Gezondheid

Het basisinkomen

Allemaal evenveel recht op de verworvenheden uit het verleden

Veel mensen vinden het hele idee van ‘gratis geld’ gewoon onrechtvaardig. Want waarom zou je geld mogen krijgen als je niets bijdraagt aan de maatschappij? Maar wat als je met twee baantjes nog niet genoeg verdient om je gezin te onderhouden? Of wat te doen als jouw werk(terrein) niet meer bestaat of door computers is overgenomen?

De argumenten voor

De voorstanders van het basisinkomen hebben dan ook een paar belangrijke argumenten voor de instelling van het basisinkomen:

  1. Lang niet al het werk is betaald. Er komt steeds meer onbetaald werk dat onmisbaar en erg nuttig is (al het vrijwilligerswerk en de mantelzorg).
  2. Er is veel duur betaald werk dat niet zo nuttig is (waaronder delen van de bureaucratie en geldhandel).
  3. Veel nuttig werk wordt onderbetaald (bouwvakkers, postbezorger, vuilnisman).
  4. Het grootste deel van onze welvaart danken we niet aan onze eigen inspanningen, maar aan de technologie, de instituties, de gebouwen, de normen en waarden en al die andere rijkdom die we van onze voorouders hebben gekregen. Alles wordt alsmaar meer waard terwijl we daar persoonlijk niets extra’s voor hoeven te doen (slapend rijk worden).
  5. Het basisinkomen is dus eigenlijk een gift uit het verleden (en geen kwestie van solidariteit).
  6. Het basisinkomen helpt ons om deze gift eerlijker te verdelen (aldus een van de belangrijkste verdedigers van het idee, de filosoof Philippe Van Parijs).

Nietsdoeners worden ondernemers

Een reeks van interessante experimenten is uitgevoerd met ‘gratis geld.’ Het bekendste experiment vond in de jaren zeventig plaats in het dorpje Dauphin in Canada. In dezelfde periode was er ook een aantal grote experimenten in de VS. Uit al deze experimenten bleek dat mensen níet minder gingen werken toen ze een basisinkomen kregen, dat hun gezondheid erop vooruitging en de schoolprestaties verbeterden.

Andere onderzoeken in India geven aan dat zwervers en slopbewoners ineens gingen studeren en dat de criminaliteit met sprongen daalde. Een beeld dat werd bevestigd door een experiment, dat in de jaren negentig onder de Eastern Band of Cherokee Indians in North Carolina van start ging.

Kostenbesparing

Sterker nog, in het algemeen bleken de besparingen van het basisinkomen (in termen van lagere zorgkosten en minder criminaliteit) groter dan de kosten. In de afgelopen decennia zijn steeds meer overheden en organisaties gaan experimenteren met onvoorwaardelijke ‘geven van geld’ in armere landen (o.a. door de organsiatie GiveDirectly). Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat hun aanpak erg effectief is en dat arme mensen zelf het beste weten wat ze nodig hebben om een stapje verder te komen.

Wil je hier meer over weten, ga dan naar de decorrespondent.nl en zoek op ‘basisinkomen’. Je vindt dan talloze artikelen waardoor je je een beter beeld kunt vormen van deze maatregel, die past in een postmoderne tijd waarin het ons aan niets ontbreekt.

De hemel op aarde

Gerelateerde berichten

Geen reacties

Reageer op dit bericht

Powered by themekiller.com