Gezondheid

De betekenis en functie van het Corona virus (deze crisis)

In het floreren van de natuur (dus bij de gezondheid van plant, mens en dier) draait alles om het begrip ‘balans’: het in evenwicht zijn van alle ‘ingrediënten’ die er aan mee werken om iets te laten voortbestaan. En als we die balans verstoren door ingrepen van buitenaf, dan leidt dat altijd tot problemen. Dan sterft er iets uit, verplaatst zich een soort, ontstaan er plagen en ziekten.

Bio-diversiteit en micro-bioom: vraagt om evenwicht

Virussen, bacteriën en schimmels zijn er altijd en overal. In de bio-massa als totaal (inclusief de mens) zitten onmetelijke aantallen en eeuwenoude soorten van deze micro-organismen die alles helpen vormen, vernieuwen, afbreken en evolueren. Zo kent elke omgeving zijn eigen bio-diversiteit (waarbij alle soorten met elkaar samenwerken) en elke soort zijn eigen ‘micro-bioom’ (we kunnen dat ook het immuunsysteem noemen). En elke activiteit van een micro-organisme is er op gericht om het geheel in stand te houden, totdat dat niet meer lukt.

Als er dus ziekte in het spel is, dan is het ‘ziekmakende’ micro-organisme daar niet de oorzaak van, maar alleen de ‘boodschapper’ … of de klokkenluider die iets ontmaskert.

Covid 19: een ‘hypoxie-syndroom’ (een zuurstoftransportprobleem)

Dit is de duidelijke en goed onderbouwde mening van de (jonge) Dr. Zack Bush, die zegt dat het bij deze Corona-crisis niet gaat om een infectieziekte maar om een ‘zuurstoftransportprobleem’ (iets wat overeenkomt met wat een New Yorkse arts eerder zei, namelijk ‘dat we de verkeerde ziekte behandelen’). En dat het Corona-virus alleen maar heel duidelijk maakt wat het onderliggende probleem is: de luchtkwaliteit.

In een bijzondere, maar technische video (1 uur en 22.00 minuten), doet hij haarfijn uit de doeken waar het allemaal over gaat. Hij heeft het over de betekenis en de functie van een virus in het algemeen, over alle soorten virussen die we in ons hebben, de behandeling van Corona-patiënten en de bestudering van wat daar allemaal mee gaande was, en waarom de grote aantallen juist vallen in dichtbevolkte gebieden waar de luchtkwaliteit van uitermate slechte kwaliteit is.

Hoe meerdere kwalen en medicatie het erger maken

Ook geeft deze dokter aan hoe een chronische medicatie van andere kwalen het probleem alleen maar erger maakten (met name Statines en ACE-remmers). En dat een uitgebreide studie van de griepepidemie in 2017/2018 al heeft aangetoond dat een griepvaccin het risico op een serieus gezondheidsprobleem bij een griepaanval -zoals Corona- alleen maar groter maakt (in de laatste 30 minuten).

De strekking van het verhaal is in feite dat we onszelf -als vitaal mens- steeds verder degraderen met vervuilende en verstorende ‘stoffen’ die ons immuunsysteem voortdurend tarten. Waarbij Dr. Bush meerdere malen stelt dat je met ingrepen van buitenaf nooit kunt concurreren met een natuurlijk bioom/gnoom dat altijd zal proberen zichzelf in stand te houden!.

Kortom: luister dit complexe verhaal als je echt wilt weten wat virussen zijn en welke plaats die hebben in ons leven als geheel:

https://www.youtube.com/watch?v=5RAtFBvKrVw&fbclid=IwAR19INGF_tKIHHsz5-tAOyau2H9WWb36vf9fMz8HpDyONkiwZqqNnDcV6NI&app=desktop

Kudde-immuniteit: hoe zit het daar mee?

Gerelateerde berichten

Geen reacties

Reageer op dit bericht

Powered by themekiller.com