan ook van alles zonder er eerst over na te denken (impulsief).

Voor een aardetype is het ‘gewaarworden’ (zien en betasten) het belangrijkste, het beoordelen van alles op zijn concrete waarde. Als een aardetype iets niet eerst kan zien, dan zal hij daar in principe niet aan beginnen. Vuur en aarde zijn daarmee tegengesteld in hun basishouding naar het leven toe.

Een luchttype beoordeelt de dingen op basis van logica: het ontdekken van feiten en verbanden, en het theoretiseren daarover met anderen (communicatie). Als deze logica zoek is, dan zal een luchttype geneigd de dingen laten voor wat het is.

Het watertype benadert de dingen vanuit de gevoelswaarde die iets heeft, en is daarmee vaak onbegrijpelijk voor anderen. Dat gevoel is niet uit te leggen, en daarmee is dit type het tegengestelde van het luchttype.

Deze basishouding is altijd aanwezig, ongeacht of iemand dat toont of niet. De stand van de andere planeten maakt namelijk dat bepaalde dingen worden versterkt of afgezwakt.

Vier verschillende kinderen in hun element

Ouders met kinderen verdeeld over deze elementen, zullen grofweg het volgende zien:

Een vuurkind dat van alles wil en overal op afstapt, een aardekind dat graag goede spullen heeft en verzamelt, een luchtkind dat constant wil praten en begrijpen, en een waterkind dat vaak uit zijn doen is omdat er gevoelsmatig iets in de weg zit. Deze ‘eigen aardigheid’ van elk element zal nooit verdwijnen.

Dit onderwerp zal later nog regelmatig aan de orde komen. Maar alleen al deze vier verschillende elementen maken het onmogelijk om allemaal hetzelfde te worden, ook al zouden we dat willen. Vuur wordt geen aarde, lucht of water … de elementen hebben elkaar allemaal nodig voor het leven op aarde.

En wat is er heerlijker als mens om in je element te zijn?

Hoofdpijn en migraine: doe ik het wel goed?

Gerelateerde berichten

Geen reacties

Reageer op dit bericht

Powered by themekiller.com