Gezondheid

Bloed en bloedvaten: onze levensstroom

Levenssap

Het (menselijk) bloed is een helderrode vloeistof die via een ingenieus en fijnmazig vaatstelsel niet alleen in contact staat met alle organen die bij de stofwisseling en ademhaling zijn betrokken, maar ook met ieder ander weefsel in ons lichaam voor de aanvoer van bouwmaterialen en afvoer van puin.

Het bloed is ons levenssap, het verwarmende en voedzame elixer dat maakt dat alle andere onderdelen van ons lichaam functioneren en in goede conditie blijven. Aan de samenstelling van het bloed is dan ook af te lezen hoe het met de verschillende organen in ons lichaam gesteld is.

Bloedsomloop: onophoudelijk pompend

Bloed bestaat grotendeels uit rode bloedcellen, witte bloedcellen en bloedplaatjes. Deze zorgen samen voor het transport van zuurstof, koolzuur, hormonen, suikers, aminozuren, mineralen en vitamines, gaan indringers te lijf (vormen de immuniteit), maken dat het bloed stolt bij verwondingen en dat de lichaamstemperatuur constant blijft.

De 4-6 liter bloed die elk mens heeft (afhankelijk van het lichaamsgewicht en het lichaamsoppervlakte) wordt ongeveer elke minuut (het zogenaamde Hart Minuut Volume) door ons lichaam gepompt. Dit gaat alsmaar door, via de aanvoerende slagaders (arterieel stelsel) en de afvoerende aders (veneus stelsel), met het hart als pomp. En als dit systeem hapert, dan zit ons leven meteen in de gevarenzone.

Aandoeningen van bloed: gemis aan levensenergie, de drang tot leven

In psychologische zin staat het bloed voor de bruisende levensenergie, de natuurlijke drang tot leven. Het is het vermogen om warmte en liefde toe te staan in het leven en het leven vol vertrouwen tegemoet te treden. Aandoeningen, die met het bloed zelf te maken hebben, geven dan ook aan dat je moeite hebt met het vertrouwen en de zin in het leven. Er is dan iets of iemand waardoor jouw levensvreugde in het gedrang komt.

Heb je te maken met bloedarmoede (anemie), ga dan kijken in hoeverre je teveel steun zoekt bij anderen en onvoldoende gelooft in jouw eigen krachten. Is de bloedstolling een probleem, probeer dan uit te vinden door welk dominant figuur of ideaal jij je mee laat slepen, wie of wat je machteloos en agressief maakt (laat bloeden). En als je bloedbezinkingssnelheid voortdurend te hoog is, zoek dan uit op welke manier jij je -te geforceerd- probeert te bewijzen.

Aandoeningen van de bloedvaten

De bloedvaten vormen de kanalen waar het bloed door heen wordt gestuwd (met het hart als pomp). Zij staan dan ook symbool voor de kracht en de flexibiliteit waarmee je je als mens voortbeweegt in het leven, jezelf geestelijk voedt en onderhoudt.

Heb je te maken met het dichtslibben of vernauwen van (slag)aders, dan is er sprake van een onbewust verzet tegen de voortgang in het leven. Je leeft dan in een soort vrijwillige gevangenschap, waarin je jezelf veel ruimte en vreugde ontneemt. Door in deze ingebeelde eigen wereld te blijven zitten, ontneem je jezelf de brede mogelijkheden van het leven.

Gaat het alleen om de beenslagader, dan weet je niet (meer) hoe je bij die levensvreugde kunt komen omdat je op een oud spoor blijft zitten. Het is dan ook geen toeval dat deze klacht zich vaak aandient bij oudere mensen die geen toekomst meer zien en in het verleden blijven hangen.

Heb je een aderontsteking, kijk dan in hoeverre je het leven als een last ervaart en inwendig boos bent omdat je alsmaar aan je eigen zijn twijfelt. En als je te maken hebt met vaatkrampen, dan is de kans groot dat je in de knoop zit met jezelf en bang bent voor de toekomst.

Spataderen

Deze veel voorkomende klacht heeft te maken met het gevoel dat je jezelf niet mag zijn omdat je je als het ware ‘verplicht’ voelt om het leven te leiden zoals je dat doet. Je krijgt geen vat op jezelf, zou het leven plezieriger willen maken voor jezelf maar blijft steken in de beperkende toestand waarin je zit.

Dient deze klacht zich aan tijdens de zwangerschap, vraag je dan af in hoeverre je dat kind in wording eigenlijk als een last ervaart waardoor jouw eigen verlangens tot ontwikkeling in de knel komen.

Aangeboren ziekte en reïncarnatie

 

 

Gerelateerde berichten

Geen reacties

Reageer op dit bericht

Powered by themekiller.com