Gezondheid

Hyperventilatie en hoesten: je niet vrij voelen om je te uiten

Hyperventilatie en hoesten hebben niet te maken met een vernauwing van de luchtwegen maar met een ademhaling die uit zijn ritme is. Bij hyperventilatie wordt er teveel en te snel ingeademd (en te weinig uitgeademd)  terwijl bij het hoesten de omgekeerde beweging plaatsvindt en er flinke stoten tegelijk worden uitgeblazen. In beide gevallen is dus een probleem met de uitademing, oftewel de communicatie naar buiten toe.

Hier twee voorbeelden om de essentie van deze twee aandoeningen duidelijk te maken.

Hyperventilatie

Bas, een jongen van 16, woonde in een samengesteld gezin met zijn (echte) zus, moeder en twee stiefzusters (dochters van moeders nieuwe partner). Zijn vader was opnieuw getrouwd en had samen met deze vrouw een zoon.

Hoewel de relatie met zijn moeder en zussen goed was, voelde Bas zich in dat gezin vol vrouwen niet helemaal thuis. Zijn vader zag hij dan ook graag en met zekere regelmaat, maar dat leidde elke keer tot een teleurstelling. De vader was vooral bezig met zijn nieuwe leven en voor Bas was er weinig ruimte en tijd. Hij voelde zich intussen dan ook volledig achtergesteld bij zijn halfbroertje, dat alle aandacht kreeg. Als Bas weer eens had ervaren hoe zijn vader ‘nee’ zei tegen hem en ‘ja’ tegen het andere kind, riep hij machteloos “ik ben toch ook zijn kind” en “wie ben ik dan”?

In die gemoedstoestand diende de hyperventilatie zich aan. Als Bas moest presteren op school of met de groep vrienden op pad ging, kreeg hij angstaanvallen met een hevige transpiratie, druk op zijn borst, tintelingen en een raar zwevend gevoel. Hij begreep aanvankelijk niet wat er aan de hand was, maar in de ontrafeling van zijn gevoelens werden de dingen langzaam duidelijk. Hij was onbewust bang om alles verkeerd te doen en ‘niet voor vol te worden aangezien’. Hij vreesde de veroordeling en de achterstelling die hem bij zijn vader ten deel viel, en onbewust wist hij niet meer hoe hij zich kon laten zien of horen.

Hoesten

Met het hoesten ben ik zelf heel bekend. Deze kwaal dient zich telkens weer aan, in alle mogelijke vormen. De duur en de soort wordt bepaald door de mate waarin ik me vrij voel om te zeggen wat ik wil zeggen, en de ruimte die ik daarvoor krijg. Als ik het gevoel heb mijn woorden op een weegschaal te moeten leggen of bepaalde dingen niet mag zeggen (als mijn mond letterlijk wordt gesnoerd), dan ligt de irritatie van mijn luchtwegen op de loer.

Een ‘holle’ kriebelhoest doet zich vooral voor in situaties waarin ik gevangen zit in een bepaalde –voor mezelf irritante- gedachtegang waar ik geen uiting aan kan geven. En een meer ‘rochelende hoest’ is het signaal dat ik teveel onuitgesproken heb gelaten en heb opgespaard (slijmophoping).

Hoesten heeft dus niet alleen met communicatie te maken, maar ook met assertiviteit: het op de juiste plaats en tijd dingen (mogen of kunnen) zeggen. Het is dan ook iets wat vooral voorkomt bij mensen voor wie deze beide zaken belangrijk zijn in het leven.

Dat de horoscoop hier ook iets mee te maken heeft, heb ik al enigszins aangeven in een eerder artikel over de horoscoop. Maar hierna kom ik nog op de planeet van de communicatie, Mercurius, en de planeet Mars die iets zegt over de assertiviteit en het vermogen om je ‘eigen wil’ uit te drukken.

 

Vaccinaties chronisch zieke kinderen en ADHD

Gerelateerde berichten

Geen reacties

Reageer op dit bericht

Powered by themekiller.com