Gezondheid

Liegen: gemiddeld twee keer per dag

Elke keer weer is er heibel in de politiek omdat iemand ‘niet de waarheid’ spreekt. Volgens iedereen is dat liegen, en dat kan echt niet door de beugel. Maar we vergeten daarbij dat iedereen gemiddeld twee keer per dag liegt, en dat ‘onwaarheid’ en ‘liegen’ allerminst gelijk zijn aan elkaar.

De absolute waarheid bestaat niet

Waarheid is dat wat als waar wordt beschouwd door een persoon of groep (encyclopedie). En daarmee is het begrip waarheid meteen relatief. Het is de echtheid, geldigheid en juistheid van een uitspraak (de rechtspraak), een geloofsleer of een theorie (wetenschap). In feite is dat een overtuiging: een vaste mening op basis van de jou bekende feiten.

Maar hiermee is waarheid ook meteen veranderlijk. Want wat vandaag geldt, hoeft niet meer te gelden als er andere feiten boven tafel komen. En wat de ene groep zeker meent te weten, is voor de andere groep (die uitgaat van andere feiten) lariekoek. Zo kan iedereen zijn eigen waarheid hebben.

Liegen: geen eerlijk antwoord geven op een vraag

Liegen heeft in principe niets met een overtuiging te maken, maar met een gedrag. Het is het ‘niet eerlijk antwoord geven’ op een concrete vraag, het niet zeggen wat je zou moeten zeggen. Liegen is dus elke onjuiste mededeling die we doen. En vaak is dat om onszelf in een beter daglicht te plaatsen. Want alle ‘leugentjes om bestwil’ en alle smoesjes om iets wel of niet te doen vallen -strikt genomen- onder een leugen. Zoals ook een aangedikt verhaal daaronder valt, en alle valse voorwendselen om iets gedaan te krijgen.

Liegen is dus zeggen dat het goed gaat, terwijl je je ellendig voelt. Zeggen dat je geen tijd hebt voor iets terwijl je geen zin hebt. Beloven dat je iets gaat doen terwijl je weet dat het er nooit van komt.

Iets verzwijgen is geen liegen

Tegelijkertijd heeft het verzwijgen van iets, waar niet naar wordt gevraagd, niets met liegen te maken. Want over dingen die niet aan de orde zijn, hoef je geen uitleg te geven. Dat wil ook zeggen dat niemand jou voor leugenaar uit kan maken als je bepaalde details achter houdt.

Ook valt een vervormde herinnering over iets wat ooit is gebeurd, niet onder de noemer liegen. Want in de loop der tijd kunnen bepaalde feiten of ervaringen wel degelijk uit beeld verdwijnen, waardoor de herinnering geen exacte weergave meer is van de toenmalige werkelijkheid. Ook hier hebben we allemaal wel eens mee te maken.

Zo ligt er tussen de waarheid en de leugen een glibberig pad waarop niet alleen politici maar ook wij zelf heel makkelijk onderuit kunnen gaan.

Roken: voortaan in clubverband

Gerelateerde berichten

Geen reacties

Reageer op dit bericht

%d bloggers liken dit:

Powered by themekiller.com