Gezondheid

De onaantastbaarheid van het lichaam

De belangrijkste rechten van de mens zijn neergelegd in onze grondwet. Maar binnenkort dreigt een aantal van deze rechten met de voeten getreden te worden. Men wil vaccinaties namelijk verplicht stellen!

Artikel 11 van de grondwet

In september 2016 heb ik al uitgebreid aandacht besteed aan de negatieve gevolgen van vaccinaties. Maar de vaccinatie-drang (de ‘heilige koe’ van de gezondheidszorg) gaat gewoon door. Als we niet opletten, dan worden vaccinaties zelfs verplicht. Dat dit rechtstreeks indruist tegen artikel 11 van onze grondwet  lijkt gemakshalve te worden vergeten. Want dit belangrijke artikel gaat over de onaantastbaarheid van het lichaam, waardoor iedereen zelf mag bepalen wat er met dat lichaam gebeurt en welk medisch handelen daarbij wordt toegelaten.

En daar vallen ook de vaccinaties onder, waarbij er letterlijk inbreuk wordt gepleegd op het lichaam.

Privacy en discriminatie

Daarnaast raken deze plannen twee andere belangrijke artikelen: artikel 1 over discriminatie en artikel 10 over het recht op privacy.

Elke vraag die zou kunnen leiden tot een vorm van discriminatie mag normaliter nergens gesteld worden. Je mag als toekomstige werkgever geen enkele gezondheidsvraag stellen aan een sollicitant (ook niet over het ziekteverzuim in het verleden) en door verzekeringen mag niet gevraagd worden om een gezondheidsverklaring. Hoe is het dan mogelijk dat straks iedere instelling voor kinderopvang en -in theorie- iedereen in de samenleving mag vragen of het kind gevaccineerd is? (met mogelijke uitsluiting, dus discriminatie, als gevolg).

Gaan de plannen door van de Regering, dan gooien we -naast genoemde artikelen- zomaar het eerste deel van de grondwet weg!

Big business

De Farmaceutische industrie is de ‘big business’ op onze aarde die zijn tengels overal heeft ingezet. Ze pretendeert steeds meer onze gezondheid te kunnen garanderen als we maar doen wat zij zegt. Maar alles waar de Farmaceuten mee komen, heeft evenveel negatieve en langdurige gevolgen dan kortstondige verlichting. Op het internet is de informatie hierover (gelukkig) volop beschikbaar, zodat steeds meer mensen er bewust voor kiezen zichzelf of hun kinderen niet te laten vaccineren of bepaalde behandelingen te weigeren. Dit is noch de Farmacie, noch de overheid, welgevallig zodat er naarstig gezocht wordt naar redenen om iets verplicht te kunnen stellen.

Houd de regie over je eigen leven

Als we meegaan in deze plannen, dan openen we de deur naar nog veel meer ingrepen van de overheid wat onze gezondheid betreft. Want nu zijn het de vaccinaties, straks zijn het alle pillen waarvan de Farmaceuten beweren dat ze ziekten voorkomen. Om er tientallen jaren later achter te komen dat ze het mis hadden (zoals er telkens nog vaccins vervangen worden omdat ze niet blijken te werken).

Houd dus de regie over je eigen leven en blijf weg bij al die kunstgrepen van de Farmacie. Zorg dat de grondwet de onaantastbaarheid van ons lichaam blijft garanderen, en dat er niet wordt gediscrimineerd op het wel of niet gevaccineerd zijn.

Wietolie: de eeuwig durende discussie

 

 

 

Gerelateerde berichten

Geen reacties

Reageer op dit bericht

Powered by themekiller.com